News & Knowledge

2020, 01 juli

Kempen's Kijk

Terwijl ik dit schrijf, houdt Christine Lagarde een nieuwe persconferentie. De ECB heeft net de marktverwachtingen overtroffen, iets wat niet al te vaak gebeurt. Het Pandemic Emergency Purchase Programme wordt uitgebreid (van € 750 mrd naar € 1.350 mrd) en verlengd (minimaal tot juli 2021). De bedragen duizelen ons niet eens meer. En de opbrengst van de opgekochte obligaties zal tot minimaal eind 2022 geherinvesteerd blijven worden.

Lees meer
2020, 01 juli

Kempen Capital Management investeert verder in digitale dienstverlening Client Solutions

Wij zijn verheugd te melden dat Kempen Capital Management (Kempen) zich versterkt met zes gespecialiseerde medewerkers die zich specifiek richten op de verdere verbetering van de digitale dienstverlening van Client Solutions met de nadruk op institutionele, fiduciaire klanten. Het deskundige team is gevestigd in Zwitserland en draagt tevens bij aan de verdere ontwikkeling van onze private banking dienstverlening binnen Van Lanschot Zwitserland.

Lees meer
2020, 25 juni

Kempen stopt met haar actieve staatsobligatie fondsen

Kempen Capital Management (Kempen) heeft besloten te stoppen met het aanbieden van haar actieve staatsobligatie fondsen. Hieronder vallen het Kempen (Lux) Income Fund en het Kempen (Lux) Euro Government Fund.

Lees meer
2020, 23 juni

De tweede stap in een mogelijk Nederlands “pensioenakkoord”

Met het voorgenomen “pensioenakkoord”, afgesloten door sociale partners en het kabinet is er een tweede stap gezet om ons pensioenstelsel te moderniseren. Wij denken zelf dat het nog te vroeg is om over een daadwerkelijk akkoord te spreken omdat een aantal belangrijke zaken nog open staat ten aanzien van de transitie. Daarnaast is ook nog instemming nodig is van belangrijke stakeholders. Belangrijke verdeling/omvormingvraagstukken staan nog open voor zowel de premie, het huidige vermogen (invaren) en de opbouw van een reserve.

Lees meer
2020, 12 juni

Kempen's Kijk

Terwijl ik dit schrijf, houdt Christine Lagarde een nieuwe persconferentie. De ECB heeft net de marktverwachtingen overtroffen, iets wat niet al te vaak gebeurt. Het Pandemic Emergency Purchase Programme wordt uitgebreid (van € 750 mrd naar € 1.350 mrd) en verlengd (minimaal tot juli 2021). De bedragen duizelen ons niet eens meer. En de opbrengst van de opgekochte obligaties zal tot minimaal eind 2022 geherinvesteerd blijven worden.

Lees meer
2020, 11 juni

Hoe gaat de kantorensector “werken” in de toekomst?

De afgelopen drie maanden hebben we ondervonden dat de COVID-19-pandemie gevolgen heeft voor zo’n beetje ieder aspect van onze dagelijks leven, van werken en winkelen tot vrijetijdsbesteding. Tegen deze achtergrond ondergingen vastgoedaandelen wereldwijd een snelle en veelal hevige correctie. Beleggers probeerden de snel veranderende fundamentals in de koersen te verdisconteren, wat echter allesbehalve eenvoudig was. Concrete transactiegegevens zijn als gevolg van de onvermijdelijke afzwakking van de verhuur- en beleggingsactiviteit nog onvoldoende beschikbaar. Uiteenlopende visies over de duur en diepte van de recessie vormen eveneens een complicerende factor.

Lees meer
2020, 09 juni

Jaarverslag Global Impact Pool

Het tweede jaarlijkse ‘impact report’ voor de Global Impact Pool ('GIP') is beschikbaar.

Lees meer
2020, 09 juni

Visie op Asset Allocatie Juni

Mei was wederom een positieve maand voor risicovolle beleggingen. Wereldwijd gingen aandelen 4% omhoog, waarbij de winst vooral werd genoteerd in geïndustrialiseerde landen. Risico-opslagen op bedrijfsobligaties daalden verder, met name in de hoogrentende categorieën. Ook rentes op obligaties uitvopkomende markten daalden. Staatsobligaties haddenvniet veel last van de positieve performance vanvrisicovolle beleggingen. In de VS was de 10-jaars rentevnagenoeg onveranderd; in Duistland liep die met 14 basispunten op. Risico-opslagen op Italiaans en Spaans staatspapier daalden. De positieve ontwikkelingen op financiële markten waren vooral het gevolg van stabilisatie of afname van het aantal actieve coronabesmettingen, maar ook door massale steun door centrale banken en overheden. In ons beleggingsbeleid hebben we wat meer risico genomen door Europese hoogrentende bedrijfsobligaties te kopen. In aandelen hebben we onze licht onderwogen positie gehandhaafd.

Lees meer
2020, 03 juni

Ernst Jansen nieuwe COO van Kempen Capital Management

Ernst Jansen is benoemd tot Chief Operating Officer (COO) van Kempen Capital Management (Kempen).

Lees meer
2020, 02 juni

Beleggingscasus: Circulair zink

Bij Kempen hanteren we duurzaamheidscriteria bij beleggingsbeslissingen, maar soms zien we mogelijkheden waarbij duurzaamheid centraal staat in de bedrijfsstrategie. Zoals bij Befesa, actief in een branche die je niet gelijk associeert met duurzaamheid. Deze Europese marktleider in beheer en behandeling van industrieel afval van de staalindustrie, verzamelt gevaarlijk staalstof en recyclet zink.

Lees meer
2020, 29 mei

Global Impact Pool Quarterly

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen van de Kempen Global Impact Pool over het eerste kwartaal van 2020. Gedurende het kwartaal is de missie van het fonds voortgezet, namelijk: het leveren van een positieve bijdrage aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, levensonderhoud en klimaatverandering.

Lees meer
2020, 29 mei

Kempen's Kijk

De schade die het coronavirus en de daarmee samengaande lockdowns aanrichten worden steeds duidelijker zichtbaar. In de VS zijn er al miljoenen werklozen bijgekomen en in de eurozone kromp de economie in het eerste kwartaal meer dan ooit. In Nederland viel de krimp nog mee vergeleken met de ons omringende landen, maar ook hier moet het ergste nog komen. Ondertussen zijn aandelenmarkten al flink hersteld. Beleggers putten hoop uit de enorme steunpakketten die overheden en centrale banken hebben aangekondigd. En ook uit het feit dat de verspreiding van het virus in de meeste landen afneemt. In China, Zuid-Korea en Japan is het aantal actieve gevallen sterk afgenomen en ook in Europa is de dalende trend onmiskenbaar. In de VS is dit stabiel, terwijl de stijging in landen als Brazilië, India en Rusland nog wel zorgelijk is. In Nederland zijn er nog nauwelijks nieuwe ziekenhuisopnames en neemt het aantal coronapatiënten op de IC gestaag af.

Lees meer
2020, 27 mei

Dijkbewaking voor de portefeuille

Het coronavirus of een flashcrash door een handelsalgoritme. Als belegger word je er niet graag door verrast. Hoe ga je om met veranderingen waarvan de impact op je beleggingsportefeuille in potentie heel groot is, terwijl de kans dat ze plaatsvinden heel klein is? Kempen hanteert als eerste asset manager een aanvullend risicomodel voor extreme gebeurtenissen: het staartrisicomodel.

Lees meer
2020, 07 september

Van Lanschot Kempen benoemt Jeroen Berns als Hoofd Kempen Merchant Banking

Van Lanschot Kempen kondigt vandaag de benoeming van Jeroen Berns aan als hoofd van Kempen Merchant Banking per 14 september. Merchant Banking houdt zich bezig met Corporate Finance, Equity Capital Markets en Securities.

Lees meer
2020, 03 september

Kempen lanceert duurzaam dividendfonds

Kempen Capital Management (Kempen) lanceert vandaag het Kempen Sustainable Global High Dividend Fund. De introductie van dit nieuwe fonds is een belangrijke aanvulling op het huidige palet aan dividendproducten dat Kempen in de markt aanbiedt. Deze duurzame dividendoplossing is tot stand gekomen in samenwerking met onze klanten, die op zoek zijn naar directe inkomsten in een duurzamere beleggingswereld.

Lees meer
2020, 01 september

Van Lanschot Kempen benoemt Erik van Houwelingen in Executive Board

Van Lanschot Kempen maakt vandaag bekend dat Erik van Houwelingen per 15 november wordt benoemd als lid van de Executive Board. Erik wordt verantwoordelijk voor Asset Management, een van de kernactiviteiten van Van Lanschot Kempen, en benoemd tot voorzitter van de directie van Kempen Capital Management. Deze laatste benoeming is afhankelijk van de goedkeuring door de toezichthouders. Erik van Houwelingen volgt Leni Boeren op, die eerder dit jaar aftrad.

Lees meer
2020, 27 augustus

Drie jaar Kempen (Lux) Euro High Yield Fund

Het Kempen (Lux) Euro High Yield Fund van Kempen Capital Management (Kempen) viert haar driejarig bestaan. Deze mijlpaal valt samen met het bereiken van € 250 miljoen onder beheerd vermogen. Het high yield fonds heeft het aanbod van bedrijfsobligatiefondsen binnen Kempen verder uitgebreid, en bijgedragen aan het versterken van Kempen’s credit expertise. Het gemiddelde jaarlijks rendement van het fonds over deze periode is 3,0% vergeleken met 1,9% voor de benchmark*.

Lees meer