News & Knowledge

2021, 12 juli

Duurzaam beleggen: Het ‘waarom’ is duidelijker, maar het ‘hoe’ wordt steeds complexer

Nu er steeds minder tijd resteert om onomkeerbare klimaatverandering en verlies van biodiversiteit te voorkomen en er na de pandemie dringend een rechtvaardigere wereldeconomie moet worden herbouwd, kunnen beleggers zich niet langer kortzichtig blijven richten op winst op korte termijn. Van beleggers wordt in toenemende mate verwacht dat ze veel meer doen dan alleen traditionele doelen zoals financieel rendement of activa-passiva matching nastreven en ook rekening houden met de impact die hun beleggingen hebben op de maatschappij als geheel en op het milieu.

Lees meer
2021, 07 juli

Global Impact Pool Quarterly

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen van de Kempen Global Impact Pool over het eerste kwartaal van 2021. Gedurende het kwartaal is de missie van het fonds voortgezet, namelijk: het leveren van een positieve bijdrage aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, levensonderhoud en klimaatverandering.

Lees meer
2021, 26 april

Nu, Institutioneel over het nieuwe Pensioenakkoord

Nadat afgelopen zomer het nieuwe pensioenakkoord werd geïntroduceerd is medio december 2020 de consultatie gepubliceerd over de verdere uitwerking van het pensioenakkoord. Hierin wordt meer duidelijkheid en context geschetst op veel punten die in de hoofdlijnen notitie nog abstract bleven. Een verfrissende kijk op wat het Nieuwe Pensioen Contract (NPC) nou precies betekent en wat de rol van de Wet Verbeterde Premieregeling (WVP) naar de toekomst toe nu eigenlijk is.

Lees meer
2021, 22 april

Geen tijd voor passiviteit

Het moderne kapitalistische model heeft ons veel gebracht – vooruitgang, efficiency en enorme mogelijkheden voor waardecreatie – maar worstelt met de effectieve aanpak van neveneffecten zoals de uitstoot van broeikasgassen. Deze vorm van luchtvervuiling draagt bij aan een ongekende opwarming van onze planeet.

Lees meer
2021, 24 maart

Global Impact Pool Quarterly

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen van de Kempen Global Impact Pool over het vierde kwartaal van 2020. Gedurende het kwartaal is de missie van het fonds voortgezet, namelijk: het leveren van een positieve bijdrage aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, levensonderhoud en klimaatverandering.

Lees meer
2021, 03 maart

Hoe brengen we de SDG’s binnen bereik?

In 2020 riep de VN op tot een ‘decennium van actie’ om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) alsnog binnen bereik te brengen. Betere impactdata en betrokken beleggers zijn cruciaal als we de kloof tussen doel en actie willen dichten, vooral in de nasleep van de COVID-19-pandemie.

Lees meer
2021, 22 februari

Kempen Real Assets whitepaper: bouwen aan de toekomst

Van huizen tot snelwegen, investeren in Real Assets- bestaande uit beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd vastgoed en beursgenoteerd infrastructuur - gaat over veel meer dan alleen aantrekkelijke en voorspelbare kasstromen. De bouw en exploitatie van vastgoed en infrastructuur vormen de ruggengraat van wereldwijde economieën, samenlevingen en gemeenschappen waarin mensen nu en in de toekomst leven en werken.

Lees meer
2021, 27 januari

Kempen Global Listed Infrastructure: Infrastructuur review en outlook

De coronapandemie in 2020 zorgde voor een lastige situatie voor de wereldwijde beursgenoteerde infrastructuursector, die slechter presteerde dan de wereldwijde aandelen. De lockdowns hadden een negatieve impact op luchthavens, snelwegen en de energie-infrastructuur. Hoewel dit gedeeltelijk werd gecompenseerd door de meer behouden nutsbedrijven, en betere prestaties van hernieuwbare energiebronnen en data-infrastructuur, daalde de FTSE Global Core Infrastructure 50/50 in 2020 met 12% (versus +4,5% voor wereldwijde aandelen).

Lees meer
2020, 29 juli

De wereld schreeuwt om nieuwe infrastructuur

"Na de lockdownperiodes van de afgelopen jaren heeft de consumptieve vraag zich in de afgelopen maanden sterk hersteld. Samen met nieuwe knelpunten in toeleveringsketens en de uitbraak van het dramatisch conflict in Oekraïne heeft dit bijgedragen aan een snelle stijging van de wereldwijde inflatie. Niet alleen is de inflatie hoger dan verwacht, ze houdt ook langer aan dan eerder werd voorzien. De macro-economische ontwikkelingen volgen inmiddels een vertrouwd pad: inflatiezorgen leiden tot renteverhogingen die op hun beurt recessie-angst oproepen.

Lees meer
2020, 02 juni

Beleggingscasus: Circulair zink

Bij Kempen hanteren we duurzaamheidscriteria bij beleggingsbeslissingen, maar soms zien we mogelijkheden waarbij duurzaamheid centraal staat in de bedrijfsstrategie. Zoals bij Befesa, actief in een branche die je niet gelijk associeert met duurzaamheid. Deze Europese marktleider in beheer en behandeling van industrieel afval van de staalindustrie, verzamelt gevaarlijk staalstof en recyclet zink.

Lees meer
2020, 24 maart

Nu, Institutioneel - over inzicht in risico’s met meer aandacht voor extremen

In de vorige editie van deze nieuwsbrief stond risicomanagement centraal en de daaraan gerelateerde beperkingen. Gezien de huidige actualiteit belichten we dit keer ‘Hoe om te gaan met het Coronavirus vanuit risicomanagement-perspectief?’

Lees meer
2020, 04 maart

Nu, Institutioneel - over het beter meten van marktrisico’s

Als belegger wil je niet verrast worden door onvoorziene ontwikkelingen die forse impact hebben op je beleggingsportefeuille. Risicomanagement is een belangrijk thema. Maar hoe ga je om met veranderingen als de impact in potentie heel groot is, terwijl de kans dat deze verandering plaatsvindt, volgens de kansberekeningen heel klein is?
‘De val van Lehman of een ‘flash-crash’ door handelsalgoritmes: zaken die de portefeuilles in het verleden in korte tijd geraakt hebben. Momenteel heeft de uitbraak van het Coronavirus impact op de markten. Wat kunnen we leren van gebeurtenissen? Een nieuwe kijk op risicomanagement biedt meer inzichten.

Lees meer