Naar het overzicht

Twintig jaar duurzaam beleggen met de Kempen Sustainable European Small-cap-strategie

26 oktober 2022

De strategie maakt daarmee, als één van de eerste in Europa, al 20 jaar duurzaam beleggen in Europese Small-cap bedrijven mogelijk. Sinds aanvang heeft de strategie, na kosten, een cumulatief rendement van 481% behaald voor haar klanten*. 

Michiel van Dijk, beheerder van de Kempen Sustainable European Small-cap-strategie, licht toe: ‘De beleggingsfilosofie van de Sustainable European Small-cap-strategie staat na twintig jaar nog steeds als een huis. Duurzaam beleggen, betrokken aandeelhouderschap en op een fundamentele wijze langetermijnwaarde creëren voor onze klanten is sinds jaar en dag onze beleggingsvisie. Ons team bestaat uit bevlogen fondsmanagers met een enorme drive om een goede performance neer te zetten. Onze duurzame beleggingsfilosofie is bekroond met vijf Morningstar sustainability globes en het Belgische Febelfin Towards Sustainability Label.’ 

Het team bestaat uit Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Hanna Waltsgott en Ingmar Schaefer en zij selecteren bedrijven van hoge kwaliteit met een interessante waardering. Als betrokken aandeelhouder heeft het team nauw contact met de ondernemingen in haar portefeuille over onderwerpen als duurzaamheid en strategische verbeteringen.

Het Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund biedt beleggers de mogelijkheid te beleggen in een actief en professioneel beheerde portefeuille van aandelen in kleine Europese beursgenoteerde ondernemingen, waarbij tegelijkertijd voldaan wordt aan strikte uitsluiting- en duurzaamheidscriteria. Sinds de start van de strategie in 2002 heeft het team een geannualiseerd rendement van netto 9,2% per jaar behaald (vs. 8,4% van de index)*.  

Kempen is al meer dan 30 jaar specialist in small-capbeleggen en startte in 1991 met het eerste small-capfonds, het Kempen Orange Fund, gericht op Nederlandse small-caps. Sindsdien heeft Kempen het arsenaal small-capbeleggingsfondsen uitgebreid en biedt het ook Europese en wereldwijde small-capfondsenaan.

*Bron: rendement t/m september 2022, I  share class, benchmark is MSCI Europe Small Cap Total Return Index

 

Disclaimer
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken. 

Over Kempen Capital Management           
Kempen Capital Management is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een sterke focus en een duidelijke beleggingsvisie. Wij geloven in lange-termijn-stewardship voor onze klanten en andere stakeholders. Kempen realiseert duurzame inkomsten via activiteiten op het gebied van fiduciair management, managerselectie, portefeuilleconstructie en monitoring en een select aantal actief gemanagede beleggingsstrategieën. Per 30 juni 2022 bedragen de totale client assets van Kempen Capital Management € 80,6 miljard. 

Kempen Capital Management is onderdeel van de gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager Van Lanschot Kempen NV. Kempen Capital Management NV heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.