Participatiefonds Loire

Profiel

Loire Participatiefonds (Loire) richt zich op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Kempen Oranje Participaties NV (KOP) via een belegging in Kempen Oranje Participaties Primo.

KOP, het fonds waar Loire indirect in belegd, is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% (of meer) van het nominaal gestorte kapitaal per onderneming aan te houden. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces van KOP, het fonds waarin Loire (indirect) belegt.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

 

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 31-10-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,3 %
3 maanden 3,1 %
Dit jaar 1,0 %
2019 26,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 11,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 14,5 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 22,24 M 31-10-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 22,24 M 31-10-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
384 31-10-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 57.915,25 31-10-2020
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Loire Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-09-2020

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2020.

Aangezien Loire Participatiefonds volledig belegd is in Kempen Oranje Participaties N.V. via een belegging in Kempen Oranje Participaties Primo worden hieronder de marktontwikkelingen en de portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Kempen Oranje Participaties N.V.

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP steeg in het derde kwartaal van 2020 van € 199,02 naar € 212,76 per participatie, waarmee het rendement voor het derde kwartaal uitkomt op 6,9%. Met een rendement in de eerste negen maanden van 3,7% ten opzichte van het rendement van de MSCI Europe Small-cap Index van -10%, zijn wij tevreden met hoe de portefeuille zich tot dusver in 2020 heeft gedragen. Het gemiddelde rendement van KOP over de afgelopen drie jaar bedraagt 2,8% per jaar en over de afgelopen vijf jaar 17,8% per jaar, waarmee we boven onze doelstelling van gemiddeld 10% per jaar presteren.

Handel
De handelskoers op 1 oktober 2020 bedroeg € 209,56, gebaseerd op de intrinsieke waarde van dat moment met een afslag van 1,5% als gevolg van netto outflow uit het fonds. De fondsomvang aan het begin van het vierde kwartaal bedraagt € 770 miljoen. Voor het eerstvolgende handelsmoment van 4 januari 2021 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 30 november 2020 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van VanLanschotKempen).

Marktontwikkelingen
Na de ‘roller coaster’ van de eerste helft van 2020, liet het derde kwartaal op de beurs een rustiger en per saldo positief beeld zien (MSCI Europe Small-cap Index was +6,3%). Geholpen door de versoepeling van de lockdownmaatregelen in mei en juni kwamen Europese economieën in het derde kwartaal weer voorzichtig op gang. In combinatie met aanhoudende steun van overheden en centrale banken en meevallende tweedekwartaalcijfers, zorgde dit gedurende de zomermaanden voor een positieve stemming bij beleggers. De positieve maanden juli en augustus, werden echter gevolgd door een daling van de MSCI Europe small-cap Index van 0,6% in september. Na het eerdere optimisme zorgt een recente stijging van het aantal nieuwe uitbraken van COVID-19 en verscherping van de overheidsmaatregelen voor voorzichtigheid. Terwijl beleggers zich voorbereiden op de komende presidentverkiezingen in de Verenigde Staten, verwachten we dat de volatiliteit hoog zal blijven, mede door aflopende overheidssteun aan het bedrijfsleven wat tot meer winstdruk zou kunnen leiden. Dagelijkse nieuwsberichten over massaontslagen (Disney, KLM, Royal Dutch Shell, TataSteel) voorspellen niet veel goeds.

Portefeuille-ontwikkelingen
We zijn de rapportageperiode van de tweedekwartaalcijfers (het ‘COVID kwartaal’) relatief goed doorgekomen met weinig grote verrassingen. Wij prijzen ons gelukkig met een portefeuille van bedrijven met een robuust businessmodel, solide balansen en sterk management als gevolg van een duidelijk en robuust beleggingsproces. Per saldo hebben de cyclische bedrijven zoals SAF Holland en Kendrion het goed gedaan ten opzichte van de lage verwachtingen en met koersstijgingen van respectievelijk 31% en 27% werden ze hier goed voor beloond.

Kijkend naar koersontwikkelingen valt de aanhoudende koersstijging van AvonRubber op (+33% in het derde kwartaal). De onderneming kondigde aan haar Dairy-activiteiten (rubber onderdelen voor melkmachines) te verkopen aan DeLaval en kocht vervolgens voor een vergelijkbaar bedrag een Amerikaanse producent van helmen (Team Wendy). Daarmee richt AvonRubber zich in de toekomst volledig op persoonsbescherming in de vorm van gasmaskers, helmen en beschermende vesten. Vanuit een sterke positie bij de grootste klant, het Amerikaanse ministerie van Defensie, probeert AvonRubber vooral te groeien bij andere klanten, zoals Europese legers en politieorganisaties. De Nederlandse politie is al klant en AvonRubber biedt nu op een contract dat het Nederlandse leger, in combinatie met een aantal NAVO partners, aanbesteedt.

Andere sterke stijgers waren XP Power (+25%) dat profiteert van een herstel in de semiconductormarkt alsmede de sterke vraag naar medische apparatuur en Lectra (+25%) dat ondanks de moeilijke eindmarkten (kleding, autostoelen, meubels) profiteert van haar defensieve businessmodel op basis van software licenties. Vooral XP Power profiteert van de plotselinge vraag naar beademingsapparatuur en andere medische systemen als gevolg van COVID19. De onderneming heeft haar productiecapaciteit in Vietnam fors uitgebreid om aan de vraag te voldoen alsmede om aan de Amerikaanse markt te kunnen blijven leveren zonder last te hebben van de hoge importtarieven die op leveringen vanuit China worden gelegd.

La Doria was een van de bedrijven die profijt had van COVID-19. De onderneming verkoopt onder meer privatelabel tomaten en bonen in blik. In eerste instantie profiteerde La Doria van het hamsteren van consumenten van lang houdbare producten. Maar ook na dit eenmalige effect bleef de vraag naar producten van La Doria op een hoog niveau, omdat consumenten veel meer thuis consumeren in plaats van buiten de deur. Hierdoor kwam de omzetgroei van La Doria op 23% uit in de eerste helft van 2020 en steeg de EBITDA met bijna 50%. Hernieuwde overheidsmaatregelen in diverse landen om de tweede golf van COVID-19 te onderdrukken zullen ook in de tweede helft de omzetontwikkeling van La Doria ondersteunen.

Aandelen die in het derde kwartaal achterbleven waren - het in portefeuillecontext niet onbelangrijke - BESI (-8%), Forfarmers (-4%) en El.En (-4%). De koers van BESI stond onder druk, in lijn met de wereldwijde chipsector. Het sentiment verslechterde door verdergaande maatregelen van de Amerikaanse overheid om te voorkomen dat de Chinese overheid beschikt over (Amerikaanse) semiconductortechnologie. BESI is een sterke speler in China, waar het levert aan lokale klanten. Forfarmers kondigde tijdens haar recente Capital Market Day aan op zoek te gaan naar groei door middel van overnames. Daarbij overweegt het zelfs acquisities buiten Europa waar het op dit moment nauwelijks contacten of ervaring heeft. Deze risicovolle strategie werd door beleggers lauw ontvangen met een “eerst zien, dan geloven”-houding, mede omdat het acquisitie trackrecord van ForFarmers niet sterk is.

Coats is een van de ondernemingen in de portefeuille die hard werd geraakt door COVID-19. Coats heeft in meer dan 50 landen fabrieken, waarvan een aantal volledig werd gesloten in het tweede kwartaal. De producten van Coats, draad en garen, gaan in veelal discretionaire eindproducten zoals kleding en schoenen. Aangezien veel kledingwinkels ook gesloten waren in het tweede kwartaal, was daardoor de vraag naar draad en garen laag. Aangewakkerd door de onzekerheid trokken veel eindklanten eerder geplaatste orders terug. Hierdoor liep de omzet in het tweede kwartaal organisch met 45% terug, waarbij juni “slechts” 25% daalde. In de zomer zette het maand-op-maand herstel door, maar de maanden september, oktober en november zijn veel belangrijker. Ondanks het forse verlies van omzet heeft Coats een positief operationeel resultaat behaald in de eerste helft van het jaar. Dit kwam mede omdat 4.000 niet operationele medewerkers, waaronder de RvB en RvC, akkoord zijn gegaan met tijdelijke salarisverlagingen. Coats deed dit niet alleen om de winst te beschermen, maar bovenal om de meer kwetsbare groepen in de organisatie te ontzien en door te betalen ondanks dat fabrieken soms helemaal gesloten waren. De wereldwijde spreiding van Coats gaf hen een voordeel ten opzichte van lokale concurrenten met slechts een fabriek in één land. Concurrenten konden soms helemaal niet produceren, terwijl Coats vanuit andere landen kon leveren. De leveringsbetrouwbaarheid naar klanten was ook in deze moeilijke tijd hoog en wij denken dat dit, samen met het sterke ESG beleid, zal zorgen voor verder marktaandeelwinst de komende jaren.

Nadat we in het tweede kwartaal op lagere koersen hebben bijgekocht in bestaande deelnemingen en een nieuwe deelneming (DiscoverIE) hebben aangekondigd, gaf het derde kwartaal een rustiger beeld.

In een wereld waarin cash in reële termen een negatief rendement heeft, worden beleggers gedwongen op zoek te gaan naar positieve rendementen teneinde hun kapitaal te beschermen. Aandelen geven dat hogere rendement, maar brengen ook hogere risico’s met zich mee. Gegeven de lage wereldwijde economische groei waarbij risico’s uit onverwachte hoeken komen (pandemie, (geo)politiek) beperken aandelenbeleggers hun risico’s door te kiezen voor bedrijven met een structureel groeiprofiel (technologie) en defensieve kwaliteiten (voeding, farma); het liefst een combinatie van beide (software, medische apparatuur). Sinds de uitbraak van het COVID-19 virus is op de beurs het waarderingsverschil tussen groei/defensief enerzijds en cyclische sectoren anderzijds verder toegenomen. Ter illustratie van de bereidheid van beleggers om voor defensieve groei te betalen: de verlieslatende dialysemachinemaker Outset Medical behaalt een omzet van minder dan $15 miljoen en heeft na haar recente beursgang een marktkapitalisatie van maar liefst $2 miljard. Beleggers betalen meer dan ooit voor (structurele) groei en voorspelbaarheid. Sommige commentatoren praten over een bubbel in dit soort aandelen en maken de vergelijking met de internetbubbel van eind jaren negentig.

Als beheerders van KOP zijn wij ook op zoek naar groei en voorspelbaarheid, maar we zijn eveneens alert op de waardering van aandelen. Ondanks oplopende waarderingen, lukt het ons nog steeds om bedrijven te vinden die langs beide assen goed scoren. Wij zijn in het derde kwartaal doorgegaan met de opbouw van nieuwe deelnemingen en hebben in september een deelneming aangekondigd in het Engelse AlliancePharma. Deze onderneming richt zich op de marketing en verkoop van farmaceutische producten. De onderneming verkoopt meer dan 90 producten in ruim 100 landen.

De expertise van Alliance Pharma ligt in de overname van vaak relatief kleine producten van grotere farmaceutische ondernemingen die daar onvoldoende aandacht krijgen op gebied van productontwikkeling, marketing en regulering. Alliance Pharma koopt de rechten voor dit soort producten die vervolgens de aandacht krijgen om langjarig te kunnen groeien.

De productportefeuille bevat enkele grotere internationale merken zoals crèmes voor de reductie van littekens, medicinale anti-roosshampoo, oogvitamine en de behandeling van hoofdluis. Een groot aantal kleinere lokale merken kennen toepassingen op het gebied van bijvoorbeeld de behandeling van brandwonden, luieruitslag en mondzweren. De markten voor deze producten zijn meestal te klein om productintroducties van grote farmaceutische bedrijven te rechtvaardigen waarmee het risico van nieuwe toetreders beperkt is.

Alliance Pharma maakt gebruikt van productiepartners en voor de verkoop maakt het gebruik van distributeurs. Dit asset light model stelt de onderneming in staat tot het genereren van hoge vrije kasstromen, die weer worden gebruikt om de productportefeuille uit te breiden middels overnames. De deelneming in Alliance Pharma vertegenwoordigt ongeveer 3% van KOP en is een defensieve, kwalitatief hoogwaardige toevoeging aan de portefeuille.

Waarderingen
De waardering van de KOP-portefeuille is gestegen gedurende het kwartaal. Gezien de onzekerheid over de kortetermijnwinstgevendheid van onze bedrijven, grijpen we terug naar de gerapporteerde winsten over 2019. De voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2019) van de portefeuille staat op 13x. Uitgaande van de verwachting dat onze bedrijven op middellange termijn zullen terugkeren naar normale (2019) winstniveaus, dan is het langetermijnkoerspotentieel van de portefeuille in onze optiek interessant.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Loire Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,3 %
3 maanden 3,1 %
Dit jaar 1,0 %
2019 26,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 11,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 14,5 %

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 735,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-06-2020
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Loire Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Loire Participatiefonds is (indirect) volledig belegd in Kempen Oranje Participaties NV. Meer informatie over de portefeuille van Kempen Oranje Participaties NV vindt u via de portefeuillepagina van Kempen Oranje Participaties NV.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Loire Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,00 %
Service fee i
0,25 %
Kosten indirecte beleggingen i
1,11 % op jaarbasis
Verwachte lopende kosten i
1,37 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,35 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2019.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Loire Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Fonds waarin indirect belegd wordt (KOP): op lange termijn een totaal beleggingsresultaat van 10% op jaarbasis
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
02-01-2019
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Kempen Rivieren Participatiefondsen BV
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Kempen Capital Management NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0012706303
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen voor de derde werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 16:00 uur Amsterdamse tijd door de transfer agent te zijn ontvangen om op de eerstvolgende handelsdag uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Loire Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Loire Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Loire Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.