Naar het overzicht

Private Markets Quarterly Investor Letter

Voorbeelden hiervan zijn de focus op relatief minder competitieve marktsegmenten (zoals life sciences venture capital en kleine buyouts binnen Private Equity) en opkomende institutionele beleggingsmarkten (zoals landbouwgrond in Nieuw-Zeeland). In ons beleggingsproces kijken wij daarnaast in het bijzonder naar beleggingen die een goed antwoord bieden op de bredere wereldwijde lange termijn uitdagingen zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen als vergrijzing, toenemende kosten van gezondheidszorg, energie transitie, klimaat en voedselschaarste. Op het moment van schrijven hebben wij de eerste 7 beleggingen afgerond, verspreid over alle vier de categorieën; Private Equity, Infrastructuur, Land en Vastgoed. In de komende kwartalen zullen wij de portefeuille verder uitbreiden. Wij danken u voor het vertrouwen en hopen dat u deze kwartaalupdate met plezier zult lezen.

Wat is er tot nu toe gebeurd in de portefeuille?

Het Kempen Private Markets Fund is op 2 mei gelanceerd. Als zodanig hebben we nog geen compleet kwartaal afgerond. Desalniettemin hebben we in de afgelopen maanden hard gewerkt om de lancering voor te bereiden en bij diverse General Partners (GPs) grondig due diligence-onderzoek uit te voeren. In de maanden mei en juni konden we vervolgens al 94% van het door klanten gecommitteerde kapitaal inschrijven bij kwalitatief hoogwaardige GPs.

Het grootste deel van het kapitaal werd begin juli tot medio juli aan GP’s gecommitteerd. Derhalve schrijven we deze update terwijl we niet naar een portefeuille-snapshot per eind juni kijken, maar per medio juli, om al wat meer kleur te kunnen geven bij de feitelijke beleggingen. Aangezien het kapitaal feitelijk pas medio juli is gecommitteerd, kunnen we nog geen performancecijfers over de eerste verslagperiode melden. Het is eenvoudigweg nog te vroeg. We weten allemaal dat private markets-beleggingen illiquide langetermijn-beleggingen zijn. Gewoonlijk duurt het jaren voordat het gecommitteerde kapitaal ook daadwerkelijk wordt afgeroepen, productief wordt ingezet in gespreide onderliggende portefeuilles en rendement gaat opleveren. Aangezien wij onderliggend in een mix van closed-end en open-end fondsen beleggen, konden we al bijna de helft van het kapitaal meteen aan het werk zetten, zodat het in de komende kwartalen direct rendement kan gaan opleveren. Zodra we verder onderweg zijn en de portefeuille up en running is, kunnen we zinnige performancecijfers gaan rapporteren. Voor dit rapport is gebruikt gemaakt van data verkregen van onderliggende GP’s.

Private Markets Investor Letter - Figuur 1

Binnen het segment Private Equity heeft het fonds commitments afgegeven aan vier GPs met lange en succesvolle track records. Drie van hen richten zich op het kleine tot lagere middensegment van de buy-outmarkt, waar we een voorkeur hebben voor regiospecialisten. Geselecteerd zijn een buyout-GP met focus op Frankrijk (Ciclad), een Britse specialist (WestBridge) en een GP (Steadfast) die zich richt op de DACH-regio – Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De vierde private equity-GP die we aan de portefeuille hebben toegevoegd is Forbion, een venture capital GP gericht op life sciences. Op de volgende pagina’s wordt iedere GP nader toegelicht. We merken hierbij op dat drie van deze vier GPs naar een final close toewerken. Zij gaan zich nu volledig concentreren op het investeren van het gecommitteerde kapitaal in nieuwe transacties. Daarbij is het interessant om te melden dat Ciclad al 20% van het gecommitteerde kapitaal aan het werk heeft gezet in de eerste twee investeringen van dit fonds, terwijl nog twee nieuwe investeringen momenteel worden afgerond. WestBridge, Steadfast en Forbion onderhandelen alle drie over hun eerste transacties, dus ook bij deze GPs verwachten we de komende kwartalen de eerste kapitaalopnames en investeringen.

Binnen Infrastructuur hebben we gedurende het kwartaal belegd in het J.P. Morgan Infrastructure Investments Fund. Dit is een niet-beursgenoteerd wereldwijd opererend core plus-fonds dat uniek is vanwege de open-end structuur. Het fonds beheert een al langer bestaande wereldwijd gespreide portefeuille van aantrekkelijke infrastructuur beleggingen die al direct rendement opleveren. Ons kapitaal is per medio juli afgeroepen en volledig geïnvesteerd.

Binnen Land hebben we belegd in de Craigmore Permanent Crop Partnership. Deze GP richt zich op de aantrekkelijke Nieuw-Zeelandse markt voor permanente gewassen. Ons kapitaal is per medio juli afgeroepen en geïnvesteerd. Het fonds richt zich hoofdzakelijk op drie gewassen: kiwi’s, appels en wijndruiven. Verderop vindt u een nadere toelichting.

Tenslotte hebben we binnen Vastgoed ingeschreven op de Clarion Gables Multifamily Trust, een niet-genoteerd open-end fonds met een volwassen bestaande portefeuille van appartementencomplexen in kwalitatief hoogwaardige woongebieden, vooral in het zuiden en zuidoosten van de VS en in Zuid-Californië. Op basis van deze eerste zes aantrekkelijke beleggingen menen we dat het Kempen Private Markets Fund goed gepositioneerd is om te kunnen profiteren van de toekomstige beleggingsmogelijkheden in de diverse private markets-categorieën die we volgen.

Wat gaan we hierna doen?

We zijn bezig met het verbreden van de Private Equity portefeuille. Op dit moment zijn wij o.a. aan het kijken naar GPs in het VK en in Scandinavië. We zien daarnaast veel co-investeringsmogelijkheden voorbijkomen, zo zijn we bezig met een directe investering in de gezondheidssector in het VK die naar verwachting in het derde kwartaal getekend gaat worden. Verder zijn we in gesprek met verschillende venture capital technology specialisten.

Binnen Infrastructuur willen we hierna een complementaire value-add GP toevoegen naast het J.P. Morgan Infrastructure Investment Fund dat een core profiel heeft. We zien nog steeds uitgelezen kansen in interessante ontwikkelingen zoals stabilisatie van het (duurzame) energienetwerk, de uitrol van glasvezel en de ontwikkeling van datacentra binnen de communicatiesector, maar ook in nieuwe logistieke en transportoplossingen voor een groeiende economie. Anders dan core GPs volgen value-add GPs een meer vooruitkijkende benadering (bijvoorbeeld gericht op de infrastructuur van de toekomst). Zij kunnen daardoor bijvoorbeeld sterker profiteren van de bovengenoemde lange termijn trends en transities. Ondertussen werken we ook nog aan een directe co-investering in een nieuw windpark in Zweden. Ook deze transactie wordt naar verwachting in het derde kwartaal ondertekend.

Binnen Land willen we een wereldwijd gespreide land- en bosbouw GP toevoegen naast Craigmore, onze eerste GP in landbouwgrond. Dit zal de portefeuille verdere geografische spreiding opleveren alsook een verdere spreiding naar gewassen. Hierbij zoeken wij naar een specialist met sterke lokale aanwezigheid zodat we de mogelijkheid hebben wereldwijd effectief te kunnen investeren in interessante projecten.

Binnen Vastgoed evalueren we momenteel interessante mogelijkheden binnen Europese nichecategorieën zoals studentenhuisvesting. Speciale studentenaccommodaties (zgn. PBSA’s) zijn de afgelopen 20 jaar op de Britse markt sterk in opkomst: het marktaandeel is van een laag niveau gegroeid naar bijna 35%. Met het oog op de groeiende wereldwijde studentenmobiliteit hebben andere Europese en Aziatische universiteiten ook hun propositie voor internationale studenten uitgebreid. Zij bieden inmiddels volledige Engelstalige bachelor- en masterprogramma’s. Een groeiende internationale studentengemeenschap betekent een groeiende vraag naar speciale studentenaccommodaties in een veilige omgeving in de nabijheid van de universiteit die gemakkelijk te boeken zijn.

 

 

Download de hele letter

2018, 13 augustus

Private Markets - Quarterly Investor Letter

Download

Disclaimer

Kempen Private Markets Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund (het “Fonds”), dat gevestigd is in Luxembourg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De aandelen van het Subfonds zijn toegelaten voor (publieke) aanbieding in Nederland, het VK, Frankrijk en Zwitserland. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (alleen voor Nederland) en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kcm.nl).

Het Sub fonds kan posities hebben in de in dit document genoemde financiële instrumenten en ze kan hierin op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. De hierin opgenomen visies kunnen, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. Dit document is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar KCM geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens.

 

Ons team

Aanmelden

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.