Naar het overzicht

Privacy statement Kempen & Co

Wijziging per 1 juli 2021

Wij hebben een update gepubliceerd van ons Privacy Statement. Deze update ziet op het wijzigen van ons Privacy Statement vanwege de juridische fusie per 1 juli 2021 tussen Van Lanschot Kempen NV en Van Lanschot Kempen Wealth Management NV. De nieuwe statutaire naam wordt Van Lanschot Kempen NV. De certificaten van gewone aandelen A van Van Lanschot Kempen NV zijn aan de beurs genoteerd. Van Lanschot Kempen NV handelt ook onder de namen Van Lanschot, Van Lanschot Kempen, Kempen & Co en Evi. Daarom hebben we onze aparte Privacy Statements samengevoegd tot een Privacy Statement. U vindt hieronder de samenvatting en daarna het volledige Privacy Statement. U kunt deze openen en downloaden en vervolgens per handelsnaam raadplegen hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Samenvatting

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom verantwoord en zorgvuldig. Persoonsgegevens vertellen tenslotte van alles over u. Het is voor ons essentieel dat uw informatie bij ons veilig is. Onze medewerkers zijn aan strenge regels gebonden bij de omgang met informatie en onze beveiligingsstandaarden zijn hoog. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen.
 

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van al onze klanten en dus ook van u. Als u een contactpersoon, vertegenwoordiger of uiteindelijk belanghebbende bent van een klant verwerken wij ook uw persoonsgevens. Ook als u aandeelhouder, bezoeker van de website, geïnteresseerde of potentiële investeerder in Van Lanschot Kempen bent, verwerken wij uw persoonsgegevens. 

Wij hebben uw persoonsgegevens om allerlei redenen nodig. Bijvoorbeeld om u als klant te accepteren maar ook om producten en diensten te kunnen aanbieden. U kunt daarbij denken aan uw contactgegevens, maar ook aan gegevens over uw inkomen waar dat noodzakelijk is. Voor sommige wettelijke verplichtingen moeten wij ook uw transacties monitoren. Als u geen klant meer van ons bent, vernietigen wij uw persoonsgegevens na een bepaalde periode. 

Om nieuwe klanten te werven of nieuwe producten of diensten te promoten verwerken we ook persoonsgegevens. Vaak gaat het dan om een beperkt soort gegevens, zoals contactgegevens. Als u nog geen klant bent, kunnen we een beperkt aantal persoonsgegevens van u verwerken, om binnen een redelijke termijn contact met u op te nemen. Wij vragen op dat moment uw toestemming. 

Persoonsgegevens inzien, wijzigen en verbeteren 

Wij zijn graag transparant over wat wij met uw persoonsgegevens doen en vinden het belangrijk dat deze kloppen. U kunt ons daarom vragen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, aan te vullen en te verbeteren. Als u niet wilt dat we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u bezwaar maken. Het zijn uw gegevens, daarom kunt u ons ook vragen om gegevens aan u over te dragen. De wet bepaalt of wij aan uw verzoek kunnen meewerken. 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onze dienstverlening. Het komt voor dat we uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Dit doen we alleen als dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u of om onze bedrijfsvoering efficiënt te houden. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met een partij die namens ons post naar onze klanten verstuurt. Wij geven persoonsgegevens aan die derde partij om dat te kunnen doen. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens daar in even goede handen zijn als bij ons. We moeten ook voldoen aan wettelijke verplichtingen om informatie, waaronder ook persoonsgegevens, te verstrekken. Bijvoorbeeld aan publieke instanties of aan toezicht houders. Ook aan buitenlandse toezichthouders of instanties moeten wij weleens persoonsgegevens verstrekken.
 

Wilt u precies weten wat wij doen met uw persoonsgegevens? Lees dan alle informatie daarover in ons Privacy Statement.

Click hier om het Privacy Statement te downloaden