Naar het overzicht

Private Markets Quarterly Investor Letter

02 mei 2019

PORTEFEUILLE ACTIVITEITEN EN VOORUITBLIK 

We hebben twee nieuwe Partnerships opgenomen in de portefeuille. Allereerst hebben we geïnvesteerd in het RMS Evergreen US Forestland Fund. Dit fonds richt zich op duurzame bosbouw in het Zuidoosten van de Verenigde Staten, de grootste commerciële bosbouw regio wereldwijd. RMS is volledig toegespitst op het investeren in en beheren van bossen en heeft ruime ervaring in deze markt. Het niveau van de houtprijzen is historisch gezien nog relatief laag en we verwachten een positieve groei van de vraag naar hout in deze regio, met name door de komst van een groot aantal nieuwe, modernere zagerijen. De tweede nieuwe Partnership die we hebben toegevoegd is GSA Coral. GSA is één van de wereldwijde marktleiders in het vastgoed nichesegment studentenhuisvesting. GSA is actief in zowel Europa als Azië en richt zich zowel op meer volwassen alsook op groeiende markten voor investeringen in studentenhuisvesting.  
 
In het eerste kwartaal hebben we daarnaast onze bestaande commitments aan twee bestaande Partnerships verder uitgebouwd: AMP Capital Global Infrastructure Fund II en WestBridge Capital SME Fund II. In het komende kwartaal zullen we naar verwachting nog additionele commitments afgeven aan enkele bestaande Partnerships. 
 
Het rendement over het eerste kwartaal kwam uit op 1,1% wat met name te danken is aan de investeringen in Infrastructuur (JPMorgan en AMP), Landbouw (Craigmore) en Vastgoed (Clarion Gables). Deze fondsen rapporteerden positieve inkomsten en/of een positieve herwaardering van de intrinsieke waarde van de onderliggende assets in hun portefeuilles. De valuta posities worden niet afgedekt in het fonds en hadden dit kwartaal een positief effect. Voor de meeste Private Equity Partnerships is het nog te vroeg voor opwaarderingen, omdat onderliggende portefeuillebedrijven doorgaans in het eerste jaar nog tegen kostprijs worden aangehouden.  
 
In het onderstaande overzicht tonen we de portefeuille per ultimo maart 2019 op basis van het gecommitteerde kapitaal. Met 10 Partnerships en 2 co-investeringen hebben we inmiddels een goed gespreide portefeuille opgebouwd. In het komende kwartaal zullen we de allocatie naar Land en Vastgoed waarschijnlijk nog iets ophogen. Daarnaast kijken we ook naar diverse nieuwe investeringsmogelijkheden binnen Private Equity. 

€ 83 MLN GECOMMITTEERD KAPITAAL  PER 31 MAART 2018 

Figure 1
Bron: Kempen Capital Management, per 31 maart 2019 
 

BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN DE PORTEFEUILLE 

Forbion (Forbion Capital Fund IV) deed één nieuwe investering in het afgelopen kwartaal waardoor inmiddels in vier ondernemingen geïnvesteerd wordt. De nieuwe investering, Dyne Therapeutics, ontwikkelt medicijnen voor relatief zeldzame spierziektes.
Ciclad (Ciclad VI) heeft een aantal add-on acquisities gedaan voor hun bestaande investeringen. Zo nam de portefeuille onderneming Tofane, iBasis over van KPN waarmee Tofane haar wereldwijde propositie voor communicatie oplossingen verder uitbouwt. Ciclad heeft inmiddels zeven investeringen afgerond en voor komend kwartaal staan er twee nieuwe investeringen op de rol waarmee naar verwachting zo’n 45% van het kapitaal opgevraagd zal zijn.
Steadfast (Steadfast Capital Fund IV) heeft geen nieuwe investeringen afgerond in het eerste kwartaal. Steadfast werkt momenteel aan diverse investeringsmogelijkheden waarvoor zij exclusiviteit hebben verkregen. Naar verwachting worden twee investeringen afgerond in het komende kwartaal.
Westbridge (WestBridge SME Fund II) heeft twee nieuwe investeringen afgerond: APEM Ltd, een onafhankelijk milieuadviesbureau en Wilcomatic Wash Systems, marktleider op het gebied van ontwerp en fabricage van machines voor autowasstraten.
AJM Healthcare (Directe Co-investering) wist drie nieuwe langjarige contracten te winnen die positief bijdragen aan de omzet en winstgroei.
JPMorgan (JPMorgan Global Infrastructure Investment Fund) heeft aan het einde van het eerste kwartaal het kapitaal opgeroepen van onze in september 2018 afgegeven top-up commitment. Daarmee is het Private Markets Fund vanaf het volgende kwartaal volledig geïnvesteerd.
AMP (AMP Global Infrastructure Fund II): rondde een belangrijke acquisitie af, door een concurrent over te nemen bij portefeuille onderneming Regard Group.
Project Bäckhammar (Directe Co-investering) sloot een langdurig energie afname contract af met Amazon Web Services voor een periode van 10 jaar. Amazon heeft als lange termijn doelstelling om de energie voor haar datacenters 100% duurzaam op te wekken.
Craigmore (Craigmore Permanent Crop Partnership) kondigde twee nieuwe investeringen aan: zowel een ontwikkeling van een appel boomgaard alsook een acquisitie van een kiwi boomgaard. Craigmore heeft haar fundraising inmiddels afgesloten.
RMS (RMS Evergreen US Forestland Fund) is aan het einde van het eerste kwartaal toegevoegd aan het Private Markets Fund. De onderliggende portefeuille is gepositioneerd in het Zuidoosten van de VS.
Clarion Gables (Clarion Gables Multifamily Trust) was vrij actief de laatste 2 kwartalen met de verkoop van vier appartementencomplexen, de uitkoop van een JV-partner en de realisatie van een appartementencomplex in Dallas.
GSA (GSA Coral) is aan het einde van het eerste kwartaal toegevoegd aan het Private Markets Fund. GSA kondigde nieuwe ontwikkelingsprojecten aan in zowel Japan (Tokyo) als Spanje (Valencia). In zowel het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Ierland als Australië zullen diverse bestaande ontwikkelingsprojecten voor het komende collegejaar afgerond en verhuurd worden aan studenten. 

 
 

Download de hele letter

2019, 02 mei

Private Markets - Quarterly Investor Letter Q1

Download

Disclaimer

Kempen Private Markets Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund (het “Fonds”), dat gevestigd is in Luxembourg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De aandelen van het Subfonds zijn toegelaten voor (publieke) aanbieding in Nederland, het VK, Frankrijk en Zwitserland. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (alleen voor Nederland) en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kcm.nl).

Het Sub fonds kan posities hebben in de in dit document genoemde financiële instrumenten en ze kan hierin op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. De hierin opgenomen visies kunnen, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. Dit document is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar KCM geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens.

 

Ons team

Aanmelden

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.