Participatiefonds Amstel

Profiel

Amstel Participatiefonds (Amstel) richt zich op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) via een belegging in Kempen Oranje Participaties Primo (KOP I).

KOP, het fonds waar door Amstel indirect in belegd wordt, is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% of meer van de uitstaande aandelen per onderneming aan te houden.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

 

Profielplaatje Amstel

Beheerteam

Joop Witteveen, Michiel van Dijk, Erwin Dut

Rendement per 30-11-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand -1,5 %
3 maanden 8,2 %
Dit jaar 24,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 24,8 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 24,96 M 30-11-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
400 30-11-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 62.406,45 30-11-2017
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Amstel Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (https://www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2017

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2017.

Aangezien Amstel Participatiefonds volledig belegd is in Kempen Oranje Participaties N.V. via een belegging in Kempen Oranje Participaties Primo worden hieronder de marktontwikkelingen en de portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Kempen Oranje Participaties N.V.

De handelskoers op 2 oktober 2017 was € 208,65 gebaseerd op de intrinsieke waarde met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in KOP. Het aantal geplaatste aandelen KOP steeg hierdoor met 3,0% en dit kwartaal mogen wij wederom nieuwe deelnemers verwelkomen. Wij zien verdere interesse van nieuwe en bestaande klanten. Om de interesse te accommoderen wordt het komende kwartaal het aantal houdstermaatschappijen verder uitgebreid met “Participatiefonds Linge”. Voor het aanstaande handelsmoment op 2 januari 2018 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 30 november 2017 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de Kempen transfer agent).

In navolging op een geslaagde bijeenkomst eerder dit jaar met als gastspreker de CEO van Kendrion, zullen wij op 2 november 2017 wederom een klantenbijeenkomst organiseren op ons kantoor in Amsterdam. Wij zijn verheugd dat de managing director van Washtec ons zal bijpraten over deze prachtige participatie in KOP.

De performance van Europese en Nederlandse small-cap indices over het derde kwartaal 2017 bedroeg 5-6% en voor de eerste drie kwartalen circa 25%. Ook gedurende het derde kwartaal kenden aandelenbeurzen een positief verloop, mede gedreven door uitstekende economische ontwikkelingen en veelal goede bedrijfsresultaten. Wij zagen een versterking van de euro ten opzichte van de US dollar en een wispelturig, maar per saldo stabiel, verloop van het Britse pond. De olieprijzen stegen dit kwartaal ongeveer met 10%. De stijging van de rente in de Verenigde Staten door afnemende monetaire stimulering verloopt traag. In Europa is minder monetaire stimulering een delicaat en langdurig proces ondanks de prima Europese economische ontwikkeling met nog beperkte inflatie. De keerzijde is dat wisselkoersen sterk reageren op het monetaire beleid, waardoor het beleid van centrale banken een effect heeft op de concurrentiepositie van landen. Wij zien ook fiscale stimulansen om bedrijven te binden, zie onder meer de recente belastingvoorstellen in de Verenigde Staten en discussies over verlaging van de vennootschapsbelasting in Europa. In weinig volatiele aandelenmarkten en gesteund door de lage rente en goede economische ontwikkelingen loopt de waardering van aandelen verder omhoog. Dit zorgt ook voor een levendige pijplijn van nieuwe beursintroducties. Vanwege de solide kaspositie bij vele beursgenoteerde bedrijven zien we relatief weinig activiteit om nieuw geld op te halen, benodigd voor acquisities of grote investeringen.

Binnen de KOP-portefeuille zijn wij afhankelijk van de specifieke ontwikkelingen van de ondernemingen waarin we participeren. Bijna alle bedrijven in de portefeuille laten goede bedrijfsontwikkelingen zien, mede geholpen door een gezonde financiële structuur. Nu de wereldeconomie aantrekt kunnen goed georganiseerde bedrijven met een juiste focus profiteren. De extra omzetgroei die kan worden gerealiseerd zorgt idealiter voor een versnelling van de winstgroei en geeft ruimte voor investeringen voor de langere termijn. In enkele gevallen zijn wij positief verrast over de omzet- en winstgroei van ‘onze bedrijven’. Wij zijn ook alert op een mogelijke (verdere) stijging van de euro, die een negatieve invloed kan hebben op de concurrentiepositie van enkele participaties. Voorlopig bewegen de belangrijkste valuta’s zich binnen een beheerste bandbreedte.

KOP heeft ook in het derde kwartaal een positieve ontwikkeling doorgemaakt, waarbij wij portefeuilleaanpassingen hebben doorgevoerd en nieuwe bedrijven hebben aangekocht. Deze aanpassingen leveren een verwachte positieve bijdrage aan een evenwichtige opbouw en het koerspotentieel van de KOP-portefeuille.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2017

Aan het einde van het derde kwartaal hebben wij een nieuwe deelneming gerealiseerd in het Duitse bedrijf SAF Holland. Het is dit jaar na Coats, ForFarmers en Oeneo de vierde nieuwe deelneming voor KOP. Deze nieuwe deelnemingen hebben duidelijk bijgedragen aan het rendement, het evenwicht en de gemiddelde waardering en het koerspotentieel van de KOP-portefeuille. Wij hebben daarnaast enkele belangen in opbouw, maar wij verwachten geen afronding van een nieuwe deelneming op de korte termijn.

SAF Holland is een toonaangevende fabrikant van chassis gerelateerde systemen en componenten voor aanhangwagens, vrachtwagens en bussen. Het assortiment bestaat uit as- en ophangsystemen, vijfde wielen, “kingpins” en landingsuitrusting en wordt onder de merken SAF, Holland en Neway verkocht. De naam ‘Holland’ verwijst naar de plaats in de Verenigde Staten waar de Amerikaanse activiteiten ooit zijn opgericht. Met 18 productielocaties en 3.300 medewerkers is SAF Holland wereldwijd actief en behaalde het in 2016 een omzet van € 1 miljard en een operationele winst van € 90 miljoen. Ongeveer 25% van de omzet en bijna 50% van de winst komt van de stabiele en gestaag groeiende markt voor reserveonderdelen die wereldwijd via meer dan 9.000 servicepunten worden verkocht. De introductie van nieuwe producten in bestaande regio's en uitbreiding van de internationale marktpositie zullen naar verwachting zorgen voor een aantrekkelijke organische omzetgroei in de komende jaren. Bovendien is SAF Holland op zoek naar acquisities waardoor het bedrijf zich nog beter als een one-stop shop voor haar eindklanten kan positioneren. Na meerdere gesprekken met het management en een bezoek aan het hoofdkantoor nabij Frankfurt, hebben we dit jaar een positie van 5% opgebouwd. De participatie in SAF Holland vertegenwoordigt 6% van KOP. Met haar solide bedrijfsmodel en langetermijngroeiprofiel is SAF Holland een aantrekkelijke aanvulling op de portefeuille.

Alle bedrijven in de KOP-portefeuille hebben inmiddels hun halfjaarcijfers gepubliceerd en de meeste bedrijven hebben wij gesproken tijdens onze reguliere ontmoetingen. In het derde kwartaal hebben Besi (koers derde kwartaal +26%) en Washtec (+10%) wederom goed bijgedragen aan het rendement van KOP. Andere grote bijdragen kwamen van ForFarmers (+12%), Lectra (+11%) en La Doria (+36%). Een beperkt negatieve bijdrage kwam van Sweco (-5%) en van El.En (-15%).

Wij blijven onder de indruk van de voortgaande positieve prestaties van BESI. Op basis van de juiste technologische machines weet de onderneming steeds meer klanten aan zich te binden, geholpen door kosteneffectieve lokale productie in China. Tegelijkertijd blijft BESI alert op verdere operationele verbeteringen zoals een betere afstemming van onderdelen met verdere inkoopvoordelen. Ook weet BESI door een goede pricing haar brutomarge verder te verhogen en de verwachting is dat het operationeel resultaat meer dan verdubbelt in 2017. Op de lange termijn heeft BESI een goede marktpositie waarbij de semiconductor cyclus minder heftig lijkt te worden omdat de eindmarkten meer diversificatie kennen, bijvoorbeeld in auto’s en datacenters. Wij blijven streven naar een evenwichtige positie van BESI in de KOP-portefeuille.

In het afgelopen kwartaal hebben wij enkele malen contact gehad met Washtec. Bij een bezoek aan het hoofdkantoor in Augsburg zijn we door de Raad van Bestuur bijgepraat over de operationele en strategische plannen voor de komende jaren. Na een aantal jaren waarin het nieuwe management het nieuwe aansturingsmodel heeft ontwikkeld (70% van de topmanagers is vervangen of herplaatst) en de organisatie heeft versterkt, is Washtec nu actief bezig haar marktposities te versterken op basis van productinnovaties, actievere klantenbinding en gebruikmakend van de schaalbaarheid van de organisatie, waardoor omzetgroei zich vertaalt in bovengemiddelde winstgroei. Washtec maakt een succesvolle herintrede in de Amerikaanse markt met haar nieuwe modulaire tunnelconcept, wat in combinatie met de reeds sterke positie in roll-over systemen, zal moeten leiden tot stijgende marktaandelen in de Noord-Amerikaanse markt. Ook in Europa worden nieuwe producten geïntroduceerd en is er sprake van aantrekkelijke omzet- en winstgroei. We hebben eind september een bezoek gebracht aan de Europese Car Wash Show in de Amsterdamse RAI waar we kennis hebben gemaakt met het Nederlandse management van Washtec en een aantal nieuwe producten hebben kunnen aanschouwen. Samen met een aantal wereldwijde key accounts richt Washtec nu ook haar pijlen op de Aziatische markt voor autowasstraten, die zich momenteel voorzichtig ontwikkelt, niet zozeer door gebrek aan goedkope lokale arbeid, maar meer door gebrek aan vierkante meters in binnenstedelijke gebieden. Wij blijven er vol op vertrouwen dat Washtec de komende jaren zowel strategisch als financieel een positieve ontwikkeling zal laten zien. Wij zijn verheugd dat Washtec’s managing director Arthur Wessels zal spreken op ons klantenevent op 2 november a.s.

Het Italiaanse La Doria (marktleider in Italiaanse private label tomatenproducten en peulvruchten) rapporteerde sterke cijfers over de eerste helft van 2017. De omzet en resultaten werden gestuwd door een sterker dan verwachtte volumeontwikkeling. De volumegroei van de peulvruchten en de sausen was meer dan 10%, waarbij private label duidelijk marktaandeel wist te winnen. Maar ook de tomatenactiviteiten lieten met een volumegroei van bijna 4% een beter dan verwachte ontwikkeling zien. Door de sterke volumes heeft La Doria de prijsdruk gecompenseerd en voor het lopende jaar de omzet- en winstverwachtingen naar boven bijgesteld. Ook de verwachtingen voor volgend jaar zijn positief. In 2016 nam de productie in de sector af, hierdoor nemen de voorraden eindproducten in de loop van dit jaar af. Door de lagere voorraden en stabiele productievolumes in 2017 zijn de prijzen aan het herstellen, wat in 2018 een duidelijk positief effect zal hebben.

Ons andere belang in Italië, EL.En (fabrikant van specialistische laserapparatuur voor industrie en medische toepassingen), kon niet aan de verwachtingen voldoen. Door een overname van haar distributeur in de Verenigde Staten vielen de verkopen van medische toepassingen tegen. Wij verwachten dat de verkopen in de Vernigde Staten in 2018 gaan herstellen. Ook is El.En bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten voor medische toepassingen die in de loop van 2018 naar de markt kunnen komen. De verkopen van industriële lasers vertoont een sterke stijging, vooral in China. De lange termijn positieve ontwikkelingen van dit innovatieve bedrijf blijven sterk.

De koers van Lectra kon haar opgaande lijn hervatten na ‘verwerking’ van een herplaatsing van een groot pakket aandelen. De onderneming heeft recentelijk een nieuwe CFO (Oliver du Chesnay) benoemd, sinds 2013 betrokken bij Lectra. Wij hebben hem begin dit jaar bij Lectra in Bordeaux gesproken en zijn onder de indruk van zijn kwaliteiten.

De Nederlandse bedrijven Sligro, ForFarmers en Kendrion rapporteerden prima halfjaarcijfers. Kendrion herpositioneert zich voor de lange termijn met nieuwe innovaties en een breder productenpallet voor de autosector. Deze markt verandert namelijk snel naar elektrische en op termijn zelfrijdende auto’s. Sligro profiteert van de aantrekkende economie en uitbreiding in België. De strategische samenwerking met Heineken in Nederland en de heroriëntatie van Foodretail kunnen de komende jaren duidelijk aandeelhouderswaarde creëren. ForFarmers kende uitstekende halfjaarcijfers, met name in Nederland waar ForFarmers met hulp van een gestegen melkprijs en fosfaatmaatregelen hoogwaardigere producten kan verkopen.

Wij hebben onze positie in Nedap uitgebreid tot ruim 8% van de onderneming en een 3,5% weging in de KOP-portefeuille. Wij denken dat Nedap de komende jaren duidelijk de vruchten gaat plukken van alle operationele veranderingen die de afgelopen jaren zijn ingezet. Met de benoeming van Eric Urff in 2015 heeft Nedap bovendien de CFO-positie voor het eerst echt ingevuld. In onze gesprekken met het management zien wij dat het evenwicht binnen het bestuur is toegenomen en dat er ook meer aandacht is voor financieel rendement. Ook binnen de RvC wordt gezocht naar een kandidaat met een duidelijke financiële achtergrond. Operationeel maakt Nedap grote stappen. Het grootste deel van haar productie wordt uitbesteed, hetgeen de focus versterkt en de complexiteit verlaagd. Het aantal producten wordt fors verminderd en de wereldwijde verkoop krijgt meer aandacht. Veel producten zijn gekoppeld met RFID en bijna alle producten kennen een softwarecomponent of bestaan bijna geheel uit software. Zo levert men softwareproducten aan onder meer de uitzend- en gezondheidssector op basis van een jaarlijks terugkerende vergoeding. Wij hebben vertrouwen dat Nedap de komende jaren een bovengemiddelde omzetgroei en fors hogere EBIT-marges gaat realiseren.

De nieuwe aankopen in de portefeuille worden gefinancierd met portefeuilleaanpassingen en door toetreding van nieuwe deelnemers in KOP. Het afgelopen kwartaal hebben wij de weging van onder meer BESI en Interroll neerwaarts aangepast, gebruikmakend van sterke koersstijgingen, dit met behoud van de deelnemingsvrijstelling. Naast actief portefeuillebeleid met betrekking tot bestaande deelnemingen gaan wij ook door met de (verdere) opbouw van enkele nieuwe posities. Alle genoemde portefeuilleaanpassingen zorgen voor een verbetering van het evenwicht in de portefeuille, een gemiddeld betere waardering en daardoor versterking van het toekomstige koerspotentieel.

Waarderingen

Op basis van onze winsttaxaties voor de komende 12 maanden handelt de KOP-portefeuille op een koers-winstverhouding van circa 20x. Omdat een groot aantal bedrijven in onze portefeuille een netto kaspositie heeft, wat niet goed gereflecteerd wordt in een koers-winstverhouding, vinden wij de EV/EBITA-ratio relevanter. Op basis van onze taxaties is deze ratio ruim 13x voor de komende 12 maanden. Ook in het derde kwartaal is de gemiddelde waardering opgelopen, deels gecompenseerd door portefeuille-aanpassingen, goede ontwikkelingen bij bedrijven en nieuwe deelnemingen. Het koerspotentieel op basis van onze DCF-waardering (kasstromen) blijft aantrekkelijk en wij zien goede rendementsmogelijkheden voor de lange termijn
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Amstel Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (https://www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-11-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand -1,5 %
3 maanden 8,2 %
Dit jaar 24,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 24,8 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Amstel Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (https://www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Amstel Participatiefonds is (indirect) volledig belegd in Kempen Oranje Participaties N.V. Meer informatie over de portefeuille van Kempen Oranje Participaties N.V. vindt u via de portefeuillepagina van Kempen Oranje Participaties N.V.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Amstel Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (https://www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,00 %
Service fee i
0,25 %
Kosten indirecte beleggingen i
1,10% op jaarbasis
Verwachte lopende kosten i
1,37 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,50 %
Swing factor neerwaarts i
1,50 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Amstel Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (https://www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Fonds waarin (indirect) wordt belegd (KOP): op lange termijn een totaal beleggingsresultaat van 10% op jaarbasis
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
20-01-2017
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Kempen Rivieren Participatiefondsen B.V.
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Minimale eerste inleg en aan te houden bedrag € 100.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0012081400
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen voor de derde werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 10:00 uur Amsterdamse tijd door de transfer agent te zijn ontvangen om op de eerstvolgende handelsdag uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Amstel Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (https://www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Amstel Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (https://www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Fund approach to Responsible Investment

  • Continuous dialogue with company management through one-on-one meetings. Meetings with division directors, peers and join analyst and client events. If necessary seek dialogue with the supervisory board
  • Actively involved during the AGMs through the use of our voting rights. We make remarks on the agenda if necessary and we stress our discussion points with the company at the AGM
  • Companies themselves also have the ability to seek the dialogue with us. We provide feedback on corporate strategy, governance and communication at AGM's and in one-on-one's
  • We are focused on the creation of shareholder value, where the company of course has to take into account all stakeholders
  • All holdings are screened by MSCI on sustainability items, if necessary we engage with management on sustainability issues with help from our experts in Edinburgh

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Amstel Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (https://www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.