Participatiefonds Elbe

Profiel

Elbe Participatiefonds (Elbe) richt zich op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Kempen Oranje Participaties NV (KOP) via een belegging in Kempen Oranje Participaties Primo.

KOP, het fonds waar Elbe indirect in belegd, is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% (of meer) van het nominaal gestorte kapitaal per onderneming aan te houden. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces van KOP, het fonds waarin Elbe (indirect) belegt.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

 

Profielplaatje Elbe

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 29-02-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 29-02-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand -8,0 %
3 maanden -3,6 %
Dit jaar -6,8 %
2018 -19,9 %
2019 26,9 %
1 jaar (op jaarbasis) 7,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i -2,8 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 18,16 M 29-02-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 18,16 M 29-02-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
390 29-02-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 46.566,58 29-02-2020
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Elbe Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-12-2019

Onderstaande teksten hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2019.

Aangezien Elbe Participatiefonds volledig belegd is in Kempen Oranje Participaties N.V. via een belegging in Kempen Oranje Participaties Primo worden hieronder de marktontwikkelingen en de portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Kempen Oranje Participaties N.V.

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP steeg in het vierde kwartaal van 2019 van € 180,81 naar € 209,03 per participatie waarmee het rendement uitkomt op 15,6%. Het rendement (incl. dividend) over het jaar 2019 bedraagt daarmee 27,6%. Het gemiddelde rendement over de afgelopen drie jaar bedraagt 12,7% per jaar en over de afgelopen vijf jaar 19,0% per jaar, waarmee we ruim boven onze doelstelling van gemiddeld 10% per jaar blijven presteren.

Handel
De handelskoers op 2 januari 2020 bedroeg € 205,90, gebaseerd op de intrinsieke waarde van dat moment met een afslag van 1,5% als gevolg van beperkte netto outflow in KOP. Het aantal geplaatste aandelen KOP daalde met 0,1% en de fondsomvang komt daarmee uit op circa € 760 miljoen. Voor het eerstvolgende handelsmoment van 1 april 2020 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 28 februari 2020 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van Kempen).

Marktontwikkelingen
De MSCI Europe small cap index steeg in het vierde kwartaal met 11,6%. Aandelenmarkten herstelden ten opzichte van een zwak derde kwartaal, geholpen door een wegebbende angst voor een wereldwijde economische afkoeling, de aanhoudende positieve effecten van lage rentestanden en de indicaties van centrale banken dat er in 2020 geen renteverhogingen zullen worden doorgevoerd. Optimisme over economische vooruitzichten werd bovendien gevoed door de winst van de Conservatieve Partij bij de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk en een beperkte overeenkomst tussen de Verenigde Staten en China waardoor de handelsoorlog lijkt te de-escaleren. Ondanks het koersherstel van cyclische bedrijven in de laatste maanden is 2019 een jaar geweest met een duidelijke sectorrotatie van cyclische waarden naar defensieve sectoren zoals vastgoed en infrastructuur.

Ook in het vierde kwartaal hebben we een aantal biedingen gezien op beursgenoteerde Europese small-caps, waaronder de bieding op Consort Medical door Recipharm en de biedingen op VolkerWessels en Oeneo door hun respectievelijke controlerende families. Door de lage en vaak negatieve rente is het aantrekkelijk voor beleggers met aanzienlijke cashposities (waaronder vermogende families en private equity fondsen) om minderheidsaandeelhouders uit te kopen of bedrijven volledig van de beurs te halen. Het is voor beleggers in beursgenoteerde bedrijven belangrijk om te beseffen dat er ook beleggers zijn die opereren met een zeer laag vereist rendement en dus de bereidheid hebben om hoge waarderingen te betalen. Hun lage rendementseisen zijn niet alleen het gevolg van lage rentestanden, maar ook gedreven door de voordelen die deze beleggers buiten de beurs hebben inzake governance. De gewenste invloed (en soms controle) in de bestuurskamer door aandeelhouders is in een beursgenoteerde omgeving in Europa soms ver te zoeken. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het management van Bayer dat een meerderheidstemming over haar disfunctioneren inzake de Monsanto-overname naast zich neerlegde. Verantwoording door het management aan het bestuur dat vervolgens verantwoording aflegt aan de aandeelhouder(s) is in een private equity omgeving vaak beter geregeld, waardoor aandeelhouderswaarde kan worden beschermd. Menig bestuur en management van beursondernemingen voelt nauwelijks de druk van hun gefragmenteerde groep aandeelhouders (waaronder soms computergestuurde indexfondsen zonder mening over de bedrijven waarin ze beleggen) wat leidt tot beperkte externe verantwoording, onder andere over alsmaar stijgende beloningen en het effect van slechte overnames. Voor beleggers in beursgenoteerde ondernemingen is het daarom uiterst belangrijk comfortabel te zijn met de kwaliteiten van het bestuur en het management van een onderneming als het gaat om operationele presentaties en - vaak onderbelicht - de kapitaalsallocatie. Wij komen op de beurs helaas te weinig bestuurders tegen die de bescheidenheid hebben om zichzelf als “agenten” te zien van de eigenaren van de ondernemingen die zij mogen aansturen, natuurlijk met inachtneming van de belangen van andere stakeholders. Aan de andere kant vereist meer invloed van beleggers in de bestuurskamers een hoge mate van professionaliteit, kennis van zaken en focus op de lange termijn in plaats van de opportunistische kortetermijnontwikkeling van de aandelenkoers. Wij willen onze participanten juist het beste vanbeide kanten bieden door enerzijds een betrokken aandeelhouder voor de lange termijn te zijn bij onze KOP-deelnemingen en anderzijds onze participanten periodiek liquiditeit te bieden.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2019

We hebben in het vierde kwartaal een nieuwe deelneming gemeld in XP Power. Deze Britse onderneming is een toonaangevende fabrikant van hoogwaardige transformatoren die worden toegepast in onder andere industriële en medische apparatuur en in de halfgeleiderindustrie. Een transformator is een essentieel onderdeel van vrijwel elk elektrisch apparaat waarbij het de wisselstroom van het elektriciteitsnet omgezet wordt in gelijkstroom (gelijkrichter) en/of het energieniveau (voltage, wattage) aanpast zodat een apparaat kan functioneren. XP Power heeft wereldwijd 6 productiefaciliteiten en 32 verkoopkantoren waarmee het 4.500 klanten bedient. In 2018 behaalde de onderneming een omzet van GBP 195 miljoen en een operationele winst van GBP 42 miljoen. Ongeveer 61% van de omzet wordt behaald in Noord-Amerika. XP Power profiteert van de onderliggende langjarige groei in aantrekkelijke eindmarkten zoals halfgeleiders, gezondheidszorg en nieuwe technologie (o.a. 3D printing, 5G) en heeft haar groeimogelijkheden vergroot door acquisities in nieuwe marktsegmenten (hogere voltage, vermogen). Wij verwachten de komende drie jaar een gemiddelde jaarlijkse winstgroei van 13%, geholpen door het cyclische herstel in halfgeleiders, synergiën van acquisities en margeherstel na recente tegenwind van Amerikaanse importtarieven op Chinese componenten. Nadat de koers onder druk kwam zijn we in de tweede helft van 2019 begonnen met de opbouw van een positie. Onze participatie in XP Power vertegenwoordigde aan het eind van het jaar 5% van de KOP-portefeuille.

Een ander opmerkelijke gebeurtenis in het vierde kwartaal was de bieding die we hebben ontvangen op onze aandelen Oeneo. De investeringsmaatschappij van de controlerende familie in het Franse Oeneo (met een 63,1% belang) maakte bekend dat het alle resterende aandelen van het bedrijf in handen wil krijgen en daarmee de producent van kurken en wijnvaten van de beurs halen. Het bod van € 13,50 per aandeel Oeneo vertegenwoordigt een premie van bijna 12% op de slotkoers. KOP bezit sinds 2017 meer dan 5% van de aandelen van Oeneo en deze positie vertegenwoordigde eind 2019 iets meer dan 6% van de portefeuille. Wij beraden ons over de hoogte van het bod en verdere stappen aangaande ons belang in Oeneo.

Kendrion heeft in het vierde kwartaal een bieding gedaan op het Duitse Intorq, een bedrijf dat zogenaamde “spring-applied” remsystemen levert aan industriële klanten, met name in robotica. De overname past strategisch goed bij Kendrion vanuit het perspectief van klantengroepen, geografische markten en aanpalende technologie. De overnameprijs van € 80 miljoen is deels gefinancierd door de uitgifte van nieuwe aandelen. Wij hebben als langetermijnaandeelhouder boven proportioneel meegedaan in de plaatsing en daarmee ons belang in Kendrion enigszins vergroot. Mede door deze aantrekkelijke acquisitie steeg het aandeel Kendrion in het vierde kwartaal met 14%.

Verder hebben we in het vierde kwartaal duidelijke koersstijgingen gezien van SussMicrotec (+44%), El.En (+38%) en AvonRubber (+31%). De koersontwikkelingen van Coats (+5%) en Forfarmers (-1%) bleven het meest achter bij het algeheel positieve beursklimaat. Het verschil tussen de koplopers en de achterblijvers is deels te verklaren door de verwachte winstgroei. Zoals in eerdere kwartaalberichten al aangegeven, wordt in het huidige beursklimaat (onzekere economische groei, lage rente, oplopende waarderingen) door beleggers vooral betaald voor voorspelbaarheid en groei. SussMicrotec gaf aan haar orderboek in de eerste negen maanden van 2019 te hebben zien groeien met 26%. El.En heeft in de eerste negen maanden van 2019 een winstgroei geboekt van 11%. AvonRubber groeit op basis van niet-cyclische, voorspelbare defensie-uitgaven en een aantrekkelijke overname (helmen en kogelwerende vesten) die tot extra groeimogelijkheden in de toekomst zal leiden. Tijdens het zeer goed bezochte KOP-event in oktober heeft bestuurder Pim Vervaat ons meegenomen door de indrukwekkende strategie en groeivooruitzichten van AvonRubber.

Daarentegen kampt Coats nog steeds met beperkte groei in de kleding- en autoindustrie als gevolg van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Dichter bij huis, zet de stikstofdiscussie in Nederland de groei(verwachtingen) onder forse druk bij veevoerproducent ForFarmers. Wij hebben in het vierde kwartaal gesproken met de RvC van ForFarmers. Een dusdanig gesprek is een voorbeeld hoe wij onze bovengenoemde betrokken aandeelhouderschap voor de lange termijn invullen. In het gesprek hebben wij duidelijk gemaakt dat de belangen van aandeelhouders wat ons betreft centraal dienen te staan in de strategie voor de periode 2020-2025 die in het voorjaar 2020 zal worden gepresenteerd. Naast het feit dat de onderneming haar procedures inzake grondstofinkopen en overnames heeft aangescherpt, zal rationalisatie van de Nederlandse agrarische sector waarschijnlijk tot verdere consolidatie tussen veevoerproducenten leiden, wat voor een leidende speler als ForFarmers op termijn positief zou kunnen uitpakken.

Wij zijn tevreden over de fundamentele ontwikkelingen bij vrijwel al onze bedrijven. We hebben bedrijven in portefeuille die aantrekkelijke cyclische groei moeten kunnen laten zien (BESI, XP Power, Lectra, Kendrion), een mooi defensief groeiprofiel hebben (Interroll, AvonRubber, El.En) en solide zijn, maar minder hard groeien (Coats, Acomo, LaDoria). Onze aandacht en betrokkenheid gaat op dit moment vooral uit naar SAF Holland (balansmanagement), ForFarmers (groeiprofiel onder druk) en SussMicrotec (ondermaatse winstgevendheid).

Achter het rendement van 27,6% dat KOP heeft gerealiseerd over 2019 gaat een grote bewegelijkheid van individuele koersen schuil waarbij vrijwel elk aandeel dubbelcijferige koersuitslagen heeft laten zien (BESI en El.En zelfs stijgingen van meer dan 100%). Opgelopen waarderingen en beperkte liquiditeit zullen naar verwachting tot bewegelijkheid in microcaps blijven zorgen. Het is daarom belangrijk dat zowel wij als portefeuillemanagers en participanten in KOP ons blijven richten op de langetermijnontwikkeling van onze bedrijven in plaats van te vallen in de emotionele valkuilen die bewegelijke koersen veroorzaken.

Waarderingen
De waardering van de KOP-portefeuille is per saldo gestegen gedurende het kwartaal. De voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2020E) van de portefeuille staat op 13x. Daarmee is het langetermijnkoerspotentieel van de portefeuille in onze optiek nog steeds interessant.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Elbe Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 29-02-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 29-02-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand -8,0 %
3 maanden -3,6 %
Dit jaar -6,8 %
2018 -19,9 %
2019 26,9 %
1 jaar (op jaarbasis) 7,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i -2,8 %

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 735,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
20-05-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Elbe Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Elbe Participatiefonds is (indirect) volledig belegd in Kempen Oranje Participaties NV. Meer informatie over de portefeuille van Kempen Oranje Participaties NV vindt u via de portefeuillepagina van Kempen Oranje Participaties NV.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Elbe Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,00 %
Service fee i
0,25 %
Kosten indirecte beleggingen i
1.10% op jaarbasis
Verwachte lopende kosten i
1,37%
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,37 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,50 %
Swing factor neerwaarts i
1,50 %
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Elbe Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Fonds waarin indirect belegd wordt (KOP): op lange termijn een totaal beleggingsresultaat van 10% op jaarbasis
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
03-04-2018
Vestigingsland
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Kempen Rivieren Participatiefondsen BV
Administrateur
BNP Paribas Securites Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Kempen Capital Management NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0012706295
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen voor de derde werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 16:00 uur Amsterdamse tijd door de transfer agent te zijn ontvangen om op de eerstvolgende handelsdag uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Elbe Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Elbe Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Elbe Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.