Naar het overzicht

De oplossing voor klimaatverandering

Een econoom weet meer over klimaatverandering dan u denkt… Hij heeft zelfs de oplossing.

Klimaatverandering is een beladen onderwerp, maar feiten kunnen niet worden betwist. De temperatuur op aarde is nu gemiddeld 1°C hoger dan in de afgelopen eeuw. Het gebakkelei over de opwarming van de aarde gaat vooral over verwachtingen. En zodra oorzaak en gevolg aan bod komen, valt iedereen over elkaar heen.

Als gevolg van technologische ontwikkelingen is in de afgelopen 150 jaar de levensstandaard toegenomen en de extreme armoede gedaald. Het gemiddelde wereldinkomen is in die periode met bijna een factor 10 is gestegen. De keerzijde is een stijgende temperatuur op aarde, een hogere zeespiegel en extremer weer. Economische groei en klimaatverandering hangen samen.

Econoom William Nordhaus en Nobelprijswinnaar voor de economie (2018) ontwikkelde als eerste een wiskundig model dat duidelijk maakt hoe economische groei, CO2-uitstoot en klimaatverandering op elkaar inwerken. Marktfalen speelt hierbij een rol. Doordat bedrijven en consumenten de directe (vervuilings)kosten van hun gedrag niet zien, leidt een volledig vrije markt tot extra vervuiling. Hier is dus een (schone) taak weggelegd voor de overheid. Nordhaus pleitte als een van de eersten voor een wereldwijde belasting op CO2.   

Laten we aannemen dat een hogere groei nadelige effecten heeft op het klimaat. En we geven ook de experts gelijk: de opwarming van de aarde gaan sneller dan verwacht, en moet worden beperkt tot 1,5°C. In dat geval hebben economen een oplossing: een belasting op CO2.

Niet alle bedrijven en consumenten zullen er blij mee zijn. Politici durven het (nog) niet aan. Als aandeelhouder kunt u het onderwerp echter op de agenda zetten. Ik zou het zeker doen. Vermogen opbouwen voor later is leuk, maar het is ook fijn om er in een leefbaar klimaat van te kunnen genieten.  

De auteur

Roelof Salomons

Aanmelden

Laat je e-mailadres achter en ontvang de nieuwste editie als eerste in je mailbox

News & Knowledge