Naar het overzicht

Niet-traditionele beleggingen: uitkomst in tijden van crisis?

20 oktober 2020

Deze tweestrijd bestaat overigens ook bij de asset manager zelf, waar sommige vermogensbeheerders zich focussen op de defensieve strategieën, richten anderen zich juist op de kansen die een crisis met zich mee brengt. 

De afgelopen 10 jaar is de omvang van het belegd vermogen in niet-traditionele beleggingen volgens Preqin wereldwijd meer dan verdrievoudigd naar zo’n EUR 10 triljoen. Wat rechtvaardigt deze explosieve groei en wat biedt het de belegger in tijden van crisis?

Groei gedreven door diversificatievoordelen en potentieel extra rendement
Allereerst goed om de verzamelnaam niet-traditionele beleggingen verder te ontleden. We praten over asset classes met een lage correlatie tot traditionele categorieën zoals aandelen en obligaties. We spreken over private markten, waaronder private equity, non-listed vastgoed, non listed infrastructuur, land en private debt en aan de andere kant alternatieve beleggingen, zoals long short equity, structured credit, distressed debt, direct lending en ongecorreleerde strategieën. Uit onderzoek van Dufas uit 2019, blijkt dat Nederlandse pensioenfondsen momenteel een relatief groot deel in vastrentende waarden alloceren, maar door de introductie van het nieuwe pensioenstelsel kunnen niet-traditionele beleggingen wel eens een stuk beter aansluiten bij hun doelstellingen. 

De groei is in grote mate te verklaren door de wel bekende diversificatievoordelen van niet-traditionele beleggingen en ‘the search for yield’. Het toevoegen hiervan kan de volatiliteit van de portefeuille verlagen door diversificatie en het verwacht rendement verhogen. Niet-traditionele beleggingen hebben met name in tijden van crisis laten zien dat zij de volatiliteit van een beleggingsportefeuille kunnen dempen door bijvoorbeeld illiquiditeit of de mogelijkheid om short posities op te nemen. 

Morningstar en Preqin laten zien dat er gewoonweg veel meer aanbod is ontstaan in de afgelopen jaren en is de kwaliteit van beschikbare fondsen en haar beheerders enorm gegroeid. De dispersie tussen rendementen van managers is echter erg  groot bij niet-traditionele beleggingen (30% rendementsverschil  tussen de beste en slechtste manager in een kwartaal komt voor) waardoor het juist in deze beleggingscategorie belangrijk is de juiste asset managers te selecteren en monitoren. Tot slot speelt de tastbaarheid van beleggingscategorieën als private equity en private markten een grote rol in de aantrekkingskracht tot beleggers. 

Maar hoe presteren niet-traditionele beleggingen ten opzichten van andere beleggingsstrategieën in tijden van crisis? Als we kijken naar het verleden vinden we wellicht wat antwoorden.

Een veilige haven of juist opportunistisch beleggen?
In tijden van crisis kunnen niet-traditionele beleggingen volgens de theorie de volatiliteit in de algehele portefeuille dempen. Er zijn alternatieve beleggingen zoals Distressed Debt die juist meer counter-cyclisch zijn en daarmee juist floreren tijdens en na een crisis, wanneer bedrijfsobligaties last hebben van een toename van faillissementen. Uit onderzoek van Kempen blijkt dat distressed debt strategieën voor een periode van 3-5 jaar na een crisis historisch gezien een rendement kunnen opleveren van gemiddeld 13% per jaar (gebaseerd op de HFRI ED: Distressed/Restructuring Index tussen 1997-2019).

“Vanwege het cyclische karakter van de strategie is beleggen in Distressed Debt lang niet altijd even aantrekkelijk, maar op dit moment lijken de kaarten gunstig geschud dankzij aanhoudende economische onzekerheid en oplopende faillissementen. Hierdoor stijgt de vraag van ondernemingen in nood naar nieuw kapitaal op een moment dat banken terughoudend zijn nieuwe leningen te verstrekken.”

Remko van der Erf, Co-Head Alternative Strategies

Andere voorbeelden van stabiele beleggingen in tijden van crisis zijn beleggingen land, gewassen en private infrastructuur. Tijdens de financiële crisis laat de PrEQIn Infrastructure Index bijvoorbeeld een daling zien van 100 (december 2007) naar slechts 93.7 punten op haar dieptepunt in december 2009. In datzelfde jaar bereikt de S&P 500 TR Index haar dieptepunt op 56.1 punten. Dit contrast benadrukt de lage correlatie tussen private infrastructuur en de aandelenmarkt en de waarde die infrastructuur kan bieden bij het diversifiëren van beleggersportefeuilles. 

Daarnaast blijkt uit onderzoek van 358 Amerikaanse private equity fondsen van The Private Equity Journal uit 2015 (https://www.jstor.org/journal/jprivateequity), dat het rendement tijdens de kredietcrisis significant hoger ligt dan dat van publieke markten. Zo blijkt uit onderzoek van The Economist dat private equity fondsen opgericht in 2007-2009, een mediaan rendement van 18% op jaarbasis laten zien. Private equity vormt daarmee juist een veilige haven in tijden van crisis dankzij de lage correlatie met de markt en de focus op groei van bedrijven.

Ik denk dat om bovengenoemde redenen niet-traditionele beleggingen uitkomst bieden voor de belegger in tijden van crisis. Het is echter van belang het kaf van het koren te scheiden in het steeds toenemende aanbod in een markt van €10 biljoen groot waar zeker niet altijd groter gelijk staat aan ‘beter’.

 Anne Mei Poppe is Alternatives Specialist bij Kempen en doet in die hoedanigheid ook onderzoek naar de toepasbaarheid van verschillende alternatieve strategieen bij verschillende klantgroepen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op via annemei.poppe@kempen.nl 

 

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.