Naar het overzicht

Kempen ondertekent Net Zero Asset Managers-initiatief

11 december 2020

Het ondertekenen van dit initiatief volgt op het door Kempen aangescherpte klimaatbeleid in november dit jaar. In dit nieuwe klimaatbeleid committeert Kempen zich aan doelstellingen op de korte, middellange en lange termijn om tegen 2050 een netto nul investeerder te zijn. Kortetermijndoelstellingen zijn onder andere meer investeren in groene obligaties, een scherpere focus op actief beheer van klimaatverplichtingen en ruimere uitsluitingen van steenkool en teerzand.

Lars Dijkstra, Chief Investment Officer bij Kempen Capital Management, licht toe: ‘Als langetermijninvesteerder zijn wij van mening dat klimaatverandering een systeemrisico vormt voor de economie, de samenleving en het milieu. Daarom willen we de risico's en kansen die dit biedt voor de investeringen van onze klanten nog intensiever gaan meenemen in ons beleggingsbeleid. Beleggers spelen een cruciale rol bij het vergemakkelijken van de overgang naar een koolstofarme economie en het beheersen van de klimaatrisico's van de ondernemingen waarin zij beleggen. Kempen zet zich al langer in voor het aanpakken van klimaatverandering door middel van actief beheer en haar langetermijnfocus. Door samen op te trekken met 30 andere internationale vermogensbeheerders in het Net Zero Asset Managers-initiatief, bundelen we de krachten en vergroten we onze impact. 

 

Aanmelden

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.

Disclaimer

Kempen Capital Management is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een sterke focus en een duidelijke beleggingsvisie. Wij geloven in lange-termijn-stewardship voor onze klanten en andere stakeholders. Kempen realiseert duurzame inkomsten via activiteiten op het gebied van fiduciair management, managerselectie, portefeuilleconstructie en monitoring en een select aantal actief gemanagede beleggingsstrategieën. Per 30 juni 2020 bedragen de totale client assets van Kempen Capital Management € 79.1 miljard. 

Kempen Capital Management is onderdeel van de gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager Van Lanschot Kempen. Kempen Capital Management NV heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.