Participatiefonds Schelde

Profiel

Schelde Participatiefonds (Schelde) richt zich op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Kempen Oranje Participaties NV (KOP).

KOP is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% (of meer) van het nominaal gestorte kapitaal per onderneming aan te houden. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces van KOP, het fonds waarin Schelde in belegt.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

 

Profielplaatje Schelde

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 31-05-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 2,3 %
3 maanden 11,1 %
Dit jaar 18,3 %
2018 -21,3 %
2019 27,2 %
2020 18,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 50,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 12,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 19,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,0 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V., het fonds waarin belegd wordt, gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 70,98 M 31-03-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 73,86 M 31-05-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
476 31-05-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 155.175,47 31-05-2021
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Schelde Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-03-2021

Onderstaande teksten hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2021

Aangezien Schelde Participatiefonds volledig belegd is in Kempen Oranje Participaties N.V. worden hieronder de marktontwikkelingen en de portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Kempen Oranje Participaties N.V.

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP steeg in het eerste kwartaal van 2021 van € 244,14 naar € 274,90 per participatie, waarmee het rendement uitkomt op +12,6%. Het gemiddelde rendement van KOP over de afgelopen drie jaar bedraagt +11,0% per jaar en over de afgelopen vijf jaar +19,1% per jaar, waarmee we ruim boven onze doelstelling van gemiddeld 10% per jaar op lange termijn blijven presteren.

Handel
De handelskoers op 1 april 2021 bedroeg € 276,26, gebaseerd op de intrinsieke waarde van dat moment met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in het fonds. De fondsomvang aan het begin van het tweede kwartaal bedraagt € 1 miljard, een mijlpaal voor het fonds. Voor het eerstvolgende handelsmoment van 1 juli 2021 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 31 mei 2021 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van VanLanschotKempen).

Marktontwikkelingen
Aandelenbeurzen startten het jaar positief door een combinatie van een wereldwijd economisch herstel, aanhoudend lage rentes en relatieve politieke rust. Als het gaat om de afbouw van lockdowns nemen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten het voortouw, waarbij een enorm investeringsprogramma van $ 2.000 miljard door de regering Biden naar verwachting de komende tijd het economisch herstel nog meer zal versterken. Ook China laat een duidelijk economisch herstel zien, mede door het nagenoeg verdwijnen van Coronabesmettingen. In continentaal Europa verloopt het herstel duidelijk trager door aanhoudende lockdowns als gevolg van vaccinatieprogramma’s die langzaam uit de startblokken komen. Er bestaat op de financiële markten de verwachting van een (tijdelijk) hogere inflatie waardoor aandelenmarkten het relatief goed zouden moeten doen ten opzichte van obligatiemarkten. De MSCI World Index steeg dan ook in het eerste kwartaal van 2021 met 7,0% en de MSCI European small cap index met 9,1%.

Portefeuille ontwikkelingen
KOP is het jaar sterk begonnen met een dubbelcijferig rendement in het eerste kwartaal. Gedurende de afgelopen maanden hebben de bedrijven in portefeuille hun jaarcijfers gepubliceerd en die waren over het algemeen sterk. Een interessant fenomeen in de cijfers van zowel de bedrijven in portefeuille als andere beursfondsen is de zeer sterke kasgeneratie in 2020. Naast lage kapitaalinvesteringen gedurende het gehele jaar, hebben bedrijven over het algemeen hun werkkapitaal fors omlaag gebracht tegen het einde van het jaar, wat tot hoge kasstromen heeft geleid en de balansen op jaareinde heeft versterkt. Zo rapporteerden de twee bedrijven met de hoogste schuldratio’s, Kendrion en SAF Holland, acceptabele niveaus van respectievelijk 2,3x en 2,6x ten opzichte van de operationele kasstroom.

Een andere duidelijke trend is het aanhoudende enthousiasme bij beleggers over de halfgeleiderindustrie. In het eerste kwartaal bereikten de koersen van grote bedrijven zoals bijvoorbeeld ASML, Applied Materials en TSMC, maar ook van onze halfgeleiderspelers BESI en Suss Microtec nieuwe ‘all time highs’.

BESI (+44%) liet sterke vierdekwartaalcijfers zien, waarbij de onderneming verwacht dat de omzet in het eerste kwartaal van 2021 met 30-40% zal stijgen ten opzichte van het vierde kwartaal 2020 in combinatie met een aanhoudend hoge winstmarge. In de eerste week van april liet BESI bovendien weten dat haar orderintake in het eerste kwartaal van 2021 een groei heeft laten zien van maar liefst 176%, wat op korte termijn tot een verdere stijging van de resultaten zal leiden. Hierbij lijkt de recent aangekondigde samenwerking met Applied Materials een voortvarende start te hebben. De uitstekende vooruitzichten voor machinebouwers zoals BESI werd bovendien bevestigd door recent aangekondigde grote investeringsprogramma’s van klanten zoals Intel en TSMC.

Ook Suss Microtec (+41%) liet in een persbericht weten dat haar orderintake in het eerste kwartaal, met een stijging van meer dan 10% ten opzichte van vorig jaar, zich beter heeft ontwikkeld dan verwacht. Bovendien kondigde het bedrijf aan een nieuwe CEO en een nieuwe COO aangetrokken te hebben die in mei zullen beginnen. Beide managers hebben ruime ervaring en een uitstekend track record in het verbeteren van de operationele efficiëntie bij bedrijven; iets waar Suss Microtec behoefte aan heeft.

Belangrijk nieuws kwam van Lectra (+13%), dat in februari aankondigde haar grootste concurrent Gerber over te nemen. Terwijl Lectra vooral succesvol is in automotive en de Europese modemarkt, heeft Gerber met name in de Amerikaanse modemarkt een sterke positie en is op het gebied van software in de Verenigde Staten bijna tien keer groter dan Lectra. Onder leiding van haar private equity eigenaar heeft Gerber de afgelopen jaren een aanzienlijke transitie ondergaan waardoor de winstgevendheid flink is verbeterd en de producten zijn geïnnoveerd. Deze overname van € 295 miljoen (in cash en nieuwe Lectra aandelen) zal de omzet van Lectra met 70% vergroten en door de combinatie en het economisch herstel zal de operationele winst van Lectra naar onze verwachting stijgen van € 25 miljoen in 2020 naar bijna € 70 miljoen in 2022. Door de overname van Gerber zal Lectra in de toekomst ook door externe partijen (waaronder in de Chinese faciliteit van het Nederlandse VDL) haar machines laten maken.

Naast BESI en Suss Microtec waren Kendrion (+32%) en onze Italiaanse namen LaDoria (+32%) en El.En (+32%) andere sterke stijgers in het kwartaal. De koers van Kendrion herstelde, nadat het aandeel relatief achterbleef vorig jaar, mede geholpen door sterke cijfers van vooral de industriële activiteiten en het eerder genoemde herstel van de balans door goede kasstromen. De onderneming is vol vertrouwen in de toekomst en ziet groeimogelijkheden in bijvoorbeeld de automatisering van logistiek, robotica en windenergie. Om aan de toenemende vraag te kunnen blijven voldoen heeft Kendrion besloten haar productiecapaciteit in China fors uit te breiden.

De cijfers van La Doria lieten het verwachte positieve effect zien van lockdowns als gevolg van de COVID-19-crisis. De consumptie van Italiaanse voedingsconserven is vorig jaar fors gestegen en La Doria liet dan ook een omzetstijging zien van 18% in 2020. Na een normalisatie van vraag in 2021, verwacht de onderneming verdere groei in de jaren daarna. Vooral de winstgevendheid zal op een structureel hoger niveau komen, door de grotere schaal, voordelen uit het investeringsprogramma en nieuwe klanten in de meest winstgevende pastasauzenactiviteiten. La Doria heeft dan ook haar dividend verder verhoogd waardoor het dividendrendement uitkomt op 3,4%. El.En liet een verrassend sterk omzetherstel zien in de tweede jaarhelft nadat de onderneming met haar fabrieken in Wuhan en Noord-Italië vorig jaar in het hart werd getroffen door de COVID-19-crisis. Met name de Chinese industriële activiteiten laten een forse groei zien, maar ook de medische laseractiviteiten profiteren van een vraagherstel in combinatie met succesvolle innovaties (nieuwe machines voor haarverwijdering, vergruizen nierstenen, behandeling lichaamsvet). Voor 2021 verwacht El.En dubbelcijferige winstgroei, gedreven door groei in beide divisies.

Relatieve zwakke koersontwikkelingen zagen we bij Acomo (+2%), DiscoverIE (+1%) en Coats (-11%), waarbij de cijfers van DiscoverIE solide waren maar het aandeel vooral moet opboksen tegen een sterke koersperformance vorig jaar. COVID-19 heeft de resultaten van Acomo gedrukt vorig jaar (operationele winst -4%) door de dalende prijzen voor verhandelde goederen zoals thee en peper, alsmede stijgende logistieke kosten. Bovendien heeft de onderneming eenmalige kosten gemaakt voor de overname van Tradin. De koers van Coats blijft net als vorig jaar achter bij de brede aandelenmarkt. De druk op wereldwijde kledingverkopen houdt aan waarbij trends als digitalisering, duurzaamheid en verplaatsing van kledingproductie naar landen buiten China doorgaan. Hier is Coats goed gepositioneerd waarbij met name haar activiteiten in Vietnam groei laten zien. In de resultaten van Coats viel vooral de omzet van speciaaldraad voor bijvoorbeeld de olie-en-gasindustrie en industriële- en militaire beschermende kleding tegen, terwijl de automotive-industrie het relatief goed deed. De komende twee jaar zal Coats nog aanvullende bijdragen storten in haar pensioenfonds, waarna de vrije kasstroom voor aandeelhouders weer zal stijgen.

Nadat we vorig jaar twee deelnemingen volledig hebben verkocht (Oeneo en Sligro) en drie nieuwe deelnemingen hebben toegevoegd (DiscoverIE, AlliancePharma en Momentum Group), konden we in het eerste kwartaal van 2021 wederom een nieuwe deelneming melden, namelijk in het Engelse Sthree Plc. Daarmee komt het totaal aantal deelnemingen op 18, binnen de door ons gewenste 15-20 corridor.

Sthree is 's werelds grootste uitzendspecialist in zogenaamde STEM-markten (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Namens haar klanten werft het bedrijf hoogwaardig personeel op vaste of contractbasis, voor projecten bij klanten op het gebied van bijvoorbeeld IT infrastructuur, cloud en cybersecurity. Sthree heeft kantoren in Europa, Noord-Amerika en Azië met merken zoals Computer Futures, Huxley en Progressive (www.progressiverecruitment.com/nl-nl/). De onderneming levert technische experts aan klanten in uiteenlopende sectoren, waaronder ICT, financiële instellingen, medische- en voedingstechnologie, ingenieursbureaus en (duurzame) energieleveranciers.

Naarmate de wereld blijft digitaliseren, zal de vraag naar personeel in STEM-markten blijven groeien en Sthree verwacht bovendien de komende vier jaar haar marktaandeel met 50% te laten stijgen. Door beter gebruik te maken van haar schaalgrootte, verwacht het bedrijf eveneens een stijging van de winstmarge en de vrije kasstromen.

Wij volgen Sthree al jaren en zijn onder de indruk van de operationele prestaties en de strategische vooruitgang van het bedrijf. Wij zijn van mening dat Sthree ons een interessante groeikarakteristiek biedt tegen een aantrekkelijke waardering van 15x verwachte operationele winst 2022. De participatie in Sthree vertegenwoordigde aan het eind van het eerste kwartaal ongeveer 4% van de KOP-portefeuille.

Zoals gewoonlijk hebben we op dit moment een aantal nieuwe deelnemingen in opbouw waarbij we alert zijn als het gaat om koersvorming in geval van beperkte verhandelbaarheid. Wij hopen gedurende de komende kwartalen wederom een nieuwe deelneming te kunnen aankondigen. We kunnen van een ruime kaspositie gebruikmaken indien de bewegelijkheid van koersen op de beurzen de komende kwartalen toeneemt.

Waarderingen
De waardering van de KOP-portefeuille is gestegen gedurende het kwartaal. De voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2022E) van de portefeuille staat op 15x. In historisch perspectief is dit hoog, echter gezien de aanhoudend lage rente is het langetermijnkoerspotentieel van de portefeuille in onze optiek nog steeds interessant.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Schelde Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-05-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 2,3 %
3 maanden 11,1 %
Dit jaar 18,3 %
2018 -21,3 %
2019 27,2 %
2020 18,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 50,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 12,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 19,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,0 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V., het fonds waarin belegd wordt, gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 1.680,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-06-2020
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Schelde Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Schelde Participatiefonds is volledig belegd in Kempen Oranje Participaties NV. Meer informatie over de portefeuille van Kempen Oranje Participaties NV vindt u via de portefeuillepagina van Kempen Oranje Participaties NV.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Schelde Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,000 %
Service fee i
0,30 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,95 % op jaarbasis
Verwachte lopende kosten i
1,25 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,24 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Schelde Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Fonds waarin wordt belegd (KOP): op lange termijn een totaal beleggingsresultaat van 10% op jaarbasis
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
03-07-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Kempen Rivieren Participatiefondsen BV
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Kempen Capital Management NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0010858403
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 33 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 33 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen voor de derde werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 16:00 uur Amsterdamse tijd door de transfer agent te zijn ontvangen om op de eerstvolgende handelsdag uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Schelde Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Schelde Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Schelde Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.