Participatiefonds Tiber

Profiel

Tiber Participatiefonds (Tiber) richt zich op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Kempen Oranje Participaties NV (KOP) via een belegging in Kempen Oranje Participaties Primo.

KOP, het fonds waar Tiber indirect in belegd, is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% (of meer) van het nominaal gestorte kapitaal per onderneming aan te houden. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces van KOP, het fonds waarin Tiber (indirect) belegt.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 8,3 %
3 maanden -14,3 %
Dit jaar -28,7 %
2020 18,5 %
2021 27,4 %
1 jaar (op jaarbasis) -30,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,6 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 19,92 M 30-09-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 21,57 M 31-10-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
400 31-10-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 53.925,49 31-10-2022
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Tiber Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-09-2022

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2022

Aangezien Tiber Participatiefonds volledig belegd is in Kempen Oranje Participaties N.V. via een belegging in Kempen Oranje Participaties Primo worden hieronder de marktontwikkelingen en de portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Kempen Oranje Participaties N.V.

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP daalde in het derde kwartaal van 2022 van € 238,20 naar € 200,32 per participatie. Hiermee komt het rendement in het kwartaal uit op -16,0% en voor de eerste negen maanden van het jaar op -34,0%. Het gemiddelde rendement van KOP over de afgelopen drie jaar bedraagt 5,1% per jaar en over de afgelopen vijf jaar 1,0% per jaar, ten opzichte van onze langetermijndoelstelling van gemiddeld 10% per jaar.

Handel
De handelskoers op 3 oktober 2022 bedroeg € 201,32, gebaseerd op de intrinsieke waarde van dat moment met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in KOP. De fondsomvang aan het begin van het vierde kwartaal bedraagt € 900 miljoen. Voor het eerstvolgende handelsmoment van 2 januari 2023 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 30 november 2022 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van VanLanschotKempen).

Marktontwikkelingen
De wereldeconomie bevindt zich op een keerpunt dat zich slechts een of twee keer in een generatie voordoet. Na veertien jaar van zeer soepel monetair beleid is de ongekende stijging van prijzen van financiële waarden tot stilstand gekomen. Zoals niemand is ontgaan staan de prijzen van alle asset classes dit jaar onder forse druk. Vanaf een zeer laag/negatief niveau lopen rentes hard op waarmee centrale banken hun economieën proberen af te koelen om de huidige zeer hoge inflatie te beteugelen. Dit laatste is het gevolg van een combinatie van sterke consumentenvraag (lage werkloosheid, ruime spaartegoeden na twee jaar lockdown, ondersteunende overheden) en aanhoudende leveringsproblemen in veel industrieën mede door lockdowns in China (o.a. elektronica) en de oorlog in Oekraïne (o.a. energie, bekabeling).

De Amerikaanse centrale bank gaf aan dat het in haar rentebeleid zo ver zou gaan als nodig is om de inflatie terug te dringen. Het is beleggers duidelijk geworden dat deze cyclus door de centrale bank agressiever zal worden aangepakt dan beleggers gewend zijn, omdat de inflatie zich al op extreme niveaus bevindt. Vanaf het midden van de jaren tachtig tot voor kort verhoogde de centrale bank de rente proactief en bleef de inflatie relatief laag en stabiel. Dit gaf haar de mogelijkheid om aan te kijken hoe de omstandigheden zich ontwikkelden. Met een kerninflatie die nu boven de 6% ligt, een werkloosheid van slechts 3,7% en een recordaantal onvervulde banen, is de Fed nu bezig met een inhaalslag. Voorzitter Powell maakte duidelijk dat de Fed niet de fout zal maken om de verkrapping voortijdig te beëindigen en erkende dat dit geen pijnloos proces zal zijn. Wij zien dezelfde retoriek bij de ECB.

Sinds het begin van dit jaar staan wereldwijde aandelenmarkten fors lager (MSCI World Index -14,6%) en daarbinnen is de koersontwikkeling van Europese small-caps met een daling van 30,8% bijzonder zwak. Oplopende rentes hebben meestal een effect op uitgaven met een vertraging van drie tot vijf kwartalen. Echter, exploderende energieprijzen drukken in Europa op consumentenbudgetten en mogelijke energietekorten zouden deze winter kunnen zorgen voor lagere productie in bepaalde industrieën. Daarmee is de kans zeer groot dat Europa in een recessie terecht komt en Europese kleine bedrijven zijn daar bijzonder gevoelig voor. Alhoewel we nog niet kunnen spreken van een duidelijke wereldwijde recessie, hebben we in de afgelopen weken de eerste winstwaarschuwingen gezien van bijvoorbeeld Thule (fietsdragers, dakkoffers) en Hypoport (hypotheekaanvragen), maar ook een kledinggigant als Nike waarschuwde voor oplopende voorraden in het kanaal door inzakkende verkopen.

KOP maakt een moeilijk jaar door met een koersdaling van 34,0% gedurende de eerste negen maanden van het jaar. Ter referentie, Europese small-caps (MSCI Europe Small Caps) daalden in dezelfde periode 30,8%, waarmee KOP het helaas slechter doet dan de brede Europese small-capmarkt. Het gebrek aan exposure van het fonds naar bedrijven die profiteren van de fors oplopende energieprijs en rente vormt een belangrijke verklaring hiervoor. Koersbewegelijkheid is altijd een onderdeel geweest van KOP-beleggingen, maar de correctie die we in de afgelopen 12 maanden meemaken, hebben we in het dertigjarige bestaan van KOP slechts twee keer eerder meegemaakt (2002 en 2008).

Portefeuille ontwikkelingen
Als we naar de KOP-portefeuille en de ontwikkelingen gedurende de eerste negen maanden van 2022 kijken, staan de koersen van onze cyclisch-gevoelig deelnemingen onder grote druk met dalingen van soms meer dan 50% dit jaar. Voor Harvia, SAF Holland, Coats, BESI, Suss, Alligo, Momentum, DiscoverIE en Sthree is het de verwachting dat de vraag naar hun producten en diensten zal afnemen als gevolg van de economische verzwakking in met name Europa. Echter, voor de meeste van deze bedrijven is de actuele vraag en het orderboek nog steeds op een recordniveau. Saunaproducent Harvia en semiconductormachinebouwer BESI hebben concreet aangegeven dat ze de eindvraag zien afzwakken, maar voor de andere namen is het ‘so far so good’. Voor SAF Holland is het logisch om te verwachten dat de bouw van nieuwe trailers zal inzakken zoals we ook hebben gezien in vorige recessies. De recente overname van Haldex (remsystemen voor met name vrachtwagens met een grote servicemarkt) zal zorgen voor meer stabiliteit, maar de schuld is daardoor opgelopen en wij zien graag SAF Holland haar balans versterken met de uitgifte van nieuwe aandelen. Alligo en Momentum leveren producten aan Scandinavische industriële klanten en bouwbedrijven en ook daar zou een recessie tot omzetdalingen kunnen leiden. Een interessante case is Sthree de uitzender van hoogwaardig technisch personeel. Uitzenden van personeel is normaliter zeer economisch gevoelig, echter gezien de huidige tekorten aan technisch personeel zou Sthree deze cyclus wel eens de dans kunnen ontspringen. In de drie maanden tot eind augustus groeide de omzet van Sthree met een indrukwekkende 19%.

Daarnaast kampen een aantal van onze bedrijven met toeleveringsproblemen. Zo rapporteren Dustin, Washtec, Kardex, XP Power en Kendrion hoge orderboeken, maar kunnen dit jaar door leveringsproblemen van componenten (metaal, plastic, bekabeling, computerchips, printplaten) niet de bijbehorende omzetgroei laten zien. Deze problematiek geldt zowel voor de bedrijven als haar klanten. Soms kan bijvoorbeeld Kendrion wel leveren maar heeft een autofabrikant juist een probleem om andere componenten te kunnen inkopen. Ook grote projecten als magazijnautomatisering (Kardex) en de (om)bouw van wasstraten (Washtec) lopen soms vertraging op omdat (onder)aannemers niet voorhanden zijn om de verbouwing te doen. Bovendien hebben ze moeite om de prijzen van eerder geboekte orders te verhogen waardoor brutomarges tijdelijk onder druk staan. Ook deze deelnemingen zien forse koersdruk dit jaar ondanks indicaties dat na een lastig eerste halfjaar de marges in de twee helft zullen normaliseren.

Ten slotte hebben een aantal bedrijven specifieke uitdagingen. Zo kreeg Avon’s grootste klant, het Amerikaanse leger, haar 2022-budget niet goedgekeurd door het Congres, werd XP Power door concurrent Comet aangeklaagd voor bedrijfsspionage en ligt er een verdenking van prijsafspraken op de CEO van Alliance Pharma. In het eerste geval vullen als gevolg van de oorlog in Oekraïne de Europese NAVO-landen de productielijnen van Avon met de vraag naar gasmaskers en helmen en na een zwakke start van het jaar herstellen de omzet en winst elke maand. XP Power is veroordeeld tot het betalen van een boete van US$ 40 miljoen aan Comet voor bedrijfsspionage. Twee oud-Comet medewerkers hebben bedrijfsgeheimen meegenomen naar hun nieuwe werkgever XP Power; zij zijn onmiddellijk ontslagen, maar XP Power is als hun formele werkgever daarvoor veroordeeld. Een verrassende en pijnlijke situatie maar niet iets wat - naast de eenmalige kosten - de langetermijnwaarde van XP Power negatief beïnvloedt. Hetzelfde geldt voor Alliance Pharma. De opgelegde boete van GBP 8 miljoen voor gebeurtenissen in de periode 2013-2018 vertegenwoordigt ongeveer 2 maanden van de winst voor belasting van het bedrijf. Een mogelijk ontslag van de CEO zou eveneens pijnlijk zijn, maar niet iets wat materiële invloed heeft op de ondernemingswaarde.

De uitdagingen waar onze bedrijven voor staan zijn veelal van tijdelijke aard en hun balansen zijn sterk, ondanks dat sommige bedrijven dit - en vorig - jaar op (achteraf gezien) hoge waarderingen acquisities hebben gedaan (SAF Holland, Coats, Avon Protection, Premier Foods).

Wij hebben in het derde kwartaal geen nieuwe deelnemingen aangekondigd, maar er zijn zoals altijd op dit moment wel een aantal nieuwe deelnemingen in opbouw; het blijft echter onzeker of deze tot volledige deelnemingen zullen doorgroeien. Daarnaast hebben we van lagere koersen gebruikgemaakt om selectief een aantal bestaande belangen bij te kopen.

Ongeacht of de economie al dan niet op een recessie afstevent, weten langetermijnbeleggers dat zij vroeg of laat met een economische teruggang te maken krijgen. Dit is immers inherent aan een lange beleggingshorizon. Het is ons inziens vrijwel onmogelijk om het moment waarop de aandelenmarkten hun hoogte- en dieptepunten bereiken, juist in te schatten. Het dieptepunt is echter het moment vanaf wanneer de hoogste toekomstige rendementen behaald worden en het is belangrijk op deze momenten vooral niet de handdoek in de ring te gooien. Ons betrokken aandeelhouderschap op de lange termijn in solide bedrijven met leidende posities in aantrekkelijke nichemarkten biedt voldoende vertrouwen in de toekomst.

in de laatste week van september hebben we in de Verenigde Staten een bezoek gebracht aan een aantal dochterondernemingen van onze deelnemingen. We hebben daar gesproken met het lokale management van Lectra, dat grote voortgang heeft gemaakt met de integratie van Gerber. Het productaanbod is gerationaliseerd, salesprocessen op elkaar afgestemd en de dienstverlening naar Gerberklanten is verbeterd door onder meer lokaal reserveonderdelen en verbruiksartikelen aan te houden om zodoende de Gerberklanten volledig en sneller te kunnen bedienen. Daarna zijn we naar Coats afgereisd waar we uitgebreid over het plan hebben gesproken om - door een gebrek aan personeel - de operaties in de Verenigde Staten te verkleinen ten faveure van Mexico. Bij Avon Protection hebben we kunnen zien dat de uitdagingen van het behoud van kundige fabrieksarbeiders in de Verenigde Staten heel actueel is, maar dat de vraag sterk is, gedreven door de geopolitieke spanningen in de wereld. Bij Washtec zijn de ambities voor de Noord-Amerikaanse markt groot en rekent men op een verdubbeling van de omzet de komende 8 jaar, echter zien wij nog duidelijk verbeterpotentieel in de efficiëntie van lokale assemblage. In onze gesprekken met XP Power en concurrent Advanced Energy werd de kracht van het onderliggende model en van de eindmarkten bevestigd, maar zien we ook een risico dat beide bedrijven zich telkens meer op elkaars terrein begeven.

Wij voelen ons comfortabel met de bedrijven in de portefeuille en zijn onder de indruk van hun kwaliteit.

Echter de wereld is door oorlog, lockdowns in China, oplopende rentes, kosteninflatie, forse loonstijgingen, energietekorten, risicovol fiscaal beleid en forse valutaschommelingen inmiddels drastisch veranderd.

Waarderingen
De waardering van de KOP-portefeuille is gedaald gedurende het kwartaal en wij vinden de KOP-portefeuille aantrekkelijk gewaardeerd. Met een voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2023E) van de portefeuille van 10x per eind september 2022 is het langetermijnkoerspotentieel van de portefeuille in onze optiek interessant. De vier beheerders van KOP hebben tijdens het recente handelsmoment op 3 oktober hun privéposities uitgebreid.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Tiber Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 8,3 %
3 maanden -14,3 %
Dit jaar -28,7 %
2020 18,5 %
2021 27,4 %
1 jaar (op jaarbasis) -30,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,6 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 690,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
27-05-2022
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Tiber Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Tiber Participatiefonds is (indirect) volledig belegd in Kempen Oranje Participaties NV. Meer informatie over de portefeuille van Kempen Oranje Participaties NV vindt u via de portefeuillepagina van Kempen Oranje Participaties NV.

Looptijdverdeling (30-09-2022)

3,0 %
Cash
97,0 %
Overig
Totaal
100 %

Geografische verdeling (30-09-2022)

30,8 %
Verenigd Koninkrijk
14,4 %
Nederland
12,7 %
Duitsland
7,4 %
Zweden
7,1 %
Ierland
6,9 %
Zwitserland
6,9 %
Italië
6,4 %
Frankrijk
3,0 %
Cash
2,7 %
Singapore
1,8 %
Finland
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-09-2022)

7,0 %
Premier Foods
6,9 %
Kardex
6,9 %
El. En.
6,4 %
Lectra
6,3 %
Coats
5,6 %
Software
4,7 %
Insight Liq Fds EUR Class 3
4,4 %
SThree
4,2 %
Discoverie
4,2 %
Acomo
Totaal
56,6 %

Ratingverdeling (30-09-2022)

97,0 %
Not Rated
3,0 %
Cash
Totaal
100 %

Sectorverdeling (30-09-2022)

44,5 %
Industr. Goederen & Diensten
19,0 %
Technologie
11,2 %
Voeding & Drank
9,7 %
Gezondheidszorg
7,1 %
Geldmarkt Beleggingsinst
1,9 %
Detailhandel
1,8 %
Pers. & Huish. Goederen
1,8 %
Autos & Onderdelen
3,0 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Tiber Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Tiber Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,000 %
Service fee i
0,25 %
Kosten indirecte beleggingen i
1,10 % op jaarbasis
Verwachte lopende kosten i
1,35 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,35 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2021.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Tiber Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Fonds waarin indirect belegd wordt (KOP): op lange termijn een totaal beleggingsresultaat van 10% op jaarbasis
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
02-01-2020
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Kempen Rivieren Participatiefondsen BV
Administrateur
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Kempen Capital Management NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0013475395
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen voor de derde werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 16:00 uur Amsterdamse tijd door de transfer agent te zijn ontvangen om op de eerstvolgende handelsdag uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Tiber Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas S.A., Netherlands Branch.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Tiber Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.