Naar het overzicht

Kempen European Private Equity Fund neemt significant direct belang in laboratoriumgroep Biofutur

27 mei 2020

Dagelijks worden bij Biofutur meer dan zesduizend patiënten behandeld door een team van ongeveer vijfhonderd werknemers en zestig artsen en apothekers. In 2019 genereerde de groep € 71 miljoen aan inkomsten. Sinds maart 2020 helpt Biofutur mee in de strijd tegen COVID-19. Alle 51 locaties van Biofutur hebben corona-tests geïntroduceerd, met daarbij een focus op ‘drive-in’-tests vanuit de auto en het grootschalig testen van bewoners van verpleeghuizen. Door de zeer sterke vraag naar corona-tests, levert dat een nieuwe inkomstenstroom op. Deze dienstverlening helpt tegen de verdere verspreiding van het coronavirus.

De laboratoriums van Biofutur bevinden zich voornamelijk rond Parijs in Frankrijk, waar de demografische groei bijzonder hoog is. De groep heeft twee technische platformen, waar het bloed en andere samples centraal worden onderzocht. Deze platformen bieden een grote catalogus van medische analyses, met meer dan 350 routine- en specialistische onderzoeken. Bovendien heeft Biofutur drie alarmcentrales, waar patiënten terecht kunnen wanneer een spoedonderzoek nodig is, bijvoorbeeld in het weekend.

Sven Smeets en Marvin de Jong, co-head respectievelijk director van het Kempen Private Markets team, lichten toe: ‘Biofutur is een prachtig bedrijf met een lange historie, dat tot voor kort geheel in handen was van de oprichters; een groep toegewijde medisch biologen. We verwachten door de coronacrisis op korte termijn een toename in de behoefte van gedegen, preventief bloedonderzoek. Daarnaast zien we trends als vergrijzing en de sterke bevolkingsgroei rond de regio Parijs die op de langere termijn positief kunnen uitpakken voor Biofutur. Biofutur is veelal marktleider in de gebieden waar zij actief is. We zijn er dan ook trots op dat de participanten in ons fonds, klanten van Van Lanschot Kempen, toegang kunnen krijgen tot zo’n mooi bedrijf.’

De participatie van het Kempen European Private Equity Fund is een co-investering met de Franse investeringsmaatschappij Omnes Capital en met de oprichters en medewerkers van Biofutur Group. Het managementteam van Biofutur investeert significant mee met eigen middelen. Er wordt een buy-and-build-strategie toegepast met als doel Biofutur verder te laten groeien door gerichte acquisities van kleine lokale laboratoria en afnamelocaties. Door de schaalgrootte en de efficiënte werkwijze kan Biofutur kleine lokale laboratoria succesvol toevoegen aan de al bestaande groep. Dit zorgt voor een verdere professionaliseringsslag. Ook kan dit de kwaliteit van de lokale medische zorg en de service aan patiënten helpen verbeteren.

Over het Kempen European Private Equity Fund
Het Kempen European Private Equity Fund is in 2019 opgericht en is een closed-end beleggingsfonds met een minimale looptijd van tien jaar. Het fonds is gericht op het kleine en het lagere middensegment van de Europese buy-out private-equitymarkt in vijf regio’s: Benelux, de Duitssprekende regio, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Het doel is om over een periode van drie tot vijf jaar een brede investeringsportefeuille op te bouwen, door spreiding over de genoemde regio’s en verschillende sectoren. Risicospreiding is de reden voor deze diversificatie. Per mei 2020 bevat de portefeuille vijf directe investeringen in bedrijven en vier partnerships met lokale Europese investeringspartners, die diepgeworteld zijn in hun specifieke regio. De fundraise voor het Kempen European Private Equity Fund is in 2019 succesvol afgerond op een totaal gecoomitteerd vermogen van €192,5 miljoen. Daarmee werd de maximale capaciteit bereikt. Het fonds is daarom niet meer toegankelijk  voor nieuwe participanten/toetreders.

Disclaimer

Kempen European Private Equity Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF  (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus en het Essentiele Informatiedocument.. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is een closed-end beleggingsfonds en is uitsluitend gericht op professionele beleggers.

Over Kempen Capital Management
Kempen Capital Management is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een sterke focus en een duidelijke beleggingsvisie. Wij geloven in lange-termijn-stewardship voor onze klanten en andere stakeholders. Kempen realiseert duurzame inkomsten via activiteiten op het gebied van fiduciair management en een select aantal actief gemanagede beleggingsstrategieën. Per 31 december 2019 bedragen de totale client assets van Kempen Capital Management € 76,2 miljard. 

Kempen Capital Management is onderdeel van de gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager Van Lanschot Kempen Wealth Management NV. Kempen Capital Management NV heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

News & Knowledge