Naar het overzicht

Drie jaar Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

10 januari 2022

Thomas van der Meij, hoofd van het Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund, licht toe: ‘Drie jaar geleden zijn we als eerste Nederlandse vermogensbeheerder** gestart met een fonds dat wereldwijd belegt in beursgenoteerde bedrijven die infrastructuur beheren of bezitten. Als team zijn we trots op de beleggingsrendementen die we voor onze klanten hebben weten te behalen. Uiteraard zijn we hen ook dankbaar voor het vertrouwen in ons beleggingsproces, waardoor ons belegd vermogen elk jaar meer dan verdubbeld is en nu bijna € 100 miljoen is. Met ons track-record, en de groeiende interesse van beleggers in real assets, waaronder infrastructuur, hopen we de sterke groei in de aankomende jaren door te kunnen zetten.’

De beursgenoteerde ondernemingen die voor het fonds worden geselecteerd leveren essentiële diensten aan de maatschappij, zoals (tol)wegen, (lucht)havens en bedrijven die werken aan de energietransitie. De sector kent  hoge toetredingsbarrières en infrastructuur-ondernemingen hebben vaak een monopolie-achtige positie. Deze ondernemingen kunnen daardoor meestal relatief stabiele en voorspelbare kasstromen genereren, vaak met inflatiecompensatie. Actief beheer van de fondsportefeuille blijft ons inziens echter belangrijk, om in de juiste infrastructuur assets te investeren.

*Bron: rendement t/m december 2021, AN share class, benchmark is FTSE Global Core Infrastructure 50/50
**Bron: Morningstar-database 27 december 2018 (in de categorie ‘Infrastructure’).

Disclaimer
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. 

Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede op de website van KCM 

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken. (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Over Kempen Capital Management           
Kempen Capital Management is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een sterke focus en een duidelijke beleggingsvisie. Wij geloven in lange-termijn-stewardship voor onze klanten en andere stakeholders. Kempen realiseert duurzame inkomsten via activiteiten op het gebied van fiduciair management, managerselectie, portefeuilleconstructie en monitoring en een select aantal actief gemanagede beleggingsstrategieën. Per 30 juni 2021 bedragen de totale client assets van Kempen Capital Management € 88,3 miljard. 

Kempen Capital Management is onderdeel van de gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager Van Lanschot Kempen NV. Kempen Capital Management NV heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.