News & Knowledge

2022, 04 oktober

Geduld is een schone zaak, wees voorzichtig met het sleutelen aan de renteafdekking

Wij bevinden ons momenteel in een roerige tijd. De inflatie is bijzonder hoog, gevoed door geopolitieke spanningen en onzekerheid over energie. Het gevolg is dat de rente op swaps en staatobligaties flink is opgelopen. Diverse pensioenfondsen vragen zich af of ze volgens hun (dynamisch) rentebeleid de afdekking moeten verhogen. Met oog op het nieuwe pensioenstelsel overwegen sommige pensioenfondsen om dit niet te doen, onder andere omdat de heersende opinie is dat in de wet toekomst pensioenen minder renteafdekking benodigd is. Vanuit dezelfde gedachte overwegen pensioenfondsen zonder dynamisch beleid om een deel van hun renteafdekking alvast te verkopen. Maar is dit wel de correcte beslissing?

Lees meer
2022, 29 september

BPF Schilders kiest Van Lanschot Kempen voor fiduciair management

BPF Schilders stelt Kempen Capital Management, de vermogensbeheerder van Van Lanschot Kempen, aan als nieuwe fiduciair manager. Het afgelopen jaar heeft het pensioenfonds, onder begeleiding van Montae & Partners, een uitgebreid en zorgvuldig selectietraject naar een fiduciair manager uitgevoerd. De dienstverlening bestaat uit een volledig fiduciair management mandaat.

Lees meer
2022, 16 september

Remko van der Erf gaat Van Lanschot Kempen verlaten

Remko van der Erf heeft besloten om Van Lanschot Kempen per 1 december te verlaten omdat hij een nieuwe uitdaging heeft geaccepteerd.

Lees meer
2022, 26 augustus

Van Lanschot Kempen versterkt Sustainable Equity-team met benoeming Herman Kleeven

Kempen Capital Management, de investment manager van Van Lanschot Kempen, versterkt het Sustainable Equity-team met de benoeming van Herman Kleeven als investment lead per 1 oktober. Met deze aanstelling committeert Van Lanschot Kempen zich verder aan de beleggingsstrategie waarin duurzaamheid en betrokken aandeelhouderschap met een langetermijnhorizon centraal staan.

Lees meer