Participatiefonds Linge

Profiel

Linge Participatiefonds (Linge) richt zich op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) via een belegging in Kempen Oranje Participaties Primo (KOP I).

KOP, het fonds waar door Linge indirect in belegd wordt, is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% of meer van de uitstaande aandelen per onderneming aan te houden.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

 

Profielplaatje Linge

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut

Rendement per 31-08-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,7 %
3 maanden -4,0 %
Dit jaar -5,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i -5,3 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 14,51 M 31-08-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 14,51 M 31-08-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
300 31-08-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 48.371,77 31-08-2018
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Linge Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (https://www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-06-2018

Onderstaande teksten hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2018.

Aangezien Linge Participatiefonds volledig belegd is in Kempen Oranje Participaties N.V. via een belegging in Kempen Oranje Participaties Primo worden hieronder de marktontwikkelingen en de portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Kempen Oranje Participaties N.V.

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP daalde in het tweede kwartaal van 2018 van € 212,52 naar € 198,72 per participatie. In het tweede kwartaal is een dividend uitgekeerd van € 3,60 per participatie (vorig jaar € 3,00). Het rendement inclusief dividenduitkering over het tweede kwartaal bedraagt daarmee –4,9% en voor het eerste halfjaar van 2018 -6,3%. Het gemiddelde jaarlijkse rendement over de afgelopen 3 jaren bedraagt 23,9% en sinds de start van het fonds 13,6% (1992).

Handel
De handelskoers op 2 juli 2018 was € 195,74, gebaseerd op de actuele intrinsieke waarde met een afslag van 1,5% als gevolg van netto outflow uit KOP. Het aantal geplaatste aandelen KOP daalde echter met slechts 0,2% en wij mogen ook dit kwartaal nieuwe deelnemers verwelkomen in enkele bestaande houdstermaatschappijen. Verder zien we verdere interesse van nieuwe en bestaande klanten. De fondsomvang van KOP is teruggelopen naar € 665 miljoen aan het eind van het tweede kwartaal. Voor het eerstvolgende handelsmoment op 1 oktober 2018 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 31 augustus 2018 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van Kempen).

Marktontwikkelingen
De gemiddelde performance voor Europese small-caps over het tweede kwartaal van 2018 was bijna 5% positief en onveranderd voor de Nederlandse small-caps. Het Europese momentum werd vooral gedreven door een positieve markt voor UK small-caps, waarbij Nederlandse small-caps meer bevattelijk lijken voor de internationale economische ontwikkelingen (groei wereldhandel) dan small-capbedrijven in grotere Europese landen.

Het wispelturige koersverloop gedurende het tweede kwartaal komt voor rekening van een mix van positieve, maar ook zorgelijke ontwikkelingen. Het bedrijfsleven profiteert van uitstekende economische ontwikkelingen en veelal goede bedrijfsresultaten, echter wij zien ook een verzwakking van economische indicatoren in Europa en een aantal cyclische bedrijven hebben recentelijk hun verwachtingen neerwaarts bijgesteld. Een afvlakking van de industriële orders en zwakkere consumentenbestedingen in Duitsland passen niet bij het positieve beeld over deze economie. Dit kan een gevolg zijn van de sterke euro aan het begin van 2018 en het slechtere sentiment rondom de internationale handel door de maatregelen van de Amerikaanse regering. Echter de euro vertoonde wederom zwakte in het tweede kwartaal en werkt daarmee minder negatief door voor de concurrentiepositie in Europa. De steeds fermere uitspraken van Trump over importtarieven kunnen echter de wereldhandel op termijn schaden. De ECB heeft een nadere aankondiging gedaan voor een minder ruim monetair beleid, echter de rente lijkt nog voor een lange periode laag te blijven. Voor de lange termijn gaan wij, in navolging van de Verenigde Staten, uit van hogere rentetarieven, mede door het begin van kosteninflatie door bijvoorbeeld hogere grondstofprijzen en stijgende loonkosten, zeker in Duitsland. Op dit ogenblik lijkt een handelsoorlog aan kracht te winnen, echter het bedrijfsleven profiteert nog steeds van de economische groei, waar ook de werknemer selectief in kan meedelen door hogere lonen en beleggers hogere dividenden kunnen ontvangen. Het beursklimaat is selectief geschikt voor nieuwe beursintroducties.

De beurzen reageerden zeer volatiel op al deze factoren, mede gevoed door politieke onrust in Europa. Indien bedrijven dan niet kunnen voldoen aan de soms hoge verwachtingen kan ook een forse koersreactie volgen. Voor bedrijven met stabiele winstgroei blijft een hoge(re) waardering vaak mogelijk, maar teleurstellingen worden hard afgestraft.

Binnen de KOP-portefeuille zijn wij afhankelijk van de specifieke ontwikkelingen bij de ondernemingen waarin we participeren. Vele bedrijven in de portefeuille laten goede bedrijfsontwikkelingen zien, mede geholpen door een gezonde financiële structuur waardoor ze ruime middelen hebben voor goed renderende investeringen en/of overnames. Enkele bedrijven in onze portefeuille zijn echter vatbaar voor een mogelijke handelsoorlog, een verzwakking van de wereldhandel of een te sterke euro. Ook de economische ontwikkelingen in Azië worden steeds belangrijker voor een aantal bedrijven.

KOP heeft ook in het tweede kwartaal actief portefeuilleaanpassingen doorgevoerd. Wij hebben enkele participaties uitgebreid of verminderd, op basis van de gewenste portefeuilleweging en convictie op (de waardering van) het bedrijf. Na realisatie van twee nieuwe deelnemingen in het eerste kwartaal, hebben wij meerdere nieuwe belangen in opbouw. Een volgende nieuwe deelnemingen zal naar verwachting niet het komende kwartaal worden gerealiseerd. De portefeuilleaanpassingen leveren een verwachte positieve bijdrage aan een evenwichtige opbouw en het koerspotentieel van de KOP-portefeuille.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-06-2018

Gedurende het tweede kwartaal hebben wij conform verwachting geen nieuwe deelnemingen gerealiseerd, nadat wij in het eerste kwartaal het Britse bedrijf Avon Rubber en het Duitse bedrijf Suess Microtec hebben toegevoegd aan de portefeuille. Het aantal deelnemingen is daarmee stabiel gebleven op 18. Inzake onze belangen in opbouw verlopen de aankopen geleidelijk en een aantrekkelijke waardering bij aankoop blijft zeer belangrijk. Wij hebben ruime middelen om nieuwe deelnemingen te realiseren vanuit de bestaande kaspositie en verkooptransacties binnen onze KOP-portefeuille. Zo hebben wij in het tweede kwartaal onze posities in Besi en Washtec neerwaarts aangepast, mede ten gunste van de bestaande deelnemingen El.En, Oeneo, Suess Microtec, SAF Holland, Coats en Avon Rubber.

Coats, de wereldmarktleider in draad en garen, verzorgde in het tweede kwartaal een zogenaamde Capital Markets Day in Londen waar ons positieve beeld van de onderneming wederom werd bevestigd. Bij Coats zien we ruimte voor enige verbeteringen in de operaties, maar vooral solide groei voor de lange termijn. Deze groei wordt gedreven door aantrekkende eindmarkten, winst van marktaandeel en selectieve acquisities. Op korte termijn kunnen stijgende grondstofkosten negatief doorwerken op het resultaat, maar dit heeft geen impact op de competitieve positie van Coats. De positieve trends voor de lange termijn zijn goed voorspelbaar.

Als gevolg van de presentaties hebben we een nog betere indruk gekregen van sterke cultuur binnen de onderneming. Coats ziet mogelijkheden voor verdere simplificatie van de business. Zo heeft Coats geografisch 10 clusters ontwikkeld, in plaats van de 45-landenstructuur, en neemt selectief afscheid van enkele kleine landen om de complexiteit te verkleinen en het aantal managementlagen te verminderen.

Coats heeft een zeer sterk track-record op het terugdringen van energieverbruik, wat in 5 jaar tijd met 20% gedaald, en van watergebruik, dat met 26% is gedaald over dezelfde periode. Ook komend jaar zal Coats investeren in de organisatie en techniek om energie- en waterverbruik verder te reduceren. Coats blijft hiermee voor op de concurrentie, produceert efficiënter en wint extra marktaandeel omdat haar klanten zoals Adidas duurzaamheid ook steeds belangrijker vinden. Het is in dit verband veelzeggend dat de Chinese overheid enkele fabrieken van concurrenten laat sluiten die te vervuilend zijn.

De dynamiek bij de klanten van Coats is groot. Versterkt door de hogere loonkosten in China veranderen klanten goedkopere productielocaties of juist naar locaties in de buurt van de afzetmarkt. Voor Westerse klanten wordt dan de time-to-market fors ingekort waardoor de producent van schoenen en kleding sneller kan inspelen op nieuwe en lokale trends. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats van productie vanuit China en Azië terug naar Oost-Europa, Turkije en Amerika. Door het ongeëvenaarde wereldwijde productieplatform van Coats, in meer dan 50 landen voor meer dan 40.000 klanten, zijn zij beter gepositioneerd dan twee grote concurrenten om de klanten te volgen en ze ook in deze landen goed te bedienen.

We hebben in juni een bezoek gebracht aan de nieuwe fabriek van El.En in Florence en met het management bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen. El.En ziet haar omzet- en winstgroei aantrekken als gevolg van een indrukwekkend aantal groei-initiatieven en innovaties. Na de overname door Hologic heeft de Amerikaanse distributeur Cynosure, na een zwak 2017, weer alle energie gezet op verkoop van El.En’s Mona Lisa Touch applicatie. Daarnaast is de recent gelanceerde Onda machine voor verwijderen van lichaamsvet (middels microwave technologie) zeer goed ontvangen in de markt. In de industriële markt blijft El.En met haar steeds sterkere lasers (tot 20Kw) marktaandeel winnen, zowel in China als in Europa. Voor de langere termijn ontwikkelt El.En een nieuwe machine waarbij met ‘minimal invasion’ (een laser binnen een 0.7mm naald) tumoren kunnen worden bestreden. Op basis van ons bezoek blijven wij enthousiast over de innovatiekracht en de winstvooruitzichten van El.En.

In een gesprek met de CEO van SAF Holland hebben wij de ontwikkelingen van dit bedrijf uitgebreid doorgenomen. De onderneming maakt assen met remsystemen en veringen, alsmede enkele andere niche producten voor vrachtwagens en trailers en heeft een wereldwijde marktpositie. De kracht van de onderneming is dat zij zowel verdient aan de eerste verkopen (cyclisch) als aan de vervolgleveringen ten behoeve van onderhoud en vervanging (stabiel). In haar nichemarkt heeft SAF Holland een uitstekende marktpositie, echter de bedrijfsvoering kan soms scherper, met name in Noord-Amerika. In Europa - inclusief Turkije - presteert de onderneming zeer goed. In de Verenigde Staten kwam een reorganisatie gelijktijdig met een extra vraag vanuit de markt, wat tot extra kosten heeft geleid om klanten goed te bedienen. Met een reorganisatie verplaatst SAF Holland de productie binnen de Verenigde Staten meer naar het zuiden, waar de arbeidsmarkt minder gespannen is. Vanaf 2019 streeft SAF Holland ook in Noord-Amerika naar een gemiddelde winstmarge van minimaal 8%. In China groeit de markt hard onder meer door aangepaste regelgeving. De onderneming investeert in een grote nieuwe locatie in China (tweemaal groter dan Duitsland), waardoor haar lokale productiecapaciteit meer dan verdubbelt. In onze gesprekken met het bedrijf hebben wij meer ‘focus’ gevraagd op het efficiënt aansturen van vooral de Amerikaanse operaties. Het realiseren van haar margedoelstelling vinden wij op dit moment belangrijker dan het realiseren van haar omzetdoelstelling door aanvullende acquisities. Het bedrijf en de beurskoers kennen een behoorlijk (koers)potentieel.

In het tweede kwartaal hebben wij altijd extra aandacht voor de vele aandeelhoudersvergaderingen. Wij hebben bij al onze deelnemingen ons stemrecht uitgeoefend en bij een aantal bedrijven hebben wij vooraf gesproken over agendapunten en een aantal vergaderingen persoonlijk bezocht.

Bij de beoordeling van agendapunten op een AVA kijken wij altijd naar de specifieke omstandigheden van de onderneming of het management. Wij komen dan tot een eigen afweging die in enkele gevallen kan afwijken van de algemene opinie of internationale bureaus voor stemadvies. Zo hebben wij discussie gehad met Interroll over de onafhankelijkheid van de RvC, omdat zij aandelen bezitten. Enkele internationale adviesbureaus vinden dat de onafhankelijkheid in het geding is, echter het gaat onder meer om twee families in de RvC, die samen al zeer lang een 20%-belang hebben. Wij zijn tevreden met deze ‘alignment’ en dat past bij een onderneming die voor de zeer lange termijn wordt aangestuurd. Op ons aandringen volgde bij Nedap tijdens de aandeelhoudersvergadering een toelichting op de remuneratie, die ontbrak in het jaarverslag. De onderneming heeft voor het komende jaar verdere beterschap beloofd. Na de uitbesteding van de productie maakt Nedap zich op voor verdere groei en oplopende winstgevendheid. Met Kendrion hebben wij gesproken over de berekening van het LTIP (Long Term Investment Plan) voor het management. In ons gesprek met de RvC-voorzitter is gebleken dat een evenwichtige uitleg van de regels zal worden verkozen. Kendrion is goed op weg om haar eigen doelstellingen van omzetgroei en operationele marge te behalen en komt na de zomer met een nieuwe langetermijnupdate. Ook kan Kendrion meer duidelijkheid geven over nieuwe producten ter compensatie voor de dalende verkoop van producten voor toepassing in dieselmotoren. Bij Lectra hebben wij navraag gedaan over het optieprogramma dat mogelijk tot overmatige verwatering zou kunnen leiden over de komende jaren. In ons gesprek met de CEO en tevens grootaandeelhouder, is ons aangegeven dat de onderneming geen gebruik maakt van de maximale mogelijkheden. De toekenning van deze opties verloopt in lijn met de langetermijndoelstellingen van de onderneming.

In het tweede kwartaal hadden we enkele deelnemingen met een forse koersstijging. Onze nieuwe deelneming Avon Rubber steeg 15% met ondersteuning van een goed sentiment voor Britse small-capondernemingen. Interroll kon 16% stijgen in aanloop naar een sterke update en een kleinere deelneming 2G Energy steeg met 8%. In ons gesprek voorafgaande aan de aandeelhoudersvergadering gaven de CEO en CFO van 2G Energy een toelichting op de bedrijfsvoering. De onderneming maakt zeer efficiënte energie-units voor productie van elektriciteit en warmte. Het orderverloop is positief, evenals het verloop van de winstontwikkeling. Echter door hoge kosten voor garantieverplichtingen en ondermaatse organisatie van haar internationale verkoop benut de onderneming niet haar volledige potentieel.

In het tweede kwartaal kenden we eveneens enkele grote koersdalingen bij een aantal participaties. Allereerst corrigeerde een koersdaling van 40% voor Besi voor een deel de sterke koersstijging in 2017 (+124%) en het eerste kwartaal van 2018 (+24%). Wij hebben vanwege portefeuilleoverwegingen ons belang in Besi op hogere koersniveaus gedeeltelijk afgebouwd, dat geeft in voorkomende gevallen ook ruimte om op lagere koersniveaus weer bij te kopen. De onderneming presteert uitstekend, heeft het afgelopen jaar marktaandeel gewonnen en weet fors te groeien in de Chinese markt met haar Chinese organisatie. In deze cyclische markt maakt Besi zich wel zorgen over een verzadiging van de smartphonemarkt, mede omdat het relatieve marktaandeel van Besi hier hoog is. Compensatie kan komen door meer toepassingen ten behoeve van bijvoorbeeld de auto-industrie, 5G en de uitbouw van datacentra. De halfgeleiderindustrie kan last hebben van specifieke maatregelen door de Amerikaanse regering om de export van technologie naar China te reguleren, mede daarom is een productielocatie in China voor Besi zeer belangrijk.

In dit kwartaal zagen wij een duidelijke koersdaling van SAF Holland (-19%) door hoger dan verwachte kosten voor een Amerikaanse reorganisatie en Lectra met -14%. Lectra heeft dit jaar last van de een sterkere euro omdat zij haar eurokostenstijging structureel niet doorberekend in haar eindprijzen. De onderneming is gericht op langetermijnwinst van haar marktaandeel en accepteert daarom tijdelijk een lagere winstmarge. De nieuwe producten en ook de opbouw van nieuwe verkoopgebieden vertonen een uitstekende ontwikkeling. Wij zullen in juli het management van Lectra (en Oeneo) in Bordeaux ontmoeten.

Waarderingen
Op basis van onze winsttaxaties voor de komende 12 maanden handelt de KOP-portefeuille op een koers-winstverhouding van circa 17x. Omdat een groot aantal bedrijven in onze portefeuille een netto kaspositie heeft, wat niet goed gereflecteerd wordt in een koers-winstverhouding, vinden wij de EV/EBITA-ratio relevanter. Op basis van onze taxaties is deze ratio bijna 13x voor de komende 12 maanden. Ook in het tweede kwartaal is de gemiddelde waardering opgelopen, deels gecompenseerd door portefeuille-aanpassingen, goede ontwikkelingen bij bedrijven en nieuwe deelnemingen. Het koerspotentieel op basis van onze DCF-waardering (kasstromen) blijft aantrekkelijk en wij zien goede rendementsmogelijkheden voor de lange termijn.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Linge Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (https://www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,7 %
3 maanden -4,0 %
Dit jaar -5,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i -5,3 %

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Linge Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (https://www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Linge Participatiefonds is volledig belegd in Kempen Oranje Participaties N.V. Meer informatie over de portefeuille van Kempen Oranje Participaties N.V. vindt u via de portefeuillepagina van Kempen Oranje Participaties N.V.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Linge Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (https://www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,00 %
Service fee i
0,25 %
Kosten indirecte beleggingen i
1.10% op jaarbasis
Verwachte lopende kosten i
1.37%
De verwachte lopende kosten hebben betrekking op het boekjaar 2017.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,50 %
Swing factor neerwaarts i
1,50 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Linge Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (https://www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Kempen Rivieren Participatiefonds B.V.
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PriceWaterHouseCoopers Accountant N.V.
Transfer agent
F. van Lanschot Bankiers N.V.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Minimale eerste inleg en aan te houden bedrag € 100.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0012294490
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Linge Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (https://www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Linge Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (https://www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Linge Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (https://www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.