Participatiefonds Maas

Profiel

Maas Participatiefonds (Maas) richt zich op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Kempen Oranje Participaties NV (KOP).

KOP is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% (of meer) van het nominaal gestorte kapitaal per onderneming aan te houden. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces van KOP, het fonds waarin Maas in belegt.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

 

profielplaatje Maas

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 31-12-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 3,5 %
3 maanden 2,5 %
Dit jaar 27,8 %
2018 -21,2 %
2019 27,4 %
2020 18,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 27,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 24,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 16,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,0 %
Met ingang van 28 september 2015 is de fondsnaam gewijzigd van Kempen Orange European Participations in Maas Participatiefonds. Met ingang van 1 oktober 2013 is het beleggingsbeleid gewijzigd en wordt er indirect naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd. Derhalve zijn de weergegeven resultaten van het fonds vóór 1 oktober 2013 behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 154,18 M 31-12-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 154,18 M 31-12-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
532.477 31-12-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 289,56 31-12-2021
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Maas Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-12-2021

Onderstaande teksten hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2021

Aangezien Maas Participatiefonds volledig belegd is in Kempen Oranje Participaties N.V. worden hieronder de marktontwikkelingen en de portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Kempen Oranje Participaties N.V.

Rendement
De intrinsieke waarde van Kempen Oranje Participaties (KOP) steeg in het vierde kwartaal van 2021 van € 300,85 naar € 308,35 per participatie, waarmee het rendement uitkomt op +2,5% en voor het hele jaar 2021 op +28,0%. Het gemiddelde rendement van KOP over de afgelopen drie jaar bedraagt +24,8% per jaar en over de afgelopen vijf jaar +16,9% per jaar, waarmee we ruim boven onze doelstelling van gemiddeld 10% per jaar op de lange termijn presteren.

Handel
De handelskoers op 3 januari 2022 bedroeg € 309,89, gebaseerd op de intrinsieke waarde van dat moment met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in het fonds. De fondsomvang aan het begin van het eerste kwartaal bedraagt ruim € 1,2 miljard. Voor het eerstvolgende handelsmoment van 1 april 2022 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 28 februari 2022 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van VanLanschotKempen).

Marktontwikkelingen
De MSCI Europe Index steeg in het vierde kwartaal van 2021 met 7,7% en deed het daarmee duidelijk beter dan de MSCI Europe small cap index die met 4,6% steeg. Na een afwachtende houding in september, hervonden beurzen het momentum in het vierde kwartaal. De mogelijke klachten van de Omicron-variant lijken milder dan gevreesd, inflatie is hoog maar onder controle en dus zijn centrale banken vooralsnog accommoderend met hun rentebeleid, maar beginnen hun terugkoopprogramma’s rustig aan af te bouwen. In Europa worden de aankopen onder het Pandemic Emergency Purchase Programme afgebouwd en in maart 2022 zullen die helemaal stoppen. Een renteverhoging in Europa wordt voor 2022, in tegenstelling tot Amerika, nog niet verwacht. Hierdoor blijven reële rentes negatief en in combinatie met ruime financiële buffers bij particuliere beleggers, heeft dit een opwaarts effect op financiële markten. Vooral inflatie-vaste waarden zoals aandelen en vastgoed blijven het goed doen. Beurzen zijn het jaar 2022 optimistisch begonnen in de verwachting van een langzaam uitdovende wereldwijde Covid19-pandemie, aanhoudende winstgroei bij bedrijven (geholpen door stimulerend overheidsbeleid) en een lage rente. Naast geopolitieke spanningen in Oekraïne en Taiwan, liggen in deze drie componenten ook de belangrijkste risico’s voor financiële markten besloten. Vooral een oplopende (loon)inflatie en daarmee een agressiever dan verwacht rentebeleid van centrale banken kan het sentiment snel doen keren.

Portefeuilleontwikkelingen
De derdekwartaalcijfers van onze bedrijven waren over het algemeen in lijn met de verwachtingen. De meeste ondernemingen zien een aanhoudend herstel van hun omzet en zijn in staat kosteninflatie op te vangen met prijsverhogingen en besparingen.

Lectra (+24%) rapporteerde solide cijfers waarbij er duidelijk voortgang wordt gemaakt met de integratie van Gerber. Met een omzetgroei van 23% verwacht Lectra dat de resultaten in 2021 aan de bovenkant van de eerdere verwachtingen zullen uitkomen.

De derdekwartaalcijfers van El.En (+10%) lieten een aanhoudend sterke ontwikkeling zien. De medische divisie liet een omzetgroei zien van 24% en de omzet van de industriële laseractiviteiten steeg met 25% ondanks zwakte in China. Ook de brutomarge steeg en El.En herhaalde haar verwachtingen voor het hele jaar 2021.

Coats (+6%) verraste positief met een groeiversnelling in het derde kwartaal ten opzichte van de eerste helft van het jaar, ondanks de lockdowns in het belangrijke Vietnam. De onderneming was bovendien in staat de winstmarges te beschermen ondanks hogere grondstofkosten.

De cijfers van Kendrion (-2%) lieten een diffuus beeld zien waarbij er enerzijds sprake was van solide omzetgroei in zowel de Automotive als de Industrial divisie maar anderzijds ook margedruk door last-minute afzeggingen van orders als gevolg van component-gerelateerde productieproblemen bij klanten. De verwachting is dat ook in de eerst helft van 2022 de zichtbaarheid op omzet en winstgevendheid beperkt zal zijn. In de loop van 2022 zou de componentenschaarste (met name halfgeleiders) geleidelijk moeten oplossen.

Avon Protection (-40%) kwam met een teleurstellend bericht dat 1 van de 800 geteste kogelwerende vesten niet voldeed aan de gestelde eisen door de klant. Dit kwam als een verrassing voor zowel het bedrijf als de aandeelhouders en de koers ging hierop hard onderuit. Het bestuur had tot kort daarvoor juist haar vertrouwen uitgesproken dat de nieuwe generatie kogelwerende vesten geaccepteerd zouden worden door de klant en tot nieuwe orders zouden leiden.

De foutieve test zorgde voor een evaluatie van de vestenactiviteiten door het bestuur van Avon; de technische herontwikkeling van de vesten zou namelijk veel tijd en geld gaan kosten. Als uitkomst van deze uitgebreide evaluatie heeft het bestuur besloten om de vestenactiviteiten de komende twee jaar af te bouwen en zich volledig te richten op de kernactiviteiten van maskers en helmen. Men houdt daarbij de deur open voor een eventuele volledige verkoop, echter wij achten de kans daarop klein. De kogelwerendevestenactiviteiten waren in 2020 een bijvangst als gevolg van de Ceradyne acquisitie, die vooral gedaan is voor de helmenactiviteiten. De vestenactiviteiten vertegenwoordigden 15% van de verwachte groepsomzet voor 2021/22.

Tijdens de publicatie van de jaarcijfers in december heeft Avon analisten en beleggers inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van de kernactiviteiten en de inmiddels niet strategische vestenactiviteiten. Hieruit concluderen we dat de kernactiviteiten van Avon onaangetast zijn door de problemen bij de vesten en bovendien uitstekende vooruitzichten hebben. Avon heeft een nieuwe mid-range helm geïntroduceerd voor met name politie en brandweer en bovendien wordt het Europese maskerprogramma met meer NAVO lidstaten verder uitgebreid.

Het zal Avon enige tijd kosten om het vertrouwen bij beleggers te herwinnen maar wij zijn er van overtuigd dat aandelen Avon op dit moment zeer aantrekkelijk zijn gewaardeerd. Wij hebben dan ook gebruikgemaakt van de koersdaling en in het vierde kwartaal onze positie uitgebreid.

Ander nieuws kwam van BESI (+9%), wat door overvloedige regenval te kampen had met overstromingen in de productiefaciliteit in Maleisië. Hierdoor worden € 4-6 miljoen aan eenmalige kosten genomen en verschuift de levering van ongeveer 60 machines (omzet € 25 miljoen) van 2021 naar 2022. Met een voor het vierde kwartaal recordhoge order intake van € 180-190 miljoen zal de onderneming een sterke start van het nieuwe jaar tegemoet gaan.

In aanloop naar de splitsing van de onderneming in maart 2022 heeft Momentum Group AB (-5%) in december haar naam gewijzigd in Alligo AB. De handelsactiviteiten (75% van de huidige groep) zullen onder deze naam en notering doorgaan. De componentenactiviteiten (25% van de huidige groep) zullen afgesplitst worden en een aparte beursnotering krijgen onder de naam Momentum AB. Bij de afsplitsing ontvangen bestaande aandeelhouders in Alligo AB een aandeel Momentum AB, naar rato, voor elk aandeel Alligo AB dat zij op dat moment in bezit hebben. KOP zal daarom vanaf het voorjaar een extra deelneming in de portefeuille hebben. Alligo zal zich richten op omzetgroei en kostenbesparingen naar aanleiding van de Swedol acquisitie en Momentum zal zich vooral richten op het doen van overnames in haar gefragmenteerde markten.

We hebben onze positie in Forfarmers (-7%) in het vierde kwartaal verder afgebouwd. De onderneming rapporteerde wederom zwakke kwartaalresultaten door oplopende grondstofprijzen en operationele kosten. In november werd bekend dat het contract van CEO Yoram Knoop niet zal worden verlengd en dat hij zal aftreden na de aandeelhoudersvergadering in 2022. ForFarmers heeft in het vierde kwartaal een aandeleninkoopprogramma gelanceerd, wat een van onze wensen was. Echter, gesprekken met het bestuur en raad van commissarissen geven ons nog steeds onvoldoende vertrouwen dat de risicovolle internationale groeistrategie uiteindelijk volledig zal worden losgelaten en de waarde in de huidige buitenlandse activiteiten van Forfarmers zal worden vrijgemaakt en uitgekeerd aan de eigenaren van de onderneming. Ook de snelheid waarmee de onderneming zich aanpast aan de veranderende marktomstandigheden stelt teleur. KOP heeft inmiddels minder dan 5% van het aandelenkapitaal van Forfarmers.

Als gevolg van ons onderzoek naar de Europese Value Added Reseller-markt is Dustin (+13%) op onze radar gekomen. Na uiteenlopende gesprekken met het management alsmede een bezoek aan de Zweedse activiteiten hebben we in de loop van 2021 een belang opgebouwd wat in december tot de aankondiging van deze nieuwe deelneming heeft geleid. De onderneming is een leidende online IT-partner in Scandinavië en de Benelux. Dustin helpt circa 500.000 klanten aan de juiste IT-oplossing in de vorm van 280.000 verschillende hardware en software producten. De onderneming heeft 2.400 medewerkers met een omzet van SEK 21,6 miljard.

Naast de verkoop van hardware en software van derden, heeft Dustin de schaal om eigen merken te ontwikkelen en te verkopen. In combinatie met een onderscheidend business model op basis van ruime voorraden en vooral online verkopen, biedt dit een duidelijk competitief voordeel. Eveneens heeft Dustin een leidende positie op het gebied van duurzaamheid, met heldere rapportages en grote ambities die wij als ondersteunend zien aan de financiële doelstellingen.

Dustin wil de komende jaren haar omzet met gemiddeld 10% per jaar laten groeien, waarvan 8% organisch en 2-3% door acquisities. Omdat deze groei niet kapitaalintensief is, kan Dustin bovendien een aantrekkelijk dividend uitkeren. Onze deelneming in Dustin vertegenwoordigt circa 5% van de KOP-portefeuille.

We hebben op dit moment een aantal nieuwe deelnemingen in opbouw en hopen ook in 2022 een nieuwe participatie te kunnen melden.

Waarderingen
De waardering van de KOP-portefeuille is gestegen gedurende het kwartaal. De voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2022E) van de portefeuille staat op 17x. In historisch perspectief is dit hoog, echter gezien de lage rente is het langetermijnkoerspotentieel van de portefeuille in onze optiek nog steeds interessant.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Maas Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 3,5 %
3 maanden 2,5 %
Dit jaar 27,8 %
2018 -21,2 %
2019 27,4 %
2020 18,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 27,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 24,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 16,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,0 %
Met ingang van 28 september 2015 is de fondsnaam gewijzigd van Kempen Orange European Participations in Maas Participatiefonds. Met ingang van 1 oktober 2013 is het beleggingsbeleid gewijzigd en wordt er indirect naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd. Derhalve zijn de weergegeven resultaten van het fonds vóór 1 oktober 2013 behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Maas Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Maas Participatiefonds is volledig belegd in Kempen Oranje Participaties NV. Meer informatie over de portefeuille van Kempen Oranje Participaties NV vindt u via de portefeuillepagina van Kempen Oranje Participaties NV.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Maas Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,000 %
Service fee i
0,15 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,95 % op jaarbasis
Verwachte lopende kosten i
1,10 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,10 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Maas Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Doelstelling
Fonds waarin belegd wordt (KOP): op lange termijn een een totaal beleggingsresultaat van 10% op jaarbasis
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
03-07-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Kempen Oranje Participaties BV
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Kempen Capital Management NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0010858395
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 33 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 33 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen voor de tweede werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 16:00 uur Amsterdamse tijd door de transfer agent te zijn ontvangen om op de eerstvolgende handelsdag uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Maas Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Maas Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Maas Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.