Naar het overzicht

Minder zeker en zeker minder

Het grootste deel van mijn tijd besteed ik aan het nadenken en praten over economie en beleggen met klanten, studenten en andere geïnteresseerden. De laatste weken heb ik weer meerdere malen mogen ervaren hoe leuk dat is. En hoe moeilijk het kan zijn om iets simpel uit te leggen. En vooral waarom dat zo belangrijk is.

De financiële industrie is goed in het maken van producten, die niet allemaal even nuttig, noodzakelijk of begrijpelijk zijn, terwijl de maatschappij in toenemende mate een beroep op de financiële zelfredzaamheid doet van mensen. Financiële geletterdheid is daarom extreem belangrijk.

In mijn werk ontmoet ik veel institutionele beleggers die grote vermogens beheren waarbij kennis over het inschatten en delen van risico’s en verwachte rendementen cruciaal is. In de gesprekken met klanten is het mijn taak om gewapend met die kennis hen te adviseren.

Op de universiteit is het mijn taak om diezelfde kennis over te dragen. Nog meer dan in de voorgaande jaren heb ik het toenemende belang van beleggen aan studenten over proberen te brengen. Vorige week hebben zij hun tentamens afgerond en hopelijk zijn ze klaargestoomd om de juiste beleggingskeuzes te maken. Voor zichzelf en anderen. Dat wordt namelijk steeds belangrijker, bijvoorbeeld voor de opbouw van een goed pensioen.

In pensioenland is in de afgelopen jaren veel veranderd onder invloed van vergrijzing, lage rentes en een veranderende arbeidsmarkt. Veel defined benefit-regelingen zijn versoberd, bij verzekeraars ondergebracht of vervangen door defined contribution-regelingen. Het optimale pensioenmodel verschilt per land, maar de grote gemene deler is dat het pensioen minder zeker en zeker minder. De gegarandeerde uitkomst is vervangen door de gegarandeerde inleg. Of zal dat snel worden.

Met andere woorden: vroeger werd het pensioen voor je geregeld. Nu draag je het financiële risico grotendeels zelf. En moet je het in toenemende mate ook regelen. Een kennissessie met academici, de financiële sector en politici over de toekomst van het pensioenstelsel die ik recent bijwoonde, maakte duidelijk dat in de toekomst mensen het heft nog steviger zelf in handen moeten nemen. Meer financiële kennis is dus broodnodig.

Financiële instellingen kunnen een maatschappelijke rol vervullen in het financieel zelfredzaam maken van mensen door middel van financiële educatie. Een goed voorbeeld is Bank voor de Klas, een samenwerking tussen 16 Nederlandse banken om kinderen financieel bewust te maken. Jonge kinderen denken niet graag na over hoe het is om oud te zijn, maar jong geleerd is oud gedaan.

De auteur

Roelof Salomons

Aanmelden

Laat je e-mailadres achter en ontvang de nieuwste editie als eerste in je mailbox

News & Knowledge