Japanse Small-cap kansen

Waarom gaan jullie relatief vaak naar Japan? 

‘Als Portfolio Managers zien wij veel kansen in Japan vooral omdat relatief weinig beleggers aandacht hebben voor deze markt. Daardoor ontstaan er meer kansen op inefficiënte markten en kunnen wij interessante bedrijven vinden tegen een aantrekkelijke waardering. Tegelijkertijd is het lastig om Japanse bedrijven echt goed te leren kennen. Vanwege de afstand, maar ook door de forse cultuurverschillen. En je hebt de taalbarrière. Juist om die redenen plannen we vaker een reis naar Japan om bedrijven te bezoeken. In 2016 waren we er inderdaad twee keer: mijn collega Maarten Vankan was er in juni. We bezoeken dan bedrijven waarin we al beleggen en daarnaast zijn we continu op zoek naar nieuwe beleggingsideeën.’  

Wat bespreek je bij de bedrijven die je bezoekt?  

‘Dat verschilt per bedrijf.  Met de bedrijven waarin we beleggen, hebben we gedurende het hele jaar een dialoog. Toch blijft het handig om de meest belangrijke en strategische onderwerpen persoonlijk te bespreken. Aangezien wij als beleggers meer gericht zijn op de lange termijn, hebben de kortetermijnontwikkelingen van de bedrijfsresultaten in die gesprekken minder onze aandacht.  

Een onderwerp dat momenteel vaker ter sprake komt in Japan is de corporate governance code, waarin beschreven wordt hoe bedrijven om zouden moeten gaan met de belangen van alle stakeholders, zo ook die van aandeelhouders. In dat kader spreken we met bedrijven bijvoorbeeld over hoe ze hun balans optimaal kunnen gebruiken; wat doen zij met de kasstromen die de onderneming genereert? Kunnen ze investeren in organische groei, gaan ze overnames doen of keren ze wellicht geld uit aan aandeelhouders in de vorm van dividend of een aandeleninkoop? We zien vaak dat bedrijven in Japan heel weinig doen met het kapitaal dat ze verdienen. Ze bouwen steeds sterkere balansen, maar het geld op de bank rendeert niet of nauwelijks. In onze gesprekken proberen wij ondernemingen bijvoorbeeld meer bewust te maken van de voordelen van een efficiënte balans. Dat zijn heel zinvolle discussies.’ 

“Tegelijkertijd is het lastig om Japanse bedrijven echt goed te leren kennen. Vanwege de afstand, maar ook door de forse cultuurverschillen. En je hebt de taalbarrière. Juist om die redenen plannen we vaker een reis naar Japan om bedrijven te bezoeken.”

Chris Kaashoek

Kun je wat interessante bedrijven noemen die je hebt bezocht? 

Fujitec is een producent van liften en roltrappen die voornamelijk op de sneller groeiende Aziatische markten verkocht worden. Het bedrijf heeft een solide marktpositie in Japan en is daarnaast actief in China. Ongeveer 60 procent van alle nieuwe liften ter wereld wordt in China geïnstalleerd. Het verdienmodel van een liftenbouwer is interessant, omdat de verkoop van een lift of roltrap gepaard gaat met een langjarig en winstgevend onderhoudscontract. Eerder hebben we in de Quarterly  de investment case gewijd aan Fujitec. 

Taikisha levert lak- en verfinstallaties aan de automobielindustrie. Wereldwijd zijn er slechts twee grote spelers op dit gebied; naast Taikisha is er nog het Duitse Dürr. Beide bedrijven profiteren van een groot aantal installaties wereldwijd dat aan vervanging toe is, naast meer vraag naar automatisering en milieuvriendelijke toepassingen. Taikisha is ook nog actief op het gebied van airconditioning en industriële afzuiginstallaties die bijvoorbeeld in zogeheten cleanrooms worden gebruikt.

Metawater is marktleider in engineerings- en onderhoudsdiensten in de Japanse water- en milieusector. Het bedrijf levert zowel drinkwater- als afvalwaterzuiveringsinstallaties. Ze kunnen goed voorzien in de behoefte die er in Japan is om verouderde installaties te vernieuwen. Daarnaast wil het bedrijf groeien in het buitenland: er zijn overnames gedaan in Europa en in de Verenigde Staten. 

 

Disclaimer:
Dit document is opgesteld door de fondsbeheerders van Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (‘het Fonds’), beheerd door Kempen Capital Management N.V. (‘KCM’). Het Fonds houdt op dit moment aandelen in Fujitec en Taikisha. Als vermogensbeheerder van beleggingsfondsen (‘asset manager’) kan KCM posities opbouwen in financiële instrumenten uitgegeven door deze twee vennootschappen en ze kan op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren.  

Dit document is uitsluitend bedoeld om informatie te geven. Het dient niet te worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of als een aanbod of uitnodiging om enige van de hierin genoemde effecten te kopen of te verkopen.  
De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. KCM heeft geen verplichting om de inhoud van dit document actueel te houden. Dit document is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar KCM geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens. Dit document is onafhankelijk van de hierin genoemde vennootschap.