Hoe kijkt het Global Small-cap   team terug op 2017?

1. Sterrenstatus

We kregen vijf sterren van Morningstar. Een mooie bevestiging van het sterke track record dat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Alleen de tien procent best presterende beleggingsfondsen binnen de categorie krijgen deze vijfsterrenrating.

2. Double digits

Weer een jaar met een double-digit rendement voor onze klanten. In het derde volle jaar van het fonds zijn we in staat geweest om voor de derde keer op rij een nettorendement te behalen van meer dan tien procent. Bovendien was het rendement de afgelopen drie jaar na kosten ieder jaar beter dan onze MSCI Smallcap World Total Return index (dit is net dividends) en gemiddeld was ons rendement ruim vijf procent per jaar beter dan deze index.  


De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

3. Sterk herstel

First Solar, het enige aandeel met een significante negatieve bijdrage aan het rendement in 2016, liet een zeer sterk herstel zien in 2017 en was het aandeel dat het meest aan het portfoliorendement toevoegde in 2017. 
4. Betrokken aandeelhouderschap
We geloven in langetermijnwaardecreatie voor onze aandeelhouders en geven hier gestalte aan door actieve gesprekken te voeren met de managementteams van de ondernemingen waarin we beleggen. Deze gesprekken gaan over de strategische richting van de ondernemingen, capital allocation beslissingen en het beleid op het gebied van ESG-zaken (environmental, social, governance). De commerciële tractie van het fonds (de omvang is in 2017 meer dan vervijfvoudigd, naar ruim 300 miljoen euro) helpt hierbij. Het belang dat we hebben in onze bedrijven stijgt immers proportioneel mee met de omvang.
5. Niet naar verwachting
Met een portfolio van pakweg zeventig aandelen gaat per definitie niet alles goed. De grootste negatieve bijdrage voor het fonds kwam afgelopen jaar van het Noorse Opera Software dat haar verwachtingen een paar keer naar beneden moest bijstellen. We reisden in 2017 twee keer af naar Oslo om met het management team te praten en de CFO kwam in de zomer ook nog een keer bij ons op bezoek in Amsterdam. Ondanks het teleurstellende jaar voor Opera, blijven we vertrouwen houden in onze investment case.

Terugkijkend zijn we dankbaar voor het vertrouwen dat we van onze aandeelhouders hebben gekregen. We kijken met veel plezier uit naar het beleggingsjaar 2018.
 

Disclaimer

Dit document is opgesteld door de fondsbeheerders van Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (‘het Fonds’), beheerd door Kempen Capital Management N.V. (‘Kempen’). Het Fonds houdt op dit moment geen aandelen in de in dit document genoemde vennootschap. Als beheerder van beleggingsfondsen (‘asset manager’) kan Kempen posities opbouwen in financiële instrumenten uitgegeven door de in dit document genoemde vennootschap en ze kan op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. 
Dit document is uitsluitend bedoeld om informatie te geven. Het dient niet te worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of als een aanbod of uitnodiging om enige van de hierin genoemde effecten te kopen of te verkopen. 
De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. Kempen heeft geen verplichting om de inhoud van dit document actueel te houden. Dit document is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar Kempen geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens. Dit document is onafhankelijk van de hierin genoemde vennootschap opgesteld.

 

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we nemen contact met u op.

Ons team