Face-to-face in de Sunshine State

In juni 2017 bereikte het Kempen (Lux) Global Small-cap Fund haar driejarig track record. Lees hier meer over de prestaties ten opzichte van de benchmark, de beleggingsfilosofie en zie  hoe de portefeuille is gespreid over regio's en sectoren: 

 Van Tekentafel naar track record

“”

We lichten hieronder drie bedrijven uit:

American Equity Investment Life

American Equity Life is een Amerikaanse verkoper van spaar en beleggingspolissen (fixed index annuities). We beleggen sinds april 2016 in dit bedrijf. We spraken met de CEO en de CFO. Voor we instapten stond de koers sterk onder druk: dit had waarschijnlijk te maken met de lage rente en een voorstel voor nieuwe wetgeving met betrekking tot verkoop van polissen via tussenpersonen. Eerder dit jaar hebben we onze positie iets verkleind nadat de koers sterk herstelde door de stijging van de lange rente in de Verenigde Staten en de mogelijkheid dat de wetsvoorstellen door de nieuwe Amerikaanse regering worden uitgesteld en aangepast.

Chart Industries

Het was dit jaar ook de derde keer dat we deCFO spraken van Chart Industries, een producent van cryogene apparatuur. Met deze apparatuur wordt van gas vloeistof gemaakt, onder andere voor lng eindmarkten (vloeibaar aardgas). Hoewel de vraag naar lng-gerelateerde producten nog laag is, is de onderneming bezig om de capaciteit te verhogen om zo klaar te zijn voor toekomstige vraag. 
 

Spirit Airlines

Vorig jaar zagen we Spirit Airlines voor het eerst op de conferentie in Orlando. Spirit is een Amerikaanse budgetmaatschappij, vergelijkbaar met Ryanair en Wizz Air in Europa. We hebben deze maatschappij vorig jaar toegevoegd aan de portefeuille. Wij zien dit nog steeds als een aandeel met veel groeipotentieel omdat het bedrijf naar eigen zeggen de komende vijf jaar 125 nieuwe routes wil toevoegen aan het huidige aantal van 220 routes.

 


Disclaimer
Dit document is opgesteld door de fondsbeheerders van Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (‘het Fonds’), beheerd door Kempen Capital Management N.V. (‘KCM’). Het Fonds houdt op dit moment aandelen in American Equity Investment Life, Spirit Airlines en Chart Industries. Als vermogensbeheerder van beleggingsfondsen (‘asset manager’) kan KCM posities opbouwen in financiële instrumenten uitgegeven door deze drie vennootschappen en ze kan op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. Dit document is uitsluitend bedoeld om informatie te geven. Het dient niet te worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of als een aanbod of uitnodiging om enige van de hierin genoemde effecten te kopen of te verkopen. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. KCM heeft geen verplichting om de inhoud van dit document actueel te houden. Dit document is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar KCM geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens. Dit document is onafhankelijk van de hierin genoemde vennootschap.