Participatiefonds Rhône

Profiel

Rhône Participatiefonds (Rhône) richt zich op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Kempen Oranje Participaties NV (KOP) via een belegging in Kempen Oranje Participaties Secundo.

KOP, het fonds waar Rhône indirect in belegd, is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% (of meer) van het nominaal gestorte kapitaal per onderneming aan te houden. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces van KOP, het fonds waarin Rhône (indirect) belegt.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

 

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 31-12-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,0 %
3 maanden 12,1 %
Dit jaar -26,1 %
2021 0,5 %
1 jaar (op jaarbasis) -26,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i -19,0 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 15,79 M 31-12-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 15,79 M 31-12-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
400 31-12-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 42.320,30 31-01-2023

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2022

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 24
Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van Rhône Participatiefonds (het "Fonds'). Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-12-2022

Onderstaande teksten hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2022

Aangezien Rhône Participatiefonds volledig belegd is in Kempen Oranje Participaties N.V. via een belegging in Kempen Oranje Participaties Secundo worden hieronder de marktontwikkelingen en de portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Kempen Oranje Participaties N.V.

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP steeg in het vierde kwartaal van 2022 van € 200,32 naar € 224,94 per participatie. Hiermee komt het rendement in het kwartaal uit op +12,3% en voor het hele jaar op -25,9% (na kosten en belasting). Het gemiddelde rendement van KOP over de afgelopen drie jaar bedraagt 4,1% per jaar en over de afgelopen vijf jaar 2,6% per jaar, ten opzichte van onze langetermijndoelstelling van gemiddeld 10% per jaar.

Handel
De handelskoers op 2 januari 2023 bedroeg € 226,29, gebaseerd op de intrinsieke waarde van dat moment met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in KOP. De fondsomvang aan het begin van het eerste kwartaal bedraagt ruim € 1 miljard. Voor het eerstvolgende handelsmoment van 3 april 2023 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 28 februari om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van VanLanschotKempen).

Marktontwikkelingen
Het jaar 2022 gaat de boeken in met als thema “The Great Inflation”. De inflatie werd aangewakkerd door economieën en consumenten die dit jaar na diverse eerdere lockdowns weer meer producten en diensten wilden gebruiken. Tegelijkertijd waren logistieke ketens nog grotendeels verstoord en was er een tekort aan grondstoffen, producten en werknemers in diverse sectoren.

Door de snel oplopende inflatie werd het verhogen van de rente een noodzaak, met als gevolg een scherpe daling van vrijwel alle financiële waarden. Ter illustratie, de Vanguard Total Stock Market ETF daalde 20,0% in 2022 en de Vanguard Total Bond Market ETF daalde met 12,7%. Het is sinds 1928 slechts vier keer voorgekomen dat dat zowel aandelen als obligaties daalden gedurende een jaar en het is sindsdien nog nooit voorgekomen dat beide meer dan 10% daalden. Dat maakt 2022 een van de slechtste jaren ooit voor een portefeuille met aandelen en obligaties.

De stijgende rente zal uiteindelijk de vraag naar producten en diensten drukken. Het heeft een vertragend effect, omdat consumenten spaargeld hebben opgebouwd door het wegvallen van bepaalde uitgaven tijdens de pandemie en bovendien de werkloosheid nog niet oploopt. Aan het begin van 2023 lijkt de inflatie echter over haar hoogtepunt heen door lagere consumentenuitgaven, lagere grondstofprijzen, dalende logistieke kosten en herstel van levering van een aantal componenten (zoals computerchips). Centrale bankiers lijken daarentegen de rente te willen blijven verhogen totdat de inflatie duidelijk richting de gewenste 2-3% beweegt en de verwachting is dat de rente in de eerste helft van 2023 verder zal oplopen.

Het beleggingsuniversum van KOP, Europese small caps, zat vorig jaar in de hoek waar de klappen vielen. Doordat ze het meest gevoelig zijn voor een economische recessie en een mogelijke energiecrisis in Europa, kwamen aandelenkoersen van kleine Europese bedrijven onder forse druk. De sectoren die het in 2022 relatief goed deden, zoals energie, gezondheidszorg, telecom, banken, verzekeraars en voeding zijn binnen Europese small caps bovendien beperkt vertegenwoordigd. De MSCI Europe Small Cap Index daalde dan ook met 22,5% in 2022, meer dan de wereldwijde small caps (MSCI World Small Cap Index -19,0%) en meer dan Europese large caps (Euro Stoxx 50 -8,1%).

Portefeuille ontwikkelingen
In het vierde kwartaal van 2022 hebben we weinig bedrijfsnieuws gezien. Opvallende stijgers waren de semiconductornamen Suss Microtec (+52%) en Besi (+27%) die profiteren van de bouw van fabrieken buiten China en Taiwan door hun klanten. Ook SAF Holland zag haar koers fors stijgen (+43%) omdat sterke resultaten en kasstromen de balans versterken en daarmee de kans op een aandelenuitgifte ter financiering van de overname van remmenfabrikant Haldex kleiner wordt.

Interessante ontwikkelingen zien we bij El.En dat een minderheidsbelang in haar Chinese industriële laseractiviteiten heeft verkocht aan lokale investeerders, wat wij zien als een opmaat naar een beursgang van dat bedrijfsonderdeel. Daarmee zou de onderneming zich in de toekomst vrijwel volledig gaan richten op medische lasermachines.

We hebben in het vierde kwartaal van 2022 een nieuwe deelneming aangekondigd, namelijk in het Duitse Software AG. De onderneming is een toonaangevende leverancier van application infrastructure & middleware en database management software. Met haar oplossingen creëert Software AG een essentiële gegevensstroom tussen mensen, afdelingen, systemen en apparaten. De onderneming bedient wereldwijd meer dan 10.000 klanten. Meer dan 70% van de 1.000 grootste ondernemingen ter wereld gebruikt een of meer van haar producten.

Software AG is actief in structurele groeimarkten die tussen 2020 en 2026 naar verwachting met 16% per jaar zullen groeien. De afgelopen jaren is het bedrijf door een transformatie gegaan, waarbij software niet meer wordt verkocht op basis van een licentiemodel maar op basis van een abonnementsmodel met jaarlijkse of maandelijkse betaling. Hierdoor neemt de voorspelbaarheid van toekomstige omzet en kasstromen toe. Daarnaast is onder leiding van private equity investeerder Silver Lake zowel het operationele management alsmede de Raad van Commissarissen versterkt.

Aandelen Software AG zijn aantrekkelijk gewaardeerd met een koerswinst-verhouding van 14x en dividend rendement van 3%. De deelneming in Software AG vertegenwoordigt op dit moment circa 9% van de portefeuille en is daarmee de grootste positie in KOP.

Aan het begin van 2022 hebben we afscheid genomen van onze laatste stukken La Doria en Forfarmers en in het voorjaar onze nieuwe deelnemingen in Harvia en Kardex aangekondigd.

Ondanks het koersherstel in het vierde kwartaal, had KOP het zwaar in 2022 met een daling van 25,9%.

De grootste dalers in 2022 waren de Covid winnaars Harvia (-69%, begin 2022 nog geen deelneming) en Dustin (-64%). Harvia zag na de inval in de Oekraïne en de oplopende energieprijzen de verkopen van sauna’s, heaters en sauna benodigdheden fors inzakken en het is onduidelijk wanneer en op welk niveau de omzet zal uitbodemen. De onderneming blijft werken aan haar groeistrategie met nieuwe productlanceringen in Noord-Amerika en Japan en uiteindelijk zal in onze optiek Harvia haar oude groeipad (circa 5% per jaar) weer oppakken. Dustin, leverancier van hardware en software voor werkplekken, zag de sterke vraag ook in 2022 doorzetten, maar de winstmarge lag onder druk. De onderneming groeit harder bij de grote bedrijven en overheid en zag lagere groei, in het bovengemiddelde winstgevende midden- en kleinbedrijf. Ook de mix van verkochte producten was negatief, met meer lage marge standaardproducten als computers en smartphones. De meer complexere producten waren mede door supply chain issues niet voorhanden. Voor de overname van Central Point in Nederland heeft Dustin nieuwe aandelen uitgegeven en vreemd vermogen aangetrokken. De verwachting was dat Dustin de schuld snel zou afbouwen en dat de leverage ratio naar beneden zou komen. Maar door de lagere winstgevendheid en hoge investeringen in veiligheidsvoorraden is de ratio verder opgelopen. Beleggers zitten daarom in een afwachtende modus, wat wij begrijpen, maar wij blijven de langetermijnwaarde van Dustin zien en zijn blij met de stap die is genomen om geen dividend te betalen en zo sneller de schuld te reduceren.

Twee andere aandelen kwamen onder forse druk als gevolg van negatief bedrijfsspecifiek nieuws. Naast de uitdagingen die we in 2022 bij meer bedrijven hebben gezien (stijgende kosten, componentenschaarste en logistieke vertragingen) werd XP Power (-60%) door een concurrent in de Verenigde Staten aangeklaagd voor bedrijfsspionage wat tot forse juridische kosten heeft geleid, bovenop het mogelijk betalen van een schadevergoeding. Voor de schadevergoeding is een voorziening getroffen en we hopen dat XP Power zich in 2023 weer op de lange termijn kan gaan richten, waarover wij zeer positief zijn mede op basis van ons bezoek aan XP Power in de Verenigde Staten. Bij AlliancePharma (-52%) loopt er naar de CEO een onderzoek inzake illegale prijsafspraken, heeft verandering van distributeur voor de Chinese markt tot inzakkende verkopen geleid van het grootste product Kelo-cote en zorgt het verlies van CostCo als klant tot dalende omzet van het in 2021 gekochte merk Amberen. Voor een defensief en klein bedrijf als AlliancePharma zijn dat teveel onzekerheden in een korte periode, wat een groot effect had op de koers.

Componenten schaarste en sterk oplopende kosten door inflatie hebben bij machinebouwers Washtec (-33%) en Kardex (-46%, begin 2022 nog geen deelneming) tot margedruk en een vertraging in uitleveringen geleid en daarmee tot een tegenvallend 2022. Voor beide bedrijven staan orderboeken echter op recordhoogte en de verwachting is dat reeds doorgevoerde prijsverhogingen in 2023 tot margeherstel zullen leiden en betere beschikbaarheid van componenten zal zorgen voor nieuwe omzetgroei.

De relatieve outperformers in de KOP-portefeuille waren Avon Protection, El. En, Coats, Nedap en Premier Foods. Avon Protection (-6%) profiteerde van de aantrekkende wereldwijde vraag naar gasmaskers en helmen na de Russische inval in de Oekraïne en oplopende spanningen tussen China en Taiwan. El.En (-7%) zag in 2022 aanhoudende groei van de omzet in medische laserapparatuur, mede door de introductie van een aantal innovatieve nieuwe machines. Coats (-7%) werd beloond voor de sterke pricing power in de eerste helft van 2022 en een tweetal aantrekkelijke acquisities waarmee de onderneming de dominante toeleverancier wordt voor producenten van schoenen. Als softwareleverancier voor onder meer de gezondheidzorg liet Nedap (-8%) wederom voor de dienstenactiviteiten dubbelcijferige omzetgroei zien in 2022. Bijna 1/3 van de omzet komt nu van diensten wat de voorspelbaarheid ten goede komt. Als voedingsbedrijf heeft Premier Foods (-7%) een relatief defensief karakter waardoor de koersdaling in 2022 beperkt is gebleven.

In 2022 hebben we bij een aantal van onze bedrijven aankondigingen gezien inzake het (komende) vertrek van de CEO. Bij Suss Microtec heeft de CEO als gevolg van persoonlijke omstandigheden zijn taken neergelegd en zal niet meer terugkeren. De CEO van Kardex heeft de toppositie geaccepteerd bij vloerenfabrikant Forbo. De CEO van Harvia zal na een langjarig dienstverband in de loop van 2023 vertrekken maar is beschikbaar voor een positie als commissaris. De CEO van Alliance Pharma heeft enkele maanden na bekendmaking van het onderzoek naar zijn rol in illegale prijsafspraken alsnog zijn functie tijdelijk neergelegd en zal als het aan ons ligt niet terugkeren. De CEO van Avon Protection moest het veld ruimen na slechte executie van de overname van het Amerikaanse Ceradyne (helmen en kogelwerende vesten) en ook de CEO van Dustin zal in 2023 vertrekken om CEO te worden van Axel Johnson, de 29%-eigenaar van Dustin.

Het vertrek van een CEO leidt tot risico’s maar biedt ook kansen. Het bestuur krijgt de mogelijkheid het bedrijf een nieuwe impuls te geven en de topman/vrouw te benoemen die de onderneming nodig heeft om de komende jaren succesvol te zijn. Bij een aantal bedrijven zal de focus liggen op betere operationele executie (Suss, Avon, AlliancePharma) en bij andere gaat het eveneens om strategische uitdagingen (Kardex, Harvia, Dustin). Wij zijn als betrokken aandeelhouder nadrukkelijk in gesprek met het bestuur over wat wij de komende jaren verwachten van de onderneming en daarmee het gewenste profiel van de nieuwe CEO.

Aan het begin van 2023 staat de KOP-portefeuille er in onze optiek goed voor met een aantrekkelijke spreiding tussen enerzijds defensieve bedrijven die actief zijn in software (Software AG, Nedap, Lectra), voeding (Premier Foods, Acomo), persoonsbescherming (Avon) en gezondheidszorg (AlliancePharma, El.En) en anderzijds het meer cyclische Harvia, industriële productiebedrijven als Suss Microtec, BESI, Coats, DiscoverIE, XP Power, Kendrion, SAF Holland, Kardex en Washtec, aangevuld met industriële handelsbedrijven Dustin en Alligo, en ten slotte professionele dienstverlener Sthree. Vooral de tweede groep heeft het in 2022 lastig gehad maar biedt ook de meeste kans op koersherstel in de komende jaren. De uitdagingen waar deze bedrijven voor staan zijn veelal van tijdelijke aard en hun balansen zijn sterk.

Voor een aantal van onze bedrijven is succes in de Noord-Amerikaanse markt een belangrijke voorwaarde voor winstgroei op langere termijn. We hebben daarom in september de Amerikaanse dochters van Lectra, Coats, Avon, Washtec, XP Power en Software AG bezocht. Maar ook voor SAF Holland, Harvia en Kardex is succes in de Verenigde Staten belangrijk om de groeidoelstellingen te halen. Alhoewel de meeste bedrijven al jaren omzet generen in Noord-Amerika is het opbouwen van een lokale, stabiele, schaalbare productie- en verkooporganisatie de grote uitdaging. Zo werd de start van de nieuwe fabriek in North Carolina van Kardex in 2022 vertraagd door personeelstekorten en kampt Washtec met het lokaal inkopen van essentiële onderdelen van de wasstraten die het in Denver bouwt. Anderzijds kiezen anderen nadrukkelijk voor het overhevelen van productie naar Mexico (Coats, SAF Holland) en het Verre Oosten (XP Power) om hun productiekosten (personeelskosten) te verlagen. Voor Software AG is het behoud van personeel van het vorig jaar geacquireerde Amerikaanse StreamSets belangrijk voor het behalen van de beoogde synergievoordelen.

Waarderingen
De waardering van de KOP-portefeuille is gedaald gedurende het kwartaal en wij vinden de KOP-portefeuille aantrekkelijk gewaardeerd. Met een voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2023E) van de portefeuille van 11x per eind 2022 is het langetermijnkoerspotentieel van de portefeuille in onze optiek interessant.

Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van Rhône Participatiefonds (het "Fonds'). Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,0 %
3 maanden 12,1 %
Dit jaar -26,1 %
2021 0,5 %
1 jaar (op jaarbasis) -26,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i -19,0 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 460,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
27-05-2022
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van Rhône Participatiefonds (het "Fonds'). Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rhône Participatiefonds is (indirect) volledig belegd in Kempen Oranje Participaties NV. Meer informatie over de portefeuille van Kempen Oranje Participaties NV vindt u via de portefeuillepagina van Kempen Oranje Participaties NV.

Geografische verdeling (31-12-2022)

31,7 %
Verenigd Koninkrijk
17,4 %
Duitsland
13,1 %
Nederland
7,6 %
Italië
7,3 %
Zwitserland
7,0 %
Frankrijk
5,2 %
Zweden
3,6 %
Ierland
3,5 %
Singapore
2,2 %
Finland
1,4 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-12-2022)

9,1 %
Software
7,6 %
El. En.
7,4 %
Coats
7,3 %
Premier Foods
7,3 %
Kardex
7,0 %
Lectra
4,8 %
SThree
4,1 %
Discoverie
3,9 %
Acomo
3,6 %
Avon Protection Systems
Totaal
62,0 %

Sectorverdeling (31-12-2022)

45,2 %
Industr. Goederen & Diensten
21,9 %
Technologie
11,2 %
Voeding & Drank
10,3 %
Gezondheidszorg
3,6 %
Geldmarkt Beleggingsinst
2,2 %
Autos & Onderdelen
2,2 %
Pers. & Huish. Goederen
2,0 %
Detailhandel
1,4 %
Overig
Totaal
100 %
Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van Rhône Participatiefonds (het "Fonds'). Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,000 %
Service fee i
0,25 %
Kosten indirecte beleggingen i
1,11 % op jaarbasis
Verwachte lopende kosten i
1,37 %
De verwachte lopende kosten zijn uitgedrukt op jaarbasis en hebben betrekking op het eerste boekjaar.
Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van Rhône Participatiefonds (het "Fonds'). Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Fonds waarin wordt belegd (KOP): op de lange termijn een totaal beleggingsresultaat van 10% op jaarbasis
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
01-07-2021
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Kempen Rivieren Participatiefondsen BV
Administrateur
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Van Lanschot Kempen Investment Management NV
Beheerder
Van Lanschot Kempen Investment Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL00150006F1
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen voor de derde werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 16:00 uur Amsterdamse tijd door de transfer agent te zijn ontvangen om op de eerstvolgende handelsdag uitgevoerd te kunnen worden.
Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van Rhône Participatiefonds (het "Fonds'). Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Rhône Participatiefonds (het ‘Fonds’) valt onder artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dit houdt in dat het Fonds ecologische en/of sociale kenmerken promoot. Het Fonds heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.Â

Het Fonds sluit ondernemingen uit door de toepassing van strikte uitsluitingscriteria. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het raamwerk van het Global Compact van de VN, de Guidelines for Multinational Enterprises van de OESO, de Guiding Principles for Business and Human Rights van de VN en de Principles for Responsible Investment van de VN. Het Fonds past aanvullende uitsluitingscriteria toe op basis van productbetrokkenheid en ondernemingsgedrag.

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

Het Fonds promoot ecologische kenmerken met betrekking tot:
• de mitigatie van klimaatverandering en de adaptatie aan klimaatverandering in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs;Â
• de bescherming van biodiversiteit en ecosystemen; Â
• de transitie naar een circulaire economie.Â

Het Fonds promoot sociale kenmerken met betrekking tot:Â
• waardig werk;Â
• adequate levensstandaard en welzijn van eindgebruikers; Â
• overige sociale onderwerpen zoals gendergelijkheid en bredere diversiteitsaspecten.Â

De ecologische kenmerken die het Fonds promoot, zijn erop gericht om een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de klimaatdoelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. Dit decarbonisatietraject omvat doelstellingen voor de korte termijn (2025), een ambitie voor de middellange termijn (2030) en een commitment voor de lange termijn (netto nul in 2050). Hoewel er geen index als referentiebenchmark is aangewezen, streeft het Fonds naar een CO2-intensiteit in 2025 die onder het reductietraject van 7% ligt.Â

Beleggingsstrategie

Het Fonds gebruikt een bottom-up beleggingsproces om een geconcentreerde portefeuille van aandelen in Europese ondernemingen samen te stellen. De primaire doelstelling van het Fonds is om voor de deelnemingsvrijstelling in aanmerking te komen; daarom bedragen de belangen doorgaans minstens 5% van het nominale volgestorte kapitaal van de onderneming. Het Fonds wil een betrokken aandeelhouder zijn van de ondernemingen waarin het een belang heeft, en streeft ernaar om over de lange termijn een totaalrendement (koersontwikkeling en dividend) van minstens 10% op jaarbasis te realiseren. Ons ESG-beleid, zoals beschreven in het document ‘ESG-beleid & -proces’, is gericht op de bevordering van ecologische en/of sociale kenmerken. Dit ESG-beleid wordt in het beleggingsproces van onze strategie geïmplementeerd onder vier pijlers: Uitsluiting, ESG-integratie, Actief aandeelhouderschap en Positieve impact.
Â
Voor en na de selectie van een belegging passen wij adequate (ESG) due diligence-maatregelen toe. Dit kan helpen om het risicogecorrigeerde langetermijnrendement voor beleggers te verhogen, in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen van het Fonds. Wij beoordelen iedere onderneming afzonderlijk en kijken hierbij zowel naar de materiële risico’s in een bepaalde sector als naar de specifieke risicopositie, -praktijken en -informatie op ondernemingsniveau. Dit omvat:Â
- een beoordeling van bestuurspraktijken. Portefeuilleondernemingen krijgen een rating op basis van extern onderzoek en interne analyse;Â
- de betrokkenheid van de onderneming bij controverses in het verleden en ESG-kansen in de toekomst.Â
Op basis van een fundamentele ESG-analyse vormen wij ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen wij daar een score aan toe op een schaal van 1 tot 5.

Aandeel beleggingen

Informatie over het aandeel van beleggingen met ecologische of sociale kenmerken is opgenomen in Bijlage II van dit product.Â

Monitoring ecologische of sociale kenmerken

De beleggingen worden elk kwartaal gescreend op naleving van de ESG-criteria van Kempen. Dit screeningproces stelt Kempen in staat om de ESG-prestatie van alle ondernemingen waarin het Fonds heeft belegd, te monitoren en de dialoog te stimuleren over mogelijk controversiële kwesties die worden gesignaleerd. Bovendien bespreken ESG-specialisten en portefeuillebeheerders elk kwartaal de uitkomsten van de screening in speciale sessies, waarin wordt beoordeeld of ESG-risico’s en -kansen voldoende tot uitdrukking komen in het Kempen besluitvormingsproces voor beleggingen.

Methodologieën

Indicatoren van belangrijkste ongunstige effecten worden op zowel ondernemings- als portefeuilleniveau gemonitord.Â

Kempen ESG-score dient als input in het gehele beleggingsproces (uitsluiting, integratie in waarderingsmodellen, engagement). De scores zijn gebaseerd op 21 ESG-risicofactoren, die op basis van materialiteit per sector zijn geselecteerd.Â

CO2-intensiteit is de belangrijkste parameter voor de uitstoot van koolstof en wordt berekend op basis van de omzet (gewogen gemiddelde CO2-intensiteit); dit gebruiken wij voor ons commitment, onze ambitie en onze doelstellingen.Â

Afstemming op EU-taxonomie wordt gemeten aan de hand van de omzet. Hiervoor gebruiken wij feitelijke gegevens van portefeuilleondernemingen in combinatie met schattingen door een externe partij voor afstemming op de EU-taxonomie.Â

Engagementmijlpalen worden gebruikt om het succes van engagement te meten. Alle contacten in het kader van engagement worden vastgelegd en geclassificeerd: Mijlpaal 1 (onderneming wordt geïnformeerd), Mijlpaal 2 (onderneming erkent kwestie), Mijlpaal 3 (onderneming committeert zich aan verbetering) en Mijlpaal 4 (bewijs van verbetering).

Databronnen en -verwerking

Externe dataleveranciers omvatten (maar zijn niet beperkt tot):Â
- Institutional Shareholder Services (ISS) voor data over stemmingen, bestuur, CO2 en Duurzame Ontwikkelingsdoelen;Â
- MSCI ESG Research voor ESG-ratings van ondernemingen en data over productbetrokkenheid, indicatoren van belangrijkste ongunstige effecten en beoordeling van de mate waarin de beleggingen in ecologisch duurzame economische activiteiten conform de EU-taxonomie plaatsvinden (gemeten naar omzet);
- Sustainalytics: voor ESG-risicoratings en data over productbetrokkenheid.Â
Zowel interne als externe data worden in meerdere systemen voor data-analyse (onder andere FactSet, PowerBI en Tableau) en interne compliance (onder andere ThinkFolio) verzameld en verwerkt.

Methodologische en databeperkingen

Door externe partijen verstrekte ESG-data zijn verre van perfect. Daarom voeren wij een strikt due diligence-onderzoek uit naar de data die wij in onze ESG-processen gebruiken, met als doel te voorkomen dat databeperkingen een negatief effect op de ecologische en sociale kenmerken hebben. Om de kwaliteit van de data te waarborgen, voeren wij regelmatig overleg met portefeuilleondernemingen en externe dataleveranciers. Beperkingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verschillen tussen de door ondernemingen openbaar gemaakte data en de door dataleveranciers verstrekte data, inconsistenties tussen dataleveranciers, vooringenomenheid op basis van marktkapitalisatie en modelleringsscenario’s.

Due diligence

Voordat het Fonds in een onderneming belegt, voeren de portefeuillebeheerders een due diligence-onderzoek uit naar potentiële ESG-risico’s en indicatoren van belangrijkste ongunstige effecten en kansen, alsook naar eventuele controverses in het verleden. ESG due diligence is in de verschillende fasen van het beleggingsproces (screening van beleggingsuniversum, fundamenteel onderzoek en portefeuillebeheer) geïntegreerd. ESG-specialisten bespreken elk kwartaal de implementatie van het ESG-proces met de portefeuillebeheerders.Â
Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van Rhône Participatiefonds (het "Fonds'). Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas S.A., Netherlands Branch.

Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van Rhône Participatiefonds (het "Fonds'). Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.