Naar het overzicht

Private Markets Quarterly Investor Letter

19 februari 2019

PORTEFEUILLE ACTIVITEITEN EN VOORUITBLIK

In het vierde kwartaal hebben we ingeschreven in het AMP Capital Global Infrastructure Fund II. AMP is een zeer ervaren infrastructuur specialist die een value-add fonds beheert: met actief beheer zoals het uitbreiden en uitbouwen van assets wordt additionele waarde toegevoegd. Dit closed end fonds heeft al een viertal investeringen in portefeuille, waardoor meteen 68% van het door ons afgegeven commitment is opgevraagd en geïnvesteerd. Met deze investering breiden we onze infrastructuurportefeuille, bestaande uit het open-end fonds van J.P. Morgan en een directe co-investering in een windpark, verder uit.

Het rendement over het vierde kwartaal kwam uit op +0,2% wat met name toe te schrijven is aan de open-end investeringen in infrastructuur (JPMorgan) en vastgoed (Clarion Gables). Deze beide fondsen rapporteerden positieve inkomsten alsook een positieve herwaardering van de intrinsieke waarde van de onderliggende assets in hun portefeuilles. Gegeven het lange termijn karakter van de meeste investeringen in het Kempen Private Markets Fund, zal het echte rendementspotentieel pas zichtbaar worden na enkele jaren.

In het onderstaande overzicht tonen we de portefeuille per ultimo december 2018 op basis van het gecommitteerde kapitaal. Momenteel hebben we wat meer naar Infrastructuur gecommitteerd in vergelijking tot Land en Vastgoed. We verwachten in de komende kwartalen additionele allocaties te doen naar laatstgenoemde categorieën waardoor de allocatieverschillen zullen afnemen. De pijplijn van investeringen is overigens goed gevuld: we verwachten nieuwe Partnerships te introduceren binnen Land en Vastgoed alsook additionele ophogingen binnen Private Equity en Infrastructuur te gaan doen in de komende kwartalen. 

€ 66 MLN GECOMMITTEERD KAPITAAL 

Per 31 december2018

Bron: Kempen Capital Management, 31 december 2018

Belangrijkste ontwikkelingen in de Portefeuille

Forbion (Forbion Capital Fund IV) deed twee investeringen in het afgelopen kwartaal waardoor inmiddels in drie ondernemingen geinvesteerd wordt. Daarbij gaat het allereerst om Omeicos Therapeutics, die financiering zocht voor medicijnontwikkeling voor hart- en vaatziekten. Daarnaast investeerde Forbion in Inflazome, dat zich richt op ouderdom gerelateerde ziekten zoals Alzheimer en Parkinson. De kapitaalinvestering in deze ondernemingen zal gefaseerd plaatsvinden.

Ciclad (Ciclad VI) heeft twee nieuwe investeringen afgerond in het vierde kwartaal. Daarmee zijn in totaal reeds zeven investeringen gedaan. Een achtste investering staat op de rol voor het komende kwartaal, waardoor het fonds straks circa 40% van het totale kapitaal heeft geïnvesteerd.

Steadfast (Steadfast Capital Fund IV) heeft haar fundraising definitief gesloten en bijna 300mln opgehaald. Tevens kondigde Steadfast haar eerste investering aan in Fahrzeugbau Kempf, een Duitse industrie-onderneming die gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van op maat gemaakte kiepwagens voor de logistiek-, bouw- en landbouwsector.

Westbridge (WestBridge SME Fund II) is bezig met het afronden van twee nieuwe investeringen waarvoor zij exclusiviteit heeft verworven. We zijn nauw betrokken geweest bij de due diligence van beide nieuwe investeringen en staan positief tegenover de groeiverwachtingen van deze interessante bedrijven.

JPMorgan (JPMorgan Global Infrastructure Investment Fund) rondde twee nieuwe platform acquisities af: North Sea Midstream Partners, dat zich richt op de ontwikkeling en operaties van grote midstream olie en gas infrastructuur in het Noordzee gebied. Daarnaast participeerde JPMorgan samen met Vestas in een on-shore windpark in Noord-Frankrijk. Diverse bestaande platform assets van JPMorgan acquireerden eveneens nieuwe infrastructuur assets.

AMP (AMP Global Infrastructure Fund II): heeft reeds een significant deel van het gecommiteerde kapitaal afgeroepen en we participeren daarmee in vier assets verspreid over de VS en het VK. AMP heeft sinds fondslancering een goed investeringstempo laten zien en heeft ook een mooi gevulde pijplijn voor de komende kwartalen.

Craigmore (Craigmore Permanent Crop Partnership) rondde in het vierde kwartaal een nieuwe acquisitie af in de regio Gisborne, op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. Craigmore ontving toestemming van de OIO (‘Overseas Investment Office’) voor de aankoop van 59 hectare landbouwgrond. Ca. 42 hectare wil Craigmore gebruiken om een nieuwe appelboomgaard te ontwikkelen.

Clarion Gables (Clarion Gables Multifamily Trust) ziet de vraag/aanbod verhoudingen in de woningmarkt in het zuiden van de VS verder verbeteren en verhoogde haar rendementsverwachting voor de komende twee jaar. In het vierde kwartaal werd een eigen ontwikkelingsproject van een nieuw appartementencomplex in Dallas afgerond: deze is inmiddels volledig operationeel (dat wil zeggen >90% verhuurd). Gables heeft een goed gevulde ontwikkelingsportefeuille (ca. 20% van de portefeuille) met 11 projecten die in de komende drie jaren worden gerealiseerd.

Download de hele letter

2019, 19 februari

Private Markets - Quarterly Investor Letter Q4

Download

Disclaimer

Kempen Private Markets Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund (het “Fonds”), dat gevestigd is in Luxembourg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De aandelen van het Subfonds zijn toegelaten voor (publieke) aanbieding in Nederland, het VK, Frankrijk en Zwitserland. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (alleen voor Nederland) en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kcm.nl).

Het Sub fonds kan posities hebben in de in dit document genoemde financiële instrumenten en ze kan hierin op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. De hierin opgenomen visies kunnen, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. Dit document is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar KCM geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens.

 

Ons team

Aanmelden

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.

News & Knowledge