Participatiefonds Schelde

Profiel

Schelde Participatiefonds (Schelde) richt zich op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP).

KOP is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% of meer van de uitstaande aandelen per onderneming aan te houden.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

Op 28 september 2015 is KOP gefuseerd met Kempen European Participations N.V. (KEP), waarbij de aandelen KEP zijn omgewisseld in aandelen KOP. Meer informatie hierover is terug te vinden onder de tab Documenten op deze webpagina.

 

Profielplaatje Schelde

Beheerteam

Joop Witteveen, Michiel van Dijk, Erwin Dut

Rendement per 31-12-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand 2,9 %
3 maanden 3,9 %
Dit jaar 41,8 %
2014 5,5 %
2015 24,9 %
2016 32,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 32,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 26,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,8 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V., het fonds waarin belegd wordt, gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 47,40 M 31-12-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
405 31-12-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 114.537,70 28-02-2018
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Schelde Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-12-2017

Onderstaande teksten hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2017.

Aangezien Schelde Participatiefonds volledig belegd is in Kempen Oranje Participaties N.V. worden hieronder de marktontwikkelingen en de portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Kempen Oranje Participaties N.V.

De intrinsieke waarde van KOP steeg in het vierde kwartaal van 2017 van € 207,61 naar € 215,78 per participatie. Het rendement over het vierde kwartaal bedraagt daarmee 3,9%, waarmee het totale rendement over geheel 2017 - inclusief € 3,00 dividendbetaling - uitkomt op 42,3%.

Handel
De handelskoers op 2 januari 2018 was € 216,86, gebaseerd op de actuele intrinsieke waarde met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in het fonds. Het aantal geplaatste aandelen KOP steeg hierdoor met 5,1% en wij mogen aan het begin van 2018 wederom nieuwe deelnemers verwelkomen. Wij zien verdere interesse van nieuwe en bestaande klanten. Om deze interesse te accommoderen, wordt het komende kwartaal mogelijk wederom een nieuwe houdstermaatschappij opgericht. De fondsomvang van KOP is - als gevolg van de inflow op 2 januari - opgelopen naar circa € 710 miljoen. Voor het eerstvolgende handelsmoment op 2 april 2018 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 28 februari 2018 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van Kempen).

Marktontwikkelingen
De performance van Europese en Nederlandse small-cap indices over het vierde kwartaal 2017 bedroeg 3% en voor geheel 2017 20% tot 28%, waarbij Nederlandse small-caps het dit jaar met 28% beter hebben gedaan dan het gemiddelde in Europa (20%). Het positieve verloop gedurende het vierde kwartaal werd gedreven door uitstekende economische ontwikkelingen en veelal goede bedrijfsresultaten. Wij zagen een verdere versterking van de euro ten opzichte van de US dollar en een beperkte verdere daling van het Britse pond. Dit kan in 2018 een negatief effect hebben op de concurrentiepositie van het internationale Europese bedrijfsleven. De olieprijzen stegen dit kwartaal, waardoor de jaarstijging uitkomt op circa 35%. Hiermee komt de olieprijs op een niveau waarbij oliemaatschappijen langzamerhand investeringen kunnen overwegen en enkele olieproducerende landen uit de financiële problemen kunnen komen. Het versterkt het toch al positieve beeld van wereldwijde economische groei zonder grote schokken. In Nederland en Europa zijn de taxaties voor economische groei opwaarts bijgesteld, waarbij Nederland beter scoort dan het Europees gemiddelde met een lage werkloosheid tot gevolg. De inflatie blijft laag mede door een nog steeds beperkte loonstijging, al zou een algemene loonstijging het economische groeipad nu ook kunnen ondersteunen. De stijging van de rente in de Verenigde Staten door afnemende monetaire stimulering verloopt traag en lijkt ook in Europa eerder een langdurig proces te kunnen worden, waarbij normaliter de rente trendmatig omhoog zou moeten gaan. Echter, door het toegenomen vertrouwen in Europa wordt de euro sterker, ondanks de hogere rente in de Verenigde Staten. Dat zorgt ervoor dat zowel de centrale bank in de Verenigde Staten als in Europa voorzichtig omgaan met het beleid tot monetaire verkrapping. Versterkt door de Amerikaanse belastingwijziging zien wij voorstellen in meerdere Europese landen voor verlaging van de vennootschapsbelasting. In Nederland wordt overwogen om ook de dividendbelasting af te schaffen, hetgeen geen direct gevolg heeft voor KOP. Door sterke economische groei en beperkte loonstijgingen weten vele bedrijven nog steeds de winstmarges te verbeteren. In de afgelopen jaren is de waardering van beursgenoteerde bedrijven opgelopen en bestaat er een gunstig klimaat voor nieuwe beursintroducties en overnames. Dit laatste wordt versterkt door de zeer ruime kaspositie en leencapaciteit bij vele beursgenoteerde bedrijven.

Binnen de KOP-portefeuille zijn wij afhankelijk van de specifieke ontwikkelingen van de ondernemingen waarin we participeren. Bijna alle bedrijven in de portefeuille laten goede bedrijfsontwikkelingen zien, mede geholpen door een gezonde financiële structuur. Met een sterke economische groei in Europa, de Verenigde Staten en Azië, kunnen goed georganiseerde bedrijven met een juiste focus behoorlijk profiteren. De extra omzetgroei die kan worden gerealiseerd zorgt idealiter voor een versnelling van de winstgroei en geeft ruimte voor investeringen voor de langere termijn. In enkele gevallen zijn wij positief verrast over de omzet- en winstgroei van ‘onze bedrijven’. Wij zijn ook alert op de sterkere euro, die een negatieve invloed kan hebben op de concurrentiepositie van enkele participaties. Voorlopig bewegen de belangrijkste valuta’s zich nog binnen een beheerste bandbreedte. Wij verwachten dat ook van ‘onze bedrijven’ meer aanvullende acquisities die de onderneming versterken en daardoor extra aandeelhouderswaarde creëren.

KOP heeft ook in het vierde kwartaal een positieve ontwikkeling doorgemaakt, waarbij wij portefeuilleaanpassingen hebben doorgevoerd en nieuwe bedrijven hebben aangekocht. Deze aanpassingen leveren een verwachte positieve bijdrage aan een evenwichtige opbouw en het koerspotentieel van de KOP-portefeuille.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2017

Aan het einde van het derde kwartaal hebben wij een nieuwe deelneming gerealiseerd in het Duitse bedrijf SAF Holland, waarna wij in het vierde kwartaal geen nieuwe deelneming hebben aangekondigd. In 2017 hebben wij vier nieuwe deelnemingen voor KOP gerealiseerd te weten Coats, ForFarmers, Oeneo en SAF Holland. Deze nieuwe deelnemingen hebben goed bijgedragen aan het rendement, het evenwicht in de portefeuille en de gemiddelde waardering en het koerspotentieel van KOP. Wij hebben daarnaast enkele belangen in opbouw en verwachten in 2018 de afronding van enkele nieuwe deelnemingen. In het vierde kwartaal hebben wij bijna alle bedrijven gesproken en specifieke onderwerpen doorgenomen.

Op 2 november 2017 heeft er bij ons op kantoor in Amsterdam wederom een zeer geslaagd klantenevent plaatsgevonden, waarbij wij de participanten in KOP hebben bijgepraat over onder andere portefeuille- en rendementsontwikkelingen. Topmanager Arthur Wessels van het Duitse Washtec heeft ons meegenomen door de strategische, operationele en financiële ontwikkelingen bij deze marktleider in de productie van autowasstraten. De bedrijfsvoering bij Washtec is door het nieuwe management sinds 2015 fors aangescherpt, waarbij vrijwel alle onderdelen onder handen zijn genomen wat tot een versnelling van de omzetgroei en uitstekende kostencontrole heeft geleid. Na een versterking van de positie in Europa heeft Washtec nu haar pijlen gericht op de aantrekkelijke Noord-Amerikaanse markt. Door de combinatie van marktspecifieke productinnovatie en nieuwe klantenorders neemt de omzet en winstgevendheid voor Washtec in Noord-Amerika op dit moment fors toe. Dit maakt ons optimistisch wat betreft de kansen op lange termijn in de Aziatische markt voor automatische autowassystemen (die door lage lonen op dit moment nog beperkt is). Wij hebben in september tijdens de Car Wash Europe beurs in de Amsterdamse RAI een aantal nieuwe producten kunnen aanschouwen en managers van Washtec kunnen spreken.

Ook in het vierde kwartaal behaalde BESI een sterke koersperformance van 13,6%, waarbij het jaarrendement inclusief dividend uitkomt op een indrukwekkende 130%. Het jaar 2017 is voor BESI zeer succesvol verlopen, waarbij de specialistische ‘advanced packaging’ machines van BESI bij steeds meer klanten worden afgezet, onder meer door een zeer sterke groei van haar fabriek in China. Hiermee is de lokale afzet fors gestimuleerd en kon forse omzetgroei naar de subcontractors van Apple-producten worden gerealiseerd. De afzetmarkt is breder geworden wat betreft toepassingen (auto’s, datacentra) en samenstelling van klanten, hetgeen de cycliciteit van de omzet kan temperen. Met haar zeer sterke productorganisatie is BESI - bij gelegenheid - in staat om kleinere bedrijven in haar sector over te nemen en operationeel fors te verbeteren. Om haar sterke financiële slagkracht groter en flexibeler te maken heeft het bedrijf een nieuwe (goedkope) converteerbare lening uitgegeven. In discussie met de CEO hebben wij deze kansen en risico’s uitgebreid besproken. Wij vinden een ‘evenwichtige’ belegging in de marktleider in de cyclische semiconductorequipmentmarkt aantrekkelijk en verantwoord.

Tot de andere sterke performers in het vierde kwartaal behoren onder meer de Italiaanse bedrijven La Doria (+18%) en El.En (+10%), het Britse Coats (+13%) en het Nederlandse Kendrion (+9%). Een negatieve bijdrage kwam van de posities van QSC (-19%), Beter Bed (-16%) en 2G (-16%).

La Doria profiteerde van de eerder ingezette verbetering met hogere volumes en betere prijzen voor haar producten, waardoor het ‘seizoen 2018’ voorspoedig lijkt te gaan.
El.En had een voortreffelijke derdekwartaalupdate met hogere verkopen in China van haar lasergestuurde machines voor industriële toepassingen. Naar verwachting zal, mede door nieuwe productinnovaties, de medische divisie in 2018 wederom sterke groei kunnen laten zien.
Wij hebben in Londen wederom het management van Coats gesproken en we zijn bijgepraat over de initiatieven rondom simplificatie, efficiëntie en innovatie. In de markt voor kleding en schoenen wint Coats aandeel en door draad en garen via een weeftechnologie te combineren met composieten openen zich nieuwe kansen voor Coats, zowel in bestaande als nieuwe markten. Na twee succesvolle acquisities in 2016 heeft Coats aan het eind van het jaar de overname aangekondigd van Patrick Yarn, een specialist in brandwerende en snij-resistente draad en garen. Patrick Yarn betiteld haar producten als “gesponnen door de aarde” omdat alle energie die ze in haar productie gebruikt duurzaam is opgewekt. Coats blijft ook zelf fors investeren in de duurzaamheid van haar productieproces en dat van klanten (gebruik van grondstoffen, water, energie alsmede de veiligheid en werkomstandigheden van werknemers). Coats is hier recentelijk door beoordelaar MSCI voor beloond met een indrukwekkende A-rating.
Kendrion realiseerde wederom solide derdekwartaalcijfers in lijn met de langetermijnambities. Naast het grotendeels gerealiseerde winstherstel is de omzetgroei – met ook nieuwe producten - belangrijk voor de lange termijn. Wij hebben de indruk dat de onderneming in staat is voldoende nieuwe toepassingen te realiseren en deze producten vervolgens wereldwijd te verkopen. In dit verband lijkt de voortgang in China uiterst succesvol en wordt een lokale capaciteitsuitbreiding gerealiseerd. Ook is het sterke management van Kendrion in staat om in de toekomst grotere acquisities te realiseren, die extra aandeelhouderswaarde zouden kunnen toevoegen.
Beter Bed kwam in het vierde kwartaal met verder tegenvallend nieuws over de verkopen in Duitsland. De Duitse organisatie kampte met mediaberichten over mogelijke gifstoffen in matrassen (sector- en leveranciersprobleem) en richt zich meer op de verkoop van boxsprings. In tegenstelling tot de cash&carry-verkoop van matrassen gaan boxsprings gepaard met een orderboek, levering op termijn en daarmee een ander logistiek netwerk in combinatie met een lagere brutomarge maar hogere aankoopprijs. Door deze factoren zien wij nog geen (potentieel) herstel van de belangrijkste afzetmarkt van Beter Bed. Hoewel een herstel in Duitsland nog steeds tot de mogelijkheden behoort kiezen wij een voorzichtige houding ten opzichte van Beter Bed, mede omdat het management door het vertrek van de CEO (tijdelijk) niet op orde is. Wij hebben onze positie deels afgebouwd en blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen.
Ook de koersen van QSC en 2G Energy lieten een daling zien in het kwartaal. QSC maakt voortgang met haar herpositionering tot leidende IT dienstverlener voor het midden- en kleinbedrijf in Duitsland. Financiële resultaten blijven op peil en door het op afstand zetten van de telecom- en IoT (internet of things) activiteiten wordt meer strategische slagkracht bewerkstelligd. 2G Energy blijft moeite hebben om haar uitstekende technologie en de marktkansen te converteren naar winstgevende omzetgroei. Wij zijn in dialoog met het management inzake strategie en governance waarbij de onderneming in 2018 naar verwachting een betere financiële performance zal laten zien.

Wij hebben in het afgelopen kwartaal wederom uitstekende resultaten mogen verwelkomen van het Franse Oeneo, een recente participatie in KOP. Deze wereldwijd leidende producent van kurken en wijnvaten liet over de eerste helft van hun fiscale jaar een aantrekkelijke omzetgroei zien van meer dan 6% in combinatie met oplopende winstmarges wat heeft geleid tot een winstgroei van 10%. Op basis van haar sterke DIAM merk blijft Oeneo met name in haar kurkdivisie innoveren en marktaandeel winnen in deze oligopolistische- en zeer winstgevende industrie. Onze andere Franse deelneming Lectra kan last hebben van een sterke euro. Als exporteur van haar producten vanuit Frankrijk naar wereldwijde klanten heeft Lectra last van zwakke buitenlandse valuta, met name de dollar. Dit kan op korte termijn de winstgevendheid in gerapporteerde euro’s onder druk zetten, echter de strategische en operationele gang van zaken bij Lectra is uitstekend, geïllustreerd door een indrukwekkend groeiplan voor de middellange termijn.

De aankopen van bestaande en nieuwe bedrijven in de portefeuille worden gefinancierd met portefeuilleaanpassingen (verkopen) en door toetreding van nieuwe deelnemers in KOP. Het afgelopen kwartaal hebben wij de posities van onder meer Beter Bed en QSC teruggebracht en enkele bestaande in SAF Holland, El.En en Sligro versterkt. Naast een actief portefeuillebeleid met betrekking tot bestaande deelnemingen gaan wij door met de (verdere) opbouw van enkele nieuwe posities. Wij verwachten dit jaar enkele nieuwe deelnemingen te kunnen aankondigen. Alle genoemde portefeuilleaanpassingen zorgen voor een verbetering van het evenwicht in de portefeuille, een gemiddeld lagere waardering en versterking van het toekomstige koerspotentieel.

Waarderingen
Op basis van onze winsttaxaties voor de komende 12 maanden handelt de KOP-portefeuille op een koers-winstverhouding van circa 19x. Omdat een groot aantal bedrijven in onze portefeuille een netto kaspositie heeft, wat niet goed gereflecteerd wordt in een koers-winstverhouding, vinden wij de EV/EBITA-ratio relevanter. Op basis van onze taxaties is deze ratio bijna 13x voor de komende 12 maanden. Ook in het vierde kwartaal is de gemiddelde waardering beperkt teruggelopen, door portefeuille-aanpassingen, goede ontwikkelingen bij bedrijven en nieuwe deelnemingen. Het koerspotentieel op basis van onze DCF-waardering (kasstromen) blijft aantrekkelijk en wij zien goede rendementsmogelijkheden voor de lange termijn.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Schelde Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand 2,9 %
3 maanden 3,9 %
Dit jaar 41,8 %
2014 5,5 %
2015 24,9 %
2016 32,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 32,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 26,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,8 %
Met ingang van 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V., het fonds waarin belegd wordt, gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 1.450,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-06-2017
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Schelde Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Schelde Participatiefonds is volledig belegd in Kempen Oranje Participaties N.V. Meer informatie over de portefeuille van Kempen Oranje Participaties N.V. vindt u via de portefeuillepagina van Kempen Oranje Participaties N.V.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Schelde Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,00 %
Service fee i
0,30 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,95% op jaarbasis
Verwachte lopende kosten i
1,25 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,24 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,50 %
Swing factor neerwaarts i
1,50 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Schelde Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Fonds waarin wordt belegd (KOP): op lange termijn een totaal beleggingsresultaat van 10% op jaarbasis
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
03-07-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Kempen Rivieren Participatiefondsen B.V.
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Minimale eerste inleg en aan te houden bedrag € 100.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0010858403
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 33 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 33 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen voor de tweede werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 10:00 uur Amsterdamse tijd door de transfer agent te zijn ontvangen om op de eerstvolgende handelsdag uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Schelde Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Schelde Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Our fund approach to Responsible Investment

  • Continuous dialogue with company management through one-on-one meetings. Meetings with division directors, peers and join analyst and client events. If necessary seek dialogue with the supervisory board
  • Actively involved during the AGMs through the use of our voting rights. We make remarks on the agenda if necessary and we stress our discussion points with the company at the AGM
  • Companies themselves also have the ability to seek the dialogue with us. We provide feedback on corporate strategy, governance and communication at AGM's and in one-on-one's
  • We are focused on the creation of shareholder value, where the company of course has to take into account all stakeholders
  • All holdings are screened by MSCI on sustainability items, if necessary we engage with management on sustainability issues with help from our experts in Edinburgh

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Schelde Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.