Naar het overzicht

Van Lanschot Kempen ondertekent verklaring die olie- en gasbedrijven oproept om de energietransitie te versnellen

01 april 2022

Lars Dijkstra, Chief Sustainability Officer, licht de gezamenlijke verklaring toe: ‘Duurzaamheid is verweven in de strategie van Van Lanschot Kempen. Als langetermijninvesteerder is het ons doel om zowel financiële als duurzame waarde te creëren voor al onze stakeholders. Vandaar dat wij ons gecommitteerd hebben aan de doelstelling om klimaatverandering te beperken tot maximaal +1,5°C.

In de energietransitie is een belangrijke rol weggelegd voor olie- en gasbedrijven. Zij dienen zich proactief te richten op maatregelen om klimaatschade te beperken. Tot op heden verduurzamen veel olie- en gasbedrijven nog niet snel genoeg of zijn hun plannen onvoldoende ambitieus. We zien het als onze plicht om de sector, door middel van actief engagement, te wijzen op de risico's en kansen die dit met zich mee brengt. Door onze krachten te bundelen met gelijkgestemde vermogensbeheerders willen we onze oproep, om sneller actie te ondernemen, extra kracht bijzetten.’

In de verklaring worden drie kerndoelstellingen en acht overeenkomstige acties uiteengezet die olie- en gasbedrijven vóór 2024 moeten bereiken. Tot slot worden mede-investeerders opgeroepen om hun stemrecht te gebruiken om het tempo van de energietransitie te versnellen. De volledige tekst van de verklaring is hier te vinden.

De groep van zeven vermogensbeheerders bestaat, naast Van Lanschot Kempen, uit Achmea Investment Management, ACTIAM, Aegon, MN Services (voor PMT), NN Investment Partners en PGGM Investments, met een gecombineerd vermogen onder beheer van € 1,48 biljoen.

Van Lanschot Kempen zet zich al langer in voor het aanpakken van klimaatverandering door middel van actief beheer en haar langetermijnfocus. Als organisatie hebben wij ons gecommitteerd aan het Klimaatakkoord van Parijs en de doelstellingen die hieruit voortkomen. Deze doelstellingen zijn verwerkt in een klimaatbeleid waarmee we, als een van de eerste vermogensbeheerders in Nederland, vastgelegd hebben dat we in 2050, voor onze beleggingsfondsen, alleen nog maar beleggen in ondernemingen met een netto-nul-uitstoot. In het beleid is ook opgenomen dat we al onze beursgenoteerde beleggingen uiterlijk in 2025 in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs en al onze niet-beursgenoteerde beleggingen in 2030. Daarnaast hebben we als organisatie ambitieuze doelstellingen bepaald om per 2022 de CO2-voetafdruk van onze beleggingsfondsen met 7% per jaar te reduceren. Tevens zijn wij aangesloten bij het Net Zero Asset Managers-initiatief.

Over Kempen Capital Management           
Kempen Capital Management is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een sterke focus en een duidelijke beleggingsvisie. Wij geloven in lange-termijn-stewardship voor onze klanten en andere stakeholders. Kempen realiseert duurzame inkomsten via activiteiten op het gebied van fiduciair management, managerselectie, portefeuilleconstructie en monitoring en een select aantal actief gemanagede beleggingsstrategieën. Per 30 juni 2021 bedragen de totale client assets van Kempen Capital Management € 88,3 miljard. 

Kempen Capital Management is onderdeel van de gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager Van Lanschot Kempen NV. Kempen Capital Management NV heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. 

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.