News & Knowledge

2019, 23 januari

Nu, institutioneel - het hybride pensioenfonds

Dat een verandering van ons pensioenstelsel onvermijdelijk is, mag als bekend worden verondersteld. De overheid en sociale partijen hebben hierover nog geen ei gelegd, maar waarom zouden we daarop wachten? Kempen pleit voor een toekomstbestendige combinatie van een premieregeling en uitkeringsregeling: oftewel het hybride pensioenfonds.

Lees meer
2018, 28 november

Nu, institutioneel - 5 x een blik op 2019

Er zijn signalen dat de economische cyclus binnenkort gaat draaien, met als gevolg lage rendementsverwachtingen voor de komende jaren: centrale banken beperken de verruiming van het monetaire beleid wereldwijd en krappere arbeidsmarkten zullen de groei komend jaar onder druk zetten. Waar moet u in 2019 rekening mee houden? Wij hebben bij Kempen geen glazen bol, maar kunnen wel onze inzichten delen.

Lees meer
2018, 24 oktober

Nu, institutioneel - 5 x over de identiteit van uw pensioenfonds

Een nieuw pensioenakkoord is op handen, zo valt al maanden te lezen in de verschillende dagbladen. Maar wat dit gaat betekenen voor de toekomst van uw fonds valt lastig te zeggen. Hoe dan ook pleiten wij er bij Kempen voor dat pensioenfondsen met het oog op de toekomst stilstaan bij de toegevoegde waarde die zij – los van een goed pensioen – bieden aan deelnemers. Dat begint bij het bepalen van de identiteit van het fonds. Kiezen uw deelnemers ook voor uw pensioenfonds als ze de vrije keuze zouden hebben? En als het antwoord ‘nee’ is, wat kunt u dan nu doen om dat te veranderen?

Lees meer
2018, 03 oktober

Kempen Outlook 2019

In deze tijd van het jaar kijken we samen met u traditiegetrouw vooruit en presenteren we onze Macro Outlook voor 2019. Vorig jaar concludeerden we ondanks de lange bull-markt dat we nog een rondje gaan. Dit jaar durven we dat niet te herhalen. Vandaar extra aandacht voor een aantal alternatieve scenario’s.

Lees meer
2018, 19 september

Nu, institutioneel - 5 x over de huidige handelsoorlog

Tijdens de verkiezingscampagne beloofde Donald Trump productie en werkgelegenheid terug te brengen naar de Verenigde Staten. Hij voegde daad bij het woord, met een handelsoorlog tussen de VS en China tot gevolg. Welke gevolgen kan dit hebben?

Lees meer
2018, 30 juli

Nu, institutioneel

Maatschappelijk verantwoord beleggen is inmiddels een vast agendapunt bij veel pensioenfondsen. Nu er een wetsvoorstel (Initiatiefwet van Weyenberg) circuleert dat de invloed van deelnemers in de toekomst moet borgen, dient met name uw uitsluitingsbeleid op orde te zijn en periodiek geactualiseerd te worden.

Lees meer
2018, 17 juli

Kempen Insight

ESG staat centraal in deze zomereditie van de Kempen Insight. We zien dat bedrijven en beleggers steeds meer aandacht hebben voor een verantwoord beleggingsbeleid, maar hoe ziet dit er in de praktijk uit? Een tipje van de sluier: het gaat veel verder dan een uitsluitingslijst... Fijne zomer!

Lees meer
2018, 12 april

Nu, institutioneel - 5x over ‘hoogtevrees’

Het is u vast niet ontgaan dat bijna alle beleggingscategorieën goede rendementen lieten zien de afgelopen jaren. Zelfs de rente stijgt weer enigszins. Maar die opwaartse bewegingen zorgen ook voor spanning. Hoe lang kan dit nog doorgaan? En wat kunt u doen om uw beleggingen te beschermen tegen een eventuele vrije val?

Lees meer
2018, 04 april

Kempen Insight Maart 2018

Wat zijn de lessen van het Japanse tijdperk van lage inflatie en waarom zijn Japanse aandelen nu interessant? En welke voordelen biedt een combinatie van beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd vastgoed voor pensioenopbouw? Dit en nog veel meer leest u in de nieuwe editie van onze Insight.

Lees meer