Naar het overzicht

Van kolen naar koala

28 juni 2022
CHINSE MIJNBOUWGIGANT GESTOPT NA LANGE, FELLE PROTESTEN
Bijna vijftien jaar hebben de felle protesten geduurd. Uiteindelijk met succes.

Vanaf 2006 kocht de Chinese mijnbouwgigant Shenhua stukken grond in Liverpool Plains, een fraai glooiend en vruchtbaar gebied bijna 500 km ten noorden van Sydney. Het plan van de Chinezen: in een periode van dertig jaar ter plekke 290 miljoen ton kolen uit de grond halen.

Toen lokale bewoners lucht kregen van de Chinese voornemens, begonnen zij te protesteren. Zij vreesden dat de mijnen en afgravingen de watervoorraden in de regio zouden vervuilen. Bovendien, de populatie aan Koala’s zou door de langdurige werkzaamheden worden bedreigd. Koala’s waren in Australië aan het begin van de twintigste eeuw vrijwel uitgeroeid, maar door een langdurig uitzetprogramma in de oostelijke deelstaten begon de populatie buidelbeertjes eindelijk weer te groeien. Dat moest zo blijven.

Ondanks de vele protesten ontvingen de Chinezen toch een exploratievergunning van de deelstaat New South Wales. De protesten namen vervolgens in hevigheid toe, hielden jarenlang aan en natuurorganisaties gingen een massieve lobby tegen de overheid voeren. Met effect. De regering van New South Wales koos na jaren publieke druk eieren voor haar geld en trok vorig jaar de mijnbouwvergunning in. De Chinezen, die hun werkzaamheden nog moesten aanvangen, eisten en kregen 100 miljoen Australische dollar schadevergoeding en besloten het enorme, bij elkaar gekochte stuk land van de hand te doen.

Voor de regio was het klip en klaar. Het stuk landbouw- en natuurgebied van meer dan 16.000 hectare – ruim 22.000 voetbalvelden groot – moest hoe dan ook weer in regionale handen komen. Uiteindelijk hebben twaalf boerenfamilies uit de regio en één institutionele investeerder voor in totaal 120 miljoen Australische dollars evenzoveel kavels van Shenhua gekocht.

De institutionele investeerder is een joint venture van het Kempen SDG Farmland fund en de Clean Energy Finance Corporation (CEFC), een bank die in handen is van de Australische overheid en uitsluitend investeert in duurzame projecten. Samen hebben zij ruwweg een derde van het totale gebied gekocht, een kleine 6.000 hectare, dat bekend staat onder de naam Breeza. Dit land werd eerder als landbouw- en veegrond gebruikt en bezit veel potentieel voor verbetering.

De stukken land zijn via een veiling gekocht. Kempen en CEFC trokken daarvoor op met enkele lokale boeren, die een paar kleinere, hoogwaardige stukken landbouwgrond binnen het Breeza-gebied wilden kopen en bereid waren daar een stevige prijs voor te betalen. Op deze manier konden Kempen en CEFC relatief hoog bieden waardoor enkele grote, institutionele investeerders werden afgetroefd. Overigens, in de voorwaarden van de veiling stond dat de nieuwe eigenaren moeten voorzien in zogeheten ‘koala corridors’ zodat de asgrauwe beertjes zich ongehinderd door het gebied kunnen bewegen.

Naast een perceel van circa 3.500 hectare waarop nu al gewassen worden verbouwd zoals tarwe, gerst, koolzaad en kikkererwten, zal circa 1.500 hectare aan enigszins verwaarloosde gronden voor gewasproductie worden gerevitaliseerd. Verder wordt een deel van het perceel gebruikt voor natuurbeheer, waarbij ook aanplanting van inheemse vegetatie plaatsvindt. Bovendien kijken Kempen en CEFC of het perceel in aanmerking komt voor het genereren van carbon credits en biodiversity credits.

Het is voor het Kempen SDG Farmland fund inmiddels het derde landbouwgebied in Australië. Het fonds kocht vorig jaar twee andere gebieden in dezelfde deelstaat: een stuk grond waarop avocado’s worden geteeld en een stuk landbouwgrond voor de gewassen graan, peulvruchten en mais. Ook dat laatste gebied is samen gekocht met CEFC.

Inmiddels bestaat de portefeuille van het Kempen SDG Farmland fund uit twaalf stukken landbouwgrond in vier verschillende landen. Naast Australië heeft het fonds, dat ruim een jaar geleden werd opgericht, gronden aangekocht in Denemarken, Portugal en de Verenigde Staten. Eind maart had het fonds een omvang van 382 miljoen euro toegezegd kapitaal. Na de oprichting van het fonds met Pensioenfonds PostNL zijn, naast een aantal particuliere beleggers en een familiy office, ook de verzekeraars Coöperatie Dela en De Goudse investeerders in het fonds.

Binnenkort zullen ook investeringen in Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk aan de portefeuille worden toegevoegd.

Profiel van een belegger in Kempen SDG Farmland Fund
De strategie zou als aanvullende belegging geschikt kunnen zijn voor professionele en/of ‘well-informed’ beleggers die:
geïnteresseerd zijn te alloceren naar wereldwijde investeringen in landbouwgrond die groot genoeg zijn voor een professionele, efficiënte en schaalbare bedrijfsvoering en die ook als doel hebben een positieve impact te creëren met een vooruitstrevende strategie;
op zoek zijn naar een lange termijn belegging (10 jaar of meer);
de risico's die gepaard gaan met illiquide beleggingen begrijpt en accepteert;
die aanzienlijke verliezen kunnen dragen;
en die ervaring hebben met de structuur, risico's en voordelen van beleggen in (niet-traditionele) markten.

Disclaimer 
Dit document is opgesteld door Van Lanschot Kempen NV, ook handelend onder de naam Kempen & Co, uitsluitend ten behoeve van en voor intern gebruik door de initiële ontvanger van dit document en alleen voor informatiedoeleinden. Dit document betreft geen aanbod of voorstel tot het aangaan van een transactie aangaande een financieel instrument en mag niet als zodanig beschouwd worden. Evenmin mag op dit document worden vertrouwd bij het aangaan van een dergelijke transactie of de basis daarvoor vormen.

De informatie in dit document is gebaseerd op informatie die Kempen & Co betrouwbaar acht, maar niet heeft geverifieerd. Er wordt geen garantie gegeven, en er kan niet op worden vertrouwd, dat informatie in dit document juist of volledig is. Kempen & Co, haar moeder- en dochtervennootschappen en hun directeuren en werknemers zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van informatie in dit document.

Dit document heeft betrekking op de datum van dit document en de hierin geuite meningen en inzichten zijn de meningen en inzichten van Kempen & Co op uitsluitend die datum. Kempen & Co heeft geen verplichting om enige partij op te hoogte te stellen of te informeren over enige ontwikkelingen of wijzigingen die na de datum van dit document plaatsvinden en die de inhoud van het document deels of in zijn geheel onjuist of onvolledig maken.
Elke mogelijke transactie of investering die in dit document wordt aangehaald kan significante risico's met zich brengen. Bij het opstellen van dit document is geen rekening gehouden met de individuele omstandigheden of doelen van de geadresseerden van dit document. Geadresseerden dienen hun eigen onafhankelijke beslissing te nemen over een mogelijke transactie of investering en daarbij niet op dit document te vertrouwen of zich daarop te baseren. Indien nodig dienen zij zelfstandig onafhankelijk advies in te winnen. De informatie in dit document is onvolledig zonder, en moet uitsluitend beoordeeld worden in combinatie met, de mondelinge toelichting door Kempen & Co.

Dit document en zijn inhoud zijn vertrouwelijk. Dit document en zijn inhoud mag door niemand worden vermenigvuldigd voor welk doel dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kempen & Co. Kempen & Co sluit elke aansprakelijkheid uit voor handelingen door derden.

De verspreiding van dit document kan in bepaalde jurisdicties bij wet verboden of gereguleerd zijn. Ontvangers van dit document moeten zich laten informeren over dergelijke verboden of reguleringen en deze in acht nemen.

 

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.