Participatiefonds IJssel

Profiel

IJssel Participatiefonds (IJssel) richt zich op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP), via een belegging in Kempen Oranje Participaties Primo (KOP I).

KOP, het fonds waar door IJssel indirect in belegd wordt, is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% of meer van de uitstaande aandelen per onderneming aan te houden.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

Op 28 september 2015 is KOP gefuseerd met Kempen European Participations N.V. (KEP), waarbij de aandelen KEP zijn omgewisseld in aandelen KOP. Meer informatie hierover is terug te vinden onder de tab Documenten op deze webpagina.

 

Profielplaatje IJssel

Beheerteam

Joop Witteveen, Michiel van Dijk, Erwin Dut

Rendement per 31-07-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,2 %
3 maanden 5,5 %
Dit jaar 29,0 %
2014 5,5 %
2015 25,1 %
2016 32,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 30,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 26,3 %
10 jaar (op jaarbasis) 7,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,3 %
Met ingang van 28 september 2015 belegt IJssel Participatiefonds indirect via Kempen Oranje Participaties Primo in Kempen Oranje Participaties N.V. Op 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. Derhalve zijn de weergegeven resultaten van IJssel Participatiefonds vóór 1 juli 2015 behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 22,68 M 31-07-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
213 31-07-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 106.486,00 31-07-2017
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van IJssel Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-06-2017

Onderstaande teksten hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2017.

Aangezien IJssel Participatiefonds volledig belegd is in Kempen Oranje Participaties N.V. via een belegging in Kempen Oranje Participaties Primo worden hieronder de marktontwikkelingen en de portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Kempen Oranje Participaties N.V.

De intrinsieke waarde van KOP steeg in het tweede kwartaal van 2017 van € 170,45 naar € 193,78 per participatie, waarbij KOP in het tweede kwartaal een dividend van € 3,00 per participatie heeft uitgekeerd. Het totale rendement over het tweede kwartaal bedraagt 15,6% en het rendement over het eerste halfjaar komt uit op 28,3%.

De handelskoers op 3 juli 2017 was € 194,75, gebaseerd op de intrinsieke waarde met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in KOP. Het aantal geplaatste aandelen KOP steeg hierdoor met 4,5%. Ook dit kwartaal mogen wij nieuwe deelnemers verwelkomen en zien wij interesse van nieuwe klanten. Om tegemoet te komen aan de interesse is het aantal houdstermaatschappijen verder uitgebreid met Merwede en Spaarne. Voor het aanstaande handelsmoment op 2 oktober 2017 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 31 augustus 2017 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen van enkele dagen eerder (via de Kempen transferagent).

De gemiddelde performance van Europese en Nederlandse small-cap indices over het tweede kwartaal 2017 bedroeg 7% tot 10%. Ook gedurende het tweede kwartaal kenden aandelenbeurzen een zeer positief verloop, mede gedreven door een aantrekkende economie en meevallende bedrijfsresultaten. De wisselkoersen zagen een verzwakking van het pond sterling, de US dollar en de Zwitserse frank ten opzichte van een sterkere euro. De olieprijzen blijven wispelturig en aan de zwakke kant, waardoor de beperkte inflatie in Europa nog lager uitkomt. Het optreden van de nieuwe Amerikaanse president blijft opmerkelijk, waarbij beleggers minder vertrouwen hebben in zijn voorgenomen economische besluiten. De Europese politiek weet meer vertrouwen te genereren onder aanvoering van het nieuwe duo Macron/Merkel, terwijl Brexit een volgende fase ingaat. Enkele zuidelijke Europese landen zijn sterk genoeg om een rationalisering van de bankensector ter hand te nemen, geholpen door een aanhoudend ruim monetair beleid door de ECB, waarbij vraagtekens gezet kunnen worden bij te strakke doelstellingen voor inflatie en werkgelegenheid. In de sterkere Europese landen ontstaat de eerste schaarste aan gekwalificeerd personeel in bepaalde sectoren.

In de discussie rondom PPG/Akzo Nobel wilde de Nederlandse politiek ondernemingen meer tijd en ruimte geven om ongewenste biedingen te kunnen weerstaan, ondersteund door de Ondernemingskamer in het geval van Akzo Nobel. Echter, de rechter heeft ook uitgesproken dat een onderneming zulke weerstand goed moet kunnen uitleggen aan haar aandeelhouders. Als lange termijn betrokken aandeelhouder vinden wij dat het beleid van een onderneming evenwichtig ten gunste moet komen van de aandeelhouder en dat een rationele uitleg naar aandeelhouders altijd vereist is. Vanuit de Amerikaanse beleggers zien wij steeds meer ‘proefballonnetjes’ voor overnames, splitsingen en andere transacties die extra aandeelhouderswaarde creëren, ook voor de korte termijn. Volgens ons is dit het resultaat van een zeer lagerenteomgeving, een aantrekkende Europese economie, een hogere waardering voor aandelen en vooral de grote specifieke beloning voor managers en beleggers bij succes.

Binnen de KOP-portefeuille zijn wij afhankelijk van de specifieke ontwikkelingen van de ondernemingen waarin we participeren. De meeste bedrijven in de portefeuille laten goede bedrijfsontwikkelingen zien, mede geholpen door een gezonde financiële structuur. Nu de economie aantrekt kunnen bedrijven met innovatieve producten en/of operationele verbeteringen in de organisatie, extra profiteren. Wij zijn in het eerste halfjaar dan ook in bepaalde gevallen positief verrast over de versnelling van de omzetgroei en betere winstverwachtingen van de bedrijven in portefeuille. De hogere koers van de euro kan dit effect bij enkele bedrijven beperkt negatief compenseren aangezien veel bedrijven een deel van hun winsten behalen buiten de eurozone. De positieve koersontwikkelingen die we hebben gezien worden deels verklaard door de gunstige winstontwikkeling bij “onze bedrijven”, echter de waardering van aandelen ter beurze is ook opgelopen. Wij hebben ook in het tweede kwartaal hiervan actief gebruikgemaakt door portefeuilleaanpassingen en de aankoop van nieuwe deelnemingen die een positieve verwachte bijdrage hebben aan het toekomstig rendement en resulteren in een evenwichtige opbouw van de KOP-portefeuille.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-06-2017

In het tweede kwartaal hebben wij een nieuwe deelneming kunnen melden in het Franse Oeneo. Oeneo levert kurken, houtsnippers, houtstaven, wijnvaten en adviesdiensten aan meer dan 7.000 wijn- en whiskyproducenten in meer dan 60 landen wereldwijd. De onderneming opereert onder een aantal merken zoals Seguin Moreau, Diam, Piedade en Vivelys. In 2016 produceerde Oeneo ongeveer 2 miljard kurken en 80.000 wijnvaten en behaalde daarmee op een omzet van € 211 miljoen een operationele winst van € 38 miljoen. Oeneo heeft ongeveer 950 werknemers, voornamelijk in Frankrijk. De familie Heriard-Dubreuil houdt 63% van de aandelen en is verantwoordelijk voor het operationele management van het bedrijf. Zij zijn eveneens grootaandeelhouder van Remy Cointreau. Na een eerste ontmoeting met het bedrijf in de zomer van 2015 en verdere analyse van de industrie, het bedrijf en haar concurrenten hebben we gedurende 2016 en 2017 voorzichtig een deelneming opgebouwd. De deelneming in Oeneo vertegenwoordigt momenteel een waarde van 6% van KOP.

Eerder dit jaar hebben wij een deelneming gemeld in het Britse Coats en met een koersstijging van 40% heeft dit nieuwe belang fors bijgedragen aan de performance van KOP. Coats is wereldwijd marktleider in de productie van draad en garens en actief in meer dan 100 landen. In juni hebben wij de AVA van Coats in Londen bijgewoond en dat was daarmee ons eerste bezoek aan een Britse aandeelhoudersvergadering. Zoals Nederlandse AVA’s vaak een platform blijken voor meningen van ook particuliere aandeelhouders en de AVA van het Duitse Washtec vorig jaar een opvallend formeel en juridisch karakter had, bleek de AVA van Coats een hamerstuk. Er werden 19 stempunten in 27 minuten aangenomen, voor ons als aandeelhouder een record. Het vlotjes verlopen van de AVA heeft zijn grondslag in de uitstekende operationele ontwikkeling bij Coats, mede onderstreept door de ‘profit upgrade’ die op de ochtend van de AVA werd gepubliceerd. Door een sterke koersontwikkeling de afgelopen maanden is de positie in Coats opgelopen tot 11% van de portefeuille en is daarmee onze grootste deelneming.

In het voorjaar van 2017 hebben wij eveneens een deelneming gemeld in het Nederlandse ForFarmers; een beursnieuweling. ForFarmers is een leidende producent van voeroplossingen voor de veehouderij met sterke posities in Nederland, België, Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De van oorsprong coöperatieve onderneming maakte vorig jaar haar debuut op de beurs, wat ruimte geeft om (buitenlandse) expansie en operationele verbeteringen door te voeren. De AVA van ForFarmers had voor ons een bijzondere dynamiek, omdat vele aandeelhouders ook klant zijn en de onderneming ook van die kant meemaken en de coöperatie nog grootaandeelhouder is. Dit is leerzaam voor ons als nieuwe aandeelhouder van ‘buitenaf’. Wij hebben op deze vergadering opmerkingen gemaakt over mogelijke verbetering (transparantie, meer efficiency) van het nog vast te stellen renumeratiebeleid. Ook hebben wij vragen gesteld over de voortgang in het VK door investeringen en of verdere acquisities. In vervolg op deze AVA hebben wij een afspraak gemaakt met twee RvC-leden ter nadere kennismaking, waarbij wij de historie en positie van de coöperatie beter leren kennen. De deelneming in ForFarmers versterkt de diversificatie van de KOP-portefeuille.

Op de jaarvergadering van Beter Bed hebben wij nogmaals onze zorgen geuit over de Duitse activiteiten. Na eerdere gesprekken heeft het bedrijf maatregelen getroffen met focus op verbetering van de winkels (format) en de online propositie. Wij zijn overtuigd dat het “omnichannel” model, met een goede wisselwerking tussen online en winkels zeer passend is. De aanpassing van de MatratzenConcord winkels zal tijd en energie vergen. De organisatie van inkoop en samenstelling van het assortiment wordt meer op het Nederlandse succes afgestemd. Wij hopen na de zomer de eerste aanknopingspunten voor verbetering te kunnen zien. De activiteiten in de andere landen en zeker in de Benelux verlopen voorspoedig. Beter Bed heeft een weging van 4% in de portefeuille.

Met Sligro hebben we specifiek gesproken over de voortgaande opbouw in België, de aanvullende groeimogelijkheden in de Foodservice-markt en de financiële ratio om blijvend te investeren in Emté-supermarkten in Nederland. Als gebruikelijk zijn de plannen van Sligro goed onderbouwd, waarbij de uitbouw van Foodservice het meeste rendement oplevert voor aandeelhouders en we enthousiast zijn over de recent aangekondigde samenwerking met Heineken over de overname van de distributietak en bijbehorende distributiecentra voor de bezorging van bier, frisdranken en andere foodservice-goederen aan de Nederlandse horeca. Marktleider Sligro bouwt hiermee haar grote marktaandeel verder uit. Voor deze uitbreiding kan Sligro gebruikmaken van haar zeer sterke financiële positie en kan ondersteunend werken om de Foodretail deels op afstand te zetten.

Bij ons bezoek in Keulen hebben wij uitgebreid gesproken met het voltallige bestuur van QSC. Vanuit haar telecomnetwerk met stabiele inkomsten streeft QSC naar omzetting van haar ICT-outsourcingklanten naar ‘the cloud’. Hierbij richt QSC zich op het middelgrote Duitse bedrijfsleven. Daarnaast is deze telecom- en ICT-dienstverlener actief in consulting voor SAP-oplossingen. Met haar brede portefeuille kan QSC zich ontwikkelen tot een grotere speler in ICT-clouddienstverlening. De eerste successen zijn geboekt, echter voor lange termijn stabiele groei is meer schaal nodig. De onderneming heeft de financiële positie om hier naar toe te groeien. QSC is een van onze kleinere deelnemingen en maakt ruim 2% uit van de portefeuille.

Bij het Italiaanse El.En hebben we ons verder verdiept in het productenpakket en innovaties hiervan. Bij ons bezoek aan een productvestiging voor industriële lasers nabij Milaan hebben wij een toelichting gekregen op nieuwe technologische lasers met aanvullende toepassingen. Versterkt door haar succesvolle joint venture in China zal dit onderdeel dit jaar fors groeien. Voor lasers met medische toepassingen zit de verkoop - vooral in de Verenigde staten - in een tussenfase. Met de CEO hebben wij vele nieuwe medische toepassingen doorgenomen, die vanaf 2018 aanvullende grote verkoopsuccessen kunnen opleveren. El.En heeft een weging van 5% in de portefeuille met goede langetermijnvooruitzichten.

In het tweede kwartaal kwam de grootste positieve bijdrage aan het portefeuillerendement van Coats (+32%), BESI (+27%), ForFarmers (+27%) en Lectra (+17%). De enige negatieve bijdrage werd gerealiseerd door 2G Energy (-5%).

2G Energy is het enige aandeel in de portefeuille met een koersdaling gedurende het tweede kwartaal. Na de jaarcijfers van 2G Energy en in aanloop op de aandeelhoudersvergadering hebben wij uitgebreid gesproken met de CEO en CFO van deze kleinere innovatieve onderneming uit Duitsland. 2G Energy maakt co-generatoren voor groot professioneel gebruik om zeer efficiënt stroom en warmte op te wekken voor fabrieken, ziekenhuizen of kassen. De producten zijn ‘made in Germany’, echter de operationele aansturing kan beter. Wij hebben de CEO aangemoedigd om meer te letten op schaalgrootte, verkoop- en kostenefficiëntie. Een forse kostenoverschrijding bij een project door slechte inschatting van risico’s kan een goede leerschool zijn. Indien de onderneming daadwerkelijk de organisatie weet te verbeteren heeft dit bedrijf grote kansen met fors hogere marges.

De verdere koersstijging van BESI is een gevolg van grote vraag naar de back end semiconductormachines van BESI, door de sterke algemene vraag, de succesvolle uitbouw van de fabriek in China met vele nieuwe klanten, blijvende vraag naar ‘oudere’ maar zeer efficiënte BESI-machines en de verkoop van de nieuwste technologie voor bijvoorbeeld de productie van de iPhone 8. Wij zijn onder de indruk van de verdere operationele verbeteringen en de succesvolle ontwikkeling van nieuwe machines. Op basis van een zeer sterke financiële positie voert BESI een vriendelijk beleid voor aandeelhouders met hoge dividenden en inkoop van eigen aandelen. Wij streven naar een evenwichtige positie in onze beleggingsportefeuille.

Lectra kon haar koersstijging in het tweede kwartaal doorzetten, nog versterkt door de verkiezing van Macron, waardoor Franse small-cap aandelen een positieve impuls kregen. In juni heeft de voormalige CEO en huidige voorzitter van de RvC zijn aandelenpakket van 16% in een herplaatsing verkocht. De huidige CEO is voornemens zijn aandelenpakket van 17,5% voor de lange termijn te behouden. Deze verkoop heeft in juni enige koersdruk veroorzaakt, echter dit kwam na een eerdere forse koersstijging. Wij blijven zeer enthousiast over de lange termijn operationele ontwikkelingen, waarbij deze ‘wereldwijde niche market leader’ wel gevoelig is voor een zwakkere US dollar.

Voor KOP bezoeken wij alle aandeelhoudersvergaderingen in Nederland en een selectie in het buitenland. Als wij een vergadering in het buitenland niet bezoeken maken wij zoveel mogelijk gebruik van ‘proxy voting’. Bij relevante discussiepunten hebben wij doorgaans voorafgaande aan de aandeelhoudersvergadering een bespreking met de bedrijven. Ook dit jaar hebben wij een verslag van onze bezoeken aan aandeelhoudersvergaderingen met belangrijke bevindingen gemaakt, dat via de link onderaan deze pagina is te vinden.

De nieuwe aankopen in de portefeuille worden gefinancierd met portefeuilleaanpassingen en door toetreding van nieuwe deelnemers in KOP. Het afgelopen kwartaal hebben wij de weging van onder meer Washtec en BESI neerwaarts aangepast, gebruikmakend van sterke koersstijgingen. Naast actief beleid met betrekking tot bestaande deelnemingen zijn wij ook gestart met de opbouw van enkele nieuwe posities. Wij verwachten op korte termijn wederom een nieuwe deelneming aan te kunnen kondigen. Alle genoemde portefeuilleaanpassingen zorgen voor een verbetering van het evenwicht in de portefeuille, een gemiddeld betere waardering en daardoor versterking van het toekomstige koerspotentieel.

Waarderingen

Op basis van onze winsttaxaties voor de komende 12 maanden handelt de KOP-portefeuille op een koers-winstverhouding van ruim 19x. Omdat een groot aantal bedrijven in onze portefeuille een netto kaspositie heeft, wat niet goed gereflecteerd wordt in een koers-winstverhouding, vinden wij de EV/EBITA-ratio relevanter. Op basis van onze taxaties is deze ratio circa 13x voor de komende 12 maanden. In het eerste kwartaal is de gemiddelde waardering opgelopen, deels gecompenseerd door portefeuille-aanpassingen, goede ontwikkelingen bij bedrijven en nieuwe deelnemingen. Het koerspotentieel op basis van onze DCF-waardering (kasstromen) blijft aantrekkelijk en wij zien goede rendementsmogelijkheden voor de lange termijn
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van IJssel Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-07-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,2 %
3 maanden 5,5 %
Dit jaar 29,0 %
2014 5,5 %
2015 25,1 %
2016 32,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 30,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 26,3 %
10 jaar (op jaarbasis) 7,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,3 %
Met ingang van 28 september 2015 belegt IJssel Participatiefonds indirect via Kempen Oranje Participaties Primo in Kempen Oranje Participaties N.V. Op 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. Derhalve zijn de weergegeven resultaten van IJssel Participatiefonds vóór 1 juli 2015 behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 1.300,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-06-2017
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van IJssel Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

IJssel Participatiefonds is (indirect) volledig belegd in Kempen Oranje Participaties N.V. Meer informatie over de portefeuille van Kempen Oranje Participaties N.V. vindt u via de portefeuillepagina van Kempen Oranje Participaties N.V.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van IJssel Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,00 %
Service fee i
0,25 %
Kosten indirecte beleggingen i
1,10% op jaarbasis
Verwachte lopende kosten i
1,35 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,34 %
De lopende kosten hebben betrekking op het boekjaar 2015.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,50 %
Swing factor neerwaarts i
1,50 %
Meer over ons swing factor beleid
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van IJssel Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Fonds waarin (indirect) wordt belegd (KOP): op lange termijn een totaal beleggingsresultaat van 10% op jaarbasis
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
03-07-2006
Vestigingsland
Nederland
Geregistreerd voor aanbieding in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Kempen Rivieren Participatiefondsen B.V.
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Minimale eerste inleg en aan te houden bedrag € 100.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0010858429
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen voor de derde werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 10:00 uur Amsterdamse tijd door de transfer agent te zijn ontvangen om op de eerstvolgende handelsdag uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van IJssel Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van IJssel Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Fund approach to Responsible Investment

  • Continuous dialogue with company management through one-on-one meetings. Meetings with division directors, peers and join analyst and client events. If necessary seek dialogue with the supervisory board
  • Actively involved during the AGMs through the use of our voting rights. We make remarks on the agenda if necessary and we stress our discussion points with the company at the AGM
  • Companies themselves also have the ability to seek the dialogue with us. We provide feedback on corporate strategy, governance and communication at AGM's and in one-on-one's
  • We are focused on the creation of shareholder value, where the company of course has to take into account all stakeholders
  • All holdings are screened by MSCI on sustainability items, if necessary we engage with management on sustainability issues with help from our experts in Edinburgh

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van IJssel Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.