News & Knowledge

2020, 07 oktober

Visie op Asset Allocatie Oktober

Vorige maand refereerden we aan de beurswijsheid dat beleggers pas in september terug hoefden te komen. Dat zou dit jaar duidelijk een verkeerde timing zijn geweest. Niet alleen had de belegger de winst van augustus gemist, maar bovendien een verlies in september moeten slikken. Met bijna 4% was het verlies het grootst in de VS. Europa en opkomende markten boekten een verlies van zo’n 2%, terwijl Japan een minimaal plusje van 0,5% liet zien.

Lees meer
2020, 01 oktober

Uitsluiten, integreren, engagen

Nu we in september een duurzame variant van onze Global Dividend-strategie hebben gelanceerd, is er geen beter moment om het ESG beleid van onze beleggingsstrategie toe te lichten. Dat we een ’groene’ versie van ons fonds op de markt brengen, wil namelijk niet zeggen dat we duurzaamheid eerder negeerden. Integendeel! ESG was altijd al een belangrijke factor waar we rekening mee hielden, omdat vervuilende industrieën over het algemeen sterker vertegenwoordigd zijn in het hoogdividenduniversum dan in de bredere markt. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat een onderneming op de lange termijn onmogelijk waarde kan toevoegen met een niet-duurzaam bedrijfsmodel: ofwel omdat het bedrijf schade toebrengt aan zijn omgeving, of door schonere technologieën wordt ingehaald. We brengen onze overtuigingen in praktijk via een ESG-aanpak die op drie pijlers steunt: uitsluiten, integreren en engagen. Daarbij is iedere volgende pijler constructiever dan de vorige. Uitsluiten betekent dat we overtreders uit ons universum weren, integreren wil zeggen dat we duurzaamheid in het beleggingsproces inbedden en engagen houdt in dat we een dialoog aangaan met ondernemingen met het doel positieve veranderingen in gang te zetten.

Lees meer
2020, 30 september

Het is tijd dat beleggers mee gaan doen aan de race naar netto nul uitstoot

Vier keer per jaar nemen we u mee in de wereld van verantwoord en duurzaam beleggen, ook wel aangeduid met de afkorting ESG (Environmental, Social, Governance). Bij Kempen Capital Management, wegen we deze aspecten continu mee in onze beleggingsprocessen. Verantwoord beleggen gaat wat Kempen betreft over betrokken aandeelhouderschap. Door het voeren van een dialoog met de ondernemingen waar we in beleggen en ons stemgedrag, stimuleren we positieve verandering.

Lees meer
2020, 07 september

Van Lanschot Kempen benoemt Jeroen Berns als Hoofd Kempen Merchant Banking

Van Lanschot Kempen kondigt vandaag de benoeming van Jeroen Berns aan als hoofd van Kempen Merchant Banking per 14 september. Merchant Banking houdt zich bezig met Corporate Finance, Equity Capital Markets en Securities.

Lees meer
2020, 07 september

Visie op Asset Allocatie September

Traditioneel is augustus een maand waarin niet zoveel gebeurt op financiële markten. Een oude beurswijsheid zegt niet voor niks dat je pas in september terug hoeft te komen. Maar dat was dit jaar anders. De wereldwijde aandelenindex van MSCI boekt een winst van 6,0%. Japanse aandelen gingen zelfs 8,2% omhoog, gevolgd door Amerikaanse aandelen met 7,0%, Europese aandelen en aandelen uit opkomende markten bleven daar met plussen van 3,4% en 2,1% ruim bij achter. In het positieve klimaat voor risicovolle beleggingen daalden opslagen op Zuid-Europese staatsobligaties, op Investment Grade en High Yield bedrijfsobligaties en op obligaties uit opkomende markten.

Lees meer
2020, 03 september

Kempen lanceert duurzaam dividendfonds

Kempen Capital Management (Kempen) lanceert vandaag het Kempen Sustainable Global High Dividend Fund. De introductie van dit nieuwe fonds is een belangrijke aanvulling op het huidige palet aan dividendproducten dat Kempen in de markt aanbiedt. Deze duurzame dividendoplossing is tot stand gekomen in samenwerking met onze klanten, die op zoek zijn naar directe inkomsten in een duurzamere beleggingswereld.

Lees meer
2020, 01 september

Van Lanschot Kempen benoemt Erik van Houwelingen in Executive Board

Van Lanschot Kempen maakt vandaag bekend dat Erik van Houwelingen per 15 november wordt benoemd als lid van de Executive Board. Erik wordt verantwoordelijk voor Asset Management, een van de kernactiviteiten van Van Lanschot Kempen, en benoemd tot voorzitter van de directie van Kempen Capital Management. Deze laatste benoeming is afhankelijk van de goedkeuring door de toezichthouders. Erik van Houwelingen volgt Leni Boeren op, die eerder dit jaar aftrad.

Lees meer
2020, 27 augustus

Drie jaar Kempen (Lux) Euro High Yield Fund

Het Kempen (Lux) Euro High Yield Fund van Kempen Capital Management (Kempen) viert haar driejarig bestaan. Deze mijlpaal valt samen met het bereiken van € 250 miljoen onder beheerd vermogen. Het high yield fonds heeft het aanbod van bedrijfsobligatiefondsen binnen Kempen verder uitgebreid, en bijgedragen aan het versterken van Kempen’s credit expertise. Het gemiddelde jaarlijks rendement van het fonds over deze periode is 3,0% vergeleken met 1,9% voor de benchmark*.

Lees meer
2020, 26 augustus

Van Lanschot Kempen: nettowinst bijna € 10 miljoen in eerste halfjaar 2020

Van Lanschot Kempen heeft vandaag de halfjaarcijfers 2020 gepubliceerd.

Lees meer
2020, 13 augustus

PRI beoordeelt Kempen met een A en A+

Elk jaar rapporteert Kempen aan PRI (United Nations Principles for Responsible Investment) over ons beleid en de integratie van ESG (Environmental, Governance & Social) in het beleggingsproces. Dit jaar beloonde PRI ons proces voor verantwoord beleggen met scores van ‘A’ en ‘A +’, elk vier modules, waarbij Strategy & Governance in de A + scorecategorie vielen.

Lees meer
2020, 07 augustus

Kempen's Kijk

Het is vakantietijd en vanwege het coronavirus hebben veel gezinnen hun vakantieplannen moeten annuleren of wijzigen. Er is onder economen veel discussie of de coronacrisis nou inflatoir of deflatoir is. Voor vakantiehuisjes in Nederland is het vooral inflatoir. Naar ik heb horen zeggen zijn veel huisjes volgeboekt en schieten de prijzen omhoog.

Lees meer
2020, 07 augustus

Visie op Asset Allocatie Augustus

Markten waren redelijk rustig in juli. Op aandelenmarkten daalde de volatiliteit, terwijl kapitaalmarkrentes laag bleven onder invloed van zeer ruim monetair beleid. Risico-opslagen op obligaties van Zuid-Europese landen, bedrijfsobligaties en obligaties van opkomende markten daalden. Per saldo was juli geen spectaculaire maand, maar wel een positieve voor risicovolle beleggingscategorieën. Positief nieuws over stimulerend monetair en fiscaal beleid, betere economische cijfers en meevallende winstcijfers werden afgewisseld met zorgen over het coronavirus. Wij hebben ons beleggingsbeleid niet gewijzigd. We denken dat aandelen een wat te positief scenario verdisconteren en geven de voorkeur aan hoogrentende bedrijfsobligaties.

Lees meer
2020, 29 juli

Kempen Global Listed Infrastructure: Infrastructuur in een duurzame wereld

De laatste 10 jaar treden duurzaamheidskwesties met een maatschappelijke impact sterker op de voorgrond. Wij houden rekening met een stapsgewijze aanpak van deze kwesties in het komende decennium. Deze paper gaat nader in op het belang van infrastructuur in deze transitie en laat zien hoe ons beleggingsproces op toekomstige kansen inspeelt.

Lees meer
2021, 25 februari

Van Lanschot Kempen: € 50 miljoen nettowinst en 13% groei client assets

Van Lanschot Kempen heeft vandaag de cijfers over 2020 gepubliceerd.

Lees meer
2021, 23 februari

Kempen versterkt Private Markets-strategie met Jorrit Willigers

Kempen Capital Management (Kempen) versterkt, per 1 maart, het Private Markets-team met de komst van Jorrit Willigers. Jorrit is aangesteld als director en zal zich als ervaren specialist met name focussen op de private-equity-component van de strategie.

Lees meer
2021, 18 februari

Kempen European Private Equity Fund neemt direct belang in softwarebedrijf Eque2

Het Kempen European Private Equity Fund, het private-equity- investeringsfonds van Kempen Capital Management (Kempen), heeft een direct belang genomen in Eque2. Hiermee investeert Kempen mee met het senior managementteam van softwarebedrijf Eque2 bij de overname van het bedrijf van zijn bestaande aandeelhouders. Eque2 is een softwarebedrijf dat gespecialiseerde software ontwikkelt voor de bouwsector.

Lees meer
2021, 16 februari

Kempen versterkt dienstverlening met twee ervaren professionals

Kempen Capital Management (Kempen) is verheugd met de verdere versterking van haar dienstverlening met twee zeer ervaren medewerkers. Robert Leenes gaat aan de slag als executive director in het Wholesale & Institutional Clients-team en zal zich voornamelijk richten op de bediening van grote Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars. Paul van Homelen is aangesteld als fiduciair manager/client director in het Fiduciary Management & Institutional Solutions-team.

Lees meer