BestSelect-UBS SRI Global Equity

Profiel

BestSelect-UBS SRI Global Equity richt zich op het realiseren van waardegroei op de lange termijn, door te beleggen in bedrijven die gemiddeld en bovengemiddeld scoren op criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Daarnaast worden bedrijven die meer dan 5% van hun omzet genereren uit controversiële industrieën zoals (controversiële) wapens, tabak, gokken, genetisch gemodificeerde organismen (GMO), alcohol, bont, entertainment voor volwassenen, kernenergie en fossiele brandstoffen uitgesloten van investeringen. Na de selectie van bedrijven met gemiddelde en bovengemiddelde ESG-scores en de branche-uitsluitingen, belegt de strategie passief in de rest van de bedrijven uit de MSCI World Index. De concentratie van emittenten in het fonds wordt beheerd door middel van een driemaandelijkse herbalancering met als doel de maximale wegingen van individuele emittenten terug te zetten op 5%. Tussen deze driemaandelijkse herbalanceringsdata zullen de gewichten van emittenten wijzigen als gevolg van prijsbewegingen van de effecten in de portefeuille. Te allen tijde geldt een bovengrens voor de wegingen van individuele emittenten van 7%.

De beheerder zal alleen inschrijvingen accepteren van beleggers die zijn vrijgesteld van bronbelasting in de Verenigde Staten op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten.

Beheerteam

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 5,9 % 6,2 %
3 maanden -4,8 % -3,9 %
Dit jaar -11,3 % -8,0 %
2019 34,0 % 30,0 %
2020 13,0 % 6,3 %
2021 33,4 % 31,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -8,1 % -4,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 12,3 % 10,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 11,4 % 9,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,9 % 9,1 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 278,68 M 31-10-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 278,68 M 31-10-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
5.463.955 31-10-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 52,01 02-12-2022
Transactieprijs i
EUR 51,13 01-12-2022
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 5,9 % 6,2 %
3 maanden -4,8 % -3,9 %
Dit jaar -11,3 % -8,0 %
2019 34,0 % 30,0 %
2020 13,0 % 6,3 %
2021 33,4 % 31,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -8,1 % -4,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 12,3 % 10,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 11,4 % 9,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,9 % 9,1 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 10 belangen (31-10-2022)

4,9 %
Microsoft
4,8 %
Apple Computer
2,4 %
Tesla
2,0 %
Alphabet Class A
1,9 %
Alphabet Class C
1,6 %
United Health
1,1 %
JPMorgan Chase & Co
1,0 %
Nvidia
1,0 %
Visa Class A
1,0 %
Home Depot
Totaal
21,5 %
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Environmental and/or social characteristics promoted

Bij het selecteren van Beleggingsbeheerders worden de capaciteiten van de Beleggingsbeheerders beoordeeld om de criteria van de Beheermaatschappij voor verantwoord beleggen te implementeren. We voeren een diepgaande analyse uit van hoe de vermogensbeheerders ESG-risico's en kansen evalueren bij het selecteren en monitoren van beleggingen. We scoren de Beleggingsbeheerders onder meer op Betrokkenheid bij Verantwoord Beleggen, ESG-integratie, Actief Eigenaarschap en Transparantie. Op basis van deze fundamentele ESG-analyse vormen wij ons een oordeel over de kwaliteit van de duurzaamheidsprocessen van de Beheerder. De Beleggingsbeheerder voert zelf de analyse uit van het ESG-profiel van de bedrijven waarin hij belegt. De materiële risico's en kansen van de bedrijven waarin wordt belegd, worden per geval beoordeeld.

ESG Investment process

Elk kwartaal worden de bedrijven in de portefeuille gescreend op naleving van de ESG-criteria van Kempen. Deze houden rekening met internationale standaarden, zoals UN Global Compact Framework, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, UN Guiding Principles for Business and Human Rights, en onze Principes voor verbintenissen op het gebied van verantwoord beleggen Bij de beoordeling van een effect of uitgevende instelling op basis van ESG-criteria kunnen we ook vertrouwen op informatie en gegevens van externe ESG-adviseurs (inclusief maar niet beperkt tot Institutional Shareholder Services (ISS), MSCI ESG Research en Sustainalytics).

Het screeningproces stelt ons in staat om de ESG-prestaties van alle bedrijven in het fonds te monitoren en in te spelen op geïdentificeerde problemen. De output van het scherm wordt gebruikt in uitdagende driemaandelijkse sessies tussen ESG-specialisten en vertegenwoordigers van het Manager Research Solutions-team. Tijdens de uitdagende sessies beoordelen we of de ESG-risico's en kansen voldoende tot uiting komen in het beleggingsbeslissingsproces van de Beheerder.

Exclusion

In lijn met het algemene uitsluitingsbeleid van Kempen sluiten we alle bedrijven uit op de Kempen Uitsluitings- en Vermijdingslijsten. De lijsten worden elk kwartaal herzien en bijgewerkt. Ons kader voor uitsluiting en vermijding omvat een driemaandelijkse screening waarmee we (potentiële) gevallen van emittenten die de internationale normen schenden, proberen te identificeren. Alle gebruikte normen zijn gedocumenteerd in de Kempen Conventions Library. Naast de Uitsluitings- en Vermijdingslijsten worden ook bedrijven die betrokken zijn bij de productie van conventionele en civiele wapens, tabaksbedrijven, pure kolen- en teerzandspelers uitgesloten van investeringen.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Service fee i
0,15 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,0225% - 0.10% (bandbreedte beheervergoeding voor UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.)
Verwachte lopende kosten i
0,19 % - 0,25% (bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,19 %
De lopende kosten hebben betrekking op het boekjaar 2021.

De verwachte lopende kosten bestaan uit de beheervergoeding voor UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. en de service fee. De beheervergoeding wordt dagelijks bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen. De beheervergoeding is als volgt opgebouwd:
- Over het fondsvermogen tot en met EUR 100 mln: 0,10%
- Over het fondsvermogen boven EUR 100 mln tot en met EUR 150 mln: 0.04%
- Over het fondsvermogen boven EUR 150 mln tot en met EUR 200 mln: 0.03%
- Over het fondsvermogen boven EUR 200 mln tot en met EUR 250 mln: 0.0275%
- Over het fondsvermogen boven EUR 250 mln tot en met EUR 300 mln: 0.0250%
- Over het fondsvermogen boven EUR 300 mln: 0.0225%
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
AN i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
MSCI World Total Return Net Index (calculated in Euro)
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
BestSelect fondsen
Universum
Wereldwijde aandelen
Datum van oprichting
17-12-2015
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administratiekantoor
Juridisch eigenaar Kempen AIF BV
Administrateur
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Van Lanschot Kempen NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
Participaties zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0011495205
UBS SRI Global Equity Pool is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Transfer Agent platform van Van Lanschot Kempen NV.
UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

UBS SRI Global Equity Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het VermogensParapluFonds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan UBS Global Asset Management. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.