Naar het overzicht

Kempen introduceert een fonds gericht op verduurzaming landbouwgrond

01 april 2021

Het SDG Farmland Fund is tot stand gekomen in een nauwe samenwerking tussen Stichting Pensioenfonds PostNL, het Fiduciair Management & Institutional Solutions-team van Kempen en de investeringsspecialisten van het Private Markets-team. Het gezamenlijke doel is een aantrekkelijk rendement én het leveren van een positieve bijdrage aan een meer duurzame voedselproductie. Hiervoor zijn concrete en meetbare maatstaven (KPI’s) geformuleerd op het gebied van klimaat, bodem, biodiversiteit, water en middelengebruik. 

René van de Kieft, voorzitter van Stichting Pensioenfonds PostNL en lid van de beleggingscommissie licht toe: ‘Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke uitgangspunten in ons beleggingsbeleid. Een allocatie naar landbouwgrond biedt ons een potentieel aantrekkelijk rendement en verdere diversificatie binnen onze beleggingsportefeuille. De categorie ‘landbouwgrond’ is bij uitstek geschikt om een positieve bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het pensioenfonds. Vooral op het gebied van klimaat en biodiversiteit zijn nog grote stappen te zetten waar wij als pensioenfonds een actieve bijdrage aan willen leveren. We hebben het afgelopen jaar, ondersteund door onze fiduciair manager Kempen, alle implementatiemogelijkheden kritisch doorgelopen. Op basis hiervan hebben we een drietal beleggingen geselecteerd, waaronder het initiatief om via het SDG Farmland Fund een actieve positieve bijdrage te leveren aan zowel onze beleggingsdoelstellingen als ook duurzaamheidsdoelstellingen.’ 

Wilse Graveland en Michel Iglesias del Sol, de fiduciair managers voor Stichting Pensioenfonds PostNL, voegen toe: ‘Stichting Pensioenfonds PostNL is een voorloper op het gebied van duurzaamheid en tevens een van de eerste institutionele beleggers in Nederland die een allocatie naar wereldwijde landbouwgrond met expliciete SDG-doelstellingen opneemt in haar real assets-portefeuille. Het beleggen in landbouwgrond is voor pensioenfondsen een goed alternatief naast het beleggen in niet-beursgenoteerd vastgoed. Bij landbouwgronden wordt het rendement gerealiseerd uit sterk diversifiërende onderliggende factoren zoals productiviteitsgroei, klimaat en voedselprijzen. Bij het beoordelen van alle implementatiemogelijkheden binnen landbouwgrond zien we dat er veel ruimte is voor verdere ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid. Met het SDG Farmland Fund wordt een maatwerk-oplossing geboden, waarbij klanten invloed hebben op de selectie van de daadwerkelijk beleggingen, die wat duurzaamheid betreft verder reikt dan het bestaande aanbod in de markt.’ 

Richard Jacobs en Edzard Potgieser, portfoliomanagers op het gebied van landbouwgrond in het Private Markets-team: ‘Het SDG Farmland Fund heeft een startkapitaal van € 200 miljoen en investeert in landbouwgrond in OECD-landen. Dit stelt ons in staat de portefeuille qua geografie en gewastypes optimaal in te richten en te spreiden. Het fonds zal met behulp van lokale partners zowel in jaarlijkse gewassen (zoals granen en groentes) als in permanente gewassen (zoals fruit en noten) investeren. Met dit fonds stellen we beleggers in staat samen te werken met lokale boeren en kunnen we gezamenlijk zorgen voor significante verduurzaming van landbouwgronden. Door deze landbouwinvesteringen kunnen wij klanten als Stichting Pensioenfonds PostNL helpen concrete, meetbare duurzaamheidsdoelstellingen te implementeren en daarmee bijdragen aan een echt duurzame voedselketen.’ 


* Note: 
Het SDG Farmland Fund verbindt zich aan vijf UN Sustainable Development Goals, namelijk 2, 6, 12, 13 en 15. 
SDG 2  = Geen honger
SDG 6  = Schoon water en sanitair
SDG 12 = Verantwoorde consumptie en productie
SDG 13 = Klimaatactie
SDG 15 = Leven op het land

Over het SDG Farmland Fund
Het Kempen SDG Farmland Fund heeft als doel aantrekkelijke langetermijnrendementen te realiseren door wereldwijd te investeren in landbouwgrond. De duurzaamheidsdoelstellingen maken een expliciet onderdeel uit van de beleggingsstrategie en worden jaarlijks gemeten en gerapporteerd. De focus ligt op beleggingen in duurzame landbouw gelegen in OECD-landen. Er zal worden geïnvesteerd in verschillende soorten gewassen, zowel in permanente alsook in jaarlijkse gewassen. Naar verwachting vinden de meest investeringen plaats in Noord Amerika, West Europa en Oceanië (Australië en Nieuw Zeeland). De beheerder van het fonds werkt samen met lokale in landbouw gespecialiseerde partners voor de uitvoering van het operationele beheer van de landbouwgronden en om te profiteren van de lokale kennis en deskundigheid. Het fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
Binnen het fonds is er een advisory board waarin grote beleggers invloed hebben op het investeringsbeleid. 

Disclaimer
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Kempen SDG Farmland Fund (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het placement memorandum en de Terms & Conditions (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Over Kempen Capital Management           
Kempen Capital Management is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een sterke focus en een duidelijke beleggingsvisie. Wij geloven in lange-termijn-stewardship voor onze klanten en andere stakeholders. Kempen realiseert duurzame inkomsten via activiteiten op het gebied van fiduciair management, managerselectie, portefeuilleconstructie en monitoring en een select aantal actief gemanagede beleggingsstrategieën. Per 31 december 2020 bedragen de totale client assets van Kempen Capital Management € 86,2 miljard. 

Kempen Capital Management is onderdeel van de gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager Van Lanschot Kempen Wealth Management NV. Kempen Capital Management NV heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Kijk voor meer informatie op: Kempen.com

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

News & Knowledge