Trends Investment Summit

Trends Investment Summit 1

Global Small-Caps portfoliomanager Maarten Vankan gaf een presentatie met als titel “Small-caps, a factor that matters!”. Hij besteedde uitvoerig aandacht aan drie belangrijke thema’s voor small-capsbeleggers en gaf onze visie hierop. Deze thema’s werden toegelicht aan de hand van drie beleggingscases voor de Kempen Global Small-caps-strategie. Twee van deze cases kwamen al voor het voetlicht in eerdere uitgaven van onze Quarterly. U vindt ze hier (Del Frisco) en hier (Kronos). De derde (Brunswick) wordt in deze Quarterly besproken.

Allereerst legden we uit waarom het vanuit risico/rendements-opzicht een goed idee is om small-caps aan uw portefeuille toe te voegen. Small-caps hebben in het verleden beter gepresteerd dan large-caps: op de lange termijn bedroeg de outperformance circa 2 procentpunt per jaar. Dit is de welbekende small-capspremie. We lieten ook zien dat de kans op verlies in het verleden voor small-caps kleiner was dan voor large-caps, uitgaande van een beleggingshorizon van meer dan drie jaar.*

Het tweede thema was het belang van actief beheer bij small-capsportefeuilles. Small-capsaandelen worden over het algemeen door minder analisten gevolgd. Dit is daardoor een minder efficiënt segment van de aandelenmarkt waar actieve beheerders met een goede aandelenselectie waarde kunnen toevoegen. Kempen Capital Management heeft een uitstekend trackrecord als actieve beheerder van small-capsportefeuilles. Een fantastisch voorbeeld is ons Kempen Orange Fund dat sinds de lancering in 1991 op jaarbasis circa 2 procentpunt beter gepresteerd heeft dan de benchmark, de GPRDSC-index.

Tot slot benadrukten we dat het small-capsuniversum bij uitstek geschikt is om ESG-factoren (op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) te implementeren en een effectieve dialoog met ondernemingen te voeren. Beleggers hebben in het small-capsuniversum beter toegang tot managementteams, wat betekent dat betrokken aandeelhouders beter in staat zijn invloed op de strategie van een onderneming uit te oefenen. Een bijkomend voordeel is dat portfoliomanagers in dit segment beter op de hoogte zijn van de kwaliteit en competenties van de leden van het managementteam en hun interactie als team. Daardoor kunnen zij beter inschatten hoe het management in de toekomst zal reageren, vooral in periodes met meer onzekerheid.

 

Trends Investment Summit 2 Trends Investment Summit 3

De dag werd afgesloten met een diner en de uitreiking van de Morningstar-awards voor België. Al met al kijken we terug op een goede beurs en we hopen volgend jaar zeker weer van de partij te zijn!

*Bronnen: Kempen, Rendementsgegevens voor VS van Kenneth French, 1946 – juni 2017, 1946=100. Large-caps gedefinieerd als de 30% aandelen met de grootste marktkapitalisatie en small-caps als de resterende 70% van de aandelen. Deze aanpak benadert de MSCI-definitie. Gegevens ontleend aan http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/, juni 2017.

 

 

Disclaimer

Dit document is opgesteld door de fondsbeheerders van Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (‘het Fonds’), beheerd door Kempen Capital Management N.V. (‘Kempen’). Het Fonds houdt op dit moment geen aandelen in de in dit document genoemde vennootschap. Als beheerder van beleggingsfondsen (‘asset manager’) kan Kempen posities opbouwen in financiële instrumenten uitgegeven door de in dit document genoemde vennootschap en ze kan op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. 
Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden.
De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. Kempen heeft geen verplichting om de inhoud van dit document actueel te houden. Dit document is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar Kempen geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens. Dit document is onafhankelijk van de hierin genoemde vennootschap opgesteld.

         

Disclaimer

This document is prepared by the fund managers of Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (‘the Fund’),managed by Kempen Capital Management N.V. ("Kempen‘’). The views expressed in this document may be subject to change at any given time, without prior notice. Kempen has no obligation to update the contents of this document. As asset manager Kempen may have investments, generally for the benefit of third parties, in financial instruments mentioned in this document and it may at any time decide to executebuy or sell transactions in these financial instruments. The information in this document is solely for your information. This document should not be considered to constitute an investment recommendation and it is not intended as an offer or a solicitation to buy or sell any financial instrument mentioned in this document. This document is based on information that we consider reliable, but we do not represent that it is accurate or complete, and it should not be relied on as such. The views expressed herein are our current views as of the date appearing on this document. This document has been produced independently of the company and the views contained herein are entirely those of Kempen.

  
         

 


Disclaimer

This document is prepared by the fund managers of Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (‘the Fund’),managed by Kempen Capital Management N.V. ("Kempen‘’). The views expressed in this document may be subject to change at any given time, without prior notice. Kempen has no obligation to update the contents of this document. As asset manager Kempen may have investments, generally for the benefit of third parties, in financial instruments mentioned in this document and it may at any time decide to executebuy or sell transactions in these financial instruments. The information in this document is solely for your information. This document should not be considered to constitute an investment recommendation and it is not intended as an offer or a solicitation to buy or sell any financial instrument mentioned in this document. This document is based on information that we consider reliable, but we do not represent that it is accurate or complete, and it should not be relied on as such. The views expressed herein are our current views as of the date appearing on this document. This document has been produced independently of the company and the views contained herein are entirely those of Kempen.

  
         

 


Disclaimer

This document is prepared by the fund managers of Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (‘the Fund’),managed by Kempen Capital Management N.V. ("Kempen‘’). The views expressed in this document may be subject to change at any given time, without prior notice. Kempen has no obligation to update the contents of this document. As asset manager Kempen may have investments, generally for the benefit of third parties, in financial instruments mentioned in this document and it may at any time decide to executebuy or sell transactions in these financial instruments. The information in this document is solely for your information. This document should not be considered to constitute an investment recommendation and it is not intended as an offer or a solicitation to buy or sell any financial instrument mentioned in this document. This document is based on information that we consider reliable, but we do not represent that it is accurate or complete, and it should not be relied on as such. The views expressed herein are our current views as of the date appearing on this document. This document has been produced independently of the company and the views contained herein are entirely those of Kempen.

  
         

 


Disclaimer

This document is prepared by the fund managers of Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (‘the Fund’),managed by Kempen Capital Management N.V. ("Kempen‘’). The views expressed in this document may be subject to change at any given time, without prior notice. Kempen has no obligation to update the contents of this document. As asset manager Kempen may have investments, generally for the benefit of third parties, in financial instruments mentioned in this document and it may at any time decide to executebuy or sell transactions in these financial instruments. The information in this document is solely for your information. This document should not be considered to constitute an investment recommendation and it is not intended as an offer or a solicitation to buy or sell any financial instrument mentioned in this document. This document is based on information that we consider reliable, but we do not represent that it is accurate or complete, and it should not be relied on as such. The views expressed herein are our current views as of the date appearing on this document. This document has been produced independently of the company and the views contained herein are entirely those of Kempen.

  
         

 


Contact

Loes Wingens

Brunswick Corporation Investment case

Ons team