Participatiefonds Maas

Profiel

Maas Participatiefonds (Maas) richt zich op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Kempen Oranje Participaties NV (KOP).

KOP is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% (of meer) van het nominaal gestorte kapitaal per onderneming aan te houden. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces van KOP, het fonds waarin Maas in belegt.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

 

profielplaatje Maas

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 28-02-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 3,6 %
3 maanden 10,9 %
Dit jaar 6,5 %
2018 -21,2 %
2019 27,4 %
2020 18,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 35,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 9,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 19,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,2 %
Met ingang van 28 september 2015 is de fondsnaam gewijzigd van Kempen Orange European Participations in Maas Participatiefonds. Met ingang van 1 oktober 2013 is het beleggingsbeleid gewijzigd en wordt er indirect naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd. Derhalve zijn de weergegeven resultaten van het fonds vóór 1 oktober 2013 behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 109,32 M 31-12-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 130,00 M 28-02-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
532.235 28-02-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 258,11 31-03-2021
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Maas Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-12-2020

Onderstaande teksten hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2020.

Aangezien Maas Participatiefonds volledig belegd is in Kempen Oranje Participaties N.V. worden hieronder de marktontwikkelingen en de portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Kempen Oranje Participaties N.V.

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP steeg in het vierde kwartaal van 2020 van € 212,76 naar € 244,14 per participatie, waarmee het rendement voor het vierde kwartaal uitkomt op +14,7%. Met een rendement van +19,0% voor het hele jaar 2020 zijn wij tevreden met hoe de portefeuille zich heeft gedragen. Het gemiddelde rendement van KOP over de afgelopen drie jaar bedraagt +6,2% per jaar en over de afgelopen vijf jaar +17,8% per jaar, waarmee we boven onze doelstelling van gemiddeld 10% per jaar op lange termijn blijven presteren.

Handel
De handelskoers op 4 januari 2021 bedroeg € 245,36, gebaseerd op de intrinsieke waarde van dat moment met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in het fonds. De fondsomvang aan het begin van 2021 bedraagt € 900 miljoen. Voor het eerstvolgende handelsmoment van 1 april 2021 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 26 februari 2021 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van VanLanschotKempen).

Marktontwikkelingen
Na de ‘roller coaster’ van de eerste helft van 2020 en een rustig derde kwartaal liet het vierde kwartaal een forse stijging van beurskoersen zien. Naast het feit dat de derdekwartaalcijfers van bedrijven relatief solide waren en consumentenbestedingen sterk bleken, was het belangrijkste nieuws de snelle beschikbaarheid en de hoge effectiviteit van verschillende vaccins tegen het Covid19-virus. Bovendien herhaalden centrale banken hun voornemen om de rente lang laag te houden, zelfs als de inflatie stijgt boven de 2%. Dit zijn de ingrediënten voor een 2021-scenario van een sterk economische herstel, aanhoudend lage rente wat positief zou moeten zijn voor beurskoersen. De MSCI World Index steeg dan ook in het vierde kwartaal 2020 met 15,0% en de MSCI European small cap index met 16,8%.

Portefeuille ontwikkelingen
Er is veel geschreven over het beursjaar 2020. Wij laten uitgebreide economische en politieke beschouwingen over de gevolgen van de Covid19-crisis voor andere commentatoren en concentreren ons vooral tot de gang van zaken bij onze 18 deelnemingen.

Het was voor KOP een jaar met twee gezichten. In februari en maart zagen we de paniekreactie op de beurs waardoor de aandelen van cyclische bedrijven als BESI, Suss Microtec, Kendrion, Coats, Lectra en SAF Holland (semiconductors, kleding en automotive) fors onder druk stonden en defensieve namen als Forfarmers, LaDoria, Acomo en AvonRubber het relatief goed deden.

Nadat overheden en centrale banken eind maart enorme steunpakketten aankondigden, zette op de beurs een fors herstel in, nog verder geholpen door het nieuws in november dat vaccins snel beschikbaar zouden worden. Vooral de cyclische namen lieten na de zomer een herstel zien, mede geholpen door beter-dan-gevreesde tweede- en derdekwartaalcijfers. In het vierde kwartaal lieten SAF Holland (+62%), BESI (+35%), Nedap (+26%) en Lectra (+24%) het beste koersrendement zien. De koers van SAF Holland herstelde sterk van een zwak niveau na de uitbraak van de Covid19-crisis. De vraag naar trucks en trailers lijkt zich goed te herstellen (mede door e-commerce) en de efficiëntiemaatregelen die de nieuwe CEO doorvoert laten een duidelijk positief effect op de marge zien. De focus op cash zorgde er ook voor dat de schuldratio’s van het bedrijf binnen de afspraken met de banken bleef.

De koers van BESI profiteerde van een aanhoudend herstel van de semiconductorindustrie als onderdeel van de versnelde digitalisering van onze samenleving. BESI blijft zoeken naar verbeteringen in de interne organisatie en kostenstructuur waardoor de verwachting is dat de onderneming in de komende “upcycle” nieuwe winstrecords zal breken. Ook kondigde de onderneming een samenwerking aan met het Amerikaanse Applied Materials (AMAT). Verdere miniaturisatie van chips, de zogenoemde Wet van Moore wordt steeds afhankelijker van de back-end activiteiten in de chipindustrie, waar BESI actief is. De samenwerking met AMAT onderstreept de leidende marktpositie die BESI heeft in de advanced packaging markt.

Belangrijk bedrijfsnieuws kwam van Acomo dat de overname aankondigde van Tradin, een internationale handelaar in biologische voedingsingrediënten (waaronder gedroogde producten, fruit, cacao, oliën, koffie en hoogwaardige sappen). Met haar wereldwijde netwerk en focus op snelgroeiende biologische producten vergroot Tradin de schaal, diversificatie en het groeipotentieel van Acomo. Door de overname wordt Acomo ongeveer een derde groter. De overname is deels gefinancierd door de uitgifte van € 96 miljoen nieuwe aandelen. Als een van de grootste aandeelhouders in Acomo zijn we reeds voor de aankondiging betrokken bij de overname van Tradin. Wij geloven dat met deze overname zowel het groeiprofiel van de onderneming als de liquiditeit van het aandeel verbetert en kan leiden tot een hogere waardering op de beurs. Wij hebben daarom ingeschreven op nieuwe aandelen Acomo en ons kapitaalbelang in de onderneming op peil gehouden.

Ander positief nieuws kwam van AlliancePharma, dat de overname aankondigde van het Amerikaanse Biogix, dat zich met het vitaminen- & mineralenproduct Amberen richt op klachten omtrent de menopauze. Met een omzet van $ 27 miljoen zal dit qua grootte het tweede merk in de AlliancePharma-portefeuille zijn en met name de positie op de belangrijke Amerikaanse markt versterken. Wij verwachten dat de onderneming ook in 2021 nog een aantal aantrekkelijke acquisities zal doen.

De koersen van Avon Rubber (-24%), Forfarmers (+2%) en XP Power (+8%) bleven relatief achter waarbij de laatste geen opzienbarend bedrijfsnieuws liet zien.

Avon Rubber liet een scherpe koersdaling zien in het vierde kwartaal. De onderneming meldde een vertraging in de opstart van de productie en verkoop van nieuwe generatie kogelwerende vesten (via de in 2020 aangekondigde Ceradyne acquisitie). Tijdens een zogenaamde “First Article Test” bleek de impact van een kogel bij één van de geteste vesten buiten de foutenmarge te zijn, waardoor de structuur van het product zal moeten worden aangepast wat tot een verwachte vertraging in de uitlevering zal leiden van ongeveer zes maanden. Na een koersstijging van 94% in de eerste negen maanden van het jaar, daalde de koers in het vierde kwartaal met 24%.

De resultaten van ForFarmers over het derde kwartaal waren zwak. De onderneming kondigde daarnaast de overname aan van De Hoop Mengvoeders. De Hoop maakte in 2019 € 110 miljoen omzet, met name in de Nederlandse kippenmarkt. Deze acquisitie is de eerste sinds de nieuw aangekondigde strategie op de Capital Markets Day in september 2020, waar meer focus lag op overnames. We hebben in het vierde kwartaal met de Raad van Commissarissen (RvC) gesproken. In ons gesprek met de RvC hebben we opnieuw onze zorgen geuit rondom het trackrecord van de onderneming op het gebied van overnames en ook op de operationele aansturing. Door een verbetering van beide elementen in combinatie met een solide balans en de aantrekkelijke waardering van het aandeel zal Forfarmers positief moeten bijdragen aan het toekomstige rendement van KOP.

In navolging van onze nieuwe deelnemingen in DiscoverIE en AlliancePharma, hebben we in 2020 nog een deelneming gerealiseerd, namelijk in het Zweedse Momentum Group AB. De onderneming is een leidende verkooporganisatie in industriële componenten en hulpmiddelen zoals gereedschap, machineonderdelen, schroeven en beschermende kleding. Via directe (online) verkoop en meer dan 100 eigen winkels worden producten verkocht aan voornamelijk industriële klanten, maar ook aan (bos)bouwbedrijven, installateurs en overheidsinstanties. Momentum levert eveneens aanpalende diensten zoals voorraadmanagement, automatisering en onderhoud van industriële motoren.

Momentum is voornamelijk actief in Zweden, Noorwegen en Finland. In 2020 heeft Momentum de Zweedse beursgenoteerde speler Swedol overgenomen wat in de komende jaren tot een versnelling van de omzetgroei en aanzienlijke kostenbesparingen zal leiden. Met hoge kasstromen en een sterke balans zien wij ruimte voor verdere acquisities die de marktpositie van Momentum in de Scandinavische markt verder kunnen verstevigen.

Wij volgen Momentum sinds haar afsplitsing van het industriële conglomeraat Bergman & Beving in 2017 en hebben na de aankondiging van de Swedol-overname gedurende de afgelopen kwartalen een positie opgebouwd. De deelneming in Momentum AB vertegenwoordigt ongeveer 4% van de KOP-portefeuille.

Ook na het realiseren van drie nieuwe deelnemingen in 2020 bevat de KOP-portefeuille een aantal nieuwe deelnemingen in opbouw. Wij hopen dat we ook in 2021 een nieuwe deelneming kunnen aankondigen.

Terugkijkend naar de afgelopen jaren schuilt een groot deel van het succes van KOP in het feit dat we een beperkt aantal onopgemerkte bedrijven hebben kunnen vinden in fundamenteel gezonde sectoren met integer en rationeel management. We houden deze bedrijven vervolgens voor de lange termijn en proberen als betrokken aandeelhouder waarde toe te voegen.

Het kunnen vinden van onopgemerkte aandelen komt voort uit ons universum van Europese microcaps die veelal nauwelijks worden gevolgd door institutionele beleggers of analisten. In veel van de bedrijven die we in portefeuille houden en op ons radar hebben, zien we nauwelijks research voorbijkomen. Een nadeel is dat de verhandelbaarheid soms beperkt is, echter het voordeel is dat aandelen verkeerd geprijsd kunnen zijn, wat ons kansen biedt.

Zoals eerder in menig kwartaalbericht vermeld, zijn we als betrokken aandeelhouder voor de lange termijn op zoek naar fundamenteel gezonde bedrijven. Ze moeten actief zijn in een gezonde industrie, winstgevend zijn, solide marktpositie hebben, verstandig aangestuurd worden en een sterke balans hebben. Vooral in een jaar zoals 2020 zijn deze kwaliteitskenmerken essentieel geweest voor het succes van de portefeuille.

Als betrokken aandeelhouder voor de lange termijn zien wij regelmatig fundamentele en/of cyclische veranderingen bij bedrijven en als deze positief zijn, profiteren wij ervan. Juist na deze momenten vindt er vaak een herwaardering van de aandelen plaats, wat een belangrijke bijdrage kan leveren aan het rendement van KOP. Hierbij denken we bij fundamentele veranderingen aan bijvoorbeeld desinvesteringen, acquisities, productlanceringen en nieuw management.

Bij El.En waren wij bijvoorbeeld getuige van de verkoop van het belang in dochteronderneming Cynosure en AvonRubber verkocht Avon Engineered wat in beide gevallen het profiel van de ondernemingen verbeterde. Doordat wij de bedrijven goed kennen waren wij in staat de positie in BESI op de juiste momenten in het meerjarig economische cyclus te reduceren en na enige tijd terug te kopen en hebben wij XP Power gekocht vlak voor het herstel in de semiconductormarkt. Het onbekende Coats hebben wij aangekocht nadat het haar notering verhuisde van Australië naar het VK, Kendrion gekocht na het aantreden van het huidige management en Momentum gekocht nadat het qua grootte verdubbelde door de overname van branchegenoot Swedol.

Ten slotte is het soms noodzakelijk om als aandeelhouder zelf een positieve verandering te initiëren door druk te zetten op het bestuur van onze bedrijven. De aanstelling van nieuw management bij SAF Holland en Suss Microtec zijn hier goede voorbeelden van.

Waarderingen
De waardering van de KOP-portefeuille is gestegen gedurende het kwartaal. De voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2021E) van de portefeuille staat op 15x. In historisch perspectief is dit hoog, echter gezien de aanhoudend lage rente is de lange termijn koerspotentieel van de portefeuille in onze optiek nog steeds interessant.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Maas Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 28-02-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 3,6 %
3 maanden 10,9 %
Dit jaar 6,5 %
2018 -21,2 %
2019 27,4 %
2020 18,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 35,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 9,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 19,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,2 %
Met ingang van 28 september 2015 is de fondsnaam gewijzigd van Kempen Orange European Participations in Maas Participatiefonds. Met ingang van 1 oktober 2013 is het beleggingsbeleid gewijzigd en wordt er indirect naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd. Derhalve zijn de weergegeven resultaten van het fonds vóór 1 oktober 2013 behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 3,20
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-06-2020
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Maas Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Maas Participatiefonds is volledig belegd in Kempen Oranje Participaties NV. Meer informatie over de portefeuille van Kempen Oranje Participaties NV vindt u via de portefeuillepagina van Kempen Oranje Participaties NV.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Maas Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,000 %
Service fee i
0,15 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,95 % op jaarbasis
Verwachte lopende kosten i
1,11 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,11 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2019.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Maas Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Fonds waarin belegd wordt (KOP): op lange termijn een een totaal beleggingsresultaat van 10% op jaarbasis
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
03-07-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Kempen Oranje Participaties BV
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Kempen Capital Management NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0010858395
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 33 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 33 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen voor de tweede werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 16:00 uur Amsterdamse tijd door de transfer agent te zijn ontvangen om op de eerstvolgende handelsdag uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Maas Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Maas Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Maas Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.