Naar het overzicht

Institutionele beleggers kiezen bewust voor duurzame landbouwgronden

07 oktober 2021

Na de lancering van het Kempen SDG Farmland Fund, in samenwerking met Stichting Pensioenfonds PostNL, investeren nu ook twee vooraanstaande Nederlandse verzekeraars, coöperatie DELA en De Goudse, in het verduurzamen van landbouwgrond. Tijdens deze investeringsronde is in totaal € 150 miljoen toegezegd. Hiermee bereikt het fonds een omvang van circa € 350 miljoen sinds de oprichting exact een halfjaar geleden.

Het Kempen SDG Farmland Fund investeert wereldwijd in landbouwgronden die een aantrekkelijk rendement én een positieve bijdrage leveren aan een duurzame voedselproductie. Hiervoor zijn concrete en meetbare maatstaven (KPI’s) geformuleerd op het gebied van klimaat, bodem, biodiversiteit, water en middelengebruik. Voorbeelden van gewassen zijn avocado’s, olijven, amandelnoten in Australië, Portugal, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten, en ook in jaarlijkse gewassen zoals granen, bonen en groenten in Denemarken, de Verenigde Staten en Australië.

Institutionele beleggers kunnen met dit fonds direct bijdragen aan hun duurzaamheidsdoelstellingen. Kempen verwacht dat de vraag naar dit soort beleggingen verder toeneemt.

Frank Eizinga, Chief Investment Officer van coöperatie DELA licht toe: ‘Wij brengen verdere diversificatie aan in onze portefeuille terwijl wij tegelijkertijd een bijdrage leveren aan onze duurzame doelstellingen. Wat ons met name aanspreekt in het Kempen SDG Farmland Fund is dat voor elke investering een duurzaamheidsplan wordt opgesteld waardoor de duurzame doelen concreet zijn én waarbij over de resultaten verantwoording wordt afgelegd.’

Pieter de Frel, Chief Financial Risk Officer van De Goudse Verzekeringen vult aan: ‘Als familiebedrijf vinden wij duurzaam ondernemen belangrijk. Met deze investering, volledig geënt op duurzaamheid en ondernemerschap, dragen wij bij aan klimaat en biodiversiteit. Daarnaast zien wij landbouwgrond als een aantrekkelijke diversificatie in onze portefeuille’.

Richard Jacobs en Edzard Potgieser, portfoliomanagers van het fonds, voegen toe: ‘Naast rendement en ecologische aspecten van dit fonds vinden wij ook de sociale factor belangrijk. Met de investering in dit fonds stellen we jonge boeren in staat met nieuw kapitaal hun duurzame langetermijndoelstellingen te verwezenlijken. Wij zijn verheugd dat wij coöperatie DELA en De Goudse als investeerders kunnen verwelkomen en dat zij grondig onderzoek hebben gedaan naar onze filosofie, processen en aanpak. We gaan graag ook met deze klanten in gesprek om gezamenlijk verdere stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid.’

Over het SDG Farmland Fund
Het Kempen SDG Farmland Fund heeft als doel aantrekkelijke langetermijnrendementen te realiseren door wereldwijd te investeren in landbouwgrond. De duurzaamheidsdoelstellingen maken een expliciet onderdeel uit van de beleggingsstrategie en worden jaarlijks gemeten en gerapporteerd. De focus ligt op beleggingen in duurzame landbouw gelegen in OECD-landen. Er zal worden geïnvesteerd in verschillende soorten gewassen, zowel in permanente alsook in jaarlijkse gewassen. Naar verwachting vinden de meest investeringen plaats in Noord Amerika, West Europa en Oceanië (Australië en Nieuw Zeeland). De beheerder van het fonds werkt samen met lokale in landbouw gespecialiseerde partners voor de uitvoering van het operationele beheer van de landbouwgronden en om te profiteren van de lokale kennis en deskundigheid. Het fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
Binnen het fonds is er een advisory board waarin grote beleggers invloed hebben op het investeringsbeleid. 

Disclaimer
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Kempen SDG Farmland Fund (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het placement memorandum en de Terms & Conditions (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Over Kempen Capital Management           
Kempen Capital Management is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een sterke focus en een duidelijke beleggingsvisie. Wij geloven in lange-termijn-stewardship voor onze klanten en andere stakeholders. Kempen realiseert duurzame inkomsten via activiteiten op het gebied van fiduciair management, managerselectie, portefeuilleconstructie en monitoring en een select aantal actief gemanagede beleggingsstrategieën. Per 31 december 2020 bedragen de totale client assets van Kempen Capital Management € 88,3 miljard. 

Kempen Capital Management is onderdeel van de gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager Van Lanschot Kempen Wealth Management NV. Kempen Capital Management NV heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Kijk voor meer informatie op: Kempen.com

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.