News & Knowledge

2021, 20 januari

2021 heeft veel in petto om naar uit te kijken

Het jaar dat achter ons ligt, kan in vele opzichten uitzonderlijk genoemd worden. De COVID-19-pandemie heeft ons veel geleerd. Zoals zo vaak bij een crisis van dergelijke proporties, konden we bepaalde lessen al mijlenver zien aankomen. Wat betekent dit alles voor de vastgoedmarkten in 2021? Juist nu denken wij dat onze systematische, data gedreven beleggingsaanpak ons een voorsprong geeft om beter de reële waarde van vastgoed te kunnen bepalen en actief van de vele waarderingsinefficiënties te kunnen profiteren.

Lees meer
2021, 11 januari

Visie op Asset Allocatie Januari

Na de spectaculaire stijgingen op aandelenmarkten in november, bleef het sentiment ook in december positief. Aandelen wisten nog enkele procenten verder te stijgen, waarbij vooral de plus van 7,2% voor opkomende markten opviel. Risico-opslagen op bedrijfsobligaties en staatsobligaties van Zuid-Europese en opkomende landen daalden verder. Terugkijkend naar 2020 blijkt dat goud met een prijsstijging van 25% bovenaan staat.

Lees meer
2020, 11 december

Kempen ondertekent Net Zero Asset Managers-initiatief

Kempen Capital Management (Kempen) ondertekent vandaag het Net Zero Asset Managers-initiatief. Het Net Zero Asset Managers-initiatief is een groep internationale vermogensbeheerders die zich inzetten om tegen 2050 een netto nul uitstoot van broeikasgassen te realiseren in hun portefeuilles. Hierbij wordt gekozen voor investeringen die zijn afgestemd op een netto nul emissie tegen 2050 of eerder. Dit in overeenstemming met de wereldwijde inspanningen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius.

Lees meer
2020, 08 december

Global Impact Pool Quarterly

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen van de Kempen Global Impact Pool over het derde kwartaal van 2020. Gedurende het kwartaal is de missie van het fonds voortgezet, namelijk: het leveren van een positieve bijdrage aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, levensonderhoud en klimaatverandering.

Lees meer
2020, 04 december

Visie op Asset Allocatie December

Dat we in bijzondere tijden leven is al een tijdje duidelijk. Economische cijfers schreven al eerder records, zowel qua krimp als qua groei. Maar in de spectaculaire beursmaand november droegen ook aandelen hun steentje bij. De wereldwijde aandelenindex van MSCI kende zelfs een recordstijging voor een kalendermaand van 12,2%. Ook de 18,1% stijging van de EURO STOXX 50 index, die sinds 1986 bestaat, was een record. De stijging van de Amerikaanse S&P500 is met 10,8% minder spectaculair, maar deze index heeft het dit jaar al veel beter gedaan dan de Europese index.

Lees meer
2020, 03 december

Kempen Orange Fund 30 jaar

Veel mensen vinden dertig jong, maar voor een beleggingsfonds is het een respectabele leeftijd. Op 1 december 1990 was de eerste handelsdag van het Kempen Orange Fund, of KOF. Voor fondsbeheerders Michiel van Dijk en Sander van Oort is een heel ander lustrum dan dat van vijf jaar geleden. Maar ook vanuit huis is het Oranje boven. Een van de succespilaren van hun performance is goed huiswerk maken, met de voeten in de klei.

Lees meer
2020, 23 november

Video update Oranje Participaties

Hierbij een video update van het Kempen Oranje Participaties Fund. In deze video blikken Erwin Dut en Michiel van Dijk terug op 2020. Het is een heel turbulent jaar geweest. De coronacrisis kwam uit onverwachte hoek en met name de snelheid van de crash en het herstel zijn echt historisch geweest.

Lees meer
2020, 13 oktober

Factoren die de overlevingskans van winkelcentra bepalen

Al heel vroeg in onze geschiedenis was er sprake van een ruileconomie: de uitruil van goederen en diensten gaf door de eeuwen en tot op de dag van vandaag vorm aan onze maatschappij. Moderne winkelvastgoedbedrijven steken veel tijd in onderzoek naar factoren die een winkelomgeving aantrekkelijk en succesvol maken. Daarbij wordt echter weinig aandacht besteed aan factoren die bepalend zijn voor het huurniveau van dergelijke vastgoedobjecten. Daarom heeft ons team, steunend op onze big data-benadering en geholpen door diverse al dan niet beursgenoteerde vastgoedbedrijven, analyses gedaan op gepubliceerde gegevens van beursgenoteerde vastgoedbedrijven om de bestaande kennis te kunnen aanvullen met onderzoek naar de variabelen die bezoekersaantallen en huurniveaus van winkelvastgoed helpen verklaren.

Lees meer
2020, 09 oktober

Global Impact Pool Quarterly

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen van de Kempen Global Impact Pool over het tweede kwartaal van 2020. Gedurende het kwartaal is de missie van het fonds voortgezet, namelijk: het leveren van een positieve bijdrage aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, levensonderhoud en klimaatverandering.

Lees meer
2020, 07 oktober

Visie op Asset Allocatie Oktober

Vorige maand refereerden we aan de beurswijsheid dat beleggers pas in september terug hoefden te komen. Dat zou dit jaar duidelijk een verkeerde timing zijn geweest. Niet alleen had de belegger de winst van augustus gemist, maar bovendien een verlies in september moeten slikken. Met bijna 4% was het verlies het grootst in de VS. Europa en opkomende markten boekten een verlies van zo’n 2%, terwijl Japan een minimaal plusje van 0,5% liet zien.

Lees meer
2020, 01 oktober

Uitsluiten, integreren, engagen

Nu we in september een duurzame variant van onze Global Dividend-strategie hebben gelanceerd, is er geen beter moment om het ESG beleid van onze beleggingsstrategie toe te lichten. Dat we een ’groene’ versie van ons fonds op de markt brengen, wil namelijk niet zeggen dat we duurzaamheid eerder negeerden. Integendeel! ESG was altijd al een belangrijke factor waar we rekening mee hielden, omdat vervuilende industrieën over het algemeen sterker vertegenwoordigd zijn in het hoogdividenduniversum dan in de bredere markt. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat een onderneming op de lange termijn onmogelijk waarde kan toevoegen met een niet-duurzaam bedrijfsmodel: ofwel omdat het bedrijf schade toebrengt aan zijn omgeving, of door schonere technologieën wordt ingehaald. We brengen onze overtuigingen in praktijk via een ESG-aanpak die op drie pijlers steunt: uitsluiten, integreren en engagen. Daarbij is iedere volgende pijler constructiever dan de vorige. Uitsluiten betekent dat we overtreders uit ons universum weren, integreren wil zeggen dat we duurzaamheid in het beleggingsproces inbedden en engagen houdt in dat we een dialoog aangaan met ondernemingen met het doel positieve veranderingen in gang te zetten.

Lees meer
2020, 07 september

Visie op Asset Allocatie September

Traditioneel is augustus een maand waarin niet zoveel gebeurt op financiële markten. Een oude beurswijsheid zegt niet voor niks dat je pas in september terug hoeft te komen. Maar dat was dit jaar anders. De wereldwijde aandelenindex van MSCI boekt een winst van 6,0%. Japanse aandelen gingen zelfs 8,2% omhoog, gevolgd door Amerikaanse aandelen met 7,0%, Europese aandelen en aandelen uit opkomende markten bleven daar met plussen van 3,4% en 2,1% ruim bij achter. In het positieve klimaat voor risicovolle beleggingen daalden opslagen op Zuid-Europese staatsobligaties, op Investment Grade en High Yield bedrijfsobligaties en op obligaties uit opkomende markten.

Lees meer
2020, 13 augustus

PRI beoordeelt Kempen met een A en A+

Elk jaar rapporteert Kempen aan PRI (United Nations Principles for Responsible Investment) over ons beleid en de integratie van ESG (Environmental, Governance & Social) in het beleggingsproces. Dit jaar beloonde PRI ons proces voor verantwoord beleggen met scores van ‘A’ en ‘A +’, elk vier modules, waarbij Strategy & Governance in de A + scorecategorie vielen.

Lees meer