Naar het overzicht

Private Markets Quarterly Investor Letter

08 augustus 2019

Portefeuille Activiteiten en vooruitblik

In het eerste kwartaal introduceerden we twee nieuwe Partnerships: we investeerden circa EUR 5mln in zowel het RMS Evergreen US Forestland Fund als in GSA Coral. In het tweede kwartaal hebben we beide posities verdubbeld naar circa EUR 10mln ieder,  zodat de allocaties in lijn liggen met de allocatie naar de meeste andere Partnerships. Een bijkomstig voordeel van beide Partnerships is dat de onderliggende portefeuille volledig geïnvesteerd is en daarmee zetten we direct kapitaal aan het werk in aantrekkelijke marktsegmenten.
RMS is volledig toegespitst op het investeren in en beheren van bossen en heeft ruime ervaring in deze markt. Daarbij richt RMS zich op duurzame bosbouw in het Zuidoosten van de Verenigde Staten, de grootste commerciële bosbouw regio wereldwijd. Het niveau van de houtprijzen is historisch gezien nog relatief laag en we verwachten een positieve groei van de vraag naar hout in deze regio, met name door de komst van een groot aantal nieuwe, modernere zagerijen. GSA Coral is één van de wereldwijde marktleiders in het vastgoed nichesegment studentenhuisvesting. GSA is actief in zowel Europa als Azië en richt zich zowel op meer volwassen alsook op groeiende markten voor investeringen in studentenhuisvesting.
De derde investering die we hebben uitgebreid in het tweede kwartaal is een uitbreiding van ons commitment in Steadfast Capital Fund IV. Steadfast is een Duitse Private Equity GP die dit voorjaar maar liefst vier investeringen aankondigde. De additionele commitment in deze exclusieve laatste closing was aantrekkelijk, omdat circa 40% van het kapitaal van Steadfast zal worden geïnvesteerd. Verderop in dit rapport kunt u lezen over de verschillende investeringen die Steadfast heeft afgerond.

We sloten het tweede kwartaal af met een negatief rendement van -0,9%. In het eerste kwartaal boekten we een positief resultaat van +1.1% waardoor het rendement voor de eerste helft van 2019 uitkomt op +0,2%. De investeringen in Infrastructuur, Land en Vastgoed droegen zowel in het eerste als tweede kwartaal positief bij aan het rendement. De Private Equity Partnerships bevinden zich nog in een opbouwfase: de kosten gaan uit voor de baten (zogenaamde “J-curve-effect”) en de onderliggende portefeuillebedrijven worden het eerste jaar nog tegen kostprijs aangehouden. Daarnaast hadden schommelingen in de valutakoersen een negatief effect op het rendement: positief in het eerste kwartaal en negatief in het tweede kwartaal. In zijn algemeenheid zien we over de gehele breedte van de portefeuille dat de onderliggende investeringen zich positief ontwikkelen en gaan we er vanuit dat dit zich vertaalt in een positieve  rendementsontwikkeling op de middellange termijn.

 € 99 mln gecommitteerd kapitaal

Per 30 juni 20019

Figure 1
Bron: Kempen Capital Management, per 30 juni 2019 

Belangrijkste ontwikkelingen in de portefeuille 
Forbion (Forbion Capital Fund IV) kondigde één nieuwe investering aan in AM Pharma die in het derde kwartaal zal worden afgerond. Daarmee zal de portefeuille binnenkort bestaan uit vijf investeringen. Deze nieuwe Nederlandse investering  ontwikkelt een medicijn tegen acuut nierfalen.
Ciclad (Ciclad VI) investeerde in twee nieuwe ondernemingen: Kyotherm en Bonioni. Daarmee heeft Ciclad inmiddels negen investeringen afgerond en de tiende investering die zal zijn afgerond in het derde kwartaal is reeds aangekondigd. Zo’n 45% van het kapitaal is inmiddels geïnvesteerd.
Steadfast (Steadfast Capital Fund IV) kondigde maar liefst vier nieuwe investeringen aan, waarvan twee investeringen zijn afgerond in het tweede kwartaal: Wilvo en Söhngen. De andere twee investeringen zullen in het derde kwartaal worden afgerond. Daarmee is straks zo’n 40% van het kapitaal geïnvesteerd en zal bovendien een deel opzij worden gezet voor financiering van add-on acquisities.
Westbridge (WestBridge SME Fund II) heeft geen nieuwe investeringen afgerond in het tweede kwartaal. Wel zien we een goed gevulde pipeline en bovendien goede tractie bij de drie portefeuille bedrijven waarin Westbridge heeft geïnvesteerd.
AJM Healthcare (Directe Co-investering) wist additionele langjarige contracten te winnen die positief zullen bijdragen aan de omzet en winstgroei. Tevens hebben we samen met onze Britse investeringspartner bij AJM een onafhankelijke chairman aangesteld.
JP Morgan (J.P. Morgan Infrastructure Investments Fund) heeft geen nieuwe investeringen gedaan, maar heeft wel een wachtrij aangekondigd voor nieuwe toetreders, gezien de aanhoudende vraag naar infrastructuur beleggingen.
AMP (AMP Global Infrastructure Fund II) heeft geen nieuwe investeringen gedaan dit kwartaal, maar er zijn wel diverse activiteiten te melden bij alle vier de onderliggende investeringen.
Project Bäckhammar (Directe Co-investering) sloot een lange termijn financiering af met DNB, een Noorse bank. Het project is hiermee efficiënter en meer marktconform gekapitaliseerd, waardoor het verwacht rendement is toegenomen. 
Craigmore (Craigmore Permanent Crop Partnership) kondigde een nieuwe investering aan op het Noordereiland, waarbij een weiland wordt ontwikkeld tot kiwiboomgaard. De OIO (Overseas Investment Office) heeft inmiddels goedkeuring verleent voor het project.
RMS (RMS Evergreen US Forestland Fund) profiteerde van een stijging van de houtprijzen die beïnvloed werd door de natte weersomstandigheden.
Clarion Gables (Clarion Gables Multifamily Trust) rondde dit kwartaal geen nieuwe aankopen af. Het fonds heeft een deel van haar vreemd vermogen gunstig weten te herfinancieren.
GSA (GSA Coral) werkt aan de oplevering van zes nieuwe studentencomplexen in respectievelijk Dublin, Barcelona en Bournemouth. Het doel is om zoveel mogelijk van de 2.550 bedden verhuurd te krijgen voor aanvang van het nieuwe semester.

Download de hele letter

2019, 08 augustus

Private Markets - Quarterly Investor Letter Q2

Download

Disclaimer

Kempen Private Markets Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund (het “Fonds”), dat gevestigd is in Luxembourg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De aandelen van het Subfonds zijn toegelaten voor (publieke) aanbieding in Nederland, het VK, Frankrijk en Zwitserland. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (alleen voor Nederland) en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kcm.nl).

Het Sub fonds kan posities hebben in de in dit document genoemde financiële instrumenten en ze kan hierin op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. De hierin opgenomen visies kunnen, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. Dit document is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar KCM geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens.

 

Ons team

Aanmelden

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.