Naar het overzicht

Kempen Capital Management (KCM) besloten dat het nu tijd is om een soft close in te roepen voor de wereldwijde small-caps-strategie.

01 april 2021

Het beheerd vermogen van de Kempen Global Small-Cap Strategie is aanzienlijk gegroeid. Inmiddels komt de maximale omvang van de strategie in zicht, uitgaande van het huidige beheerd vermogen en reeds verwachte instroom. Ons beleid is gericht op bescherming van de zittende aandeelhouder en daarom heeft het management van Kempen Capital Management (KCM) besloten dat de Global Small-Cap Strategie thans de soft close-status heeft bereikt. De soft close-status houdt in dat er restricties gelden voor nieuwe instroom in de strategie. KCM heeft besloten dat vanaf 1 april 2021 de volgende maatregelen voor deze strategie gelden:

  • KCM laat in principe geen instroom van nieuwe beleggers toe. (Dit zijn beleggers die op 1 april 2021 nog geen positie in de strategie hadden.)
  • KCM blijft in principe de reguliere dagelijkse instroom accepteren van beleggers die reeds posities in de strategie hadden.
  • We verzoeken beleggers met grotere aankooporders om eerst contact op te nemen met hun relatiebeheerder bij Kempen.
  • In het belang van het fonds en zijn beleggers heeft KCM de discretionaire bevoegdheid om alle instroom te weigeren als deze de op voorhand ingecalculeerde extra omvang – zowel op klant- als op strategieniveau – overtreft.

De verkoopvoorwaarden worden niet gewijzigd. 

Capaciteitsbeheer is bij een small-cap-strategie een dynamisch proces. We houden u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen die tot herziening van onze huidige stellingname kunnen leiden. We bieden bij voorbaat onze verontschuldigingen aan voor eventuele hinder van deze restricties. Neem voor meer informatie contact op met uw relatiebeheerder of kijk op onze website.

Disclaimer      
Kempen Capital Management is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een sterke focus en een duidelijke beleggingsvisie. Wij geloven in lange-termijn-stewardship voor onze klanten en andere stakeholders. Kempen realiseert duurzame inkomsten via activiteiten op het gebied van fiduciair management, managerselectie, portefeuilleconstructie en monitoring en een select aantal actief gemanagede beleggingsstrategieën. Per 31 december 2020 bedragen de totale client assets van Kempen Capital Management € 86,2 miljard. 

Kempen Capital Management is onderdeel van de gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager Van Lanschot Kempen Wealth Management NV. Kempen Capital Management NV heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Kijk voor meer informatie op: Kempen.com

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

News & Knowledge