Naar het overzicht

Private Markets Quarterly Investor Letter

07 november 2019

Het derde kwartaal was om drie redenen een bijzonder kwartaal voor het Private Markets Fund:

  1. De barrière van EUR 100mln is doorbroken. In totaal is inmiddels EUR 103mln kapitaal gecommitteerd door klanten. Op basis van het toegezegde kapitaal hebben we een breed gespreide portefeuille kunnen opbouwen die bovendien inmiddels voor 75% is geïnvesteerd. 
  2. We hebben een positief beleggingsresultaat behaald van 3,7% in het derde kwartaal; het fonds is nog steeds in opbouw maar we zien een duidelijke toename van herwaarderingen en distributies die positief bijdragen aan het resultaat. 
  3. Het derde kwartaal was ook een bijzonder actieve periode voor het fonds, waarbij we drie nieuwe Partnerships hebben toegevoegd aan de portefeuille. Onze bestaande partners waren eveneens onverminderd actief en sloten diverse transacties die we in dit verslag verder zullen toelichten.

Portefeuille Activiteiten en vooruitblik

We hebben twee Partnerships binnen Venture Capital toegevoegd: Balderton en Northzone. Als we kijken naar het aantal unicorns (startups met een waardering boven de $ 1mrd) in portefeuilles van Early Stage Venture Capital investeerders (series A en B), dan staan Balderton en Northzone in de absolute top van Europa. Met dit succesvolle track record, ijzersterke reputatie, netwerk, omvang en ervaring verstevigen Balderton en Northzone hun positie in het ecosysteem. Daarmee weten ze de meest talentvolle ondernemers van de volgende generatie startups aan zich te binden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beide fondsen zijn overschreven. Door in beide fondsen te participeren spreiden we ons kapitaal naar twee complementaire topspelers. Bovendien heeft Balderton van oudsher zich relatief meer op het VK georiënteerd en heeft Northzone haar wortels in Scandinavië. Balderton was oorspronkelijk de Europese arm van het succesvolle en gerenommeerde Benchmark Capital uit de VS. Wij participeren in de 7e fondsgeneratie van Balderton dat bestaat uit een ervaren en brede groep van partners. Balderton is onder meer bekend van succesvolle investeringen in Revolut, The Hut Group en GoCardless. Northzone is een van origine Scandinavische Venture Capital investeerder die inmiddels is uitgegroeid tot een Pan Europese speler met kantoren in Stockholm, Londen, Berlijn en New York. Wij participeren in hun 9e fondsgeneratie. Voorbeelden van succesvolle investeringen van vorige fondsen zijn bijvoorbeeld Spotify, Trustpilot en iZettle.

Het Private Markets Fund heeft haar eerste secundaire transactie afgerond door een belang te verwerven in het Folium Agriculture Fund I. Een secundaire transactie houdt in dat een belang van een bestaande investeerder wordt overgenomen. Folium Capital is in 2015 opgezet door partners die voorheen verantwoordelijk waren voor Natural Resources beleggingen bij Harvard Management Company. We konden de positie verwerven tegen een kleine korting op de NAV. De timing van de transactie is gunstig omdat we instappen nadat een belangrijk deel van de ontwikkelingsperiode inmiddels achter ons ligt. De portefeuille biedt exposure naar permanente gewassen in Chili (ca. 50%), Australië, Portugal, Spanje en de Verenigde Staten, waarbij amandelen en avocado’s de dominante gewassen zijn. Met een investering in dergelijke permanente gewassen kan worden ingespeeld op gezondheidstrends die verantwoordelijk zijn voor een sterke groei in de vraag naar deze gewassen. 

Tot slot hebben we in het derde kwartaal onze allocatie naar GSA Coral verder uitgebreid. GSA Coral is één van de wereldwijde marktleiders in het vastgoed nichesegment studentenhuisvesting. GSA is actief in zowel Europa als Azië en richt zich zowel op meer volwassen alsook op groeiende markten voor investeringen in studentenhuisvesting.

We sloten het derde kwartaal af met een positief rendement van 3,7%. Het year-to-date rendement voor het fonds komt hiermee uit op 3,9%. De investeringen in Infrastructuur, Land en Vastgoed droegen dit jaar positief bij aan het rendement. De Private Equity Partnerships bevinden zich nog in een opbouwfase: de kosten gaan uit voor de baten (het zogenaamde “J-curve-effect”) en de onderliggende portefeuillebedrijven worden het eerste jaar nog tegen kostprijs aangehouden. Daarnaast hadden schommelingen in de valutakoersen een wisselend effect op het rendement over de afgelopen drie kwartalen: per saldo was het effect licht positief. In zijn algemeenheid zien we over de gehele breedte van de portefeuille dat de onderliggende investeringen zich positief ontwikkelen en gaan we er vanuit dat dit zich vertaalt in een positieve  rendementsontwikkeling op de middellange termijn.

 € 123 mln gecommitteerd kapitaal

Per 30 september 20019


Bron: Kempen Capital Management, per 30 september 2019 

Belangrijkste ontwikkelingen in de portefeuille 

Forbion (Forbion Capital Fund IV) rondde één nieuwe investering aan in Achuilles Therapeutics, een onderneming dat zich richt op ontwikkeling van een kankermedicijn. De portefeuille bestaat inmiddels uit zes investeringen.
Balderton (Balderton VII) rondde de eerste twee investeringen in haar nieuwe fonds af: Gitguardian is een cyber security startup die helpt dataleaks op te sporen en software codes te beschermen. Toucan Toco is een B2B software startup die data visualisation oplossingen aanbiedt.
Northzone (Northzone IX) rondde de eerste drie investeringen af in haar nieuwe fonds. Spacemaker ontwikkelt software voor architecten en projectontwikkelaars. Pollen is een platform dat influencer mond-op-mond reclame diensten aanbiedt. En Livepeer biedt open-source video service diensten aan.
Ciclad (Ciclad VI) investeerde in Frogpubs: een Franse keten van “Engelse pubs” die zich onderscheid door eigen kwaliteitsbier te brouwen. Daarmee heeft Ciclad inmiddels tien investeringen afgerond en is reeds 50% van het gecommitteerde kapitaal opgevraagd en geïnvesteerd.
Steadfast (Steadfast Capital Fund IV) rondde twee investeringen af, die we vorig kwartaal reeds hebben aangekondigd. Het gaat daarbij om Koop Wasserbau, een Nederlands/Duits bedrijf actief in grondwatertechniek en om BUK een productieonderneming gespecialiseerd in plastic precisie onderdelen. Inmiddels heeft Steadfast 5 investeringen afgerond.
Westbridge (WestBridge SME Fund II) heeft geen nieuwe investeringen afgerond in het derde kwartaal. Wel zien we een goed gevulde pipeline en bovendien goede tractie bij de drie portefeuille bedrijven waarin Westbridge heeft geïnvesteerd.
AJM Healthcare (Directe Co-investering) wist additionele langjarige contracten te winnen die positief zullen bijdragen aan de omzet en winstgroei. Tevens hebben we samen met onze Britse investeringspartner bij AJM een onafhankelijke chairman aangesteld.
JPMorgan (J.P. Morgan Infrastructure Investments Fund) heeft posities in Ventient Energy en Koole Terminals verder uitgebreid. Daar staat tegenover dat JPMorgan posities in gereguleerde infrastructuur in het VK probeert af te bouwen, zo werd reeds een deel van het belang in Electricity North West van de hand gedaan.
AMP (AMP Global Infrastructure Fund II) heeft een investering in een cloud storage onderneming in de VS, Expedient, afgerond. Daarnaast presteren de onderliggende portefeuille ondernemingen zeer goed, wat reeds heeft geleid tot een zeer positief rendement.
Project Bäckhammar (Directe Co-investering) verloopt volgens planning, de (grond)werkzaamheden zijn in volle gang. 
Craigmore (Craigmore Permanent Crop Partnership) voegde vier kleine kiwigaarden aan de portefeuille toe en was daarnaast druk doende met de ontwikkeling van appel- en kiwigaarden. 
RMS (RMS Evergreen US Forestland Fund) presteerde operationeel boven budget, maar zag de taxatiewaardes nagenoeg onveranderd blijven deze periode. 
Clarion Gables (Clarion Gables Multifamily Trust) presteert volgens plan en boekte stabiele distributies en kapitaal herwaarderingen over het afgelopen kwartaal.
GSA (GSA Coral) werkt aan de oplevering van zes nieuwe studentencomplexen in respectievelijk Dublin, Barcelona en Bournemouth. Het doel is om zoveel mogelijk van de 2.550 bedden verhuurd te krijgen voor aanvang van het nieuwe semester.

Download de hele letter

2019, 07 november

Private Markets - Quarterly Investor Letter Q3

Download

Disclaimer

Kempen Private Markets Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund (het “Fonds”), dat gevestigd is in Luxembourg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De aandelen van het Subfonds zijn toegelaten voor (publieke) aanbieding in Nederland, het VK, Frankrijk en Zwitserland. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (alleen voor Nederland) en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kcm.nl).

Het Sub fonds kan posities hebben in de in dit document genoemde financiële instrumenten en ze kan hierin op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. De hierin opgenomen visies kunnen, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. Dit document is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar KCM geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens.

 

Ons team

Aanmelden

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.

News & Knowledge