News & Knowledge

2020, 30 september

Het is tijd dat beleggers mee gaan doen aan de race naar netto nul uitstoot

Vier keer per jaar nemen we u mee in de wereld van verantwoord en duurzaam beleggen, ook wel aangeduid met de afkorting ESG (Environmental, Social, Governance). Bij Kempen Capital Management, wegen we deze aspecten continu mee in onze beleggingsprocessen. Verantwoord beleggen gaat wat Kempen betreft over betrokken aandeelhouderschap. Door het voeren van een dialoog met de ondernemingen waar we in beleggen en ons stemgedrag, stimuleren we positieve verandering.

Lees meer
2020, 29 juli

Kempen Global Listed Infrastructure: Infrastructuur in een duurzame wereld

De laatste 10 jaar treden duurzaamheidskwesties met een maatschappelijke impact sterker op de voorgrond. Wij houden rekening met een stapsgewijze aanpak van deze kwesties in het komende decennium. Deze paper gaat nader in op het belang van infrastructuur in deze transitie en laat zien hoe ons beleggingsproces op toekomstige kansen inspeelt.

Lees meer
2020, 02 juli

Wat voor effect heeft ESG op financiele resultaten? Vijf conclusies uit onze white paper

Vier keer per jaar nemen we u mee in de wereld van verantwoord en duurzaam beleggen, ook wel aangeduid met de afkorting ESG (Environmental, Social, Governance). Bij Kempen Capital Management, wegen we deze aspecten continu mee in onze beleggingsprocessen. Verantwoord beleggen gaat wat Kempen betreft over betrokken aandeelhouderschap. Door het voeren van een dialoog met de ondernemingen waar we in beleggen en ons stemgedrag, stimuleren we positieve verandering.

Lees meer
2020, 02 juni

Beleggingscasus: Circulair zink

Bij Kempen hanteren we duurzaamheidscriteria bij beleggingsbeslissingen, maar soms zien we mogelijkheden waarbij duurzaamheid centraal staat in de bedrijfsstrategie. Zoals bij Befesa, actief in een branche die je niet gelijk associeert met duurzaamheid. Deze Europese marktleider in beheer en behandeling van industrieel afval van de staalindustrie, verzamelt gevaarlijk staalstof en recyclet zink.

Lees meer
2020, 27 mei

Dijkbewaking voor de portefeuille

Het coronavirus of een flashcrash door een handelsalgoritme. Als belegger word je er niet graag door verrast. Hoe ga je om met veranderingen waarvan de impact op je beleggingsportefeuille in potentie heel groot is, terwijl de kans dat ze plaatsvinden heel klein is? Kempen hanteert als eerste asset manager een aanvullend risicomodel voor extreme gebeurtenissen: het staartrisicomodel.

Lees meer
2020, 25 mei

Europese junk bonds zijn volwassen geworden

Junk Bonds. Dat is de weinig liefkozende naam voor highyieldobligaties. De markt voor Europese junk bonds was in tegenstelling tot de markt in de Verenigde Staten decennialang nauwelijks serieus te nemen. Maar de tijden zijn veranderd.

Lees meer
2020, 18 mei

Leren van een pionier met purpose

Een crisis duiden terwijl je er middenin zit, dat is een opgave. Jeroen Smit, Daniëlle Melis en Lars Dijkstra doen een poging. In wat een rondetafelgesprek had moeten zijn, maar een conferencecall is geworden, bespreken ze wat we u kunnen leren van het verleden en ontdekken een gezamenlijk optimisme.

Lees meer
2020, 07 mei

Kempen Insight - May 2020

Voorbereid zijn op onverwachte risico’s, daar gaat deze Kempen Insight over. Als belegger wilt u niet verrast worden door onvoorziene ontwikkelingen die forse impact hebben op uw beleggingsportefeuille. Maar wat als de impact in potentie heel groot is, terwijl de mogelijkheid dat deze verandering plaatsvindt, volgens kansberekeningen klein is? Dit en nog veel meer leest u in de nieuwste editie van ons magazine.

Lees meer
2020, 29 april

Kempen Global Listed Infrastructure: Update

We danken u dat u even tijd vrijmaakt om ondanks al uw dagelijkse beslommeringen onze eerste kwartaalupdate te lezen. We hopen dat u in deze coronatijden in goede gezondheid bent. De nadelige economische gevolgen van de wereldwijde coronapandemie hebben een duidelijke weerslag op de financiële markten. Beursgenoteerde infrastructuurbeleggingen kunnen zich daar niet aan onttrekken. De impact is voor bepaalde infrabeleggingen zelfs aanzienlijk, omdat de coronacrisis zowel de vraag- als de aanbodkant treft. Wereldwijd wordt de traditionele infrastructuur (denk aan luchthavens en tolwegen) met uitdagingen geconfronteerd van wijdverbreid thuiswerken tot fors gedaalde passagiersvolumes (de terugval is nog sterker dan in september 2001 tijdens de SARS-crisis). Dankzij een relatief inelastische vraag houden nutsbedrijven en aanbieders van communicatie-infrastructuur echter beter stand dan ondernemingen uit de transportinfrastructuur (en aandelenmarkten in het algemeen).

Lees meer
2020, 21 april

Jaarverslag verantwoord en betrokken beleggen 2019

Hier vindt u ons Jaarverslag verantwoord en betrokken beleggen 2019, waarin we een overzicht geven van al onze verantwoord beleggen activiteiten die in 2019 gericht waren op een concrete positieve bijdrage naast financieel rendement.

Lees meer
2020, 26 maart

Tijd om het te hebben over ‘greenwashing’

Vier keer per jaar nemen we u mee in de wereld van verantwoord en duurzaam beleggen, ook wel aangeduid met de afkorting ESG (Environmental, Social, Governance). Bij Kempen Capital Management, wegen we deze aspecten continu mee in onze beleggingsprocessen. Verantwoord beleggen gaat wat Kempen betreft over betrokken aandeelhouderschap. Door het voeren van een dialoog met de ondernemingen waar we in beleggen en ons stemgedrag, stimuleren we positieve verandering.

Lees meer
2020, 24 maart

Nu, Institutioneel - over inzicht in risico’s met meer aandacht voor extremen

In de vorige editie van deze nieuwsbrief stond risicomanagement centraal en de daaraan gerelateerde beperkingen. Gezien de huidige actualiteit belichten we dit keer ‘Hoe om te gaan met het Coronavirus vanuit risicomanagement-perspectief?’

Lees meer
2020, 04 maart

Nu, Institutioneel - over het beter meten van marktrisico’s

Als belegger wil je niet verrast worden door onvoorziene ontwikkelingen die forse impact hebben op je beleggingsportefeuille. Risicomanagement is een belangrijk thema. Maar hoe ga je om met veranderingen als de impact in potentie heel groot is, terwijl de kans dat deze verandering plaatsvindt, volgens de kansberekeningen heel klein is?
‘De val van Lehman of een ‘flash-crash’ door handelsalgoritmes: zaken die de portefeuilles in het verleden in korte tijd geraakt hebben. Momenteel heeft de uitbraak van het Coronavirus impact op de markten. Wat kunnen we leren van gebeurtenissen? Een nieuwe kijk op risicomanagement biedt meer inzichten.

Lees meer