Naar het overzicht

Kempen European Private Equity Fund II bereikt maximale capaciteit bij tweede closing op € 245 miljoen

06 april 2022

Sven Smeets, managing director van het Private Markets-team, licht toe: ‘We zijn enorm trots op het vertrouwen dat we hebben gekregen van onze investeerders. De grote belangstelling in het fonds heeft in een relatief korte periode geleid tot de succesvolle final closing van het fonds. Dit geeft ons als team nog meer commitment en we kijken dan ook uit naar het verdere op- en uitbouwen van de investeringsportefeuille, waar we onze investeerders goed van op de hoogte zullen houden.

We zien een toenemende vraag van institutionele en particuliere investeerders naar alternatieve beleggingen. In nog geen vijf jaar heeft het Private Markets-team succesvol verschillende strategieën geïntroduceerd die aan deze wens voldoen. Door onze lange termijn focus willen we onze klanten nu en in de toekomst toegevoegde waarde blijven bieden.’

Het Private Markets-team bij Van Lanschot Kempen beheert vermogen volgens drie strategieën en heeft sinds de start in de zomer van 2017, nu zo’n € 1,2 miljard vermogen onder beheer toevertrouwd gekregen. Hierbij is het Kempen European Private Equity Fund II gericht op het kleine en het lagere middensegment van de Europese buy-out private-equitymarkt. Het is een hybride beleggingsfonds dat investeringen in private-equitypartnerships combineert met directe co-investeringen in bedrijven. 

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

News & Knowledge

Over het Kempen European Private Equity Fund
Het Kempen European Private Equity Fund is in 2021 opgericht en is een closed-end beleggingsfonds met een looptijd van zo’n tien jaar. Het fonds is gericht op het kleine en het lagere middensegment van de Europese buy-out private-equitymarkt in vijf regio’s: Benelux, de Duitssprekende regio, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Het doel is om over een periode van drie tot vijf jaar een brede investeringsportefeuille op te bouwen, door spreiding over de genoemde regio’s en verschillende sectoren. Risicospreiding is de reden voor deze diversificatie. Het Kempen European Private Equity Fund is vooralsnog te koop in Nederland, België en Zwitserland.

Disclaimer
Kempen European Private Equity Fund II (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF  (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus en het Essentiele Informatiedocument.. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

 
Het Fonds is een closed-end beleggingsfonds en is uitsluitend gericht op professionele beleggers.

Over Kempen Capital Management           
Kempen Capital Management is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een sterke focus en een duidelijke beleggingsvisie. Wij geloven in lange-termijn-stewardship voor onze klanten en andere stakeholders. Kempen realiseert duurzame inkomsten via activiteiten op het gebied van fiduciair management, managerselectie, portefeuilleconstructie en monitoring en een select aantal actief gemanagede beleggingsstrategieën. Per 30 juni 2021 bedragen de totale client assets van Kempen Capital Management € 88,3 miljard. 

Kempen Capital Management is onderdeel van de gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager Van Lanschot Kempen Wealth Management NV. Kempen Capital Management NV heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.