Naar het overzicht

Informatie over de voorgenomen fusies van fondsen

04 oktober 2022

Voorgenomen fusies 16 december 2022

Kempen Capital Management N.V. is voornemens om op 16 december 2022 onderstaande Nederlandse beursgenoteerde fondsen te laten fuseren met de respectievelijk gelijkwaardige Luxemburgse fondsen:

  • Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. met Kempen International Funds -  Kempen (Lux) European Sustainable Equity Fund 
  • Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. met Kempen International Funds -  Kempen (Lux) Global Sustainable Equity Fund
  • Kempen European Property Fund N.V. met Kempen International Funds -  Kempen (Lux) European Property Fund 

Kempen (Lux) European Sustainabe Equity Fund en Kempen (Lux) European Property Fund worden op de datum van de fusie opgericht. Kempen (Lux) Global Sustainable Equity Fund is een reeds bestaand fonds.   

Het voorstel voor deze fusies wordt op 15 november 2022 tijdens de Buitengewone Algemene Vergaderingen van bovengenoemde Nederlandse fondsen voorgelegd aan de aandeelhouders van deze fondsen. 

Op deze pagina vindt u de alle relevante documentatie met betrekking tot deze voorgenomen fusies. 

Informatie-memorandum (NL)

Gemeenschappelijk fusievoorstel (Common Merger Proposal - ENG)

Schrijftelijke Toelichting (Common Explanatory Memorandum – ENG)

q & a (nl)

Oproepingsadvertentie Buitengewone Aandeelhoudersvergaderingen (NL)

Convening notice Extraordinary General Meetings (ENG)

Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. / Kempen (Lux) European Sustainable Equity Fund

Agenda Buitengewone Aandeelhoudersvergadering (NL)

Stemvolmacht en instructie

Gedeponeerde fusiedocumenten Kempen European Sustainable Equity Fund

Prospectus

Essentiele Beleggersinformatie Klasse BN

Essentiele Beleggersinformatie Klasse I

Essentiele Beleggersinformatie Klasse VLK-B

Essentiele Beleggersinformatie Klasse VLK-I  

Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. / Kempen (Lux) Global Sustainable Equity Fund

Agenda Buitengewone Aandeelhoudersvergadering (NL)

Stemvolmacht en instructie

Gedeponeerde fusiedocumenten Kempen Global Sustainable Equity Fund
Prospectus

Essentiele Beleggersinformatie Klasse BN

Essentiele Beleggersinformatie Klasse I

Essentiele Beleggersinformatie Klasse VLK-B

Essentiele Beleggersinformatie Klasse VLK-I

Kempen European Property Fund N.V. / Kempen (Lux) European Property Fund

Agenda Buitengewone Aandeelhoudersvergadering (NL)

Stemvolmacht en instructie

Gedeponeerde fusiedocumenten Kempen European property fund

Prospectus

Essentiele Beleggersinformatie Klasse BN

Essentiele Beleggersinformatie Klasse I

Essentiele Beleggersinformatie Klasse VLK-B

Essentiele Beleggersinformatie Klasse VLK-I