Participatiefonds IJssel

Profiel

IJssel Participatiefonds (IJssel) richt zich op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP), via een belegging in Kempen Oranje Participaties Primo (KOP I).

KOP, het fonds waar door IJssel indirect in belegd wordt, is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% (of meer) van het nominaal gestorte kapitaal per onderneming aan te houden. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces van KOP, het fonds waarin IJssel (indirect) belegt.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

 

Profielplaatje IJssel

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 31-08-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,2 %
3 maanden -0,9 %
Dit jaar 7,5 %
2016 32,2 %
2017 41,7 %
2018 -21,3 %
1 jaar (op jaarbasis) -10,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 9,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 15,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,1 %
Met ingang van 28 september 2015 belegt IJssel Participatiefonds indirect via Kempen Oranje Participaties Primo in Kempen Oranje Participaties N.V. Op 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. Derhalve zijn de weergegeven resultaten van IJssel Participatiefonds vóór 1 juli 2015 behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 21,90 M 31-08-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 21,90 M 31-08-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
228 31-08-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 98.286,67 30-09-2019
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van IJssel Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-06-2019

Onderstaande teksten hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2019.

Aangezien IJssel Participatiefonds volledig belegd is in Kempen Oranje Participaties N.V. via een belegging in Kempen Oranje Participaties Primo worden hieronder de marktontwikkelingen en de portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Kempen Oranje Participaties N.V.

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP steeg in het tweede kwartaal van 2019 van € 184,98 naar € 186,48 per participatie waarmee het rendement - inclusief het uitbetaalde dividend van € 3,80 - uitkomt op 3,0%. Het rendement in de eerste helft van het jaar bedraagt daarmee 13,9%. Na een sterke daling in het vierde kwartaal van 2018 en een fors herstel in het eerste kwartaal van 2019 was de koersontwikkeling van KOP in het tweede kwartaal rustiger. Op maandbasis echter, zien wij nog steeds hoge beweeglijkheid, in lijn met het onzekere sentiment op de beurs. Volatiliteit is onlosmakelijk verbonden met het beleggen in Europese small-caps en daarom is onze beleggingsfilosofie van betrokken langetermijnaandeelhouderschap in sterke bedrijven enorm belangrijk. Het gemiddelde rendement over de afgelopen drie jaar bedraagt 16,6% per jaar.

Handel
De handelskoers op 1 juli 2019 bedroeg € 187,42, gebaseerd op de intrinsieke waarde van dat moment met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in KOP. Het aantal geplaatste aandelen KOP steeg met 1% en de fondsomvang komt daarmee uit op circa € 660 miljoen. Voor het eerstvolgende handelsmoment van 1 oktober 2019 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 31 augustus 2019 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transfer-agent van Kempen).

Marktontwikkelingen
De MSCI Europe small cap index steeg in het tweede kwartaal met 1,5%. Aandelenbeurzen werden heen en weer geslingerd tussen de negatieve invloed van een afzwakkende wereldwijde economische groei (met name door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China) en het stuwende effect van een dalende rente. Dit zorgt voor dalende risicopremies en aanhoudend fusie- en overnamegeweld. Immers, bedrijven die hun omzetgroei zien afzwakken en kapitaal goedkoper zien worden zijn geneigd overnames te doen waarbij private equity als verkoper vaak een belangrijke rol speelt. Daarnaast worden aandelen nog steeds massaal ingekocht door bedrijven, waardoor ten minste de groei per aandeel gewaarborgd blijft. Nervositeit en accomoderend beleid van centrale banken leidt tot een stijgende goudprijs terwijl de oplopende spanning tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor stijgende olieprijzen. Dit kan mogelijk tot nieuwe kosteninflatie bij bedrijven leiden en winstgevendheid onder druk zetten, wat overnames extra aantrekkelijk maakt als mogelijke nieuwe bron van omzetgroei en kostenbesparingen. We zien dit met name in de sectoren energie, verzekeringen en farmacie en in de auto-industrie waar Fiat Chrysler en Renault probeerden middels een fusie hun positie te versterken. De zwakke reële economische groei en veelal beperkte noodzaak om in nieuwe kapitaalsgoederen te investeren, zorgt ervoor dat de overdadige liquiditeit zijn weg vindt naar private equity en public equity (aandelenbeurzen) wat waarderingsniveaus voor financiële activa (aandelen, obligaties, vastgoed) hooghoudt.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-06-2019

Wat betreft portefeuille-ontwikkelingen hebben we in het tweede kwartaal geen nieuwe deelneming gemeld, al hebben we er een aantal in opbouw. Zoals in eerdere berichten opgemerkt, blijft liquiditeit een uitdaging en herinneren eerdere winstwaarschuwingen in het beleggingsuniversum ons er regelmatig aan dat we in tijden van (technologische) ontwrichting van bedrijven en industrieën zeer selectief moeten zijn in wat we kopen. Ons adagium blijft onveranderd “bij twijfel niet inhalen”, waardoor het van buitenaf kan lijken dat we passief zijn, terwijl we juist proberen ons huiswerk zo goed mogelijk te doen op mogelijke nieuwe maar ook bestaande deelnemingen.

Bedrijfsnieuws
Het best presterende aandeel in de KOP-portefeuille is Interroll met een koersstijging van 70% dit jaar en een stijging van 21% in het tweede kwartaal. Goede zichtbaarheid op hoge meerjarige groei blijft schaars in een wereld waarin de economische groei afneemt. Interroll laat daarentegen een sterke groei zien, gedreven door de aanhoudende sterke vraag naar logistieke systemen voor de automatisering van distributiecentra. Zo boekte Interroll in juni een vervolgorder van een Koreaanse e-commerce klant voor een logistieke oplossing met een totale lengte van bijna 12 kilometer.

Een andere sterke performer is BESI met een koersstijging van 28% dit jaar. Onze grootste deelneming hebben we al jaren in portefeuille, maar hadden we in 2017 behoorlijk afgebouwd op hoge koersniveaus en in de tweede helft van 2018 weer opgebouwd op lagere koersniveaus. Het aandeel laat een enorme beweeglijkheid zien wat ons kansen biedt, maar ook op korte termijn de koers van KOP behoorlijk kan beïnvloeden. Zo steeg het aandeel BESI naar een hoogtepunt van € 28 op 25 april 2019, om vervolgens terug te zakken naar € 20 op 3 juni en weer te stijgen naar bijna € 23 aan het eind van het kwartaal. Een belangrijke reden voor deze koersbewegingen is de aanhoudende onzekerheid rondom de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De halfgeleiderindustrie heeft bij uitstek een internationale structuur waarbij de technologie en productiemachines grotendeels worden ontwikkeld in de Verenigde Staten (en in mindere mate Europa), de eindproducten worden gemaakt in het Verre Oosten die vervolgens worden verscheept naar consumenten over de hele wereld. Niet alleen handelsstromen maar ook deze technologieoverdracht zijn onderdeel van de politieke schermutselingen. Wij denken dat BESI uitstekend gepositioneerd is om in elk scenario haar markleiderschap te behouden en mogelijk te versterken, mede geholpen door haar zeer efficiënte samenwerking tussen de fabrieken in China en Maleisië en recente productinnovaties.

De koers van Forfarmers blijft onder druk staan door onzekerheid over wat de impact zal zijn van de opbouw van (te) dure voorraden in 2018 op de winstgevendheid in 2019. De eerste helft zal zwak worden met de verwachting van een herstel in de loop van de tweede helft naar normale winstniveaus. Naast de tijdelijke margedruk door voorraden speelt de fosfaatdiscussie in Nederland en de uitbraak van de African Swine Fever in Azië de agri-sector en Forfarmers dit jaar parten.

El.En hield een aandeelhoudersbijeenkomst waarin het met name inging op nieuwe productinnovaties. Naast de vorig jaar gelanceerde Onda machine (vetverwijdering, handmatig te bedienen door een arts) heeft de onderneming in Italië en Japan nu de B-Star machine geïntroduceerd die automatisch werkt en ook bediend kan worden door niet-artsen. Daarnaast werkt El.En aan een nieuwe machine gericht op de acne-markt. Het nieuwe systeem verwijdert acne volledig, een unicum. Samen met een aantal andere innovaties zullen deze machines voor aanhoudende groei zorgen bij El.En van ongeveer 10% per jaar, in lijn met het groeitraject van de afgelopen jaren.

Coats organiseerde in juni haar eerste duurzaamheidsbijeenkomst voor aandeelhouders. Sinds de financiële crisis heeft Coats haar inspanningen opgevoerd om de ecologische voetafdruk van haar activiteiten te verbeteren. Ten eerste gelooft het bedrijf dat het goed was om te doen en ten tweede profiteert het van een stijgende brutomarge. Sinds 2018 hebben ze duidelijk nog een bijkomend voordeel: klanten plaatsen bestellingen bij hen vanwege hun leiderschap wat betreft duurzaamheid. Coats denkt dat het ongeveer 6 jaar voorsprong heeft op de concurrenten in de markt. De ambitie van Coats is dat 85% van de draad en garen die zij produceert wordt gemaakt van gerecycled polyester. De onderneming werkt samen met twee van de vijf grootste recyclers in plastic ter wereld om de specificaties zo te krijgen dat het geschikt is om er garens van te maken. Momenteel is het gerecycleerde polyester ongeveer 6-7% duurder dan nieuw polyester. De prijspremie die Coats bij klanten in rekening brengt bedraagt echter 10%. Coats houdt dus een deel van het concurrentievoordeel. In 2019 verkoopt het bedrijf 10x het gerecycled garen volume van 2018 en voor 2020 streeft men opnieuw naar een vertienvoudiging van de volumes.

Waarderingen
De waardering van de KOP-portefeuille is per saldo onveranderd gebleven gedurende het kwartaal. De voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2019E) van de portefeuille staat op 12x. Daarmee is het langetermijnkoerspotentieel van de portefeuille in onze optiek nog steeds interessant.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van IJssel Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,2 %
3 maanden -0,9 %
Dit jaar 7,5 %
2016 32,2 %
2017 41,7 %
2018 -21,3 %
1 jaar (op jaarbasis) -10,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 9,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 15,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,1 %
Met ingang van 28 september 2015 belegt IJssel Participatiefonds indirect via Kempen Oranje Participaties Primo in Kempen Oranje Participaties N.V. Op 1 juli 2015 is het beleggingsbeleid van Kempen Oranje Participaties N.V. gewijzigd en mag er naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd worden. Derhalve zijn de weergegeven resultaten van IJssel Participatiefonds vóór 1 juli 2015 behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 1.550,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
20-05-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van IJssel Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

IJssel Participatiefonds is (indirect) volledig belegd in Kempen Oranje Participaties N.V. Meer informatie over de portefeuille van Kempen Oranje Participaties N.V. vindt u via de portefeuillepagina van Kempen Oranje Participaties N.V.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van IJssel Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,00 %
Service fee i
0,25 %
Kosten indirecte beleggingen i
1,10 % op jaarbasis
Verwachte lopende kosten i
1,35 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,35 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,50 %
Swing factor neerwaarts i
1,50 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van IJssel Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Fonds waarin (indirect) wordt belegd (KOP): op lange termijn een totaal beleggingsresultaat van 10% op jaarbasis
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
03-07-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Kempen Rivieren Participatiefondsen B.V.
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Minimale eerste inleg en aan te houden bedrag € 100.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0010858429
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen voor de derde werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 10:00 uur Amsterdamse tijd door de transfer agent te zijn ontvangen om op de eerstvolgende handelsdag uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van IJssel Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van IJssel Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van IJssel Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.