News & Knowledge

2017, 31 juli

Gevallen engelen en rijzende sterren

Artikel over het nieuwe Kempen-beleggingsfonds dat zich richt op het hoogste segment van de high-yieldmarkt.

Lees meer
2017, 21 juli

5x inzicht in EMIR

Ontving u recent een self assessment van DNB over EMIR? Het pakket aan maatregelen wordt gefaseerd ingevoerd, maar de tijdlijnen én inhoud veranderden meer dan eens. Het maakt het er voor u niet overzichtelijker op…Wij geven u daarom graag een korte update over EMIR.

Lees meer
2017, 17 juli

Kempen Orange Fund ontvangt Gold Rating van Morningstar

Kempen Orange Fund N.V. heeft een zeldzame Gold rating ontvangen van Morningstar in de categorie Aandelen Nederland. De Gold rating is van toepassing op 6% van de fondsen die Morningstar wereldwijd onderwerpt aan een uitgebreide, kwalitatieve analyse.

Lees meer
2017, 13 juli

Kempen Insight juli 2017

Turning ideas into reality is het thema van deze editie, met daarin innovatieve beleggingsstrategieën zoals de impact investing pool. Andere ideeën hebben de tijd gekregen om tot wasdom te komen, zoals het Kempen (Lux) Global Small-cap Fund en het Kempen Global Real Estate Fund: beide fondsen bereiken deze zomer een driejarig track record.

Lees meer
2017, 11 juli

Asset Allocatie juli 2017

Afgelopen maand werd het voor veel beleggers duidelijk: niet alleen de Amerikaanse, maar ook andere grote centrale banken gaan hun extreem ruime monetaire beleid van de afgelopen jaren langzaam terugdraaien. Het noodverband mag af. Dat betekent geen drukkende obligatierentes meer, die gaan stijgen. Maar de monetaire verkrapping is te beperkt om de conjunctuurcyclus nu al ten einde te brengen. Aandelen blijven het nog goed doen. Waarderingen zijn nauwelijks veranderd en het sentiment blijft positief.

Lees meer
2017, 10 juli

Van tekentafel naar track record:

Drie jaar Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund

Lees meer
2017, 10 juli

Kempen (Lux) Global Small-cap Fund bestaat drie jaar

Het Kempen (Lux) Global Small-cap Fund viert vandaag zijn driejarig track-record. Het fonds startte in juli 2014 met 6 miljoen euro onder beheer. In maart jl. werd de grens van 100 miljoen euro aan beheerd vermogen doorbroken. Inmiddels is het fonds gegroeid naar 146 miljoen euro per eind juni.

Lees meer
2017, 26 juni

Kempen & Co stelt Jan De Kerpel aan als nieuwe Managing Director Life Sciences

Jan De Kerpel is aangesteld als de nieuwe Managing Director Life Sciences & Healthcare van Kempen & Co. Life Sciences is een van de belangrijkste expertises binnen Kempen & Co, naast vastgoed, fintech en Benelux-aandelen.

Lees meer
2017, 22 juni

Michel Iglesias del Sol versterkt Client Solutions team van Kempen

Kempen Capital Management (Kempen) heeft Michel Iglesias del Sol aangesteld als het nieuwe hoofd Investment Strategy binnen de afdeling Client Solutions. Hij zal ook deel uitmaken van het management team van de afdeling. Bij Kempen gaat hij zich vooral richten op de bepaling van strategisch en dynamisch asset allocatie advies. Daarnaast houdt hij zich bezig met onderzoek naar innovatieve beleggingsthema’s.

Lees meer
2022, 11 mei

Van Lanschot Kempen: Aanscherping kapitaalstrategie en trading update eerste kwartaal 2022

Van Lanschot Kempen heeft vandaag haar trading update over het eerste kwartaal van 2022 gepubliceerd.

Lees meer
2022, 07 april

BPFL verlengt fiduciaire dienstverlening door Van Lanschot Kempen

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (BPFL) heeft Van Lanschot Kempen opnieuw aangesteld als fiduciair beheerder. Het afgelopen jaar heeft het pensioenfonds, daarin bijgestaan door KPMG Advisory, een uitgebreid en zorgvuldig selectietraject naar een fiduciair beheerder uitgevoerd. Het pensioenfonds heeft op basis daarvan geconcludeerd dat Van Lanschot Kempen het beste aansluit bij de ambities en criteria van BPFL.

Lees meer
2022, 06 april

Kempen European Private Equity Fund II bereikt maximale capaciteit bij tweede closing op € 245 miljoen

Het Kempen European Private Equity Fund II, het private-equityfonds van Van Lanschot Kempen, is afgelopen week gesloten met een totaal gecommitteerde vermogen van € 245 miljoen. Hiermee is de maximale doelomvang van het fonds bereikt.

Lees meer
2022, 01 april

Van Lanschot Kempen ondertekent verklaring die olie- en gasbedrijven oproept om de energietransitie te versnellen

Een groep van zeven Nederlandse vermogensbeheerders, waaronder Van Lanschot Kempen, roept in een gezamenlijke verklaring olie- en gasbedrijven op versneld actie te ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. Van Lanschot Kempen heeft zich gecommitteerd aan de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot +1,5°C en dringt er bij bedrijven en investeerders wereldwijd op aan hetzelfde te doen.

Lees meer