Phoenix Fund

Profiel

Phoenix Fund (het 'Fonds') selecteert distressed debt instrumenten die – op grond van positieve toekomstverwachtingen van de beheerder op het moment van aankoop – een rendement zullen opleveren dat naar verwachting zal uitstijgen boven het rendement op reguliere financiële instrumenten. Distressed debt instrumenten zijn financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties en leningen uitgegeven door en claims op noodlijdende/in problemen verkerende ondernemingen of overheden. Bij dergelijke ondernemingen is doorgaans sprake van bijvoorbeeld betalingsproblemen, een (dreigende) surseance of faillissement en/of een herstructureringssituatie, met als gevolg een lage(re) marktwaarde van de financiële instrumenten. Deze beleggingen kennen veelal een beperkte verhandelbaarheid. Geografisch gezien heeft het fonds met name een Europese focus (zowel EU als niet-EU lidstaten).

Het Fonds zal bij aanvang van een belegging ten minste 50% van haar vermogen beleggen in effecten die op beurzen, gereglementeerde markten en andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markten worden verhandeld of die een identifier hebben, zoals een ISIN-code, CUSIP-code of SEDOL-code. Niet meer dan 15% van het vermogen van het fonds zal worden belegd in effecten van één enkele uitgevende instelling en/of onderneming. Het fonds heeft de mogelijkheid met geleend geld te beleggen tot maximaal 20% van
de (fiscale) boekwaarde van de beleggingen van het fonds.

Het Fonds heeft als doel het het behalen van vermogenswinsten op de lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in distressed debt instrumenten met een bovengemiddeld verwacht rendement. Het Fonds wordt actief beheerd, er is geen sprake van een benchmark.

Beheerteam

Najib Nakad

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 2,0 %
3 maanden 5,1 %
Dit jaar 8,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 8,2 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 39,62 M 31-05-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 39,62 M 31-05-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.084.949 31-05-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 35,09 06-07-2022
Transactieprijs i
EUR 34,56 06-07-2022

Beleggingskarakteristieken per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 82
Phoenix Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund II NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-05-2022

Het Phoenix Fund realiseerde in mei een rendement van 2,0%, hiermee komt het rendement over de eerste vijf maanden van 2022 uit op 8,2%.

Onzekerheid over de economische vooruitzichten leidde ook afgelopen maand tot verhoogde volatiliteit op de financiële markten. Zowel aandelen- als obligatiekoersen gingen in eerste instantie verder naar beneden en de risico-opslagen stegen. De meeste pijn zat deze keer niet alleen bij de leeglopende bubbel bij IT-gerelateerde bedrijven. Grote retailers in de V.S. zoals Walmart, Target en Abercrombie & Fitch beginnen inmiddels economische tegenwind te voelen. Een stevig herstel in de laatste week van de maand zorgde er voor dat de schade hersteld werd waardoor de beweging over de maand mei per saldo beperkt bleef. Ondanks het feit dat ook het Phoenix Fonds niet ontkwam aan deze verhoogde volatiliteit, wist het fonds wederom een positief resultaat neer te zetten. Met de angst voor een mogelijke recessie ontstaan er binnen defensieve industrieën, bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie of de telecomsector, aantrekkelijke rendementen op hoogrenderende obligaties met relatief beperkte risico’s.

Eén van de weinige sectoren waar de vooruitzichten verbeteren, is binnen de offshore services, deze industrie staat er inmiddels fors beter voor in vergelijking met de afgelopen jaren. In bepaalde markten begint er krapte te ontstaan wat de bezettingsgraden en de contractprijzen verder omhoog stuwt. Onder andere posities in Tidewater, Boa & Noble zagen de koersen hierdoor verder oplopen, bij alle drie is een klein deel verkocht om winst te nemen en de portefeuillewegingen niet te groot te laten worden.

Het fonds had een tegenvaller bij de belegging in de Amerikaanse farmaceut Mallinckrodt. Concurrent Endo International kwam met teleurstellende cijfers gerelateerd aan de verkoop van een medicijn dat Mallinckrodt ook in portfolio heeft. Daarnaast slaagde de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley er in de huidige marktomstandigheden niet in om een nieuwe lening voor Mallinckrodt te plaatsten. Er wordt momenteel gekeken of het plaatsen van een meer afgeslankte lening soelaas kan bieden.

Tot slot was er goed nieuws bij de afwikkeling van Heta Asset Resolution, een zogenaamde “bad bank” die in 2014 werd opgericht ten tijde van de Europese schuldencrisis. De Oostenrijkse Hypo Alpe-Adria-Bank ging ten onder, waarna Heta Asset Resolution als spin-off fungeerde waar het verlieslatende leningenboek werd ondergebracht om vervolgens in afwikkeling te gaan. De claims die in het Phoenix Fonds zitten zouden oorspronkelijk rond 2030 bij de liquidatie uitbetaald worden. De tegenvaller was hier dat in eerste instantie de afwikkeling in 2023 zou worden afgerond en toen in 2025. Echter, het compensatiefonds dat is opgericht door de lokale overheid van de Oostenrijkse deelstaat Karinthië biedt schuldeisers nu alsnog een vervroegde uitbetaling.

Phoenix Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund II NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 2,0 %
3 maanden 5,1 %
Dit jaar 8,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 8,2 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Phoenix Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund II NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (31-05-2022)

55,7 %
0-3 jaar
12,6 %
> 10 jaar
6,2 %
3-5 jaar
3,4 %
7-10 jaar
1,0 %
Cash
0,9 %
5-7 jaar
20,3 %
Overig
Totaal
100 %

Geografische verdeling (31-05-2022)

21,9 %
Verenigd Koninkrijk
14,5 %
Nederland
12,5 %
Noorwegen
10,2 %
Luxemburg
7,8 %
Duitsland
7,2 %
Cayman Islands
7,0 %
Verenigde Staten
3,6 %
Hungary
3,4 %
Argentinië
3,0 %
Oostenrijk
8,8 %
Overig
Totaal
100 %

Top 7 belangen (31-05-2022)

5,8 %
5.750% Lehman Bros UK Cap Fd 2007 PERP
4,3 %
7.625% Amigo Luxembourg 2017-24
4,3 %
2.000% Boa Deep 2014-24
3,9 %
7.000% REM Saltire 2013-24
3,7 %
Herald Lux-Absolute RET
3,7 %
1.020% Furstenberg Capital 2005 PERP
3,6 %
Fortenova Strip
Totaal
29,3 %

Ratingverdeling (31-05-2022)

0,9 %
BB
4,5 %
B
6,6 %
CCC
54,4 %
Not Rated
1,0 %
Cash
32,5 %
Overig
Totaal
100 %

Sectorverdeling (31-05-2022)

28,0 %
Bedrijfsleven
26,4 %
Obligaties met Onderpand
15,0 %
Hedge Funds Single strategy
5,7 %
Olie & Gas
4,8 %
Conv. Obli. Bedrijfsleven
4,6 %
Industr. Goederen & Diensten
3,7 %
Hedge Funds
3,6 %
Detailhandel
1,5 %
Reizen & Vrije Tijd
1,2 %
Obligaties Hoog Rendement
0,7 %
Financiele Dienstverlening
0,2 %
Voeding & Drank
0,0 %
Financiele Instellingen
4,5 %
Overig
Totaal
100 %
Phoenix Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund II NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Phoenix Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund II NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
2,000 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
2,20 %
De lopende kosten hebben betrekking op het boekjaar 2020.
Phoenix Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund II NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Alternative Credit
Universum
Distressed debt
Datum van oprichting
28-09-2007
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0009864487
Phoenix Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund II NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Phoenix Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund II NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.