News & Knowledge

2021, 13 april

Visie op Asset Allocatie April

En toen leek de rentevrees ook alweer voorbij. Terwijl de 10-jaars rente in de VS al is gestegen tot 1,7%, tikten de S&P500 en de EUROSTOXX 600 nieuwe records aan. Dit tegen een achtergrond van stijgende besmettingen met het coronavirus, maar ook een versnelling in de vaccinaties en wellicht nog meer fiscale stimulering in de VS. Europa blijft nu economisch gezien achter, maar ook hier zal de groei later dit jaar versnellen. We zijn nog steeds positief over aandelen, vooral Europese aandelen. Voor obligaties zien we stijgende rentes als een risico en zijn we alleen positief over Europese high yield bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende markten in Amerikaanse dollars.

Lees meer
2021, 24 maart

Global Impact Pool Quarterly

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen van de Kempen Global Impact Pool over het vierde kwartaal van 2020. Gedurende het kwartaal is de missie van het fonds voortgezet, namelijk: het leveren van een positieve bijdrage aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, levensonderhoud en klimaatverandering.

Lees meer
2021, 10 maart

Visie op Asset Allocatie Maart

De hordes van strengere lockdowns, een stroef begin van vaccinatiecampagnes in de meeste Europese landen en speculatief gedrag in een aantal aandelen van kleinere bedrijven in de VS waren nog maar net genomen of een nieuw probleem diende zich aan voor financiële markten: oplopende rentes. Afgelopen zomer noteerde de Amerikaanse rente slechts 0,5% om daarna langzaam richting 1% te stijgen. Vanaf eind januari is die rentestijging versneld richting 1,5%. De Duitse kapitaalmarktrente steeg tot-0,26%, het hoogste niveau sinds maart vorig jaar.

Lees meer
2021, 22 februari

Kempen Real Assets whitepaper: bouwen aan de toekomst

Van huizen tot snelwegen, investeren in Real Assets- bestaande uit beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd vastgoed en beursgenoteerd infrastructuur - gaat over veel meer dan alleen aantrekkelijke en voorspelbare kasstromen. De bouw en exploitatie van vastgoed en infrastructuur vormen de ruggengraat van wereldwijde economieën, samenlevingen en gemeenschappen waarin mensen nu en in de toekomst leven en werken.

Lees meer
2021, 09 februari

Visie op Asset Allocatie Februari

De sterke opmars van aandelenmarkten sinds eind oktober 2020 kwam eind januari in de problemen. Strengere lockdowns in Europa, een stroef begin van vaccinatiecampagnes in de meeste Europese landen en speculatief gedrag in een aantal aandelen van kleinere bedrijven in de VS zorgden voor onzekerheden. De Amerikaanse S&P500 aandelenindex noteerde zelfs de slechtste week sinds eind oktober. Toch zijn er lichtpunten en daarom houden we vast aan onze positieve risico-allocatie.

Lees meer
2021, 20 januari

2021 heeft veel in petto om naar uit te kijken

Het jaar dat achter ons ligt, kan in vele opzichten uitzonderlijk genoemd worden. De COVID-19-pandemie heeft ons veel geleerd. Zoals zo vaak bij een crisis van dergelijke proporties, konden we bepaalde lessen al mijlenver zien aankomen. Wat betekent dit alles voor de vastgoedmarkten in 2021? Juist nu denken wij dat onze systematische, data gedreven beleggingsaanpak ons een voorsprong geeft om beter de reële waarde van vastgoed te kunnen bepalen en actief van de vele waarderingsinefficiënties te kunnen profiteren.

Lees meer
2021, 11 januari

Visie op Asset Allocatie Januari

Na de spectaculaire stijgingen op aandelenmarkten in november, bleef het sentiment ook in december positief. Aandelen wisten nog enkele procenten verder te stijgen, waarbij vooral de plus van 7,2% voor opkomende markten opviel. Risico-opslagen op bedrijfsobligaties en staatsobligaties van Zuid-Europese en opkomende landen daalden verder. Terugkijkend naar 2020 blijkt dat goud met een prijsstijging van 25% bovenaan staat.

Lees meer
2020, 11 december

Kempen ondertekent Net Zero Asset Managers-initiatief

Kempen Capital Management (Kempen) ondertekent vandaag het Net Zero Asset Managers-initiatief. Het Net Zero Asset Managers-initiatief is een groep internationale vermogensbeheerders die zich inzetten om tegen 2050 een netto nul uitstoot van broeikasgassen te realiseren in hun portefeuilles. Hierbij wordt gekozen voor investeringen die zijn afgestemd op een netto nul emissie tegen 2050 of eerder. Dit in overeenstemming met de wereldwijde inspanningen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius.

Lees meer
2020, 08 december

Global Impact Pool Quarterly

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen van de Kempen Global Impact Pool over het derde kwartaal van 2020. Gedurende het kwartaal is de missie van het fonds voortgezet, namelijk: het leveren van een positieve bijdrage aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, levensonderhoud en klimaatverandering.

Lees meer
2020, 04 december

Visie op Asset Allocatie December

Dat we in bijzondere tijden leven is al een tijdje duidelijk. Economische cijfers schreven al eerder records, zowel qua krimp als qua groei. Maar in de spectaculaire beursmaand november droegen ook aandelen hun steentje bij. De wereldwijde aandelenindex van MSCI kende zelfs een recordstijging voor een kalendermaand van 12,2%. Ook de 18,1% stijging van de EURO STOXX 50 index, die sinds 1986 bestaat, was een record. De stijging van de Amerikaanse S&P500 is met 10,8% minder spectaculair, maar deze index heeft het dit jaar al veel beter gedaan dan de Europese index.

Lees meer
2020, 03 december

Kempen Orange Fund 30 jaar

Veel mensen vinden dertig jong, maar voor een beleggingsfonds is het een respectabele leeftijd. Op 1 december 1990 was de eerste handelsdag van het Kempen Orange Fund, of KOF. Voor fondsbeheerders Michiel van Dijk en Sander van Oort is een heel ander lustrum dan dat van vijf jaar geleden. Maar ook vanuit huis is het Oranje boven. Een van de succespilaren van hun performance is goed huiswerk maken, met de voeten in de klei.

Lees meer
2020, 23 november

Video update Oranje Participaties

Hierbij een video update van het Kempen Oranje Participaties Fund. In deze video blikken Erwin Dut en Michiel van Dijk terug op 2020. Het is een heel turbulent jaar geweest. De coronacrisis kwam uit onverwachte hoek en met name de snelheid van de crash en het herstel zijn echt historisch geweest.

Lees meer
2020, 13 oktober

Factoren die de overlevingskans van winkelcentra bepalen

Al heel vroeg in onze geschiedenis was er sprake van een ruileconomie: de uitruil van goederen en diensten gaf door de eeuwen en tot op de dag van vandaag vorm aan onze maatschappij. Moderne winkelvastgoedbedrijven steken veel tijd in onderzoek naar factoren die een winkelomgeving aantrekkelijk en succesvol maken. Daarbij wordt echter weinig aandacht besteed aan factoren die bepalend zijn voor het huurniveau van dergelijke vastgoedobjecten. Daarom heeft ons team, steunend op onze big data-benadering en geholpen door diverse al dan niet beursgenoteerde vastgoedbedrijven, analyses gedaan op gepubliceerde gegevens van beursgenoteerde vastgoedbedrijven om de bestaande kennis te kunnen aanvullen met onderzoek naar de variabelen die bezoekersaantallen en huurniveaus van winkelvastgoed helpen verklaren.

Lees meer
2021, 01 april

Kempen introduceert een fonds gericht op verduurzaming landbouwgrond

In samenwerking met launching customer Stichting Pensioenfonds PostNL heeft Kempen Capital Management (Kempen) het SDG Farmland Fund ontwikkeld. Deze beleggingsoplossing stelt professionele beleggers in staat zich te richten op wereldwijde investeringen in landbouwgrond, waarbij een significante en concrete bijdrage wordt geleverd aan Sustainable Development Goals (SDG’s) 2, 6, 12, 13 en 15*.

Lees meer
2021, 01 april

Kempen Capital Management (KCM) besloten dat het nu tijd is om een soft close in te roepen voor de wereldwijde small-caps-strategie.

De Global Small-caps-strategie van Kempen heeft een aanzienlijke groei doorgemaakt in beheerd vermogen (AuM). Hierdoor is een situatie ontstaan waarbij de huidige AuM en de verwachte toestroom tegen de grenzen van onze capaciteit beginnen aan te lopen.

Lees meer
2021, 30 maart

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun kiest voor Kempen als fiduciair manager

Vandaag maken we bekend dat Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun (PF Cosun) kiest voor Kempen Capital Management (Kempen) als fiduciair manager. Met ingang van 1 april 2021 zal Kempen adviseren over het totaal belegd vermogen van PF Cosun.

Lees meer
2021, 23 maart

Kempen European Private Equity Fund investeert in Frans softwarebedrijf in de healthcare-sector

Het Kempen European Private Equity Fund, het private-equity-investeringsfonds van Kempen Capital Management (Kempen), heeft een direct belang genomen in de nieuwe entiteit die ontstaat uit de fusie tussen de softwarebedrijven Medisys en Cityzen. Deze fusie creëert een toonaangevende Franse softwareleverancier in Frankrijk, gespecialiseerd in de ontwikkeling van software voor de healthcare-sector.

Lees meer