Participatiefonds Loire

Profiel

Loire Participatiefonds (Loire) richt zich op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) via een belegging in Kempen Oranje Participaties Primo.

KOP, het fonds waar door Loire indirect in belegd wordt, is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% (of meer) van het nominaal gestorte kapitaal per onderneming aan te houden. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces van KOP, het fonds waarin Loire (indirect) belegt.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

 

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 30-11-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand 6,7 %
3 maanden 14,3 %
Dit jaar 22,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 22,6 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 21,30 M 30-11-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 21,30 M 30-11-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
379 30-11-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 56.207,53 30-11-2019
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Loire Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2019

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2019.

Aangezien Loire Participatiefonds volledig belegd is in Kempen Oranje Participaties N.V. via een belegging in Kempen Oranje Participaties Primo worden hieronder de marktontwikkelingen en de portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Kempen Oranje Participaties N.V.

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP daalde in het derde kwartaal van 2019 van € 186,46 naar € 180,81 per participatie waarmee het rendement uitkomt op -2,9%. Het rendement in de eerste negen maanden van het jaar bedraagt daarmee +10,4%. Het gemiddelde rendement over de afgelopen drie jaar bedraagt +9,9% per jaar.

Handel
De handelskoers op 1 oktober 2019 bedroeg € 181,72, gebaseerd op de intrinsieke waarde van dat moment met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in KOP. Het aantal geplaatste aandelen KOP steeg met 1,8% en de fondsomvang komt daarmee uit op circa € 650 miljoen. Voor het eerstvolgende handelsmoment van 2 januari 2020 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 29 november 2019 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van Kempen).

Marktontwikkelingen
De MSCI Europe small cap index steeg in het derde kwartaal met 1,6%. Aandelenmarkten worden heen en weer geslingerd tussen de negatieve effecten van de wereldwijde economische afkoeling (China, Europa en in mindere mate de Verenigde Staten) en de positieve effecten van verdere renteverlagingen van vrijwel alle centrale banken. De economische afzwakking in Europa werd bevestigd door een zeer slechte Duitse PMI van 41,7 in september en een aantal winstwaarschuwingen deze zomer van Duitse industriële bedrijven zoals Jungheinrich (heftrucks), Durr (verfstraten voor autofabrieken, houtsnijmachines) en Krones (vullijnen voor drankfabrikanten) die hun orderboeken fors zagen inzakken. Dit zorgt op de aandelenmarkten voor een duidelijke sectorrotatie van cyclische en financiële waarden naar defensieve sectoren en infrastructuur. Zo bereikte dit kwartaal de koers van Nestlé een ‘all-time high’ met een koerswinstverhouding van 25x en daalden de koersen van ING en Daimler naar een ‘all-time low’ met slechts koerswinstverhoudingen van respectievelijk 7x en 9x. Door economische en politieke onzekerheid laten beleggers wereldwijd Europa al enige tijd links liggen, geïllustreerd door een underperformance van Europese versus Amerikaanse aandelen van 20% (in dollars) sinds mei 2018. Binnen Europa doen small-caps het dit jaar 3% minder goed dan large-caps. Bovendien is het rendement van microcaps (marktkapitalisatie onder de € 1 miljard) fors minder dan dat van small-caps dit jaar (+10% versus +20,0%).

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2019

Wat betreft de portefeuille-ontwikkelingen hebben we in het derde kwartaal geen nieuwe deelneming gemeld, al hebben we er een aantal in opbouw. Zoals in eerdere berichten opgemerkt, blijft liquiditeit een uitdaging en wij hopen de komende maanden een nieuwe deelneming te kunnen aankondigen.

Als we naar onze huidige deelnemingen kijken, zijn BESI, El.En en AvonRubber de bedrijven die zich dit jaar in onze optiek boven verwachting ontwikkelen.

Met een weging van 18% in de KOP-portefeuille is BESI veruit onze grootste en belangrijkste deelneming. BESI bevindt zich sinds het tweede kwartaal van 2018 in een (normale) neergaande semiconductorcyclus die naar verwachting in 2020 zal herstellen. De winstontwikkeling van BESI ten tijde van de huidige zwakke cyclus is indrukwekkend en bevestigt onze overtuiging dat BESI een van de best aangestuurde bedrijven is in haar sector. Dit wordt onderstreept door een brutomarge van 56% en operationele marge van 27% in het tweede kwartaal van 2019 waarin de omzet met 42% daalde ten opzichte van een jaar eerder. Beleggers hebben een grote voorkeur voor technologie wat ervoor zorgt dat een verwacht herstel in de semiconductorcyclus in 2020 al voor een deel wordt gereflecteerd in het koersherstel van BESI (+66%).

Zoals verwacht profiteert de medische laserdivisie van El.En van de innovaties die de onderneming elk jaar lanceert. Wij zijn echter vooral onder de indruk van de ontwikkeling van haar industriële laserdivisie die ten tijde van algemene economische onzekerheid een indrukwekkende 12,8% omzetgroei liet zien in de eerste helft van 2019. Ook richt El.En zich binnen de medische activiteiten telkens meer op ‘consumables’ voor eenmalig gebruik. Hierdoor stijgt het aandeel wederkerende omzet en neemt de voorspelbaarheid van de medische activiteiten toe. Na de zwakke koersontwikkeling in de tweede helft van 2018 waarin politieke en economische risico’s rondom Italië de koers parten speelden, laat El.En dit jaar een koerssprong zien van 93%.

AvonRubber gebruikte haar sterke balans en heeft een aantrekkelijke acquisitie in Noord-Amerika gedaan op het gebied van persoonsbescherming (kogelwerende vesten en helmen) wat goed aansluit bij haar producten op gebied van gasmaskers. De koers van AvonRubber is dit jaar gestegen met 36%.

De winstgevendheid van onze deelnemingen Acomo, Oeneo, LaDoria, Coats, Interroll en Suess ontwikkelde zich over het algemeen in lijn met onze verwachtingen. Acomo, LaDoria en Coats laten dit jaar een rustig winstverloop zien, Interroll blijft hard groeien en Oeneo laat het verwachte winstherstel zien na de tijdelijke zwakte vorig jaar als gevolg van de plotselinge stijging van kurkprijzen. Met uitzondering van Coats (angst voor Brexit bij UK small-caps) laten deze ondernemingen koersstijgingen zien die hun winstontwikkelingen dit jaar redelijk reflecteert. De koersdaling bij Coats van 7% dit jaar is opvallend omdat het bedrijf geen exposure heeft naar de UK en zelfs in dollars rapporteert.

In de portefeuille ontwikkelen zich dit jaar ook een aantal bedrijven onder verwachting, waarbij we een onderscheid maken tussen zwakke eindmarkten en bedrijfsspecifieke uitdagingen. De deelnemingen die kampen met een zwakke vraag in hun eindmarkten zijn Washtec, Kendrion en Lectra. Deze ondernemingen zijn goed georganiseerd, innovatief en uitstekend gepositioneerd. Echter, de wereldwijde auto-industrie (Kendrion, Lectra) ziet volumes teruglopen, Washtec ziet dit jaar een zwakke vraag van een aantal grote accounts en de kledingindustrie (Lectra) is op dit moment terughoudend met haar investeringsbeslissingen als gevolg van de handelsoorlog. Ondanks deze vertraging blijft Lectra zeer winstgevend doordat een belangrijk deel van de omzet software-gerelateerd is.

Als gevolg van economische onzekerheid kampt ook SAF Holland met een terughoudend investeringsbeleid van transportbedrijven in nieuwe trailers waarbij de onderneming nog een duidelijke flexibiliserings- en automatiseringsslag moet maken om in de toekomst haar winstgevendheid structureel te verbeteren. Door de scherpe vraaguitval in Europa moest SAF de verwachtingen voor heel 2019 fors naar beneden bijstellen. Tijdens een gesprek op het hoofdkantoor van SAF hebben we uitgebreid de lopende reorganisaties besproken in zowel Noord-Amerika en China. Wij denken dat het nieuwe SAF-management goed op weg is, echter er is nog veel te doen. Dit werd ook bevestigd in een call met de voorzitter van de Raad van Commissarissen van SAF. Naast het bespreken van de huidige ontwikkelingen hebben we ook onze wensen ten aanzien van de strategie 2025 duidelijk op tafel gelegd, waarbij wij van RvB en RvC een veel betere kapitaalsdiscipline verwachten. Het sentiment rondom Duitse industriële bedrijven is negatief en op de beurs worden ze nadrukkelijk vermeden. De Duitse industriële productie is gedurende het jaar ingezakt, niet in de laatste plaats door de pijn in de Duitse auto-industrie die kampt met de combinatie van de effecten van de VS-China handelsoorlog en de draai naar elektrificatie. Dit zorgt voor extra druk op de koersen van SAF Holland (-40%), Washtec (-19%) en Kendrion (-8%) dit jaar.

Bij ForFarmers zijn onze zorgen van fundamentelere aard. De oorspronkelijke investment case is gebaseerd op een robuuste onderneming met lage groei maar hoge kasstromen die deels aan aandeelhouders worden uitgekeerd en deels worden gebruikt om de veevoederindustrie in Noordwest-Europa op een verstandige manier te consolideren. ForFarmers heeft in de afgelopen jaren hoge kasstromen gerealiseerd, maar heeft moeite gehad met het vinden van aantrekkelijke kandidaten in het buitenland en daarom is 75% van de winst nog steeds afhankelijk van Nederland.

De onderneming had in eerste instantie te lijden onder ongunstige voorraadposities als gevolg van verkeerde inschattingen omtrent de ontwikkeling van grondstofprijzen. Daarbovenop werden wij (en ForFarmers) dit jaar verrast door de stikstofdiscussie in Nederland en met name de extremiteit van de maatregelen die de politiek overweegt en de mogelijke structurele gevolgen daarvan op de veestapel in Nederland. Er loopt al enige tijd een vrijwillig saneringsprogramma waarbij de overheid varkensrechten opkoopt wat zal leiden tot een daling van de varkensstapel van maximaal 15% in de komende 2-3 jaar en ForFarmers heeft hiervoor een aantal fabrieken gesloten. Zoals het er nu naar uitziet zal de landbouwsector onderdeel gaan uitmaken van een pakket maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Op basis van de discussies lijkt het erop dat mogelijke maatregelen regio-specifiek (nabij natuurgebieden) en boer-specifiek (verouderde infrastructuur) zullen zijn en niet de sector in de breedte zullen treffen. Ondertussen maakt ForFarmers plannen voor verdere flexibilisering van haar kostenstructuur en optimalisatie van het netwerk van fabrieken waarbij de researchuitgaven worden ingezet om uitstoot verminderend voer te ontwikkelen. Door alle onzekerheid is de koers van ForFarmers dit jaar met 25% gedaald.

Waarderingen
De waardering van de KOP-portefeuille is per saldo onveranderd gebleven gedurende het kwartaal. De voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2020E) van de portefeuille staat op 11x. Daarmee is het langetermijnkoerspotentieel van de portefeuille in onze optiek nog steeds interessant.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Loire Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-11-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand 6,7 %
3 maanden 14,3 %
Dit jaar 22,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 22,6 %

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 735,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
20-05-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Loire Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Loire Participatiefonds is (indirect) volledig belegd in Kempen Oranje Participaties N.V. Meer informatie over de portefeuille van Kempen Oranje Participaties N.V. vindt u via de portefeuillepagina van Kempen Oranje Participaties N.V.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Loire Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,00 %
Service fee i
0,25 %
Kosten indirecte beleggingen i
1,10 % op jaarbasis
Verwachte lopende kosten i
1,37 %
De verwachte lopende kosten hebben betrekking op het boekjaar 2019.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,50 %
Swing factor neerwaarts i
1,50 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Loire Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Fonds waarin indirect belegd wordt (KOP): op lange termijn een totaal beleggingsresultaat van 10% op jaarbasis
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
02-01-2019
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Kempen Rivieren Participatiefondsen B.V.
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Kempen Capital Management N.V.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Minimale eerste inleg en aan te houden bedrag € 100.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0012706303
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen voor de derde werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 10:00 uur Amsterdamse tijd door de transfer agent te zijn ontvangen om op de eerstvolgende handelsdag uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Loire Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Loire Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Loire Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.