Naar het overzicht

Private Markets Quarterly Investor Letter

Portefeuille Activiteiten Derde Kwartaal

Na de inschrijvingsrondes van mei en juni hebben we de basis gelegd voor de portefeuille. In het derde kwartaal hebben we een gedeelte van het nieuwe door klanten toegezegde vermogen aangewend om extra te committeren naar vijf van onze bestaande investeringen: Westbidge (UK Buyout), Steadfast (DACH [1] Buyout), J.P. Morgan IIF Global (Infrastructuur), Craigmore (Land) en Clarion Gables (Vastgoed). Belangrijke voordelen van deze extra allocaties zijn enerzijds dat het geld relatief snel aan het werk gezet kan worden en anderzijds waarborgen we daarmee dat deze posities een goede proportie behouden in een groeiende portefeuille. Daarnaast hebben we twee directe participaties genomen in het derde kwartaal[2]. In september hebben we een directe participatie genomen in de Britse healthcare services onderneming AJM Healthcare Limited, een aanbieder van logistieke en onderhoudsdiensten van hulpmiddelen in de zorg zoals rolstoelen en bedden. Deze participatie is een co-investering samen met onze Britse investeringspartner WestBridge Capital. Daarnaast hebben we in september een commitment afgegeven voor een directe investering in een windmolenpark in Bäckhammar te Zweden. Deze participatie was medio oktober afgerond en is een co-investering met KGAL Investment Management, een gerenommeerde Duitse specialist in renewable energy investeringen en een reeds bestaande relatie van Kempen. Het voordeel van deze directe investeringen is dat het kapitaal direct ‘aan het werk’ wordt gezet, waardoor deze beleggingen relatief snel kunnen gaan bijdragen aan het resultaat van de portefeuille. Daarnaast betalen we geen beheervergoedingen op deze directe investeringen aan de General Partner (GP) wat het verwachte rendement ten goede komt.

Doorgaans worden investeringen de eerste 12 maanden op kostprijs gewaardeerd, waardoor rendementsontwikkelingen nog minder representatief zijn. Het rendement over het derde kwartaal kwam uit op -0,5% wat onder andere toe te schrijven is aan een klein negatief valuta-effect en kosten. Gegeven het langetermijnkarakter van de investeringen in het Kempen Private Markets Fund, zal het echte rendementspotentieel pas zichtbaar worden na enkele jaren. Aangezien wij onderliggend ook in  open-end fondsen investeren, is een substantieel deel van het aan ons toegezegde kapitaal al wel onmiddellijk geïnvesteerd. Het percentage geïnvesteerd kapitaal (t.o.v. toegezegd kapitaal) zal in de volgende kwartalen naar verwachting nog verder oplopen omdat we verwachten dat onze GP/Operators op korte termijn diverse nieuwe investeringen zullen gaan doen.

In het onderstaande overzicht tonen we de portefeuille per ultimo september 2018 op basis van het gecommitteerde kapitaal. Momenteel committeren we wat meer kapitaal naar Private Equity omdat het meer tijd kost voordat het kapitaal volledig wordt opgevraagd door de onderliggende GP’s. In termen van opgevraagd, ‘aan het werk gezet’ kapitaal is het percentage in Private Equity nog relatief laag.

€ 58 mln gecommitteerd kapitaal

Per 30 september 2018

Quarterly Investor Letter

Bron: Kempen Capital Management, 30 september 2018

Belangrijkste ontwikkelingen in onderliggende investeringen

Ciclad (Ciclad VI) heeft 3 nieuwe investeringen afgerond in het derde kwartaal. Daarmee zijn in totaal reeds 5 investeringen gedaan, goed voor ruim EUR 25 miljoen. Een zesde investering staat op de rol voor het komende kwartaal, waardoor het fonds straks circa 25% van het totale kapitaal heeft geïnvesteerd. We zijn erg positief ten aanzien van het voortvarende investeringstempo van Ciclad en we zijn enthousiast over de vooruitzichten van de nieuwe investeringen van Ciclad, die gespreid zijn over diverse sectoren.

Forbion (Forbion Capital Fund IV) had haar finale closing in september op EUR 360 miljoen, tevens de hard cap (de maximum omvang) van het fonds. Forbion kondigde de eerste transactie in haar fonds aan. Het gaat om een serie-A financieringsronde van Gotham Therapeutics, een onlangs opgericht biotech bedrijf dat zich richt op nieuwe behandelingsmethoden voor kanker, auto-immuunziekten en neurodegeneratieve aandoeningen. Gotham Therapeutics is een Amerikaans bedrijf dat het grootste deel van haar R&D activiteiten in Duitsland (München) uitvoert.

Steadfast (Steadfast Capital Fund IV) hield een 2e closing in het derde kwartaal en verwacht nog voor het einde van dit jaar een finale closing te houden. Ook wordt de eerste investering voor fonds IV in het komende kwartaal verwacht.

Westbridge (WestBridge SME Fund II) verwacht eveneens in het komende kwartaal tot een finale closing van haar fonds te komen. WestBridge rondde in september haar eerste fondsinvestering in AJM Healthcare af, waar het Kempen Private Markets Fund tevens direct in meeparticipeert.

JPMorgan (JPMorgan Global Infrastructure Investment Fund) investeerde in het Amerikaanse Blackwater Midstream: een opslagonderneming van chemische en agrarische bulkgoederen met 2,4 miljoen vaten opslagcapaciteit verspreid over 3 terminals in het zuiden van de VS. Daarnaast werden diverse uitbreidingsinvesteringen gedaan door de platformondernemingen die in de portefeuille van JPMorgan zitten.

Craigmore (Craigmore Permanent Crop Partnership) heeft geen nieuwe transacties gedaan. Wel liggen er overeenkomsten voor enkele transacties, met name gericht op appel- en kiwiboomgaarden, die ter finale goedkeuring voorliggen bij de OIO (Overseas Investment Office). De beheerder werkt daarnaast toe naar een finale closing van het fonds in december 2018.

Clarion Gables (Clarion Gables Multifamily Trust) verkocht 2 appartementencomplexen in respectievelijk Dallas en Houston. Daartegenover stond de start van een nieuw ontwikkelingsproject van een appartementencomplex in Houston. Deze transacties zijn illustratief voor Clarion Gables’ strategie om zodoende een jonge portefeuille te handhaven die voldoet aan de actuele wensen van het hogere huursegment in de VS. De totale ontwikkelingsportefeuille bevat 11 appartementencomplexen, bestaande uit 2.400 woningen met een totaal ontwikkelingsbudget van USD 1 miljard.

Vooruitblik

Binnen alle Private Markets beleggingscategorieën onderzoeken we momenteel actief nieuwe investeringsmogelijkheden om de portefeuille verder te verbreden. Voor Private Equity investeringen kijken we naar al onze target regio’s: het VK, Frankrijk, de Benelux, Scandinavië en de DACH regio (Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk). Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden binnen het zogenaamde Late Stage Venture / Growth Capital segment. We zien daarnaast nog meer interessante directe (co-)investeringen en secondary participaties voorbijkomen die we eveneens in onze afweging meenemen.

Binnen Infrastructuur zijn we voornemens om een complementaire value-add GP toe te voegen naast het J.P. Morgan Infrastructure Investment Fund, dat een core-plus profiel heeft. We zien nog steeds uitgelezen kansen in bijvoorbeeld ‘smart metering’ en in de ontwikkeling van watertechnologie. Anders dan core GP’s volgen value-add GP’s een meer vooruitkijkende benadering (bijvoorbeeld gericht op de infrastructuur van de toekomst). Zij kunnen daardoor sterker profiteren van lange termijn trends en transities zoals bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie en de toename van dataverkeer.

Binnen Land zijn we inmiddels verder gevorderd met het uitwerken van diverse investeringsopties. We kijken momenteel met name naar enkele Amerikaanse partijen die geografische spreiding alsook verdere spreiding naar gewassen kunnen toevoegen aan onze portefeuille. We verwachten in de komende kwartalen een additionele investering af te kunnen ronden.

Binnen Vastgoed hebben we verdere stappen gezet binnen de nichesector studentenhuisvesting. We zijn positief ten aanzien van de beleggingscasus en evalueren momenteel diverse GP/Operators. We zien een sterke toenemende vraag naar zogenoemde “Purpose Build Student Accomodation” waarbij we zien dat diverse Europese en Aziatische landen de eerder ingezette trend uit de VS en VK volgen.[1] DACH verwijst naar de regio van Duitstalige landen: Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland

[2] De commitments zijn in het derde kwartaal afgegeven. De deals zijn respectievelijk in september (AJM Healthcare) en oktober (Backhammar) afgerond.

Download de hele letter

2018, 15 november

Private Markets - Quarterly Investor Letter

Download

Disclaimer

Kempen Private Markets Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund (het “Fonds”), dat gevestigd is in Luxembourg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De aandelen van het Subfonds zijn toegelaten voor (publieke) aanbieding in Nederland, het VK, Frankrijk en Zwitserland. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (alleen voor Nederland) en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kcm.nl).

Het Sub fonds kan posities hebben in de in dit document genoemde financiële instrumenten en ze kan hierin op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. De hierin opgenomen visies kunnen, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. Dit document is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar KCM geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens.

 

Ons team

Aanmelden

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.