Naar het overzicht

Kempen Global Impact Pool wijzigt beleggingsmogelijkheden

01 maart 2022

Twee nieuwe aandelenklassen van de Kempen Global Impact Pool komen per 1 april 2022 voor bestaande en nieuwe aandeelhouders beschikbaar. Inschrijvingen zijn mogelijk per 1 maart.

Klasse
ISIN Beheerkosten Servicekosten Minimale inleg
E LU2437452258 0.50% 0.20% EUR 1,000,000
F LU2437452332 1.00% 0.20% EUR 125,000

Reden voor wijziging

De beheerders van de Kempen Global Impact Pool zijn van mening dat de sluiting van de bestaande en de daaropvolgende opening van nieuwe aandelenklassen bestaande en toekomstige aandeelhouders ten goede komt.

De nieuwe structuur maakt kapitaalopvragingen voor grotere investeringen mogelijk. Dat betekent, dat beleggers in de E-klasse van het fonds wordt gevraagd kapitaal beschikbaar te stellen als de fondsmanagers van de Global Impact Pool dat kunnen investeren. Investeringen van minder dan €1 miljoen zullen onmiddellijk worden opgevraagd, waardoor er per saldo weinig verandert voor de meeste (potentiële) beleggers in vergelijking met de huidige situatie.  

Beter beheer portefeuille

De nieuwe aandelenklassen maken een aanzienlijke verbetering van het portefeuillebeheer mogelijk. Ze beperken verwaterende deelnemingen doordat met kapitaalopvragingen de instroom van nieuw vermogen beter kan worden beheerst. Dit heeft als resultaat dat de blootstelling naar laagrenderende beleggingen, die dienen als tijdelijke haven voor kapitaal dat is gereserveerd voor investeringen, tot een minimum wordt beperkt.

Daarnaast wordt er een eenmalige anti-verwateringsheffing van 1,5% in rekening gebracht bij elke nieuwe inschrijving. Deze vergoeding komt ten goede aan het fonds en haar participanten en is voor de compensatie van reeds gemaakte kosten bij de opbouw van de portefeuille en het verwaterende effect van nieuwe investeringen.

Tot slot is de periode tussen inschrijving en de daadwerkelijke inleg verkort tot tien werkdagen in plaats van drie maanden. Beleggers in de Global Impact Pool zijn dus veel eerder geïnvesteerd dan voorheen het geval was.

De verwachting is dat deze aanpassingen de impact en het financiële rendement op de middellange tot lange termijn wezenlijk verbeteren. Mede door bovenstaande aanpassingen wordt de langetermijnrendementsdoelstelling van de Global Impact Pool verhoogd van 4-6% naar 6-8% op jaarbasis.

Uitbreiding beleggingsmogelijkheden

De Kempen Global Impact Pool belegt in een gediversifieerde pool van beleggingsfondsen die worden beheerd door externe vermogensbeheerders. En belegt daarmee indirect in private ondernemingen. De Global Impact Pool heeft vanaf 1 april ook de mogelijkheid om direct te investeren in impactvolle bedrijven of projecten, bijvoorbeeld in de vorm van een co-investering in samenwerking met bestaande investeringspartners.

Naar verwachting blijft de Global Impact Pool hoofdzakelijk via beleggingsfondsen investeren, directe investeringen zullen beperkt en zeer selectief worden gedaan.

De beleggingsdoelstelling van de nieuwe aandelenklassen verandert niet. Ook met eventuele directe investeringen wil de Kempen Global Impact Pool een positieve bijdrage leveren aan de oplossing van wereldwijde problemen rond voeding, levensonderhoud en klimaatverandering. En daarmee een marktconform financieel rendement boeken.

Meer informatie en een inschrijfformulier komen 1 maart beschikbaar.

 

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

Disclaimer 

Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.