Participatiefonds IJssel

Profiel

IJssel Participatiefonds (IJssel) richt zich op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP), via een belegging in Kempen Oranje Participaties Primo (KOP I).

KOP, het fonds waar door IJssel indirect in belegd wordt, is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% of meer van de uitstaande aandelen per onderneming aan te houden.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

Op 28 september 2015 is KOP gefuseerd met Kempen European Participations N.V. (KEP), waarbij de aandelen KEP zijn omgewisseld in aandelen KOP. Meer informatie hierover is terug te vinden onder de tab Documenten op deze webpagina.

 

Profielplaatje IJssel

Beheerteam

Joop Witteveen, Michiel van Dijk, Erwin Dut

Rendement per 31-03-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,5 %
3 maanden -1,6 %
Dit jaar -1,6 %
2015 25,1 %
2016 32,2 %
2017 41,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 26,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 23,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 24,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,4 %
Met ingang van 28 september 2015 belegt IJssel Participatiefonds indirect via Kempen Oranje Participaties Primo in Kempen Oranje Participaties N.V. Op 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. Derhalve zijn de weergegeven resultaten van IJssel Participatiefonds vóór 1 juli 2015 behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 26,46 M 31-03-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 26,46 M 31-03-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
230 31-03-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 115.323,63 31-05-2018
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van IJssel Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-03-2018

Onderstaande teksten hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2018.

Aangezien IJssel Participatiefonds volledig belegd is in Kempen Oranje Participaties N.V. via een belegging in Kempen Oranje Participaties Primo worden hieronder de marktontwikkelingen en de portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Kempen Oranje Participaties N.V.

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP daalde in het eerst kwartaal van 2018 van € 215,78 naar € 212,52 per participatie. Het rendement over het eerste kwartaal bedraagt daarmee -1,5%. Het dividend wordt verhoogd van € 3,00 naar € 3,60 en naar verwachting in mei 2018 betaald. Het dividend op de houdstermaatschappijen wordt hierna binnen enkele weken afgewikkeld.

Handel
De handelskoers op 3 april 2018 was € 213,52, gebaseerd op de actuele intrinsieke waarde met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in het fonds. Het aantal geplaatste aandelen KOP steeg met 2,6% en wij mogen wederom nieuwe deelnemers verwelkomen, ook in de nieuwe houdstermaatschappij Elbe. Wij zien verdere interesse van nieuwe en bestaande klanten. De fondsomvang van KOP is – mede als gevolg van de inflow op 3 april - opgelopen naar circa € 715 miljoen. Voor het eerstvolgende handelsmoment op 2 juli 2018 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 31 mei 2018 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van Kempen).

Marktontwikkelingen
De performance van Europese en Nederlandse small-cap indices over het eerste kwartaal van 2018 bedroeg -1% tot -3%, waarbij Nederlandse small-caps het dit kwartaal fractioneel beter hebben gedaan dan het Europees gemiddelde. Het wispelturige verloop gedurende het eerste kwartaal komt voor rekening van een mix van positieve, maar ook meer zorgelijke ontwikkelingen. Het bedrijfsleven profiteert van uitstekende economische ontwikkelingen en veelal goede bedrijfsresultaten. De euro steeg echter ten opzichte van de US dollar, wat een negatief effect heeft op de concurrentiepositie van het internationale Europese bedrijfsleven. De beurzen reageerden soms zeer volatiel op (de verwachting van) een hogere rente, gevoed door sterke economische cijfers. Ook lijkt de inflatie beperkt te stijgen, mede door hogere grondstofprijzen. De volatiliteit wordt soms versterkt door ‘beperkte liquiditeit ter beurze’ en door de hogere waardering van beursgenoteerde bedrijven. Indien bedrijven dan niet kunnen voldoen aan soms hooggespannen verwachtingen, kunnen individuele aandelen een forse koersreactie laten zien. Aan de andere kant worden goede prestaties ruiterlijk beloond. Na de aangekondigde belastingverlichting komt de Amerikaanse regering nu met maatregelen om haar handelstekort te verminderen. De specifieke verhoogde importtarieven op een selectie van goederen en landen werkt tegenmaatregelen in de hand. Dit heeft in ieder geval een negatieve invloed op de wereldhandel. Het verloop van de monetaire stimulering met naar verwachting een hogere rente in de Verenigde Staten en enige verkrapping van het beleid van de ECB, kunnen de markten eveneens beïnvloeden. Het bedrijfsleven kan verder profiteren van een hoge economische groei, waar ook de werknemer selectief in kan meedelen door hogere lonen en daarnaast aandeelhouders hogere dividenden kunnen ontvangen. Conform verwachting kende de beurs vele nieuwe introducties van bedrijven, al was het beursklimaat minder gunstig en zijn beleggers over het algemeen kritisch, met name op waarderingen. Versterkt door een zeer ruime kaspositie en leencapaciteit blijven beursondernemingen gericht op overnames, echter de soms hoge prijzen voor bedrijven zorgen dat bedrijven ook selectief te werk gaan.

Binnen de KOP-portefeuille zijn wij voor de lange termijn afhankelijk van de specifieke ontwikkelingen van de ondernemingen waarin we participeren. De meeste bedrijven in de portefeuille laten goede bedrijfsontwikkelingen zien, mede geholpen door een gezonde financiële structuur. Met een sterke wereldwijde economische groei, kunnen goed georganiseerde bedrijven met een juiste positionering behoorlijk profiteren. De extra omzetgroei die kan worden gerealiseerd zorgt idealiter voor een versnelling van de winstgroei en geeft ruimte voor investeringen voor de langere termijn. In enkele gevallen zijn wij positief verrast over de omzet- en winstgroei van ‘onze bedrijven’; ook werden enkele tegenvallers gepubliceerd. Wij blijven alert op de sterkere euro, die een negatieve invloed kan hebben op de concurrentiepositie van enkele participaties. Voorlopig bewegen de belangrijkste valuta’s zich nog binnen een beheerste bandbreedte. Wij verwachten dat ook enkele van ‘onze bedrijven’ met aanvullende acquisities komen en daardoor extra aandeelhouderswaarde kunnen creëren.

De beheerders hebben ook in het eerste kwartaal actief portefeuilleaanpassingen doorgevoerd en twee deelnemingen gerealiseerd, maar ook bestaande belangen (in opbouw) geheel of beperkt verkocht. Onder meer de voormalige deelneming in Sweco is geheel verkocht. Enkele participaties hebben wij uitgebreid. Deze portefeuilleaanpassingen leveren een positieve bijdrage aan het evenwicht en toekomstige koerspotentieel van de KOP-portefeuille.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-03-2018

Gedurende het eerste kwartaal hebben wij twee nieuwe deelnemingen gerealiseerd, te weten in het Engelse bedrijf Avon Rubber en in het Duitse Süss MicroTec. Het aantal deelnemingen is daarmee opgelopen tot 18 stuks, waarbij enkele belangen in opbouw niet worden meegeteld. Na de toevoeging van een ruim aantal nieuwe deelnemingen in de afgelopen maanden kan een volgende deelneming mogelijk langer op zich laten wachten. Wij hebben enkele aantrekkelijke nieuwe deelnemingen in opbouw, echter koersvorming en liquiditeit blijven aandachtspunten.

Het Britse Avon Rubber is een toonaangevende fabrikant van rubber gebaseerde producten voor defensie, politie, brandweer en boerenbedrijven. De onderneming produceert gasmaskers, ademhalingsapparatuur en hittedetectiecamera’s voor internationale eindgebruikers in het leger, politie, brandweer en industrie. Avon is de enige leverancier van het M50 masker waarmee alle Amerikaanse militairen zijn uitgerust. Avon levert eveneens onderdelen van melkmachines aan boerenbedrijven en heeft meer dan 50% marktaandeel in de Europese markt en meer dan 60% marktaandeel in Noord-Amerika. Om haar productenpakket completer te maken, verkoopt deze onderneming ook enkele Nedap producten aan haar klanten. KOP heeft een 5%-belang in Avon Rubber sinds februari 2018. Wij kennen Avon Rubber al enige tijd en nadat wij het nieuwe management hebben gesproken, zijn we begonnen met opbouwen van een positie in de tweede helft van 2017. Wij hebben onlangs een bezoek gebracht aan de fabriek in Melksham (UK) en de Capital Markets Day in Londen bijgewoond. Onze participatie in Avon Rubber vertegenwoordigt ruim 3% van de portefeuille.

Het Duitse Süss MicroTec ontwikkelt en produceert machines voor de wereldwijde halfgeleiderindustrie. Het is actief in de zogenaamde front-end en back-end segmenten van de markt met een speciale focus op de Photomask, Lithography en Substrate Bonder niches. Haar klantenbestand omvat alle belangrijke chipproducenten met een bijzondere focus op het Verre Oosten. Süss heeft productievestigingen in Duitsland en de Verenigde Staten en rapporteerde een omzet van € 175 miljoen en een operationeel resultaat van € 14 miljoen in 2017. Wij zijn van mening dat de winst en de vrije kasstroom van het bedrijf de komende jaren aanzienlijk zullen verbeteren. Als langetermijnaandeelhouder in BE Semiconductors volgen we al jarenlang de wereldwijde semiconductor equipment industrie, inclusief de kleinere speler Süss MicroTec. Na de terugkeer van de voormalige CEO zijn we begonnen met onze fundamentele analyse en hebben we gedurende 2017 geleidelijk een positie opgebouwd. Onze participatie in Süss vertegenwoordigt 2% van de portefeuille.

In het eerste kwartaal liet BESI wederom een zeer sterk koersresultaat zien van 18%, echter het Italiaanse El.En presteerde nog sterker met bijna 25% koersstijging. Wij zijn ook zeer tevreden met de (koers)ontwikkelingen van ForFarmers (+9%) en Sligro (+14%).

Tijdens ons recente bezoek in Italië hebben wij de CEO en mede grootaandeelhouder van El.En gesproken. De ontwikkelingen bij dit sterk innovatieve bedrijf zijn indrukwekkend. De onderneming heeft in 2017 een 50%-groei van de afzet in industriële lasers gerealiseerd, met zeer sterke verkopen in China. Voor dit jaar voorziet El.En een verdere groei van meer dan 10%. In de verkoop van lasers voor medische toepassingen zal de onderneming nieuwe innovaties lanceren, met name op het gebied vetverwijdering en de behandeling voor huidaandoeningen. De verkoop van de “Mona Lisa” medische lasers herstelt zich in de Verenigde Staten en de vooruitzichten zijn goed. Ook voor de medische divisie wordt voor 2018 dubbelcijferige groei verwacht.

BESI behaalde een recordwinst over 2017 met een forse stijging van winst en marktaandeel, mede door zeer sterke operationele ontwikkelingen in China. Het dividend werd fors verhoogd tot € 4,64 per aandeel, waardoor het dividendrendement uitkomt op circa 5,5%. De huidige semi-cyclus blijft voor een langere periode positief vanwege de veelheid aan nieuwe technologische toepassingen zoals de zelfrijdende auto’s, cloudoplossingen en ‘the internet of things’. Ook de machines gebaseerd op minder geavanceerde techniek (voor productie van goedkopere chips) van BESI vinden hierdoor nog gretig aftrek. Om evenwicht in de portefeuille te bewaren hebben wij onze BESI-positie gedeeltelijk afgebouwd ten gunste van nieuwe deelnemingen.

ForFarmers heeft een uitstekend jaar gehad met een goede winststijging in Nederland en Duitsland. In de UK moet de efficiency duidelijk omhoog waarbij ForFarmers een goede uitgangspositie heeft om op de langere termijn succesvol te zijn. De onderneming heeft bovendien een eerste positie opgebouwd in de snelgroeiende Poolse markt. Het gaat hier voornamelijk om kippenvoer en geeft een basis voor verdere expansie.

Wij zijn positief over de uitstekende verkoop van supermarkten door Sligro. De extra opbrengst komt vooral ten goede aan de belegger in de vorm van (extra) dividend. Met de CEO en CFO hebben wij de duidelijke groeikansen voor het resterende foodservicebedrijf besproken. Deze groei wordt versterkt door een grote en aantrekkelijke transactie met Heineken. Sligro wordt de exclusieve leverancier van bier en verkrijgt hierdoor nieuwe horecaklanten die gelijktijdig ook het andere assortiment van Sligro kunnen afnemen.

Het eerste kwartaal van 2018 kende ook aandelen met een duidelijke negatieve performance. De beurskoers van La Doria (-25%), Coats (-13%) en Kendrion (-17%) daalde bovengemiddeld, mede doordat de koersen van deze aandelen eind 2017 op nieuwe hoogtepunten waren gesloten.

In ons recente gesprek met La Doria zijn we ingegaan op het investeringsprogramma met onder meer een uitbreiding van de logistiek in het VK (door groei van de private label markt) en uitbreiding van de productiecapaciteit in Italië. Deze investeringen ondersteunen de langetermijngroeimogelijkheden. De koers staat mogelijk beperkt onder druk door de lokale prijsconcurrentie van het basisproduct, echter de verkoop in vele andere landen vertoont een prima verloop.

Voor de koersdaling van Coats kunnen wij uitsluitend wijzen op hogere inkoopkosten (olieprijs gerelateerd) en de lagere rente, wat boekhoudkundig een negatief effect heeft op het pensioentekort. De operationele ontwikkelingen van Coats verlopen conform planning, geholpen door de versimpeling en digitalisering van de organisatie en aantrekkelijke acquisities. Dit zorgt voor een lichte verhoging van de 2018-winstverwachtingen.

Kendrion heeft een negatieve koersreactie doorgemaakt door matige omzetcijfers in het laatste kwartaal 2017. Met name de belevering van de auto-industrie was tegenvallend, tijdelijk doordat klanten slechts beperkt operabel waren en meer structureel omdat verkopen van dieselauto’s onder druk staan. De impact van minder dieselmotoren en de ambitie voor meer toepassingen, is voor ons een wederkerend onderwerp in de regelmatige gesprekken die we hebben met het management.

Interroll rapporteerde dubbelcijferige omzetgroei, echter deze forse groei ging beperkt ten laste van de winstmarge. De onderneming heeft een extra R&D programma opgezet en fors geïnvesteerd in capaciteit, vooral buiten Europa. Bij voorkeur richt deze onderneming zich op grootschalige projecten in de logistiek, luchthavens of foodindustrie, wat ook voor de komende jaren duidelijke groeimarkten zullen zijn. De winstmargeontwikkeling is achtergebleven en verdient aandacht en zal door een aantal maatregelen in 2018 en 2019 verbeteren, mede geholpen door sterke omzetgroei. Ondanks een relatief laag kasstroomrendement past de positionering van Interroll goed bij de KOP-portefeuille.

Bij Nedap hebben wij vorig jaar ons kapitaalbelang uitgebreid naar 7,7% van de onderneming. Door een goede omzetontwikkeling in de tweede helft van 2017 steeg de koers dit kwartaal met 15%. De onderneming zou echter structureel op een hoger winstniveau moeten kunnen opereren en daarover ook beter verantwoording moeten afleggen richting aandeelhouders in haar rapportages. Wij vinden dat de onderneming haar financiële ambities duidelijk kenbaar moet maken. Wij hebben deze aandachtspunten met het management en de RvC besproken, ook zullen wij onze wensen op de aandeelhoudersvergadering herhalen. De komende jaren kan Nedap bij een juiste operationele aansturing behoorlijke aandeelhouderswaarde creëren.

Wij hebben onze positie in Beter Bed, vooruitlopend op de jaarcijfers, verder afgebouwd. Ons resterende belang maakt nog slechts 1,1% van de totale portefeuille uit. Een dezer weken spreken wij de nieuwe CEO en zullen op de aandeelhoudersvergadering wederom navraag doen over een herstelplan voor Duitsland.

SAF Holland meldde enkele acquisities die het productenpakket verder versterken. Begin 2018 kon deze producent van onder meer assen voor vrachtwagens en trailers een forse verhoging van de (verwachte) afzet in China melden. In Europa en de VS blijven de verkopen goed en in Brazilië lijkt een herstelfase aan te breken.

De afgelopen periode zijn alle jaarberichten en jaarverslagen ontvangen. Dit geeft een zo compleet mogelijk beeld en verantwoording van de onderneming. In het tweede kwartaal volgen de meeste aandeelhoudersvergaderingen, alleen Sligro organiseerde haar jaarvergadering al in maart. Een vlotte cijferverantwoording is ook een indicatie voor een soepel financieel proces bij een onderneming. Wij zijn in voorbereiding voor deze aandeelhoudersvergaderingen, waarbij wij belangrijke attentiepunten vooraf delen met de onderneming om verandering te bewerkstelligen. Wij beoordelen zelf alle voorstellen en oefenen ons stemrecht op de vergaderingen uit.

Waarderingen:
Op basis van onze winsttaxaties voor de komende 12 maanden handelt de KOP-portefeuille op een koers-winstverhouding van circa 19x. Omdat een groot aantal bedrijven in onze portefeuille een netto kaspositie heeft, wat niet goed gereflecteerd wordt in een koers-winstverhouding, vinden wij de EV/EBITA-ratio relevanter. Op basis van onze taxaties is deze ratio ongeveer 13x voor de komende 12 maanden wat wordt gedrukt door portefeuille-aanpassingen, goede ontwikkelingen bij bedrijven en nieuwe deelnemingen. Het koerspotentieel op basis van onze DCF-waardering (kasstromen) blijft aantrekkelijk en wij zien goede rendementsmogelijkheden voor de lange termijn
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van IJssel Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-03-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,5 %
3 maanden -1,6 %
Dit jaar -1,6 %
2015 25,1 %
2016 32,2 %
2017 41,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 26,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 23,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 24,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,4 %
Met ingang van 28 september 2015 belegt IJssel Participatiefonds indirect via Kempen Oranje Participaties Primo in Kempen Oranje Participaties N.V. Op 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. Derhalve zijn de weergegeven resultaten van IJssel Participatiefonds vóór 1 juli 2015 behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 1.300,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-06-2017
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van IJssel Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

IJssel Participatiefonds is (indirect) volledig belegd in Kempen Oranje Participaties N.V. Meer informatie over de portefeuille van Kempen Oranje Participaties N.V. vindt u via de portefeuillepagina van Kempen Oranje Participaties N.V.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van IJssel Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,00 %
Service fee i
0,25 %
Kosten indirecte beleggingen i
1,10% op jaarbasis
Verwachte lopende kosten i
1,35 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,34 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,50 %
Swing factor neerwaarts i
1,50 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van IJssel Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Fonds waarin (indirect) wordt belegd (KOP): op lange termijn een totaal beleggingsresultaat van 10% op jaarbasis
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
03-07-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Kempen Rivieren Participatiefondsen B.V.
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Minimale eerste inleg en aan te houden bedrag € 100.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0010858429
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen voor de derde werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 10:00 uur Amsterdamse tijd door de transfer agent te zijn ontvangen om op de eerstvolgende handelsdag uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van IJssel Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van IJssel Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Our fund approach to Responsible Investment

  • Continuous dialogue with company management through one-on-one meetings. Meetings with division directors, peers and join analyst and client events. If necessary seek dialogue with the supervisory board
  • Actively involved during the AGMs through the use of our voting rights. We make remarks on the agenda if necessary and we stress our discussion points with the company at the AGM
  • Companies themselves also have the ability to seek the dialogue with us. We provide feedback on corporate strategy, governance and communication at AGM's and in one-on-one's
  • We are focused on the creation of shareholder value, where the company of course has to take into account all stakeholders
  • All holdings are screened by MSCI on sustainability items, if necessary we engage with management on sustainability issues with help from our experts in Edinburgh

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van IJssel Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.