Naar het overzicht

Kempen Non-Directional Partnership ontvangt hoogste Morningstar-rating van vijf sterren

21 juli 2022

Remko van der Erf en Theo Nijssen, beiden managing director Manager Research Solutions, lichten het succes toe: ‘We zijn trots op de waardering die deze rating met zich meebrengt. Als ervaren team, hebben we de afgelopen jaren met proactief beleggen veel toegevoegde waarde voor onze klanten gerealiseerd. Waaronder een positief beleggingsresultaat in de eerste helft van 2022. Deze ultieme erkenning voor onze beleggingsaanpak motiveert ons om de beste resultaten te blijven nastreven voor al onze klanten.’

De Morningstar-rating is een maatstaf die de - voor risico gecorrigeerde - prestaties ten opzichte van andere fondsen in dezelfde beleggingscategorie vergelijkt. Achter de Morningstar-rating gaat een wiskundige formule schuil die het historische rendement van een beleggingsfonds corrigeert voor de kosten en het risico. 

Kempen Non-Directional Partnership - opgericht in 2001 - is een multi-manager fonds met een gespreide exposure naar hedgefondsstrategieën. Het fonds wordt beheerd door het brede Manager Research Solutions-team van Van Lanschot Kempen en de portefeuille-beheerders zijn Michiel Meeuwissen, Theo Nijssen en Remko van der Erf. De portefeuille bestaat doorgaans uit tien tot twintig onderliggende hedgefondsen. Kempen Non-Directional Partnership belegt zonder restricties en kan in een breed scala van strategieën beleggen, variërend van relative value strategieën, alternatieve credit strategieën en macro / systematische strategieën. Het zwaartepunt ligt daarbij op strategieën die niet of nauwelijks correlatie vertonen met traditionele markten, aangevuld met een aantal alternatieve credit-fondsen.

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

Disclaimer
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten. 

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst
.

Over Kempen Capital Management 

Kempen Capital Management is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een sterke focus en een duidelijke beleggingsvisie. Wij geloven in lange-termijn-stewardship voor onze klanten en andere stakeholders. Kempen realiseert duurzame inkomsten via activiteiten op het gebied van fiduciair management, managerselectie, portefeuilleconstructie en monitoring en een select aantal actief gemanagede beleggingsstrategieën. Per 31 december 2021 bedragen de totale client assets van Kempen Capital Management € 91,9 miljard. 

Kempen Capital Management is onderdeel van de gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager Van Lanschot Kempen NV. Kempen Capital Management NV heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Ons team

Disclaimer
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten. 

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst
.

Over Kempen Capital Management 

Kempen Capital Management is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een sterke focus en een duidelijke beleggingsvisie. Wij geloven in lange-termijn-stewardship voor onze klanten en andere stakeholders. Kempen realiseert duurzame inkomsten via activiteiten op het gebied van fiduciair management, managerselectie, portefeuilleconstructie en monitoring en een select aantal actief gemanagede beleggingsstrategieën. Per 31 december 2021 bedragen de totale client assets van Kempen Capital Management € 91,9 miljard. 

Kempen Capital Management is onderdeel van de gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager Van Lanschot Kempen NV. Kempen Capital Management NV heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.