Naar het overzicht

BPFL verlengt fiduciaire dienstverlening door Van Lanschot Kempen

07 april 2022

In het kader van een zorgvuldige uitbesteding van de vermogensbeheeractiviteiten is een periodieke evaluatie van de fiduciair manager essentieel. Van belang daarbij is uiteraard de kwaliteit van  dienstverlening en voldoende onafhankelijkheid van de fiduciair manager als het gaat om de beleggingsoplossingen. Maar net zo belangrijk zijn de grote uitdagingen waar BPFL de komende jaren voor staat, zoals een zorgvuldige overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en het verder verduurzamen van de beleggingsportefeuille. BPFL denkt met Van Lanschot Kempen de juiste partner te hebben om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Rik Grutters, voorzitter van BPFL: ‘Na een gedegen marktverkenning en een zorgvuldig selectietraject is onze keuze wederom op Van Lanschot Kempen gevallen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Van Lanschot Kempen ons optimaal gaat ondersteunen in de uitdagende jaren die voor ons liggen. Waarbij we ernaar uitkijken om de jarenlange goede samenwerking met Van Lanschot Kempen te continueren.’   

Marco van Rijn, lid van het Leadership-team Fiduciair Management bij Van Lanschot Kempen: ‘Wij zijn zeer verheugd dat BPFL heeft besloten de langjarige relatie te continueren en daarmee het vertrouwen in Van Lanschot Kempen weer te onderstrepen. BPFL kan onverminderd rekenen op onze grote toewijding. Wij kijken ernaar uit om met elkaar de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel te maken.’

Over BPFL
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelen (BPFL) is het pensioenfonds voor de levensmiddelenbranche. De missie van ons fonds is zorgdragen voor een goede, duurzame en kostenefficiënte uitvoering van de door cao-partijen in de levensmiddelenbranche overeengekomen pensioenregeling met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheden van ons fonds.

Over Kempen Capital Management 
         
Kempen Capital Management is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een sterke focus en een duidelijke beleggingsvisie. Wij geloven in lange-termijn-stewardship voor onze klanten en andere stakeholders. Kempen realiseert duurzame inkomsten via activiteiten op het gebied van fiduciair management, managerselectie, portefeuilleconstructie en monitoring en een select aantal actief gemanagede beleggingsstrategieën. Per 30 juni 2021 bedragen de totale client assets van Kempen Capital Management € 88,3 miljard. 

Kempen Capital Management is onderdeel van de gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager Van Lanschot Kempen NV. Kempen Capital Management NV heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

News & Knowledge