Naar het overzicht

Kempen Real Assets whitepaper: Bouwen aan de toekomst

22 februari 2021

De verwachting is dat Real Assets profiteert van seculaire groei die wordt aangedreven door digitalisering, demografische veranderingen en de energietransitie. De sector heeft een sleutelrol bij het faciliteren van de wereldwijde beweging naar een koolstofarme economie. Uit recente Amerikaanse data blijkt dat 27% van de CO2-uitstoot afkomstig is van energie producerende industrieën en nog eens 12% van onroerend goed1. EU-statistieken tot 2017 vertellen een soortgelijk verhaal, waarbij de energie producerende industrieën verantwoordelijk zijn voor het grootste aandeel (29%) van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU2. De mogelijkheden tot verduurzaming zijn enorm. 

De wereldwijde Covid-19 crisis in veel opzichten een zegen geweest voor openbare infrastructuur- en vastgoedprogramma's. De vastberadenheid om 'beter terug te bouwen' heeft een Europese fiscale stimuleringsbelofte geïnitieerd met als doel aanzienlijk kapitaal te investeren aan de wederopbouw na de pandemie. Ook het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden keurde in juli 2020 een pakket verbeteringen aan openbare infrastructuur goed ter waarde van US $ 1,5 biljoen.

Tegen deze achtergrond bieden Real Assets investeringen, die rekening houden met ESG-factoren, beleggers een bron van langetermijnrendementen. In combinatie met een inflatie-hedge worden reële rendementen gecreëerd. Deze whitepaper gaat dieper in op de vraag of Real Assets ESG-risico's effectief beheerst, welke kansen benut worden, wat we van de antwoorden kunnen leren en waarom we als Kempen Capital Management ESG in het hart van onze beleggingsproces geïntegreerd hebben.

In deze whitepaper onderzoeken we voornamelijk voorbeelden van het gebruik van gegevens over de ‘E’ voor environmental (milieu). In vervolg papers zullen ook S (Social) en G (Governance) aan bod komen. 


  1. https://www.epa.gov/ghgemissions/sources-greenhouse-gas-emissions
  2. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-4a.html#:~:text=In%202017%2C%20the%20energy%20producing,1990%20to%2023.8%20%25%20in%202017.
     

Lees onze whitepaper

2021, 22 februari

Bouwen aan de toekomst

Download
Belangrijke informatie

De informatie in dit artikel dient uitsluitend ter informatie. Dat betekent dat het geen beleggingsadvies bevat, geen beleggingsaanbeveling, geen onderzoek of een uitnodiging om financiële instrumenten te kopen of verkopen en het dient ook niet als zodanig te worden geïnterpreteerd. Dit document is gebaseerd op informatie die wij als betrouwbaar beschouwen, maar we stellen niet dat die accuraat of volledig is en dat er als zodanig op moet worden vertrouwd.

KCM heeft een licentie als beheerder van verschillende UCITS en AIF’s om beleggingsdiensten te verlenen en staat onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten.

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

Jags Walia