Naar het overzicht

Kempen European Private Equity Fund I neemt belang in Duits heinekingmedia

16 juli 2021

Sven Smeets en Bram Bikker, respectievelijk managing director en director Kempen Private Markets lichten toe: ‘We zien dat in Duitsland een sterke inhaalslag wordt ingezet als het gaat om digitaliseringsoplossingen binnen het onderwijs. Daarbij sluit heinekingmedia uitstekend aan op de specifieke behoeften in Duitsland voor intuïtieve producten die voldoen aan de kwaliteitsstandaarden. De digitale hulpmiddelen die de onderneming aanbiedt, zijn toepasbaar in zowel het klaslokaal als in een virtuele leeromgeving. heinekingmedia is een snelgroeiende onderneming en heeft haar producten reeds aan ruim 10.000 Duitse scholen geleverd en de mobiele apps en software-oplossingen tellen inmiddels ruim 1,5 miljoen dagelijkse appgebruikers.’

De participatie van het Kempen European Private Equity Fund I is een co-investering met de Duitse investeringsmaatschappij Premium Equity Partners. De investeerders nemen heinekingmedia over van de oorspronkelijke oprichters en de MADSACK Media Group. De oprichters zullen zitting nemen in de advisory board.

Marcel van Wijk en Fabian Walesch, managing partners bij Premium Equity Partners: ‘Wij ondersteunen professioneel ondernemerschap bij kleine en middelgrote ondernemingen. heinekingmedia is een snelgroeiende hidden champion die goed aansluit bij onze investeringsfilosofie. We zijn dan ook verheugd dat we samen met Kempen het nieuwe management van heinekingmedia kunnen helpen in het verder realiseren van de gezamenlijke groeidoelstellingen. We kijken uit naar onze toekomstige samenwerking.’

Het Kempen European Private Equity Fund I maakt hiermee zijn tweede participatie in Duitsland en de zevende participatie van 2021 bekend, nadat eerder twee deals in het Verenigd Koninkrijk, twee deals in Frankrijk en één deal in Noorwegen zijn afgerond. Deze participatie is de dertiende directe participatie van het Kempen European Private Equity Fund I. Het investeringsbudget van het fonds is inmiddels volledig gereserveerd/gecommitteerd. Op 13 juli 2021 heeft Kempen een tweede Europees private-equity-fonds geïntroduceerd. Het Kempen European Private Equity Fund II heeft dezelfde investeringsfilosofie als zijn voorganger.

Over het Kempen European Private Equity Fund I
Het Kempen European Private Equity Fund I is in 2019 opgericht en is een closed-end beleggingsfonds met een minimale looptijd van tien jaar. Het fonds is gericht op het kleine en het lagere middensegment van de Europese buy-out private-equitymarkt in vijf regio’s: Benelux, de Duitssprekende regio, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Het doel is om over een periode van drie tot vijf jaar een brede investeringsportefeuille op te bouwen, door spreiding over de genoemde regio’s en verschillende sectoren. Risicospreiding is de reden voor deze diversificatie. Per juli 2021 bevat de portefeuille dertien directe investeringen in bedrijven en negen partnerships met lokale Europese investeringspartners, die diepgeworteld zijn in hun specifieke regio. De fundraise voor het Kempen European Private Equity Fund I is in 2019 succesvol afgerond op een totaal gecommitteerd vermogen van €192,5 miljoen. Daarmee werd de maximale capaciteit bereikt. Het fonds is daarom niet meer toegankelijk  voor nieuwe participanten/toetreders. 

Disclaimer
Kempen European Private Equity Fund I (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF  (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.  


Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
 
Het Fonds is een closed-end beleggingsfonds en is uitsluitend gericht op professionele beleggers.

Over Kempen Capital Management           
Kempen Capital Management is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een sterke focus en een duidelijke beleggingsvisie. Wij geloven in lange-termijn-stewardship voor onze klanten en andere stakeholders. Kempen realiseert duurzame inkomsten via activiteiten op het gebied van fiduciair management, managerselectie, portefeuilleconstructie en monitoring en een select aantal actief gemanagede beleggingsstrategieën. Per 31 december 2020 bedragen de totale client assets van Kempen Capital Management € 86,2 miljard. 

Kempen Capital Management is onderdeel van de gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager Van Lanschot Kempen Wealth Management NV. Kempen Capital Management NV heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Kijk voor meer informatie op: Kempen.com

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.