Naar het overzicht

Kempen introduceert Diversified Distressed Debt Pool

04 januari 2021
Distressed Debt is schuldpapier van bedrijven die in financiële of operationele nood verkeren, in gebreke blijven of failliet zijn. Dit schuldpapier wordt daardoor flink onder de nominale waarde verhandeld. Distressed Debt-fondsen kunnen een vangnet vormen voor bedrijven met te veel schuld door een actieve rol te spelen in de herstructurering van die bedrijven en daarna de onderneming van nieuw kapitaal te voorzien.

De Diversified Distressed Debt Pool is opgebouwd uit Distressed Debt-fondsen die door Kempen, dat al sinds 2005 in deze strategie belegt, zorgvuldig zijn geselecteerd. Hierbij geeft de pool toegang tot de Distressed Debt-markt via vijf bedreven beleggingsspecialisten, om een goede risicospreiding te bieden. De pool heeft daarnaast een open-end structuur waarbij beleggers maandelijks kunnen instappen en eens per kwartaal kunnen uitstappen (kwartaalverkopen tot 25% van het fondsvermogen).

Remko van der Erf, Co-head Alternative Strategies bij Kempen, licht toe: ‘Doordat Distressed Debt een cyclisch fenomeen is, presteren fondsen die zich specialiseren in Distressed Debt vaak goed na een crisis. De fondsen vormen een vangnet voor ondernemingen met teveel schuld. De beste manier om in Distressed Debt te beleggen is via ervaren specialisten. Wij bundelen deze specialisten in een pool waardoor het beleggen in Distressed Debt voor een grote groep beleggers toegankelijk wordt. De voordelen voor onze klanten zijn dat Kempen zorgdraagt voor selectie, due diligence en monitoring, en ook toeziet op het ESG-beleid van de fondsen. Daarnaast biedt de pool toegang tot ‘best in class’-specialisten met daarbij actief portefeuille-beheer en een relatief goede liquiditeit.’

Michiel Meeuwissen, Co-head Alternative Strategies bij Kempen vult aan: ‘In de huidige marktomgeving, waarin beleggers op zoek zijn naar nieuwe vormen om rendement te behalen, bieden wij onze klanten graag nieuwe beleggingsproposities aan om hen hierbij helpen. In deze specialisatie ligt onze kracht en hierin ziet Kempen de toegevoegde waarde om aan de vraag van klanten te voldoen, nu en in de toekomst. We zien dan ook grote interesse in de markt voor de Distressed Debt-pool.’
 

Disclaimer
Diversified Distressed Debt Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten. 

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Over Kempen Capital Management           
Kempen Capital Management is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een sterke focus en een duidelijke beleggingsvisie. Wij geloven in lange-termijn-stewardship voor onze klanten en andere stakeholders. Kempen realiseert duurzame inkomsten via activiteiten op het gebied van fiduciair management, managerselectie, portefeuilleconstructie en monitoring en een select aantal actief gemanagede beleggingsstrategieën. Per 30 juni 2020 bedragen de totale client assets van Kempen Capital Management € 79.1 miljard. 

Kempen Capital Management is onderdeel van de gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager Van Lanschot Kempen. Kempen Capital Management NV heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

 


 

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.