Naar het overzicht

Kempen Private Markets: Update

25 mei 2020
Aangezien de wereld snel verandert, is het van cruciaal belang dat beleggers op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen. We krijgen regelmatig vragen van onze klanten over onze visie op de markt. In deze update interviewt Anne Mei Poppe, Bram Bikker en Edzard Potgieser, beide director private markets. Zij vertellen over de recente ontwikkelingen en de impact van de coronacrisis, hoe hiermee om wordt gegaan evenals over de eventuele kansen die het met zich meebrengt.
Important Information

De standpunten in dit document kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is niet verplicht om de inhoud van dit document bij te werken. Als vermogensbeheerder kan KCM beleggingen hebben, in het algemeen ten behoeve van derden, in financiële instrumenten die in dit document worden genoemd en het kan het op elk moment besluiten om over te gaan tot koop- of verkooptransacties van deze financiële instrumenten.
De informatie in dit artikel dient uitsluitend ter informatie. Dat betekent dat het geen beleggingsadvies bevat, geen beleggingsaanbeveling, geen onderzoek of een uitnodiging om financiële instrumenten te kopen of verkopen en het dient ook niet als zodanig te worden geïnterpreteerd. Dit document is gebaseerd op informatie die wij als betrouwbaar beschouwen, maar we stellen niet dat die accuraat of volledig is en dat er als zodanig op moet worden vertrouwd.

De standpunten in dit artikel zijn onze huidige standpunten vanaf de datum die in dit document wordt weergegeven. Dit document is onafhankelijk van het bedrijf geproduceerd en de hierin opgenomen standpunten zijn volledig die van KCM.

KCM heeft een licentie als beheerder van verschillende UCITS en AIF’s om beleggingsdiensten te verlenen en staat onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten.

Aanmelden

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.