News & Knowledge

2022, 04 juli

De daad bij het woord voegen tijdens jaarvergaderingen

In de periode waarin de jaarvergaderingen plaatsvinden, moet de daad bij het woord worden gevoegd en heeft Van Lanschot Kempen de kans om door stemmen uit te brengen uiting te geven aan haar ambities. Dit seizoen hebben wij actie ondernomen met betrekking tot klimaatgerelateerde onderwerpen bij energie-ondernemingen, mensenrechten bij Alphabet (Google) en governance in sectoren die uiteen liepen van elektrische fietsen tot veevoeder. Eszter Vitorino, onze Lead Expert Sustainability Advisory, bespreekt de redenen voor de acties die Van Lanschot Kempen in de afgelopen periode heeft ondernomen tijdens jaarvergaderingen en de veranderingen die daarmee werden beoogd.

Lees meer
2022, 23 juni

Nu, Institutioneel: De deelnemer neemt deel

Pensioenfondsen realiseren zich steeds beter dat de relatie met de deelnemer in het nieuwe pensioenstelsel verandert. Daarom organiseerde Kempen onlangs een seminar met als thema ‘De deelnemer neemt deel’. In samenwerking met PwC, Het Nederlandse Pensioenfonds en Soderberg & Partners werden tijdens dit seminar verschillende aspecten van de veranderende relatie met de deelnemer belicht. Dit om een beeld te vormen van hoe pensioenen in 2030 eruit zullen zien, na de implementatie van het pensioenakkoord.

Lees meer
2022, 05 april

Waarom actief aantrekkelijk is: de argumenten voor engagement

Hoe en wanneer we een engagement moeten aangaan met een onderneming over onderwerpen die uiteenlopen van lonen tot de opwarming van de aarde, is een heet hangijzer. Kempen is van mening dat actieve engagement bijdraagt aan het opbouwen van waarde op lange termijn bij ondernemingen, maar dat er wanneer het onderwerpen zoals het klimaat betreft, ook voor moet worden gezorgd dat de concrete uitstoot afneemt, niet alleen de uitstoot die is gerelateerd aan de portefeuille.

Lees meer
2022, 15 maart

Nu, Institutioneel: Over Illiquide beleggingen

Het is turbulent op de financiële markten. Geopolitieke risico’s bepalen nu het beeld, onderliggend woedt al vele jaren extreem ruim monetair beleid met grote gevolgen: lage rentes en hoge waarderingen van aandelen.

Lees meer
2021, 13 december

Waarom hebben we voor biodiversiteit een equivalent nodig om de ‘1,5 meter afstand’ te bewaken?

Hoewel de stroom klimaataankondigingen en beloftes die werden gedaan tijdens de COP 26 de voorpagina's beheersten, was de COP in Glasgow niet de enige COP die dit jaar werd gehouden.

Lees meer
2021, 21 oktober

Hoe ziet een goede COP eruit?

Over minder dan 2 weken komen de wereldleiders bij elkaar voor de belangrijkste klimaattop van deze generatie. Danny Dekker, Senior advisor impact & sustainable investment van Kempen stelt de vraag hoe een succesvolle COP26 eruit ziet en wijst drie uitkomsten aan die we in de gaten moeten houden - van een minimumprijs voor CO2 tot het tot stand brengen van een ambition loop.

Lees meer
2021, 27 september

Nu, Institutioneel ‘Alternatieve beleggingen met een hoog en stabiel rendement’

Het is niet de vraag óf, maar wanneer er een einde komt aan de huidige aandelenbullmarkt. Lage rentes en credit spreads bij obligaties maken dat er voor beleggers bijna geen ander alternatief is dan aandelen. Hierdoor zijn koersen sterk opgelopen.

Lees meer
2021, 12 juli

Duurzaam beleggen: Het ‘waarom’ is duidelijker, maar het ‘hoe’ wordt steeds complexer

Nu er steeds minder tijd resteert om onomkeerbare klimaatverandering en verlies van biodiversiteit te voorkomen en er na de pandemie dringend een rechtvaardigere wereldeconomie moet worden herbouwd, kunnen beleggers zich niet langer kortzichtig blijven richten op winst op korte termijn. Van beleggers wordt in toenemende mate verwacht dat ze veel meer doen dan alleen traditionele doelen zoals financieel rendement of activa-passiva matching nastreven en ook rekening houden met de impact die hun beleggingen hebben op de maatschappij als geheel en op het milieu.

Lees meer
2021, 26 april

Nu, Institutioneel over het nieuwe Pensioenakkoord

Nadat afgelopen zomer het nieuwe pensioenakkoord werd geïntroduceerd is medio december 2020 de consultatie gepubliceerd over de verdere uitwerking van het pensioenakkoord. Hierin wordt meer duidelijkheid en context geschetst op veel punten die in de hoofdlijnen notitie nog abstract bleven. Een verfrissende kijk op wat het Nieuwe Pensioen Contract (NPC) nou precies betekent en wat de rol van de Wet Verbeterde Premieregeling (WVP) naar de toekomst toe nu eigenlijk is.

Lees meer
2021, 03 maart

Hoe brengen we de SDG’s binnen bereik?

In 2020 riep de VN op tot een ‘decennium van actie’ om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) alsnog binnen bereik te brengen. Betere impactdata en betrokken beleggers zijn cruciaal als we de kloof tussen doel en actie willen dichten, vooral in de nasleep van de COVID-19-pandemie.

Lees meer
2021, 27 januari

Kempen Global Listed Infrastructure: Infrastructuur review en outlook

De coronapandemie in 2020 zorgde voor een lastige situatie voor de wereldwijde beursgenoteerde infrastructuursector, die slechter presteerde dan de wereldwijde aandelen. De lockdowns hadden een negatieve impact op luchthavens, snelwegen en de energie-infrastructuur. Hoewel dit gedeeltelijk werd gecompenseerd door de meer behouden nutsbedrijven, en betere prestaties van hernieuwbare energiebronnen en data-infrastructuur, daalde de FTSE Global Core Infrastructure 50/50 in 2020 met 12% (versus +4,5% voor wereldwijde aandelen).

Lees meer
2020, 30 september

Het is tijd dat beleggers mee gaan doen aan de race naar netto nul uitstoot

Vier keer per jaar nemen we u mee in de wereld van verantwoord en duurzaam beleggen, ook wel aangeduid met de afkorting ESG (Environmental, Social, Governance). Bij Kempen Capital Management, wegen we deze aspecten continu mee in onze beleggingsprocessen. Verantwoord beleggen gaat wat Kempen betreft over betrokken aandeelhouderschap. Door het voeren van een dialoog met de ondernemingen waar we in beleggen en ons stemgedrag, stimuleren we positieve verandering.

Lees meer
2020, 29 juli

Kempen Global Listed Infrastructure: Infrastructuur in een duurzame wereld

De laatste 10 jaar treden duurzaamheidskwesties met een maatschappelijke impact sterker op de voorgrond. Wij houden rekening met een stapsgewijze aanpak van deze kwesties in het komende decennium. Deze paper gaat nader in op het belang van infrastructuur in deze transitie en laat zien hoe ons beleggingsproces op toekomstige kansen inspeelt.

Lees meer
2022, 04 juli

Van Lanschot Kempen zet in op verdere groei Investment Management-activiteiten in Duitsland

Kempen Capital Management, de investment manager van Van Lanschot Kempen heeft vandaag Michael Schlieper benoemd als director Business Development Germany & Austria voor haar institutionele Investment Management-activiteiten. Schlieper gaat zich specifiek richten op de bediening van banken, wealth managers en institutionele beleggers in Duitsland en Oostenrijk.

Lees meer
2022, 28 juni

Van kolen naar koala

Kempen SDG Farmland heeft opnieuw landbouwgrond gekocht in Australië. Aanvankelijk zou een Chinese mijnbouwgigant het gebied gebruiken voor steenkolenwinning. Na felle en langdurige protesten van de regionale bevolking vanwege vervuiling van de grond en het bedreigen van de Koala-populatie, werd de vergunning ingetrokken. Het Kempen SDG Farmland fund kocht een deel van de grond en gaat dat duurzaam verbouwen.

Lees meer
2022, 27 juni

Pensioenfonds KLM-cabinepersoneel selecteert Van Lanschot Kempen als fiduciair adviseur

Vandaag maken we bekend dat Pensioenfonds KLM-cabinepersoneel kiest voor Kempen Capital Management, de vermogensbeheerder van Van Lanschot Kempen, als strategisch beleggingsadviseur voor het beleggingsbeleid en de verduurzaming van de portefeuille van het pensioenfonds.

Lees meer
2022, 27 mei

Van Lanschot Kempen wint Lipper Fund Award

Van Lanschot Kempen Investment Management heeft tijdens de jaarlijkse Refinitiv Lipper Fund Awards the Netherlands de award gewonnen voor Beste Fondshuis Overall (klein).

Lees meer